Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Zeeuw
Berichten: 4438
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Zeeuw » 21 Mei 2020, 11:14

Dienst: ds. C. Oorschot - Hemelvaartsdag
Aanvang: 21 mei 09:30 uur
Voorzang Ps 36:1
Ps. 68: 9;
Ps 68: 16;
Ps 24: 2, 4 en 5;
Ps 47: 3;
Ps 89: 8

Schriftlezing: Hand. 1:1 – 14 Ps. 47: 6 – 10
De tekst is: Hand. 1: 9: De Hemelvaart van Christus

Heilsfeit. 40 dagen na de opstand is de Heiland ook naar de Hemel gevaren. In deze tijd is Hij van hen gezien en sprak van de zaken die het koninkrijk van God aangaan. Vlakbij de stad waar Hij veroordeeld is, bevindt Hij zich.

1. De wijze waarop;Ze trekken door het Kedrondal. Net als 6 weken ervoor. Toen moest Hij de hof van Getsemane in. In Zijn lijden was Hij alleen, nu zijn de discipelen erbij. Toch stellen ze nog steeds de vraag naar een aards koninkrijk. "Gij zult Mijn getuigen zijn'. Dit zijn de laatste woorden die de Heere Jezus op aarde sprak. Lijkt de hemelvaart van de Heere Jezus niet eenvoudig vergeleken met Elia? Het werk van Elia was niet af. Het werk van de Heere Jezus was af. De apostelen hoeven niets zelf erbij te doen. Alleen te verkondigen van Hem. Wat Hij heeft willen doen. 
2. De zegen die Hij achterliet;Lukas 24:50: tijdens de Hemelvaart zegende Hij hen. In deze zegen is vrede aanwezig. Verdient door de kruisdood, bevestigd in de opstanding en geschonken aan de Zijnen in de Hemelvaart. Zouden we geloven als we het met eigen ogen hadden gezien? Nee, alleen een wondergeloof. We moeten het waar, zaligmakend geloof hebben. Dit is vele malen dieper. 
3. De wolk die verscheen.Gezonden door Hem die alle wolken gebiedt en in het hele heelal alles voor het zeggen heeft.

4 tekenen van deze wolk: 
-Teken van Christus heerlijkheid. Gods heerlijkheid.Hebreeuwse woord voor wolk. Sjechina. Dit duidt op heerlijkheid. Ezechiel spreekt over de nieuwe tempel. Voordat hier de dienst begint, zal de Sjechina de tempel vervullen. De wolkkolom kent ook dit woord.
-Teken van Gods wijsheid.De discipelen zien niet hoe Jezus de Hemel binnen ingaat. Wandelen door geloof, niet door aanschouwen. We mogen zeker weten dat de Heere Jezus is opgevaren, ten goede voor ons. Als laatste zien de discipelen de uitgebreide, zegenende handen. Als teken van Zijn verdienste, voor Zijn strijdende kerk. Op deze manier zal Hij ook eens wederkomen.
-Teken van Gods verborgenheid.Mozes en Aäron werden in een wolk verborgen toen het volk hen wilde doden nadat Korach, Datan en Abiram levend ter helle waren gevaren. Ook op de berg der verheerlijking kwam deze heerlijkheid van God.Door, met en in Christus is de Hemel nu toch geopend voor zondaren. 
-Teken van Gods belofte.Vers 11: Hij zal komen, zoals u Hem hebt zien heenvaren. Openbaring 1:7: Hij zal komen. Wij allemaal zullen Hem zien. Het woord opgenomen wordt gebruikt in de 12 artikelen. De Vader nam Hem op. Hij was door de Vader in de wereld gezonden en werd opgenomen, toen Zijn werk was voltooid. De vraag dringt: 'is dit ook voor mij?'. 

-DIA-
Berichten: 24243
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor -DIA- » 21 Mei 2020, 11:28

Een preek over een bekende tekst, die toch weer nieuw is..
HANDELINGEN 1 : 10-11
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen nin witte kleding, Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren
DE HEMELVAART VAN CHRISTUS
1. Het feit van de Hemelvaart
2. Het aanschouwen van de Hemelvaart
3. De troost van de Hemelvaart

Weer werd in de preek op de ernst van de tijd gewezen. Wellicht maken we plannen om ons zoveel dat nog kan te vermaken in de wereld. Maar geeft dit blijdschap?
Wat is het een hemelsbreed verschil: de blijdschap in God en de blijdschap die we menen te vinden in de dingen van de wereld.
De Kerk mag ervan zingen: (slotpsalm)
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.


Maar ook dit vers is gepast:
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
Een mens kan beter onrecht lijden dan onrecht doen. (citaat van: Mijn, lieve onvergetelijke moeder)

Jantje
Berichten: 12027
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Jantje » 21 Mei 2020, 11:44

Donderdag 21 mei 2020 ~ Hemelvaartsdag

Vanmorgen ging ds. M. Karens voor in de gemeente.
De Schriftlezing was uit Handelingen 1: 1-14.
De tekstwoorden waren genomen uit Daniël 7: 13-14: Verder zag ik in de nachtgezichten, en zie, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen Zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
Het thema was: De hemelvaart van de Zoon des mensen, onderverdeeld in drie aandachtspunten:
1. Komend met de wolken
2. Naderend tot de Vader
3. Verhoogd in heerlijkheid
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 47: 3
Psalm 108: 2
Psalm 68: 9 en 16
Psalm 21: 5 en 13
Psalm 89: 3
Het was een ernstige dienst, met veel onderwijs.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1453
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Nasrani » 21 Mei 2020, 12:14

Dienst Hemelvaartsdag:

Schriftlezingen:
1. Handelingen 1: 4-14
2. Efeze 2: 1-10

Thema: de Opgestane Christus vaart op ten hemel
1) Waarom dat feitelijk juist is
2) Waarom dat feestelijk is
3) Waarom dat troostvol is

Zingen:
Psalm 47: 3
Geloofsbelijdenis met Zondag 18
Psalm 68: 9
Psalm 21: 5 en 6
Psalm 148: 1
Psalm 103: 10

Vragen:
1. De Hemelvaart van Jezus Christus is een moeizame feestdag... herkent u dat? Moeizaam uit te leggen, moeilijk toe te passen, moeilijk om feestvol te beleven. Of is dat anders (geworden)?
2. Waarom is het zo belangrijk om Hemelvaartsdag feitelijk te bevestigen (11 getuigen + 2 engelen)
3. Hoe kan Jezus zeggen: Ik ben met u, tot het einde van de wereld? en dan vervolgens weggaan?
4. In het Johannes Evangelie komt de hemelvaart niet voor! Of misschien toch wel? Ga eens op onderzoek uit naar uitspraken van Jezus over Zijn hemelvaart in Johannes. Wat levert dat onderzoek op? 5. Wat is onze (?) troost van Hemelvaart volgens de Catechismus (het nut)? Als u / jij dat uit zou moeten leggen aan een onkerkelijke.. hoe zou je dat doen?

Kinderen:
1. Probeer eens na te denken over waarom Hemelvaart zo'n prachtig feest is. Denk eens aan de dag dat Willem Alexander en Maxima onze koning en koningin werden. Kan je het daarmee vergelijken?
2. Hemelvaart: de Heere Jezus gaat weg en de discipelen zijn blij. Snap jij dat? Kan je dat uitleggen?
3. Hoe is de Heere Jezus in de hemel en tegelijk heel dichtbij? Hoe doet de Heere Jezus dat?
4. Wat doet de Heere Jezus nu in de hemel? Ook voor jou?
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1453
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Nasrani » 25 Mei 2020, 06:35

Morgendienst:
Schriftlezingen:
Lukas 24 : 50 – 53 en Handelingen 1 : 4 – 12 Kernteksten: Handelingen 1 : 9b en Lukas 21 : 27 Thema: Paulus schreef aan Timotheüs: ‘Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’ Dat mogen we D.V. zondagmorgen doen, door na te denken over de opgestane Heiland in Zijn Hemelvaart én Wederkomst. Daarbij hoop ik u/jullie het geheimenis te onthullen van de wolk die Hem Wegnam en Terugbrengt.

Middagdienst:
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 2
Tekst voor de prediking: 1 Thessalonicensen 2 : 13 Boven de preek staat: ‘Het onfeilbare Woord’
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Hendrien
Berichten: 954
Lid geworden op: 01 Mar 2012, 18:44

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Hendrien » 25 Mei 2020, 07:45

Nasrani schreef:Morgendienst:
Schriftlezingen:
Lukas 24 : 50 – 53 en Handelingen 1 : 4 – 12 Kernteksten: Handelingen 1 : 9b en Lukas 21 : 27 Thema: Paulus schreef aan Timotheüs: ‘Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’ Dat mogen we D.V. zondagmorgen doen, door na te denken over de opgestane Heiland in Zijn Hemelvaart én Wederkomst. Daarbij hoop ik u/jullie het geheimenis te onthullen van de wolk die Hem Wegnam en Terugbrengt.

Middagdienst:
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 2
Tekst voor de prediking: 1 Thessalonicensen 2 : 13 Boven de preek staat: ‘Het onfeilbare Woord’

Wat vond je van zijn uitleg over de Wolk en de 2 mannen in witte kleding?

Zeeuw
Berichten: 4438
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mei 2020, 08:30

Nooit eerder een preek uit deze verzen gehoord.

Dienst: ds. C. Gielen
Aanvang: 24 mei 16:00 uur
 
Voorzang Ps 38:1  
118 : 7  
56 : 5  
108 : 1 - 2  
138 : 4  
89 : 7  
Lezen: Deuteronomium 28 : 1 - 20
Tekst: 13a "Ik zal u maken tot een hoofd en niet tot een staart”

Wat is de wereld momenteel in verwarring. Er gebeurt zoveel. We leven in een gebroken wereld. Toch zijn Gods beloften onveranderlijk. De tekst laat de 2 kanten van de belofte zien. Hoe wij zijn en hoe Hij ons wil maken. Bezinning: ik ben een staart, maar er is Één die mij tot een hoofd kan maken. Zijn wij hoofd van ons leven, of zijn we de staart? Bungelen we achteraan de zaken die gebeuren? Zoals met verslavingen etc. De grootste verslaving en crisis in ons leven is de zonde. De Heere spreekt in dit schriftgedeelte, ‘Ik zal u maken...’. De grootheid van de genade. Woorden van leven en waarheid. Hij maakt bereid. Maar ook na ontvangen genade, blijven we zwakke mensen. Staarten. Pas na Zijn wederkomst, zal Hij zijn alles, in allen.

Dienst: ds. C. Gielen
Aanvang: 24 mei 09:30 uur
 
Voorzang Ps 37:1 
 Psalm 74 : 2 - 12  
25 : 3 
87 : 2 - 3 - 4 - 5
68 : 3 
103 : 7
 Lezen: Hosea 14 : 2 - 10 en Johannes 14 : 15 - 26 
Tekst: Hosea 14 : 4b. “Immers zal een wees bij U ontfermd worden” 

Weeszondag, deze zondag. 
1e de nood van de wees 
Wij zijn bij God weggelopen. Wij zijn ontaarde wezen. Voor wij ernaar vragen, komt het evangelie al tot ons. Dat wilde Hij doen voor moedwillige zondaren. Luisteren wij naar dit evangelie of zijn we te druk met van alles? Net zolang tot het te laat is. En dan moeten we klagen dat we nooit het Hemelse Jeruzalem hebben gezocht. Maar toch nog ‘immers zal een wees bij U ontfermd worden’. De Heere Jezus werd door iedereen verlaten, wees, opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden. 

2e het gebed voor de wees 
Bekeer u tot de Heere. Niet laf zeggen ‘dat kan ik niet’. Dat weet God ook wel. Maar toch zegt hij ‘kom’. God geeft aan ons allen een gebed mee: ‘Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede’. 2 vleugels van het gebed. 

3e de ontferming over de wees
De vrucht van het gebed en de ontferming? Hij wil ons met Zichzelf verzoenen. Hoe worden we ontfermd? Er is niemand die naar God zoekt, Hij zelf zoekt wezen op. Ook nu nog wordt Zijn naam gepreekt. Wend u tot Mij en word behouden! Al bij de doop verzekerd de Heilige Geest dat Hij in ons wil wonen. Wij willen zelf niet, wij zijn onwillig. Maar Hij buigt deze onwil om. We gaan willen, wat Hij wil. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. Ook de Heere Jezus spreek zo tegen Jeruzalem. U hebt niet gewild. Alleen door de Heilige Geest kan dit. Dan is onze enige troost in leven en sterven dat we het eigendom zijn van Hem die ons heeft geadopteerd en bevrijd uit alle geweld van de duivel. 

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4289
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor J.C. Philpot » 25 Mei 2020, 08:50

Zeeuw schreef:Nooit eerder een preek uit deze verzen gehoord.

Zijn deze preken ook online te luisteren?

Ik heb vorig jaar ook een onvergetelijke prediking van deze predikant gehoord, uit Ezechiel 16 (het hele gedeelte, maar oa de verzen: Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u,vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.)
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Geytenbeekje
Berichten: 3545
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Geytenbeekje » 25 Mei 2020, 09:02

3 diensten gehoord gisteren.

Gisterochtend : Lukas 12: 1-12 (eigen)
Gistermiddag 1 Samuël 7 ( prof dr Baars)
Gisteravond 1 Korinthe 5 ( eigen)

Zeeuw
Berichten: 4438
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mei 2020, 09:05

J.C. Philpot schreef:
Zeeuw schreef:Nooit eerder een preek uit deze verzen gehoord.

Zijn deze preken ook online te luisteren?

Ik heb vorig jaar ook een onvergetelijke prediking van deze predikant gehoord, uit Ezechiel 16 (het hele gedeelte, maar oa de verzen: Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u,vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.)


Zeker. https://www.hhggoes.nl/kerkdienst/diens ... gluisteren.

Jantje
Berichten: 12027
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Jantje » 25 Mei 2020, 09:28

Zondag 25 mei 2020 ~ Weeszondag

Gisteren ging in beide diensten ds. G.P. van Nieuw Amerongen uit Goes in de gemeente voor.

In de morgendienst was de Schriftlezing uit Johannes 16: 1-28.
De dominee bediende Gods Woord uit Johannes 16: 13a: Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden (...).
Het thema was: Christus' toezegging van de Geest der Waarheid, met daarbij drie aandachtspunten:
1. Zijn Persoon
2. Zijn komst
3. Zijn werk
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 63: 2 en 3
10 geboden des Heeren: 9
Psalm 25: 2 en 4
Psalm 143: 10
Psalm 119: 3

In de middagdienst bediende de dominee Gods Woord n.a.v. Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.
De Schriftlezing was uit Jesaja 40: 1-11.
Het thema was: Het begin van het Leerboek der Kerk
1. Wat geleerd moet gaan worden (vraag 1)
2. Inhoud van het leerboek (antwoord 1)
3. Hoe er geleerd gaat worden (vraag en antwoord 2)
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 78: 1
Psalm 2: 7
Psalm 35: 1 en 13
Psalm 146: 1 en 3
Psalm 89: 7

Het was een zeer goede zondag, met veel onderwijs en veel lering! Van harte de diensten aanbevolen!
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Tom
Berichten: 291
Lid geworden op: 28 Mar 2016, 20:45

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Tom » 25 Mei 2020, 15:32

Met of zonder beelduitzending? In zijn eigen gemeente blokkeert hij dat namelijk.

Jantje
Berichten: 12027
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Jantje » 25 Mei 2020, 15:32

Tom schreef:Met of zonder beelduitzending? In zijn eigen gemeente blokkeert hij dat namelijk.

Met beelduitzending... :)

Haarscherp...
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1380
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Onder NAP

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Hollander » 25 Mei 2020, 15:34

Tom schreef:Met of zonder beelduitzending? In zijn eigen gemeente blokkeert hij dat namelijk.
Dat kan een predikant niet blokkeren, want dat is een kerkenraadsbesluit.

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 4340
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Berichtdoor Mannetje » 25 Mei 2020, 16:08

Hollander schreef:
Tom schreef:Met of zonder beelduitzending? In zijn eigen gemeente blokkeert hij dat namelijk.
Dat kan een predikant niet blokkeren, want dat is een kerkenraadsbesluit.

Waarbij ik er van uit ga dat men een predikant niet zal dwingen in beeld te komen als hij dat niet wil.
- Mannetje heeft het momenteel een beetje gehad hier -


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten