Lessen uit de Psalmen

Panny
Berichten: 1433
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Panny » 04 Jan 2020, 21:05

Psalm 1: Twee wegen / twee soorten mensen

Vers 1:
Welgelukzalig is de rechtvaardige.
Hij wordt niet rechtvaardig/welgelukzalig genoemd in de psalm(en) omdat hij zonder zonde is maar omdat hij God liefheeft en op Hem vertrouwt. (zie Psalm 2:12: Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.)
Hij stelt zijn vertrouwen op Gods Woord, genade, goedheid en beloften.
Je herkent de rechtvaardige aan zijn levenswandel: Hij heeft God en Zijn Woord lief en bewaart Zijn geboden.

Welgelukzalig is echt gelukkig: vergeving van zonde (psalm 32:1,2), vrede met God (een herstelde relatie met God) en de beloften van het eeuwige leven.

Zondigen gaat steeds een stapje verder:
Wandelen met de zonde: kort en voorbijgaand.
Staan in de zonde: voor iets langere tijd in de zonde stil blijven staan.
Zitten in de zonde: helemaal thuis voelen in de zonde.

De rechtvaardige komt niet op de plaatsen van de goddelozen en gaat ook niet met ze om. Hij volgt hun raad en verleidingen niet op.

Vers 2:
De rechtvaardige heeft Gods Woord lief (zie ook Deut. 17:19).
– Hij leest daarin alle dagen van zijn leven.
– Hij bewaard Gods Woord. Gods Woord bewaren wilt zeggen dat je het aanneemt als het Woord van God zonder er iets aan toe of af te doen. Je legt het ook niet naast je neer maar laat het doordringen tot je verstand en hart.
– Hij “doet” Gods Woord. De rechtvaardige gehoorzaamt Gods Woord en geboden. Dus niet alleen het lezen en bewaren van Gods Woord maar het ook in praktijk brengen. Voor de Nieuw Testamentische kerk kun je ook zeggen: Het volgen van Jezus (proberen te leven zoals Hij leefde).

Vers 3:
De rechtvaardige is als een boom aan een beek: Dichtbij God en Zijn Woord. Hier is water in overvloed. Het is een gezonde boom (hij laat zijn bladeren niet vallen) en hij draagt veel vrucht. God kent de rechtvaardigen en zorgt voor hen.

Vers 4:
De goddeloze is niet zoals de rechtvaardige. Hij heeft God en Zijn Woord niet lief. Hij is zonder God en zonder Zijn zegen (maar onder Gods toorn) in de wereld.
Hij is als het kaf wat waardeloos is en zo voorbij gaat (als kaf op de wind).

Vers 5 en 6:
De goddeloze zal schuldig staan in het oordeel van God en voor eeuwig vergaan.Bovenstaande zijn aantekeningen gemaakt bij het lezen uit de SV (met gebruik van de kantekeningen, BMU en het volgen van alle verwijsteksten).

aanvullingen en lessen uit andere psalmen zijn welkom in dit topic.

Arja
Berichten: 1330
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 04 Jan 2020, 22:38

De thema’s van Psalm 1 en 2 zijn de wet (Ps. 1) en de Gezalfde (Ps. 2). Daarom kunnen we Ps. 1 en 2 als een inleiding op boek 1 (Ps. 1- 41) zien, maar ook als een inleiding op alle Psalmen.

Vers 1:
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.
Wie is die man? We kunnen hierin Israël zien als volk dat de wet moet houden, maar het is waarschijnlijker dat hier de (Davidische) koning mee bedoeld wordt. Ook hij moet de wet houden (Deut.17:14-20).

"Welgelukzalig" is meervoud in het Hebreeuws en betekent letterlijk: "Oh de gezegendheden of de zegeningen." Het is een uitdrukking om de veelheid aan zegeningen en geluk te benadrukken voor diegenen die voldoen aan de vereisten die in deze Psalm zijn aangegeven. Je zou het ongeveer zo kunnen uitdrukken: "Oh hoe heel, heel gelukkig is degene die ..." Ds, P. Blok noemde het in mijn jeugd: Onsterfelijk gelukkig

Een toepassing van dit principe voor de nieuwtestamentische gelovige is te vinden in Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Ik las inderdaad ook die gradaties: wandelen, staan, zitten.

Warren W. Wiersbe
Eerst loopt hij (Mark. 14:54), dan staat hij (Joh 18:18) en tenslotte zit hij (Luk. 22:55). Wereldgelijkvormig worden is een opklimming; het gebeurt in gradaties.

Verder kom ik nu nog niet.

Bron: Messiaans Psalmen, Warren Wiersbe, Aanttekeningen bij de Bijbel
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Panny
Berichten: 1433
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Panny » 04 Jan 2020, 23:02

Arja schreef:De thema’s van Psalm 1 en 2 zijn de wet (Ps. 1) en de Gezalfde (Ps. 2). Daarom kunnen we Ps. 1 en 2 als een inleiding op boek 1 (Ps. 1- 41) zien, maar ook als een inleiding op alle Psalmen.

Mooie gedachte omdat dit toch ook de kern is van de hele christelijke leer.

De gerechtigheid van de Wet: het houden van de Wet waarin wel veel vreugde gevonden kan worden (in het stuk van de dankbaarheid). Maar ook de Wet die de zondaar steeds weer vervloekt en waardoor we nooit zalig kunnen worden.
De gerechtigheid van Christus: De gerechtigheid buiten ons die we niet kunnen verdienen maar die we ontvangen door het geloof. (Psalm 2:12 Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.)

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25368
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor -DIA- » 04 Jan 2020, 23:44

Lessen uit de Psalmen zijn ook dat er twee kanten zijn.
Psalm 1:
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft
Psalm 2:
Dan zal Hij spreken in Zijn toorn, en Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
Kust de Zoon opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zal ontbranden.
Zomaar twee voorbeelden van het tweeërlei spreken van de Schrift.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Arja
Berichten: 1330
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 06 Jan 2020, 12:53

-DIA- schreef:Lessen uit de Psalmen zijn ook dat er twee kanten zijn.
Psalm 1:
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft
Psalm 2:
Dan zal Hij spreken in Zijn toorn, en Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
Kust de Zoon opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zal ontbranden.
Zomaar twee voorbeelden van het tweeërlei spreken van de Schrift.


Goed dat je het naar voren haalt @Dia!
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1275
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Jeremiah » 06 Jan 2020, 13:00

Dank voor het plaatsen van deze bijbelstudie's, ik zou zeggen ga door!

Arja
Berichten: 1330
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 06 Jan 2020, 14:53

Panny schreef:Psalm 1: Twee wegen / twee soorten mensen

Vers 3:
De rechtvaardige is als een boom aan een beek: Dichtbij God en Zijn Woord. Hier is water in overvloed. Het is een gezonde boom (hij laat zijn bladeren niet vallen) en hij draagt veel vrucht. God kent de rechtvaardigen en zorgt voor hen.Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

Het is geen boom die spontaan zomaar ergens ontkiemt, maar een die op een gunstige plaats staat en met zorg wordt gecultiveerd. Het woord 'rivieren of waterbeken' drukt hier niet helemaal de betekenis van het origineel uit. Het Hebreeuwse woord פלג peleg, van פלג pâlag, splitsen, splitsen, verdelen). De zinspeling ziet op de oosterse methode om hun land te irrigeren door kunstmatige beekjes te maken om zo het water uit een grotere stroom naar iets toe te dirigeren. Op deze manier werd het water in alle richtingen verdeeld om buitengewone vruchtbaarheid te waarborgen. (Voorbeeld ervan staat in Ezechiel 31:3,4 - waarin Asser wordt vergeleken met een ceder van Libanon)

Daarbij vind ik psalm 92 heel verduidelijkend:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.


Wiens vrucht niet afvalt door het gebrek aan voedingsstoffen. De rechtvaardige is als een boom die in het juiste seizoen van het jaar vol zit met fruit. Er is een link naar Job 42:16 en Mattheüs 21:34 (niet onderzocht).
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Panny
Berichten: 1433
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Panny » 06 Jan 2020, 22:45

In de BMU staat ook nog dit:

"Psalm 1 en 2 vormen de inleiding op het Psalmenboek. Veel thema's uit dit Bijbelboek komen hier al aan de orde.
In beide psalmen worden twee zaken tegenover elkaar gezet.
In Psalm 1 is dit de rechtvaardige die vreugde vindt in de wet tegenover de goddeloze die zal vergaan.
In Psalm 2 wordt het Koninkrijk van God gezet tegenover de koninkrijken van deze aarde.
Deze tegenstellingen komen vaak terug in de Psalmen.
Ook worden hier de vier hoofdpersonen genoemd die in het Psalmenboek vaak terugkeren:
de HEERE, de Zoon van God (de Gezalfde/Messias), de rechtvaardige en de goddeloze."

Ik heb nog niet helemaal helder hoe je in de Psalmen de Gezalfde/Mijn Koning/Mijn Zoon/etc. en het Koninkrijk van God moet uitleggen:
Gaat het dan altijd om de Messias die zal komen en Gods Koninkrijk?
Of gaat dit ook weleens over het volk Israël en de gezalfde koning David?
Of is dit altijd beide? Hoe moet je dit zien?


De StudieBijbel wijst ook nog onder andere op de volgende zaken bij Psalm 1:
- Jezus gebruikt in de zaligsprekingen in de Bergrede de Griekse versie van het woord "welgelukzalig".
- Door de woorden "wandelen", "staan" en "zitten" wordt eigenlijk het hele leven omvat.
- Een intensieve omgang met goddelozen leidt onvermijdelijk tot zondig gedrag.
- Maar het gaat niet om een totale afzondering van alle andere mensen maar om wat je leest in 1 Johannes 2:15-19.
- De vertaling "wet" is eigenlijk te beperkt. Het gaat om de boeken in de Thora die ook onderwijs geven door geschiedenissen, voorbeelden en inzettingen. (maar het omvat ook de latere Schrift)
- Psalm 1 maakt duidelijk dat er maar twee "levenshoudingen" zijn.
- Psalm 1 maakt duidelijk dat we voordat we komen tot de lof van God of het zoeken van Zijn hulp (zie de andere Psalmen) eerst aandacht moeten geven aan Zijn onderwijs.
- Gods Woord leert ons God kennen en geeft richting aan onze levenswandel.
- Wij worden opgeroepen om Gods Woord te overdenken en erover te mediteren. Dit houdt in dat we thuis raken in de wijsheid die daarin is geopenbaard.
- We worden ook opgeroepen te bidden dat God recht zal doen op aarde zodat de tegenstelling tussen de twee soorten mensen openbaar wordt.
- De tegenstelling tussen de twee soorten mensen komt ook tot uiting in de Bergrede. Daar spreekt Jezus over de smalle en de brede weg, en de twee verschillende bouwers van huizen. Hierin komt ook naar voren dat het niet genoeg is om Gods Woord te horen maar dat we het ook moeten uitvoeren.
- Psalm 1 begint met "welgelukzalig", Psalm 2 eindigt ermee.
- In vroegere handschriften werd deze psalm ook wel gezien als introductie op het Psalmenboek. Er stond dan geen nummer bij. Deze Psalm spoorde de lezers en hoorders aan de Psalmen te beschouwen als Goddelijk onderwijs en hierdoor God te dienen (zowel door lof- als klaagliederen).

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Zonnebloem » 07 Jan 2020, 09:52

De grote les van psalm 1 is: Welzalig de man die naar deze psalm handelt. En wie heeft dat volmaakt gedaan? De Heere Jezus. Tegen Wie De Vader zei: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”

De grote les van psalm 2: Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat. “Hoort Hem!”

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 25368
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor -DIA- » 07 Jan 2020, 10:41

In de woorden "wandelen", "staan" en "zitten" zien als het ware een opklimming.
niet wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters.

Tegenover dit alles staat dat ene woordje:
Welgelukzalig.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Panny
Berichten: 1433
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Panny » 07 Jan 2020, 20:53

De Psalmen vertellen de hele Bijbelse boodschap en zijn eigenlijk een literaire tempel.

De Joden gingen naar de tabernakel en later naar de tempel om daar God te ontmoeten.
Ze zagen en hoorden hier in kunst, afbeeldingen, ceremoniën, psalmen en gebeden symbolisch dat dit de plaats was waar God woonde en waar Hij regeerde. Op deze manier kwamen de Joden hier in Gods aanwezigheid.

Toen de Babyloniërs de tempel verwoestte en de Joden in ballingschap wegvoerden kregen de Psalmen die er toen waren dezelfde functie.
De hele Boodschap van Gods Koninkrijk is hier te vinden in de vorm poëzie en hierin konden de Joden God ontmoeten.

Bijna de helft van de Psalmen zijn geschreven door David die veel ellende meemaakte maar toch hierin zijn vertrouwen altijd op God stelde.
David spreekt over zijn angsten, belijdt zijn zonden en dankt en looft God.
Hij spreekt veel over zijn verlangen naar het ontmoeten van God in de tempel (die er toen nog niet was).
Juist hierom werden deze gebeden ook de gebeden van de Israëlieten in ballingschap die verlangden naar de tempel in Jeruzalem.

De Psalmen zijn zo ook in onze tijd nog liederen voor geestelijke ballingen die verlangen naar een ontmoeting met God en naar de komst van de Messias en Zijn Koninkrijk.
De Psalmen zijn bedoeld om deze onderwerpen langzaam en vanuit allerlei verschillende gezichtspunten te leren kennen.
De Psalmen zijn niet bedoeld om alleen een paar keer te lezen maar om je helemaal eigen te maken (zoals de Joden ook deden).

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Roos2018 » 08 Jan 2020, 02:32

-DIA- schreef:In de woorden "wandelen", "staan" en "zitten" zien als het ware een opklimming.
niet wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters.

Tegenover dit alles staat dat ene woordje:
Welgelukzalig.

Ik wil hier toch wel een kanttekening bij plaatsen.

אַֽשְֽׁרֵ֥י הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֚ר לֹ֥א הָלַךְ֘ בַּֽעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֖טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֜צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב:
In de grondtekst staat letterlijk: hij die niet ging in de raad van de goddelozen (lo halach ba´atsat resha´iem), wat het best te vertalen is met: hij die de raad van de goddelozen niet opvolgt.

Dat is iets heel anders dan wandelen (tijjel, טיל).
Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse gezegde: handel en wandel, wat ook niet letterlijk te vertalen is, maar meer een betekenis heeft van: het doen en laten van iemand.
Zo dienen we toch altijd weer voorzichtig te zijn in onze conclusies.

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Zonnebloem » 08 Jan 2020, 08:56

Roos2018 schreef:
-DIA- schreef:In de woorden "wandelen", "staan" en "zitten" zien als het ware een opklimming.
niet wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters.

Tegenover dit alles staat dat ene woordje:
Welgelukzalig.

Ik wil hier toch wel een kanttekening bij plaatsen.

אַֽשְֽׁרֵ֥י הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֚ר לֹ֥א הָלַךְ֘ בַּֽעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֖טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֜צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב:
In de grondtekst staat letterlijk: hij die niet ging in de raad van de goddelozen (lo halach ba´atsat resha´iem), wat het best te vertalen is met: hij die de raad van de goddelozen niet opvolgt.

Dat is iets heel anders dan wandelen (tijjel, טיל).
Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse gezegde: handel en wandel, wat ook niet letterlijk te vertalen is, maar meer een betekenis heeft van: het doen en laten van iemand.
Zo dienen we toch altijd weer voorzichtig te zijn in onze conclusies.

Dus kunnen we beter lezen: Welgelukzalig is de man die niet meeging in het beraad der goddelozen? Dat klinkt voor ons Messiaans. Er was er maar Eén die dat (volmaakt) niet deed.

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Roos2018 » 08 Jan 2020, 15:42

Zonnebloem schreef:Dus kunnen we beter lezen: Welgelukzalig is de man die niet meeging in het beraad der goddelozen? Dat klinkt voor ons Messiaans. Er was er maar Eén die dat (volmaakt) niet deed.

Met mijn post heb ik alleen maar willen aangeven wat de brontekst vermeldt en hoe deze vertaald dient te worden.
Of dat voor jou messiaans klinkt is de issue helemaal niet: in dat geval zou dan de 10 geboden ook messiaans moeten zijn omdat wij mensen ons daaraan niet kunnen houden.

Mijn intentie is het aangeven dat er met een vertaling statements te maken zijn (wandelen - staan - zitten) die vanuit de brontekst onjuist zijn.
De SV wil de brontekst zo letterlijk mogelijk vertalen, en dat hebben ze hier bijna gedaan.
Het risico is wanneer er een gezegde letterlijk wordt vertaald, dat het resultaat in de doeltaal (in dit geval het Nederlands) dan onjuist is.
Iemands raad opvolgen is correct Nederlands.
In iemands raad wandelen is dat niet.

Arja
Berichten: 1330
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 08 Jan 2020, 16:25

Psalm 2
Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

Psalm 2 spreekt over de heidenen die plannen maken tegen zowel God Zelf als zijn "Gezalfde". Oorspronkelijk verwees dit naar de Davidische koning, maar de reikwijdte van wat hier wordt beschreven werd door velen in de latere Joodse traditie* als een verwijzing gezien naar Gods ultieme 'gezalfde'.

*Salmon ben Yeruham die psalm 2 verbindt met Ezechiël 38 en 39. Ook Yefet ben Eli relateert Psalm 2 aan dit gedeelte van het boek Ezechiël zonder een specifiek vers te citeren.

Psalm 2 in gebed van Petrus

"Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn. Die door den mond van David Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn te zamen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls; Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou." (Handelingen 4: 25–28)

Tot zo ver kwam ik vandaag
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Bijbelstudie OT en NT”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast