Boeken te koop

Reiziger
Berichten: 1155
Lid geworden op: 15 mar 2013, 17:08

Re: Boeken te koop

Bericht door Reiziger »

GerGem
Berichten: 202
Lid geworden op: 13 nov 2013, 17:15
Locatie: Den Haag

Re: Boeken te koop

Bericht door GerGem »

Eenmalige actie...
Opruiming diverse romans, enkele jeugdboeken. 

Louise Alcott, Onder moeders vleugels 
Johanne A van Archem,  Mensen van de grens.
Jan van Batenburg, De oude schoenmaker.
J.A. Blauw,  Laatste rit van een taxichauffeur. 
Seija Berends,  Zoeken naar een antwoord. 
Seija Berends,  Wachten op een wonder. 
Anton Beuving, Vuur aan bakboord.
Jan Willem Blijdorp,  Als opgejaagd wild. 
Trudi Blom, Dat kan ook voor jou. 
Godefr. Bomans, De avonturen van Bill Clifford
A. Born Vlaanderen, Tocht van vertrouwen. 
Ine ten Broeke Bruins, Draden van liefde.
Ine ten Broeke Bruins, De stem van het water. 
Ine ten Broeke Bruins,  Een zilveren zoom.
Ine ten Broeke Bruins,  Eenzame hoogte. 
Ine ten Broeke Bruins,  Als breekbaar kristal.
G. Bruinooge Vat, Draagt elkanders lasten.
Julia Burgers Drost,  Voor liefde is het nooit te laat. 
Julia Burgers Drost,  In de verte klinkt muziek. 
Julia Burgers Drost,  Als het geluk aanklopt.
Julia Burgers Drost,  De heymering state.
Julia Burgers Drost, Als twee druppels water.
Julia Burgers Drost,  De schaduwen voorbij. 
Nelly van Dijk Has,  Liefde kent geen tussenweg.
Jo van Dorp Ypma, De vrijgezelle ouderling. 
Kees Droger,  Ik reik je mijn hand.
Simone Foekens, Verscheurd. 
Ken Follett,  Pilaren van de aarde. 
Barend de Graaff, Het standbeeld. 
Anke de Graaf, Dagboek voor Nadia. 
Anke de Graaf,  Wat is is de waarheid. 
Anke de Graaf,  Een verborgen waarheid. 
Anke de Graaf,  Verzwegen woorden.
Anke de Graaf,  Als je liefde hebt gekend.
Anke de Graaf,  Cirkels van geluk.
Jetty Hage, Het droomhuis.
Jetty Hage, De afspraak. 
Wily Heemskerk Burggraaf, Jij bent mijn sieraad.
Hidding, Het versterkte huis. 
Arjen van Hoorn, Wat Loes aanvaarden moet. 
Evert Kuijt,  Alleen Marjolein. 
Ietje Liebeek-Hoving,  Gevangen in liefde. 
Ietje Liebeek-Hoving,  Gebroken spiegels. 
Ietje Liebeek-Hoving,  Met nieuwe ogen. 
Jos van Manen Pieters, Vergeet het maar.
Hisham Matar,  Niemandsland. 
Olga van der Meer,  Dicht bij geluk. 
Linda Nichols, Geen musje zal vallen.
K. Norel, De monnik van Wittenberg.
F. Van den Oever, Casper van Adel.
J.W. Ooms, Een vracht geluk en een brokverdriet.
J.W. Ooms, Morgen wordt het anders.
J.W. Ooms,  Dijkleger.
Evelien Overbosch, Lichtstraal in het dal. 
Jac. Overeem, Opdat zijn huis vol worde.
Jac. Overeem,  Herdersjong van het Uddelermeer.
Karin Peters,  Het wordt lichter. 
Karin Peters,  Soms zie je een wonder. 
J.F. van der Poel,  Stem van de begeerte. 
J.F. van  der Poel, Pim speelt gevaarlijk spel.
J.F. van der Poel,  Uit het leven gegrepen. 
Jan Postma, Wolf zet ze klem. 
Truus van der Roest,  Als alles anders gaat. 
Truus van der Roest, Als ik jou niet had.
Truus van der Roest,  Zolang er vensters zijn.
Rie van Rossum,  Jetje uit het huis.
Mien van t Sant, Eens keert het tij.
Marleen Schmitz, Zand en zilver. 
Hanneliese Schmidt, De rokende vlaswiek.
Lisa See, Snow Flower en de geheime waaier. 
Anne Sietsma,  Het zilveren erfgoed.
Anne Sietsma,  Langs nieuwe wegen.
Hanny van de Steeg Stolk,  Licht aan de horizon. 
Hanny van de Steeg Stolk,  Geen rozen zonder doornen. 
Leni van der Ster Bouwmeester, Een lichtspoor.
Susan Travers,  Een liefde in Afrika. 
A. Den Uil van Golen, Ik had niemand. 
Guillaume Valois, Wiebesma de stroper. 
Gerry Velema Drent, Een parel wordt geboren. 
Ria van der Ven Rijken,  De thuiskomst.
Ria van der Ven Rijken,  Zwijgplicht. 
Leida Verhagen,  De verloren vader. 
Leida Verhagen,  Spiegel in raadselen. 
Leida Verhagen,  De schreeuw van stilte.
Leida Verhagen, Een offer te veel. 
Rose Vincent,  De zon en het rad. 
A Vogelaar van Amersfoort,  Kon ik het maar vergeten. 
Emmy Vosma, Hoe Els in wonderland kwam. 
Anne de Vries, De storm steekt op.
A. Vd Werfhorst, Volcmar de ommelandvaarder.
Nel van der Zee,  Brug over diep water. 
Nel van der Zee,  Het grote werk.
Annejet van der Zijl,  Sonny Boy. 

€ 1,- per stuk.

Graag per PB reageren!
Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 3810
Lid geworden op: 21 nov 2009, 20:53

Re: Boeken te koop

Bericht door Terri »

Er is geen PB functie meer.
Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 6246
Lid geworden op: 04 dec 2008, 11:22

Re: Boeken te koop

Bericht door Posthoorn »

Een fraai exemplaar van 'De Alpha en de Omega' van ds. E. van Meer. Meditaties over Openbaring.
Uit de nalatenschap van mijn moeder.
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10272
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Boeken te koop

Bericht door Zita »

Een lijstje met boeken :) . Vetgedrukt is €7,50, normaalgedrukt is 3,50. Bestellen kan door via https://www.marktplaats.nl/u/kringloop- ... /27089670/ een berichtje te sturen. Verzenden via postnl of afhalen in Rotterdam Zuid. Opbrengst is voor Woord&Daad.

Alle kerkelijke en wetenschappelijke titels van auteurs heb ik weggelaten. Niet omdat ik niet geloof dat het predikanten zouden zijn, maar omdat ze het zelf ook lang niet altijd vermeldden.


B. Roest: Het leven en sterven van Mientje Vrijdag
C.H. Spurgeon: Mijn bekering
Gerrit Jan Raidt: Levensgeschiedenis en bekeringsweg
C.H. Spurgeon: De wonderen van de Heiland
John Warburton: Weldadigheden van een Verbondsgod

J.H.R. Verboom: Rondom de kansel van Benthuizen
Octavius Winslow: Gids naar den Hemel; Woorden van versterking en bemoediging voor reizigers op den weg ten hemel.
G.H. Kersten: Korte lessen over Kort Begrip
A.J. van Lummel: Wonderlijk zijn 's Heeren wegen
Elizabeth Cairn: Gedenkschrift van Elizabeth Cairns; eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen
Bram van Dishoek: Het bloeiende brandhout
W.H. Velema: Terwijl mijn kracht vergaat; spreken met God over het levenseinde
Hermanus van der Hoven: Een trouwe wachter
C. Oorschot: Een toevlucht in het lijden; een persoonlijk verslag
Aaltje Zuidam: Gods grote, wonderlijke daden aan de ellendigste uit de ellendigsten!
Theodorus van der Groe: Des Christens eenigen troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus (eerste deel)
H. van Berkum: Het ware leven; een feestgeschenk voor jeugdige ledematen (1852; voorkaft ligt los)
K. Groen: Der onkundigen Leidsman; De zaligmakende genade Gods; Een godvruchtig gezelschap. Drietal predikaties door ds. K. Groen.
M. Rosenstrauch: Gebeden voor Israelietische vrouwen, verzameld uit de H. Schrift.
Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's Gravenhage, 15 april 1813 en overleden te Leerdam, 27 januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekering tot God, en eenige geestelijke meditatien en gebeden, benevens eene predikatie van mr Hugo Binning over Romeinen 8:1.
L.G.C. Ledeboer: 's Heeren wegen, gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar.
Grietje van Dijk: De groote genade Gods, verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind.
William Huntington: Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van Twee Predikatiën, gedaan te Cranbook in het woud van Kent, op zondag 8 oktober 1809, en in 't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats.
S. Kersten: Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw
Mbuma zending: Kinderen des lichts in een duister land.
Eva van der Groe: Bekeeringsweg van Eva van der Groe, zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen, door haar zelve beschreven.
C.H. Macintosch: Aantekeningen op Numeri
Meditatiën van Monod, Vinet, Bersier, Knak en anderen, gevolgd door eene beschouwing over Het Leven van Jezus vóór Zijn optreden als Leeraar, door Frédéric Godet.
J.W. Kersten: Het verlorene gevonden
W.C. Lamain: Voor bijzondere tijden
Uit de nagelaten geschriften van ds Robert Murray M'Cheine
Joh. Fama: ds. M. Heikoop, zijn leven en arbeid
H. Florijn: Gedenkt der vorige dagen
Jacobus Koelman: De staat en genezing van een verlaten ziel
L. Capelle: de weg der bekeering
A. Manussen: waarheden voor onze tijd en voor het practisch leven
A. Roorda: Jozua, de held Gods; eene practische verklaring van het boek Jozua
Abraham van der Velde: De wonderen des Allerhoogsten
W. Huntington: God, de kassier van de armen of De Geloofsbank
G.J. van Aalst: 't Is ook maar een mens; gedachten over de predikant
De wilde jager werd door Gods genade van een leeuw een lam
P. 't Hart: Korte levensgeschiedenis en vijf en twintig brieven van Kaatje van der Wekken
Martinus Luther: De knechtelijke wil
K. Hageman: Twee boeken Gods; De natuur in de heilige Schrift, verklaard en toegepast in de geschriften van oudvaders
Joel R. Beeke: 365 dagen met Calvijn

H. Veldkamp: Die knopen ontbindt
Rik Valkenburg: Zij zagen de dood in de ogen; ware oorlogsverhalen uit de Gelderse vallei
Rik Valkenburg: Ondanks het moordend lood; 16 ware oorlogsverhalen
C.H. Macintosh: Aantekeningen op Deuteronomium
D.J. van Brummen: Sprekende nadat hij gestorven is
Elisabeth Wast: zoet en bitter, licht en duisternis, op de weg naar de hemel, tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God; in de Schotse taal uitgegeven en nu in het Nederlandsch overgezet met een voor bericht op den inhoud passende, door een dienaar in de kerk van Jezus Christus.
William Huntington: De geschiedenis van Klein Geloof, met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid, en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen; met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen.
P. van Ruitenburg: Naar de hemel; leven na de dood in 52 Bijbeloverdeningen
P.J. Baale: Langs diepe wegen
P. Los: Keetje de naaister
P. Los: Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw
Franciscus Burmannus: Gewichtige verhandelingen over de voor-verordineering en zonderling de verkiezing, de Goddelijke verwerping en de dwalingen omtrent de voor-verordineering, getrokken uit het werk getiteld 'Kort begrip der Heilige Godgeleerdheid' en inoznderheid van de huishouding der verbonden Gods, van het begin tot het einde der wereld.
John Warburton jr: Goede tijding uit verren lande; eenige brieven van John Warburton jr, bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over 'De rivier van het water des levens' en 'Den boom des levens'.
Th. van der Groe: Een schuldbelijdend en een schuldbeweenend volk
Ralph Erskine: Het gescheurde voorhangsel; of de toegang tot het Heilige der Heiligen door de dood van Christus
M.A. Mieras: Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnist volk; De reinigende wateren in het koperen waschvat.
J. Boot: Verzameling van zestig brieven door J. Boot te Delft en eenige anderen. (voorkaft los)
J.H. van der Palm: Godsdienstige overdenkingen; een stichtelijk huisbezoek, samengeteld uit de leerredenen van J.H. van der Palm (1864)
P.J. Baale: dertig jaren uit het leven van een zondaar
Johannes Bunjan: Komst en welkomst tot Jezus Christus; of de teedere ingewanden van Christus' liefde den Zondaar opengelegd en vertoond in eene verhandeling over JOhannes 6:37.
H. Goedhart: Het wezen des geloofs
L. Boone: Sprekende nadat hij gestorven is; negen predicatiën van wijlen ds. L. Boone
W.C. Lamain: Voor bijzondere tijden
W.C. Lamain: Verlaat niet wat Uw hand begon; overdenkingen bij bijzondere dagen.
C.H. Spurgeon: Macht bij God
Thomas Wright: Het leven van William Huntington
W.H. Blaak: Toespraken gehouden bij de begrafenis
W. Robertson: Zestal leerredenen en eene redevoering van W. Robertson (1860)
F. Mallan: Een noodzakelijke vraag aangaande de legering der kudde
Uit de schat des woords, juni 1967
25-jarig verblijf van ds Hakkerman te Wikkendam; waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens een tiental vragen door hem beantwoord (2x)
D.A. van den Bosch: Zie het Lam Gods; drie preeken gehouden in het concentratiekamp te Amersfoort VERKOCHT
H. Vermeulen: Het diep verval van de Kerk en hare bediening in onze dagen, alsmede een krachtige verdediging van de Noodzakelijkheid der Rechtvaardigmaking duidelijk aangetoond ne bewezen uit vele geschriften van Godzalige Oud-Vaders: Th. v.d. Groe, Owen, Comrie, Brakel e.a.
Teunis Visser: Gods genade verheerlijkt aan een stille in den lande
C.J.M. Sieben: Aanspraak en raad.
C.J. Meeuse: Eenvoudige vragen over de wet des Heeren, bestemd voor de huiscatechisatie voor kinderen van zes tot twaalf jaar.
F.F.A. Gonthier: Godsdienstige overdenkingen voor de nachtmaalsviering
Tj. de Jong: Verzamelde Aren (22)
J.J. Krop: In dagen van strijd
Bernardus Smytegeld: Een Woord op zijn tijd, ofte zeven-en-veertig predicatiën naar Tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige Vermaningen en opwekkende Bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren.
M. Nijsse: Gods vrije genade verheerlijkt
Johannes Flavel: Voorbereidingen voor het lijden, of het Beste Werk in de slechtste tijden, zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13
Jac Overeem: De schaapherder van Lunteren
E. Fransen: Drievoudige weeklacht over Nederlands Hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland, uitgebreid in een leerrede over Jer. 22:29, benevens Jehova's eeuweige en vrijmachtige besluiten, verdedigd tegen de algemene genadeleer.
C. van Rijswijk: U smeekten zij van mensenhulp ontbloot; 25 historische verhalen waarin Gods daden uitblinken, verteld aan onze kinderen.
M.E. Ropes: Mary Jones en haar Bijbel
Een Lied op den sabbatdag (deel 2)
A.J. Smits: In Godes bewaring sterk; uit het geestelijk leven op en rond het Thoolse land
F. van Holten: Niets van ons, maar 't al van Hem; uit het leven van ds. D. Chr. Overduin
Theodorus van der Groe: Verzameling van zestien Biddagspredikatiën; uitgesproken door den regt-eerwaardigen, zeer geleerden, en godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zijne leven bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen.
Anna Helderop: De wondervolle leiding Gods
Bijbelsch platenboek Oud Testament (2 delen)
J.J. Otte: Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en Mattheus 7 vers 13 en 14, benevens eenige gedichten
G. Ingwersen: Bijbel in vertelling en beeld, voor de kinderen van ons volk
P.P. Waldenström: De Heere is goed
Sam. Rutherford: De wenende Maria
Jack Overheem (ja, zo staat het er echt?!?): De landbouwer van Driebergen
Andrew Gray: Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed
F.W. Krummacher: Het heilige der heiligen; 13 stichtelijke beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zoals deze ons nagelaten zijn in 'De Lijden
William Perkins: Hemelse vertroosting
D.L. Aangeenbrug: De zingende stem in het venster
G. Wisse: Religie en christendom
Joh. Arnd: Het ware christendom
Theodorus van der Groe: Des Christens eenigen troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus (tweede deel)
J. Bunyan: Eens Christens reize naar de eeuwigheid, met ophelderende aanteekeningen van Lambertus de Beveren, met de 9 oude platen
Robert Traill: Zes vervolgpredikaties over Galaten 2:21
C. Sonneveld: Moeder- en kindzorg bij het kruis.
W. Floor: Al de eenvoudige oefeningen (iii-iv)
albion
Berichten: 7514
Lid geworden op: 27 dec 2007, 18:23
Locatie: ergens in nederland

Re: Boeken te koop

Bericht door albion »

Het boek van d'Outrein over Ruth heb ik in de aanbieding. Ook 3 delen van de geschiedschrijver Bor.

Van het overjarig Koren de volgende boekjes uitgave Fa. Romijn en van der Hoff (Aug. 1942 + 22e jaargang) :

Theod. Avinck - Jer. 2:31b.; D. Bouman - Philip. 2:12, 13; D. Bouman - Ps. 90:12; Michael Bruce - Gen. 42:25 (I); A. P. A. du Cloux - Matth. 28:5-8;D. A. Detmar - Matth. 28:5-8 (2x); Jac. Durham - Neh. 2:4; Th. v.d. Groe - Ps. 32:5b ; William Guthrie - Jes. 55:1+2; W. Guthrie - Matth. 15:27; TH. Halyburton - Hoogl. 2:8; Joh. Henr. Janssonius - Exodus 14:10; Dr. M. Luther - Hand. 13:38; Petrus Nahuijs - Jer. 30:21; John Owen - Micha 6:9;
J. C. Philpot - Hoogl. 8:5; B. Smytegelt - Luc. 12:32; George Wyard - 1 Petr. 5:7b;

Van het overjarig Koren uitgave R. van Mazijk, Rotterdam: J. C. Philpot - Luk. 1:78, 79 (de opgang uit de hoogte) en
J. C. Philpot - Jes. 17:7 (de mensch en zijn Maker)
De halve waarheid is funester dan de onjuistheid (E. von Feuchtersieben)
Valcke
Berichten: 7552
Lid geworden op: 31 aug 2018, 17:55

Re: Boeken te koop

Bericht door Valcke »

albion schreef:Ook 3 delen van de geschiedschrijver Bor.
@albion,
Kun je hier iets meer over zeggen: Wat voor uitgave is dit, over welke periode gaan deze delen?
Vormen deze delen een afgerond geheel of niet?
Ik heb hier mogelijk belangstelling voor.
albion
Berichten: 7514
Lid geworden op: 27 dec 2007, 18:23
Locatie: ergens in nederland

Re: Boeken te koop

Bericht door albion »

Valcke: Dit zijn drie delen van een serie van 4. Helaas heb ik het laatste deel niet. Het is de eerste uitgave denk ik. Ik probeer een img te plaatsen maar dat lukt me niet. Elk deel heeft (dacht ik 17 platen).
De halve waarheid is funester dan de onjuistheid (E. von Feuchtersieben)
albion
Berichten: 7514
Lid geworden op: 27 dec 2007, 18:23
Locatie: ergens in nederland

Re: Boeken te koop

Bericht door albion »

Oorsprongk begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden, beginnede met het vervolgt van de belegering van Sluys, onder den Prins van P?? in den Jaere 1586, en Eyndigende in het Jaer 1596.

Pieter Bor Christiaensz.

Voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken... Het derde stuk.

By de Weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgang, Hendrick ende Weduwe van Dirck Boom, 1681
De halve waarheid is funester dan de onjuistheid (E. von Feuchtersieben)
Valcke
Berichten: 7552
Lid geworden op: 31 aug 2018, 17:55

Re: Boeken te koop

Bericht door Valcke »

albion schreef:Oorsprongk begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden, beginnede met het vervolgt van de belegering van Sluys, onder den Prins van P?? in den Jaere 1586, en Eyndigende in het Jaer 1596.

Pieter Bor Christiaensz.

Voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken... Het derde stuk.

By de Weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgang, Hendrick ende Weduwe van Dirck Boom, 1681
Albion, het lijkt mij zeer interessant en ik zou graag een keer deze geschiedschrijving aanschaffen. Omdat deze serie incompleet is, zie ik er nu toch van af.
Ditbenik
Inactief
Berichten: 3465
Lid geworden op: 25 feb 2011, 17:09

Re: Boeken te koop

Bericht door Ditbenik »

Kan ik iemand blij maken met 15 exemplaren van 'Het levende Woord'? Een uitgave van Stichting Bijbelverspreiding uit Waddinxveen met daarin het Nieuwe Testament en enkele gedeelten uit het Oude Testament. 7 exemplaren van 19,5 x bij 13,5 cm en 8 exemplaren van 16,5 x 11,5 cm.
Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 5620
Lid geworden op: 15 jun 2013, 15:40
Locatie: dodo.refoforum@gmail.com

Re: Boeken te koop

Bericht door Dodo »

Afbeelding
Ditbenik
Inactief
Berichten: 3465
Lid geworden op: 25 feb 2011, 17:09

Re: Boeken te koop

Bericht door Ditbenik »

Ditbenik schreef:Kan ik iemand blij maken met 15 exemplaren van 'Het levende Woord'? Een uitgave van Stichting Bijbelverspreiding uit Waddinxveen met daarin het Nieuwe Testament en enkele gedeelten uit het Oude Testament. 7 exemplaren van 19,5 x bij 13,5 cm en 8 exemplaren van 16,5 x 11,5 cm.
Inmiddels weggegeven.
albion
Berichten: 7514
Lid geworden op: 27 dec 2007, 18:23
Locatie: ergens in nederland

Re: Boeken te koop

Bericht door albion »

Goede avond. Wie heeft interesse in de volgende boeken:
- Volk in verwarring (Reformatie in Nederlandse steden en dorpen) (uitgave 2017, De Banier)
- Deelgenoot van een kantelende tijd (Jan van der Graaf) (uitgave 2015, De Banier)
- Lorentz gevierd fysicus, geboren verzoener (Uitgave 2020 Prometheus Amsterdam)
- Atlas van WOII, de tweede wereldoorlog in meer dan 100 kaarten (uitgave 2019?, Lannoo)
- Historisch Atlas, Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt (uitgave 2019?, WBooks Nat. archief)
- Boeken voor de geleerde burgerij, de stadbibliotheek van Amsterdam tot 1632 (uitg. 2019? Van Tilt)

Deze boeken waren de boeken van mijn broer, die helaas kort geleden is overleden. Hij heeft een gigantische bibliotheek achtergelaten, die ik bezig ben om te verkopen. Mijn neven en nichten en hun kinderen hebben gelukkig al een heleboel meegekregen. Jaren geleden heeft hij vrij veel boeken van voor 1800 verkocht aan een bekende uitgeverij. Er staat ook heel wat overjarig koren van uitgeverij Mazijk. Ik weet niet of iemand daar ook interesse voor heeft?

Bovenstaande boeken zijn zo goed als nieuw.
Zegt het voort, zegt het voort.... ::merci
De halve waarheid is funester dan de onjuistheid (E. von Feuchtersieben)
Ditbenik
Inactief
Berichten: 3465
Lid geworden op: 25 feb 2011, 17:09

Re: Boeken te koop

Bericht door Ditbenik »

Te koop: 22 delen van 'Vertellingen bij de Bijbel, door Ds. C. J. Meeuwse'. € 25,-- exclusief verzendkosten.

Afbeelding
Plaats reactie