Lessen uit de Psalmen

Gebruikersavatar
John Galt
Berichten: 1101
Lid geworden op: 24 Jun 2017, 22:09

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor John Galt » 25 Apr 2020, 16:31

Arja schreef:
KB_ schreef:https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=416202241757
Biblestudy over corona in relatie tot psalm 4 (wel in het engels)


@KB heb je er nog meer? Van die Bijbelstudies van ds P. Ruitenburg?


Hier heb je alle preken van ds Van Ruitenburg die op sermonaudio staan: https://www.sermonaudio.com/search.asp? ... Ruitenburg
Who is John Galt? :quoi

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 19 Mei 2020, 15:47

PSALM 5

8 Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze

De tabernakel van Mozes wordt soms het huis van God genoemd ( 1 Kronieken 9:23 ); want de tempel was nog niet gebouwd. Hoewel David in een soort ballingschap van was, was hij er zeker van dat hij er opnieuw zou binnengaan en vastbesloten was om dit te doen wanneer hij maar de kans kreeg, en dat op de volgende manier: ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.

Ofwel de hemel, de woonplaats van Gods heiligheid, waarnaar de psalmist zijn ogen, handen en hart zou opheffen; of de tabernakel, aan de deur waarvan de aanbidding van God werd verricht, de offers werden gebracht en God Zijn volk ontmoette. (Leviticus 1:3, Exodus 29:42, Exodus 29:43).

Ik zal buigen. Letterlijk neerknielen, zoals in 1 Koningen 8:29; Psalm 28:2. (Vergelijk Daniëls gebedshouding n de richting van Jeruzalem)

In Uw vreze: in heilige eerbied. Eerbiedig ontzag, is de juiste houding om tot een heilige God te naderen. Vergelijk Psalm 2:11; Hebreeën 12: 28-29.

Tempel - letterlijk 'paleis', toegepast op Gods woonplaats, het heilige der heiligen (1Sam 3: 3; 2Sam 22: 7); het binnenste deel van de tabernakel.

Bron: John Gill, Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Ellicott's Commentary for English Readers

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 25 Mei 2020, 15:48

PSALM 5 (8,9)

Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze. HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor mijn aangezicht.

De oprechte gelovigen erkennen dat zijn alleen voor God kunnen verschijnen door 'Uw grote goedertierenheid' (vers 8). Daarom bidden zij dat God hen wil leiden om te wandelen in de weg die moreel recht is (vers 9). In het vertrouwen en in de gebeden zit geen spoor van zelfrechtvaardiging.

Uw grote goedertierenheid. De uitdrukking komt uit Exodus 34:6. Het is de fundamentele belijdenis van het Oude Testament die de welwillend van de HEERE beschrijft. Dit woord heeft alles te maken met de barmhartigheid van God, zijn genade, zachtmoedigheid en overstelpende liefde.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 10 Jun 2020, 18:50

Psalm 5 (laatste 2 verzen)

12 Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen, die Uw Naam liefhebben.

13 Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met een rondas.


overdekt
Dat is, beschut en bewaart, als wanneer iemand onder dak vrij is van hitte, koude en onweder; of door een schild van de pijlen der vijanden.

kronen
Of, omringen, omsingelen

Blijdschap is het voorrecht van de gelovige. En wat de bescherming aangaat, die de gelovige in dit land van oorlogen behoeft, zij wordt hier in de uitgestrekte zin beloofd en toegezegd. De ouden gebruikten zeer grote schilden, die de gehele persoon beschutten en bedekten. En zo zegt David: "Gij zult hen met goedgunstigheid kronen als met een rondas." Dit bedekken en kronen doet ons alzo een'koninklijke helm dragen, welke beide ons sieraad en onze bescherming is. O Heer, schenk ons deze genaderijke kroning.
C.H. Spurgeon over Psalm 5

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 13 Jun 2020, 13:47

Psalmen 6

1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth, op de Scheminith.
2. O HEERE, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid!
3. Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.
4. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?

Op de sheminith: Een harp van acht snaren, bekend als sheminith, en zo te vinden vinden in 1 Kron. 15:21
Verzwakt: wegkwijnen: אמלל, verwoest en krachteloos, verward, verbijsterd zoals in "deze zwakke (amechtige) Joden" van Ezra ( Neh. 4:2).

We weten niet wat de aanleiding van dit lied was, maar vanwege zijn zonde voelde David dat hij onder de kastijding van God stond. Daarom riep hij God om de kastijding te verlichten. Er kunnen tijden zijn dat we geloven dat we door Gods hand worden gekastijd, terwijl we in feite moeilijkheden ondervinden die we zelf hebben opgelopen. Niettemin zijn er zeker tijden dat de HEERE Zijn kinderen kastijdt.

Bij vers 2: we weten dat Gods kastijdende hand niet in de eerste plaats een teken is van Zijn ongenoegen is, maar eerder een teken van adoptie. Hebreeën 12:7 maakt duidelijk dat kastijding een bewijs is van onze adoptie: Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Als God ons corrigeert, voelt dat niet prettig, maar het is goed en het is voor ons bestwil.
Toorn: David leefde vóór het voltooide werk van Jezus en had minder zekerheid over zijn positie bij God. Aan deze kant van het kruis weten we dat alle toorn die God jegens de gelovige heeft, aan het kruis op Jezus werd uitgestort. God kastijdt de gelovige vanuit Zijn liefde en niet uit toorn.

Bij vers 3 Ik ben zwak of verzwakt... mijn beenderen zijn onrustig/bevreesd: David kende de beproeving van lichamelijke zwakte en pijn. Te midden van dit soort kastijding riep hij God om genade.

Citaat Spurgeon
Hoewel ik wel verdien om om te komen, ontferm u toch over mijn zwakheid. Spreek niet van uw goedheid of groothid maar spreek over uw zonde, uw kleinheid. Roep: ik ben zwak, geef mij kracht, o Heere. Zo mogen wij bidden dat de kastijdingen van onze genadige God, als ze niet helemaal worden verwijderd, dan tenminste verzoet mogen worden door de bewustheid, dat zij niet in toorn geschieden, maar in de tedere liefde van Zijn verbondstrouw.

Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Valcke » 13 Jun 2020, 14:18

Arja schreef:Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?


Heel mooi, Arja.
(Ik heb geen aanvulling, maar ik wil je zeer bedanken voor je bijdragen.)

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 13 Jun 2020, 15:47

Valcke schreef:
Arja schreef:Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?


Heel mooi, Arja.
(Ik heb geen aanvulling, maar ik wil je zeer bedanken voor je bijdragen.)


Dak je wel. Maar ah ... ik dacht jij hebt vast nog een mooi iets had uit een mooi boek over deze psalm...

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Valcke » 13 Jun 2020, 15:51

Arja schreef:
Valcke schreef:
Arja schreef:Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?


Heel mooi, Arja.
(Ik heb geen aanvulling, maar ik wil je zeer bedanken voor je bijdragen.)


Dak je wel. Maar ah ... ik dacht jij hebt vast nog een mooi iets had uit een mooi boek over deze psalm...

Jawel, zeker, ik heb mooie verklaringen over Psalm 6. Specifiek herinner ik mij de verklaring van John Knox en van Johannes Polyander, vooral van de laatste. Maar het overtypen kost veel tijd, en ik moet mijn aandacht ook op andere dingen richten. Maar daarom ben ik wel blij dat jij een en ander plaatst.

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Valcke » 15 Jun 2020, 10:33

Arja schreef:Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?


Nog een vraag hierover, Arja. Weet jij wat de bron is van wat je hier schrijft over Calvijn?


Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 15 Jun 2020, 13:36

Valcke schreef:
Arja schreef:Bij vers 4 Hoe lang? Deze volzin sluit plotseling. Toch had de psalmist nog enige hoop. Zijn hoop is gericht op Zijn Verbondsgod (de God van rechtvaardigheid, heiligheid en liefde). Daarom roept hij uit, o HEERE?

Calvijn
Er is opgetekend van Calvijn dat hij in zijn laatste pijnlijke ziekte geen woord van klacht uitsprak; zijn ogen naar de hemel opheffend zei hij alleen: Usquequo Domine (Heere, hoe lang?). Zelfs toen hij nog gezond was, was dit een soort van 'wachtwoord' met betrekking tot de problemen van/met zijn broeders.

Iemand een aanvulling?


Nog een vraag hierover, Arja. Weet jij wat de bron is van wat je hier schrijft over Calvijn?


1. Cambridge Bible for Schools and Colleges:
How long?] Cp. Psalm 90:13. How pregnant is the aposiopesis! How long wilt Thou be angry? How long wilt Thou hide Thy face and refuse to hear me? Cp. Psalm 13:1. It is recorded of Calvin in his last painful illness that he uttered no word of complaint unworthy of a Christian man; only raising his eyes to heaven he would say Usquequo Domine (Lord, how long?) for even when he was in health, this was a kind of watchword with him, in reference to the troubles of the brethren (Vita: Opp. Tom. 1).

2. The Treasury of David

3. James Boyce https://www.alliancenet.org/tab/a-psalm ... ce-scene-3

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Valcke » 15 Jun 2020, 14:06

Dank je wel, ik heb dit inmiddels ook kunnen terugvinden in: 'Het leven en sterven van Johannes Calvijn', beschreven door Theodorus de Beza, opgenomen in de uitgave / vertaling van de Institutie door Corsmannus:

Doch hoewel hij [enkele dagen voor zijn dood] door zoveel ziekten gekweld werd, evenwel hoorde men hem niet een woordje uiten dat een kloekmoedig of christenmens onbetamelijk was; alleen zijn ogen ten hemel slaande, zei hij somtijds: 'Hoe lang, Heere?' Want dat had hij ook gezond zijnde dikwijls in de mond, sprekende van de ellendigheden zijn broederen, waar hij zich dag en nacht zeer over kwelde.

Het komt dus uiteindelijk uit de pen van Beza, die persoonlijk bij het sterfbed van Calvijn aanwezig was.
(Overigens met excuus voor dit uitstapje.)

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 17 Jun 2020, 19:13

Psalm 6
6. Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?
7. Ik ben moede van mijn zuchten; ik doe mijn bed den gansen nacht zwemmen; ik doornat mijn bedstede met mijn tranen.
8. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al mijn tegenpartijders.
9. Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord.
10 De HEERE heeft mijn smeking gehoord; de HEERE zal mijn gebed aannemen.
11 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden.

NACHT. Er is duisternis. God verbergt zichzelf. Er is somberheid. De ziel wordt alleen gelaten met droevige en verontrustende gedachten.Er zijn naamloze verschrikkingen. Maar hoewel we terneergeslagen zijn, hoeft er geen wanhoop te ontstaan. God is nabij. Hij wil helpen. Hij kan zelfs psalmen in 's nachts geven. Laten we daarom omhoog kijken, want onze verlossing nadert (Lukas 21:28).

Citaat
Er wordt gezegd dat het uur voor de dageraad het donkerste uur is. Dat is wat de psalmist, in zijn uiterste zwakheid, zich van zonde tot God wendend, ervaart. Een licht verrast hem als een zonsopgang na een donkere nacht ( 9). Het antwoord van God is niet alleen snel en tijdig, maar wel effectief. Het blijde hart zegt: 'God heeft het gehoord', en bevestigt daarmee het nieuws dat bijna te mooi lijkt om waar te zijn.
W. Forsyth

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1441
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 19 Jun 2020, 10:46

PSALM 6

Thema Psalm 6. Overdenking door Dr. M. Klaassen te Arnemuiden: https://www.youtube.com/watch?v=nbJsDL3-rm0

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor samanthi » 19 Jun 2020, 13:13

Zelf vind ik de kanttekeningen in deze erg mooi.
Bij de hele psalm.
De omslag bij vers 9
Hier en in het volgende openbaart David het geloof en vertrouwen van Gods genadige en gewisse verhoring.


straf/kastijding/terechtwijzing verdient, de Heere geweken en dan nochtans...
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?


Terug naar “Bijbelstudie OT en NT”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast