Boeken te koop

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 6605
Lid geworden op: 04 dec 2008, 11:22

Re: Boeken te koop

Bericht door Posthoorn »

Heb me altijd afgevraagd waarom ds. Meeuse dit gedaan heeft. Er waren toch kinderbijbels genoeg?
Ditbenik
Inactief
Berichten: 3465
Lid geworden op: 25 feb 2011, 17:09

Re: Boeken te koop

Bericht door Ditbenik »

Posthoorn schreef:Heb me altijd afgevraagd waarom ds. Meeuse dit gedaan heeft. Er waren toch kinderbijbels genoeg?
Ja, maar deze was beter :) Mooi handzaam, goed leesbaar, mooi illustraties. Ik heb ze altijd graag voorgelezen aan mijn kinderen.
Gebruikersavatar
refo
Berichten: 24075
Lid geworden op: 29 dec 2001, 11:45

Re: Boeken te koop

Bericht door refo »

Posthoorn schreef:Heb me altijd afgevraagd waarom ds. Meeuse dit gedaan heeft. Er waren toch kinderbijbels genoeg?
Vreugdenhil werd te moeilijk gevonden.
Maar eerlijk gezegd zijn de Meeuse boekjes niet echt eenvoudiger.
Online
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10587
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Boeken te koop

Bericht door Zita »

Er zijn weer een paar boeken te koop ten behoeve van Woord en Daad. Bestellen kan door via een van deze advertenties een berichtje te sturen (ik geloof dat de nieuwe lijst nog niet op marktplaats staat) https://www.marktplaats.nl/u/kringloop- ... /27089670/

2,50 per stuk, verzendkosten voor de koper.

001 C.H. Spurgeon: Rondom de schaapskooi; een boek voor ouders, onderwijzers en onderwijzeressen aan christelijke- en zondagsscholen over de christelijke opvoeding van kinderen.
002 N.N.: Door Christus getrokken
003 D.J. Budding: Pastoraal bekeken; levensproblemen in Bijbels licht bezien
004 E.F. Vergunst: Rusten in Uw schaduw; Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
005 H. van Dam: Door U alleen; De Dordtse Leerregels in hedendaags Nederlands, toegelicht voor jongeren
006 Matthew Henry: Christus en de kinderen
008 Jan Polderman: De engelen Gods
009: Matthew Henry: De Jonge Christen
010: J. van der Graaf; I.A. Kole; L.W. van der Meij: Ervaring rijker; In gesprek met jongeren over geestelijke vragen
011: Alexander Beith: Bedroefd en toch blij; Gods genade verheerlijkt in vier jonge kinderen
013 MC. Tanis: Mijn Woord bewaard
014 Ralph Erskine: De Samaritaanse vrouw
015 A.A. Egas: Hoe spreekt God tot mij?
016 G. van Reenen: Bart en Kees over de gelijkenissen en de zaligsprekingen
017 Octavius Winslow: Mary Winslow; een biddende moeder
018 John Bunyan: De man uit de aarde aards; een figuurlijke beschrijving van de wijze waarop God gewoonlijk zondaren van staat verandert
019 G. Wisse: De beste bezigheid in dagen van benauwdheid; een geestelijk tijdwoord tot het christenvolk in Nederland
020 J. Catsburg: Drie doopvragen waar vader en moeder antwoord op geven
021 L. Blok: De Eerste en de Laatste
022 Thomas Willcox: Honing uit de rots
023 John Bunyan: Geloof jij dat? Leerzame levenslessen voor jong en oud
024 T. Lion Cachet: Isaak Levinsohn; de Russisch-Poolse Jood; een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem wiens naam Wonderlijk is.
025 Paula: Door Gods hand geleid
026 A. Vroegindeweij: De Roem des Heeren; tien preeken
027 P. van Ruitenburg: Aan moeder
029 C.G. Vreugdenhil: Bekering, ook voor jou?
030 Woorden van Luther
031 W. van Vlastuin: Opwekking tot verootmoediging
032 CH Spurgeon: Alles uit genade
033 Jack Overheen: De landbouwer van Driebergen
034 J. Bunyan: Eens Christens reize naar de eeuwigheid
035 F.W. Krummacher: Het Heilige der Heiligen; 13 stichtelijke beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
036 G. Wisse: Religie en Christendom
037 J.J. Otte: Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en Mattheus 7 vers 13 en 14 benevens eenige gedichten
038 Anna Helderop: De wondervolle leiding Gods
039 F van Holten: Nies van ons, maar 't al van Hem; uit het leven van ds D. Chr. Overduin
040 PP Waldenström: De Heere is goed
041 G. Ingwersen: Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk.
042 D.L. Aangeenbrug: De zingende stem in het venster
043 Joh Arndt: Het ware christendom
044 Th. van der Groe: Verklaring over den Heidelbergschen Cathechismus deel 1
045 Theodorus van der Groe: Verzameling van zestien Biddagspredikatiën
046 Johannes Bunyan: Komst en welkomst tot Jezus Christus
047 P.J. Baale: Dertig jaren uit het leven van een zondaar
048 J.H. van der Palm: Godsdienstige overdenkingen; een stichtelijk huisboek
049 J. Boot: Verzameling van zestig brieven
050 M.A. Mieras: Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnisd volk; De reinigende wateren in het koperen wasvat.
051 L. Boone: Sprekende nadat hij gestorven is
052 H. Goedhart: het wezen des geloofs
053 W. Robertson: Zestal leerredenen en eene redevoering
054 W.H. Blak: Toespraken gehouden bij de begrafenis
055 25-jarig verblijf van Ds Hakkerman te Wikkendam; waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens ene 10-tal vragen door hem beantwoord
056 Uit de schat des Woords, juni 1967
057 F. Mallan: Een noodzakelijke vraag aangaande de legering der kudde
058 25-jarig verblijf van Ds Hakkerman te Wikkendam; waarin vervat zijn herderlijke loopbaan, benevens ene 10-tal vragen door hem beantwoord
059 M. Nijsse: Gods vrije genade verheerlijkt
060 Bernardus Smytegelt: Een Woord op zijn tijd, ofte zeven-en-veertig predicatien, naar tijdsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren
061 F.J. Krop: In dagen van strijd
062 William Perkins: Hemelse vertroosting
063 Tj. de Jong: Verzamelde aren 22
064 F.F.A. Gonthier: Godsdienstige overdenkingen voor de nachtmaalsviering
065 C.J.M. Sieben: Aanspraak en raad
066 Teunis Visser: Gods genade verheerlijkt aan een stille in den lande
067 H. Vermeulen: Het diep verval van de Kerk en hare bediening in onze dagen; alsmede een krachtige verdediging van de noodzakelijkheid der rechtvaardigmaking duidelijk aangetoond en bewezen uit vele geschriften van Godzalige Oud-Vaders
068 E. Fransen: Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van kerk en vaderland, uitgebreid in een leerrede over Jer. 22:29, benevens Jehova's eeuwige en vrijmachtige besluiten verdedigd tegen de algemene genadeleer.
069 Jac Overeen: De schaapherder van Lunteren
070 Johannes Flavel: Voorbereidingen voor het lijden, of Het Beste Werk in de slechtste tijden, zijnde eene verhandeling over Hand 21:13
071 Een lied op den sabbatdag, deel 2
072 Andrew Murray: De ware Wijnstok
073 W.H. Velema: Mag ik sterven, moet ik leven? En praktische en pastorale benadering rond de levensbeeindiging
074 Johannes Bunyan: De Heilige Oorlog (uitgave 1933, met platen)
075 John Bunyan: Uit genade zalig
076 Bloemlezing uit De Harpe Sions, liederen van Cesar Malan
077 W. Geesink: Van 's Heeren Ordinantiën, tweede deel
078 Alister McGrath: De onbekende god; zoeken naar Zin
079 J.W. Verweij: Het einde der tijden
080 Reveil-serie deel 3
081 Reveil-serie deel 1
082 Reveil-serie deel 4
083 Reveil-serie deel 2
084 J. Mastenbroek (red): Gedenken rond een erfenis, deel 1
085 Startbijbel, een keuze uit het Oude en Nieuwe Testament, geïllustreerd door Anjo Mutsaars
086 Barend Wallet: Samen op weg naar de Protestantse Kerk in Nederland; het verhaal achter de vereniging
087 P. van Ruitenburg: Echt geloven; 52 Bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
088 Eginhard Meijering: Kleine encyclopedie van het Christendom
089 Herman Hofman: El Catecismo de Heidelberg; Una Explicación (spaanstalig)
091 Ter gedachtenis; verslag van de begrafenis van ds Joh. van der Poel, in leven predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Ede, alsmede een achttal preken van deze leraar en enkele herinneringsbijdragen
092 Nienke van Andel (red): Van horen zingen; wegwijs in het nieuwe Liedboek
093 N.C. Otgaar: Zie omhoog; verzamelde verzen
094 Wilh. à Brakel: Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal
095 John Bunyan: Genade in overvloed
096 E. du Marchie van Voorthuysen: Tot een wachter gesteld
097 Een Lied op den Sabbatdag, deel 4
098 L.J. van Valen: Evangelist Duncan Matheson, De stem in de woestijn
099 G.M. de Leeuw: Meer dan Salomo is hier; 52 meditaties bij het ouder worden
100 Jonge Zangers, deel 7. Het levenseinde en de verwachting van Jane Squibb, Reinier Buijtelaar, Aaltje Zuidam, Jannigje Zondag, Reina Theodora van der Garde
101 R. Hoogerwerf-Holleman: Stillen in den lande; kerkelijk en gezelschapsleven rond de Kulk te Charlois
102 E. Venema: Op het aloude kerkenbad, deel 2
103 Bernardus Smytegelt, G.H. Kersten, B.J. van Boven e.a.: Troost in ellenden; Bijbels dagboek met kanttekeningen
104 Jac Overeem: De schaapherder van Lunteren
105 W.C. Lamain: Voor bijzondere tijden, vi, dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na kerstfeest en vrije stoffen
107 G.H. Kersten: Meer dan overwinnaars
108 L.M. Vreugdenhil: Discipelschap; over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geest
109 Annie Verdelman: Altijd bij U
110 J. Hoogwerf: Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis deel 1
111 J. Hoogwerf: Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis deel 2
112 H. Florijn: Gedenkt der vorige dagen
113 Jacobus Koelman: De staat en genezing van een verlaten ziel
114 Hermanus van der Hoven: Een trouwe wachter
115 W.H. Velema: Terwijl mijn kracht vergaat; Spreken met God over het levenseinde
116 K. Groen: Der onkundigen Leidsman; De zaligmakende genade Gods; Een Godvruchtig gezelschap; drietal predikaties
117 H. van Berkum: Het ware leven (1852; voorkaft ligt los)
118 P.J. Baale: Langs diepe wegen
119 William Huntington: Het Hemelse werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiën, gedaan te Cranbook in het woud van Kent, op zondag 8 oktober 1809, en in 't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats.
120 Grietje van Dijk: De groote genade Gods, verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind
121 Meditatiën van Monod, Vinet, Bersier, Knak en anderen. Gevolgd door eene beschouwing over Het Leven van Jezus vóór Zijn optreden als Leeraar door Frédéric Godet
122 L.G.C. Ledeboer: 's Heeren wegen gehouden met een alles verbeurd hebbend zondaar
123 P. Los: Keetje de naaister
124 Aaltje Zuidam: Gods grote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigste uit de ellendigsten!
126 Het verborgen leven met God, van Cristjane Caroline Coeland, voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden, benevens eene predikatie van mr Hugo Binning over Romeinen 8:1
127 C. Oorschot: Een toevlucht in het lijden; een persoonlijk verslag
128 H. Veldkamp: Die knopen ontbindt; over het boek Daniël
129 M. Rosenstrauch: Gebeden voor Israelitische vrouwen, verzameld uit de H. Schrift.
130 S. Kersten: Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw
131 Bureau Mbuma zending: Kinderen des Lichts in een duister land
132 Eva van der Groe: Bekeeringsweg van Eva van der Groe
133 C.H. Mackintosh: Aantekeningen op Numeri
134 P. Los: Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw
135 Franciscus Burmannus: Gewichtige Verhandelingen over de voor-verordineering en zonderling de verkiezing, de Goddelijke verwerping en de dwalingen omtrent de voor-verordineering
136 John. Warburton jr: Goede tijding uit verren lande; eenige brieven van John. Warburton jun. over 'De rivier van het water des levens' en 'Den boom des levens'
137 De wilde jager werd door Gods genade van een leeuw een lam; de geschiedenis van Titus Klose
138 P. 't Hart: Korte levensgeschiedenis en vijfentwintig brieven van Kaatje van der Wekken
139 Uit de nagelaten geschriften van ds Robert Murray M'Cheyne, deel 1
140 Joh Fama: ds M. Heikoop; zijn leven en arbeid
141 W. Floor: Al de eenvoudige oefeningen, derde bundel
142 Bram van Dishoek: Het bloeiende brandhout
143 Elizabeth Cairns: Gedenkschrift van Elizabeth Cairns, eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen
144 A.J. van Lummel: Wonderlijk zijn 's Heeren wegen
145 G.H. Kersten: Korte lessen over Kort Begrip
146 Ralph Erskine: Het gescheurde voorhangsel; of de toegang tot het Heilige der Heiligen door de dood van Christus
147 Th. van der Groe: Een schuldbelijdend en een schuldbeweenend volk
148 William Huntington: De geschiedenis van Klein Geloof, met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen, met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen.
149 Elisabeth Wast; zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel; tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God
150 D.J. van Brummen: Sprekende nadat hij gestorven is
151 C.H. Mackintosh: Aantekeningen op Deuteronomium
152 Martinus Luther: De knechtelijke wil
153 W. Huntington: God, de kassier van de armen, of De Geloofsbank
154 Abraham van der Velde: De wonderen des Allerhoogsten
155 A. Roorda: Jozua, de held Gods; eene practische verklaring van het boek Jozua
156 Robert Traill: Zes vervolgpredikaties over Galaten 2:21
157 W.L. Tukker: Filippus de Evangelist
158 K. Hageman: Twee boeken Gods; de natuur in de Heilige Schrift, verklaard en toegepast in de geschriften van oudvaders; Bijbels dagboek
159 John Warburton: Weldadigheden van een verbondsgod
160 Joel R. Beeke: 365 dagen met Calvijn
161 J.H.R. Verboom: Rondom de kansel van Benthuizen
162 L. Capelle: De weg der Bekeering
163 A. Manussen: Waarheden voor onze Tijd en voor het Practisch Leven
164 Gerrit Jan Raidt: Levensgeschiedenis en bekeringsweg
165 John Bunyan: De christinne reize naar de eeuwigheid
166 Maarten Luther: Gebeden
167 John Bunyan: De Christenreis naar de eeuwigheid (kleine uitgave)
168 John Bunyan: De Christinnereis naar de eeuwigheid (kleine uitgave)
169 S. Greijdanus: De openbaring des Heren aan Johannes
170 C.A. van der Sluijs: Spurgeon als prediker
171 J.J. Poort: Kijk ook eens naar boven
172 J.J. Poort: Morgen kunnen we u meer vertellen; hoop en wanhoop in het ziekenhuis
173 J.J. Poort: Een toevlucht t' allen tijde
174 J.J. Poort: Als lijden langer duurt...
175 H.J. Hegger: Judas; een brief om God te loven
176 P. Vermaat: Wandelen aan zee; in gedachten en gedichten
177 G. Wisse: Memoires; onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek\
178 G. Wisse: God en religie (een apologetische bijdrage)
179 B.J. van Wijk: Geschiedenissen uit de Bijbel, deel 9
180 B.J. van Wijk: Geschiedenissen uit de Bijbel, deel 11
181 H.A. Wiersinga: Leven met Christus
182 B. Wielenga: Van Jeruzalem naar Rome
183 Joh Westerbeke: Jonge zangers; het levenseinde en de verwachting van Gerrit van Doesburg, Leuntje van Rhijn, Lena Paulina Lampers, Adriana Alida Leeuwenburg
184 A. Vroegindeweij e.a.: Het Heil is des Heeren; Bijbels dagboek
185 A. Vroegindeweij e.a.: Door genade alleen; Bijbels dagboek
186 Grietje de Vries: Wij steken het hoofd omhoog; eenvoudig verhaal van Grietje de Vries
187 E. de Vries: Genesis 1-3, een viertal preken
188 J. Th. de Visser: Onze Plichten
189 P. Vermaat: Nooit meer blij? Woorden van troost voor wie achterbleef
190 De nieuwe Katechismus
191 Ed van Hell: Dienen in Bijbels licht
192 P. de Vries: Gereformeerd of Evangelisch? De kracht van de gereformeerde religie en de invloed van de evangelische beweging op de gereformeerde gezindte
193 Willemien Vogel en Jos van Gent: Ik geloof!
194 Célestine Oliphant-Schoch: 't Hart naar Boven
195 John Bunyan: De Christenreis naar de eeuwigheid
196 E. Venema: Op het aloude kerkenpad
197 P.J. Vergunst: Mijn leven is voor u; Belijden dat niet vanzelf spreekt
198 J.J. Poort: Martelaar onder een open hemel
199 C.G. Vreugdenhil: Vruchtdragen voor Hem
200 L. Huisman: Wet en Evangelie
201 H. Visscher: Het teken van Jona den Profeet
202 GBS: Een lamp voor de voet (div auteurs)
203 John Bunyan: Komen tot Jezus Christus; Hoe zondaren tot hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
204 John Piper: Waarom moest Jezus sterven?
205 J. Douma: Mozes, de man Gods
Online
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10587
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Boeken te koop

Bericht door Zita »

Inmiddels bestaat de lijst uit 357 titels. Ik zal 'm niet helemaal copy-pasten. Je kunt het volledige aanbod hier vinden: https://www.marktplaats.nl/v/boeken/god ... k-wd-018-9
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 2314
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57
Locatie: Provincie Utrecht
Contacteer:

Re: Boeken te koop

Bericht door Arja »

6 boeken die ik wil geven aan iemand die de boeken echt gaat lezen (dus niet aan doorverkopers)
Porto is voor degene, die de boeken wil hebben

1. De bekering, Theodorus van der Groe
2. Komt luistert toe, door J. van Dam (uitgave 1981)
3. Neerlands laatste ziener, leven werk en invloed van Theodorus van der Groe
4. Korte grammatica van het Bijbels Hebreeuws, J. W. Wesselius
5. Bijbels Hebreeuws, Basiscursus, Professor. dr. H. Jagersma
6. Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Peter D.H. Broers

Afhalen is prima.
Als er echt een meeting komt in midden Nederland, kan ik ze meenemen.
Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 33651
Lid geworden op: 12 jan 2006, 09:49
Locatie: Breda

Re: Boeken te koop

Bericht door Tiberius »

Arja schreef:6 boeken die ik wil geven aan iemand die de boeken echt gaat lezen (dus niet aan doorverkopers)

(...)
6. Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Peter D.H. Broers
Diegene wens ik dan veel leesplezier.
Gebruikersavatar
refo
Berichten: 24075
Lid geworden op: 29 dec 2001, 11:45

Re: Boeken te koop

Bericht door refo »

Arja schreef:6 boeken die ik wil geven aan iemand die de boeken echt gaat lezen (dus niet aan doorverkopers)
Porto is voor degene, die de boeken wil hebben

1. De bekering, Theodorus van der Groe
2. Komt luistert toe, door J. van Dam (uitgave 1981)
3. Neerlands laatste ziener, leven werk en invloed van Theodorus van der Groe
4. Korte grammatica van het Bijbels Hebreeuws, J. W. Wesselius
5. Bijbels Hebreeuws, Basiscursus, Professor. dr. H. Jagersma
6. Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Peter D.H. Broers

Afhalen is prima.
Als er echt een meeting komt in midden Nederland, kan ik ze meenemen.
Ik wil de nummers 4 5 en 6 wel van je hebben.
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 2314
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57
Locatie: Provincie Utrecht
Contacteer:

Re: Boeken te koop

Bericht door Arja »

@refo, ik stuurde een mail terug. Gezien dus.
Gebruikersavatar
helma
Berichten: 18818
Lid geworden op: 11 sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal

Re: Boeken te koop

Bericht door helma »

Te koop voor €5 plus verzendenAfbeelding
Online
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10587
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Boeken te koop

Bericht door Zita »

https://link.marktplaats.nl/m2004215585 ... nt=app_ios
Nieuwe voorraad theologie, verkoop ten behoeve van Woord&Daad. De meeste boeken zijn €2,50 per stuk, een paar juweeltjes zijn duurder.

Aalst, ds. G.J. van
Met hart en mond; ons belijdenis doen €5,-

Bac, ds. A.
Tot roem van Uw genade; twaalf preken (1988) €5,-

Bakker, Dr. F.L.
Geschiedenis der Godsopenbaring; het Oude Testament. (1939)

Belt, ds. H. van den
Een eeuwig verbond; over de betekenis van de heilige doop (1999)

Bisschop, R. (red)
Statenvertaling; geschiedenis en betekenis; catalogus bij de expositie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2019)

Boer, Theo; Hoek, Elise van;
Mul, Dick (red)
Geboren, niet gemaakt; reflecties op het levensbegin (2020) €5,-

Braekman, Émile; Boer, Erik de
Guido de Bres; zijn leven, zijn belijden. (2011) €20,-

Brakel, W. à Redelijke Godsdienst, deel 1 (1966)
Brakel, W. à Redelijke Godsdienst, deel 2 (1966)
Samen voor €50,-

Burger, Hans
Hoop voor een zuchtende schepping; reflecties over lijden en ecologie bij Romeinen 8 (Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische Stemmen; 2020-1)

Calvijn, Johannes
Institutie; of onderwijzing in de christelijke godsdienst, uit het Latijn vertaald door dr. A. Sizoo, vierde druk (3 delen compleet)€30,-

Diamant, Sara Ephraïm
Een diamant door God geslepen; krachtdadige bekering of overbrenging uit het Jodendom tot het Christendom €5,-

Edwards, Jonathan
Die God leeft nog (2010)

Fruytier, ds. Jakobus
Groot voorrecht van christenkinderen (1968)

Fruytier, Ds. J.
Salomo’s raad aan de jeugd

Fruytier, Ds. J.
Salomo’s raad aan de jeugd

Heitefuss, Clara
Ik zocht Hem

Henry, Matthew
Op U betrouw ik; Bijbels dagboek over de Psalmen (2004)

Hoogerwerf – Holleman, R.
Zijn genegenheid is tot mij; Korte levensschetsen van Godvrezende vrouwen onder het oude volk in Rijssen en brieven van hun hartenvrienden. (2005)

Hoogerwerf – Holleman, R.
Hoewel ik niets ben; uit het leven van Jan Ligtenberg; in leven ouderling van de Eschkerk te Rijssen. Daaraan toegevoegd enige brieven. (2002)

Hooghwerff, B.
Koningskinderen; verhalen over Gods werk in het Oranjehuis

Idema, ds. S.
Toelichting van het Kort Begrip (1918, derde druk)

Kater, dr. M.J.; Kunz, dr. A.J.;
Brons – van der Wekken, drs.
Sarina
Kinderen voor de Koning; geloofwaardig opvoeden in gezin, kerk en op school. (2016)

Kempis, Thomas a
De navolging van Christus. (1973)

Kohlbrugge, dr. H.F.
Vermaning en vertroosting; achttal preken over 1 Petrus 5:5-11 (1965)

Kohlbrugge, dr. H.F.
Zeven Preeken over den profeet Jona (1937)

Middelkoop, Steven
Liefde en leiding; tienerwerk in de kerk (2014)

Murray McCheyne; Robert
Nu reis ik getroost; Bijbels dagboek (1998)

Moens, A.N.F.
Prikken in perspectief; Vaccinatie in het licht van Gods voorzienigheid (2021)

Perkins, William
Hemelse vertroosting; in de huidige spelling overgezet en voorzien van een levensschets door ds. J. van der Haar (1994)

Roest, Kees
Niets moet, alles mag; praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen (2016)

Ruitenburg, ds. P. van , Schalk, Peter (eindred)
Uitgestort (2012) Christen zijn en leiding geven

Schimmel, Henrieke; Vermeulen, Henk
Waarom ben jij gereformeerd; de geloofsbelijdenis voor tieners. (2018)

Schreuder, ds. A.
Naar eer en geweten; wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het geweten (2011)

Sliedrecht, dr. C. van
Lam van God; verlangen naar eenheid. (Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische Stemmen; 2017-1)

Speelman, dr. H.A.
Bij God aan Tafel; Calvijns motieven om wekelijks avondmaal te vieren. (Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische Stemmen; 2017-2)


Stam, drs. B.
Lessen in de Heidelbergse Catechismus (1995)

Verboom, dr. Wim
Dicht bij Dordt; over de roeping en de troost van de kerk 1618-2018 (Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische Stemmen; 2019-1)


Wast, Elisabeth
Zoet en bitter, licht en duister op weg naar den Hemel, in haar verborgen leven met God.

Weg ds J.; ds. A.A.F.; Klaassen,
ds. M.; Edwards
Venster op de eeuwigheid; hel en hemel bij de puriteinen (2009)

Westerbeek van Eerten, J.J.
Voor Kleingeloovigen (1926)

Westerink, ds. J.
Leer mij volgen; over het volgen van de Heere Jezus in het dagelijks leven (2008)

-. Gods tijd voor Noord-Korea; 31 dagen van gebed

-. Beknopt commentaar op de Bijbel in de nieuwe vertaling (1963)
Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 6605
Lid geworden op: 04 dec 2008, 11:22

Re: Boeken te koop

Bericht door Posthoorn »

Het is dr. C. van Sliedregt, hè. ;)
Online
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10587
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Boeken te koop

Bericht door Zita »

Posthoorn schreef: 27 jul 2023, 17:30 Het is dr. C. van Sliedregt, hè. ;)
Hola, dat zal mijn autocorrect zijn geweest. Excuus aan de heer van Sliedregt. Of aan de heer Van Sliedrecht. Net wie zich het meest miskend/overbedeeld voelt.
mayflower
Berichten: 1227
Lid geworden op: 23 sep 2004, 08:19

Re: Boeken te koop

Bericht door mayflower »

Verkoop:
- Bottenburg (Kommentaar op het NT (CNT), 14 delen, 19 banden
€ 90,00
https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2067489749

- Dachsel Bijbelverklaring (compleet).
€ 90,00
https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2067491438
Plaats reactie