Pagina 5 van 5

Re: Lessen uit de Psalmen

Geplaatst: 25 Apr 2020, 16:31
door John Galt
Arja schreef:
KB_ schreef:https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=416202241757
Biblestudy over corona in relatie tot psalm 4 (wel in het engels)


@KB heb je er nog meer? Van die Bijbelstudies van ds P. Ruitenburg?


Hier heb je alle preken van ds Van Ruitenburg die op sermonaudio staan: https://www.sermonaudio.com/search.asp? ... Ruitenburg

Re: Lessen uit de Psalmen

Geplaatst: 19 Mei 2020, 15:47
door Arja
PSALM 5

8 Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze

De tabernakel van Mozes wordt soms het huis van God genoemd ( 1 Kronieken 9:23 ); want de tempel was nog niet gebouwd. Hoewel David in een soort ballingschap van was, was hij er zeker van dat hij er opnieuw zou binnengaan en vastbesloten was om dit te doen wanneer hij maar de kans kreeg, en dat op de volgende manier: ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.

Ofwel de hemel, de woonplaats van Gods heiligheid, waarnaar de psalmist zijn ogen, handen en hart zou opheffen; of de tabernakel, aan de deur waarvan de aanbidding van God werd verricht, de offers werden gebracht en God Zijn volk ontmoette. (Leviticus 1:3, Exodus 29:42, Exodus 29:43).

Ik zal buigen. Letterlijk neerknielen, zoals in 1 Koningen 8:29; Psalm 28:2. (Vergelijk Daniëls gebedshouding n de richting van Jeruzalem)

In Uw vreze: in heilige eerbied. Eerbiedig ontzag, is de juiste houding om tot een heilige God te naderen. Vergelijk Psalm 2:11; Hebreeën 12: 28-29.

Tempel - letterlijk 'paleis', toegepast op Gods woonplaats, het heilige der heiligen (1Sam 3: 3; 2Sam 22: 7); het binnenste deel van de tabernakel.

Bron: John Gill, Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Ellicott's Commentary for English Readers

Re: Lessen uit de Psalmen

Geplaatst: 25 Mei 2020, 15:48
door Arja
PSALM 5 (8,9)

Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze. HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor mijn aangezicht.

De oprechte gelovigen erkennen dat zijn alleen voor God kunnen verschijnen door 'Uw grote goedertierenheid' (vers 8). Daarom bidden zij dat God hen wil leiden om te wandelen in de weg die moreel recht is (vers 9). In het vertrouwen en in de gebeden zit geen spoor van zelfrechtvaardiging.

Uw grote goedertierenheid. De uitdrukking komt uit Exodus 34:6. Het is de fundamentele belijdenis van het Oude Testament die de welwillend van de HEERE beschrijft. Dit woord heeft alles te maken met de barmhartigheid van God, zijn genade, zachtmoedigheid en overstelpende liefde.