Lessen uit de Psalmen

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1437
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 28 Jun 2021, 12:14

Psalm 12

7 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal
Dit betekent dat het woord van God in alle opzichten te vertrouwen is. Het is goed, puur en grondig getest. We kunnen erop vertrouwen omdat het van God is.

De Bijbel is door de oven van vervolging, literaire kritiek, filosofische twijfel en wetenschappelijke ontdekkingen gegaan, en heeft niets verloren dan die menselijke interpretaties. De ervaring van heiligen heeft het op elke denkbare manier uitgeprobeerd, maar geen enkele leerstelling of belofte is in de meest extreme hitte verteerd." (Spurgeon)

Reine redenen: Zonder enige fout, besmetting, bedrog, of valsheid; gelijk gelouterd zilver zonder schuim (kanttekeningen)

De poëtische אמרה (na de vorm זמרה) dient bij uitstek als de aanduiding van de Goddelijke woorden van de belofte. De figuur, die in andere gevallen wordt aangegeven, wanneer wordt gezegd dat Gods woord צרוּפה is (Psalm 18:31 ; Psalm 119:140 ; Spreuken 30:5), wordt hier uitgewerkt: zilver gesmolten en dus gezuiverd. (Keil en Delitzch Bijbelcommentaar)

Zeven keer gezuiverd - Door het zeven keer - dat wil zeggen heel vaak - door het vuur te laten gaan. Het woord "zeven" in de Schrift duidt een volledig of perfect getal aan en wordt vaak gebruikt om frequentie aan te duiden. Het idee hier lijkt te zijn dat het proces werd herhaald totdat het zilver volledig zuiver werd. De betekenis is dat de woorden van de Heer "volkomen zuiver" zijn. Er is geen vermenging van onwaarheid in Zijn verklaringen; er is geen bedrog in Zijn beloften; er is geen vleierij in wat Hij zegt.

Les
Dit is de grond van vertrouwen van de kant van de psalmist - dat terwijl mensen (zelfs degenen die beweerden goede mensen te zijn) zo faalden dat er geen vertrouwen gesteld kon worden in hun verklaringen, het volmaaktste vertrouwen kan worden gesteld op alle verklaringen/beloften/woorden van God. (Barnes Notes)

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1437
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 05 Jul 2021, 12:43

Psalm 12

8 Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid. De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodsten van des mensenkinderen verhoogd worden.

C.H. Spurgeon
O eeuwige Geest, vervul in ons het getrouwe woord van dit vers! Door het geloof kunnen wij die twee woorden van de verzekerdheid in het hart hebben en uitroepen: "U zult."

De goddelozen jagen (draven) overal rond : David wist dat het bestaan ​​en de verheerlijking van Gods zuivere woord de goddelozen niet zou elimineren. Ze zouden nog steeds bestaan ​​en aan alle kanten rondsluipen als ze konden, maar nooit met de zekerheid van de uiteindelijke overwinning.

Snoodsten: slecht. Boosaardig. Snode plannen zijn plannen die ondermijnend werken. Een snoodaard is iemand met ‘ondermijnende’ plannen.

Laat de kinderen der mensen verdorvenheid verheffen; hij zou het zuivere en kostbare Woord van God verheerlijken. Uiteindelijk zou iedereen de winnaar van deze wedstrijd zien. Laat deze slechte mannen hun ergste dingen doen - God zou hem helpen, en hij, David, zou zijn best doen en de overwinning van de HEERE zien.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1437
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 12 Jul 2021, 11:09

PSALM 13

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?
3 Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?


Hoe lang HEERE
“Telkens wanneer je naar de Psalmen van David kijkt, kun je jezelf ergens zien. Je wordt nooit in een hoek gedreven, of je vindt David in die hoek. Ik denk dat ik nooit zo laag was dat ik niet kon ontdekken dat David lager was; en ik klom nooit zo hoog dat ik niet kon ontdekken dat David boven me was, klaar om zijn lied op zijn snaarinstrument te zingen, net zoals ik het mijne kon zingen.” (Spurgeon)

Zult U me voor steeds/altijd vergeten? Hoe lang zult U Uw gezicht voor mij verbergen?
Ongetwijfeld had David slechtere omstandigheden meegemaakt en had hij had dapper doorstaan ​​toen hij de aanwezigheid van God ervaarde. Maar nu hij zich ver van God verwijderd voelde, was er niet veel voor nodig om hem tot wanhoop te drijven.

Hoe lang zult U uw aangezicht voor mij verbergen
A. Er is een balans in het leven als het gaat om gevoelens. Sommige mensen negeren hun gevoelens compleet en denken dat gevoelens niets te maken zouden moeten hebben met onze relatie met God. Dit is een extreem standpunt, omdat God ons gevoelens heeft gegeven als uitdrukking van beeld in ons. Gevoelens zijn een geschenk van God en een teken dat we naar Zijn beeld gemaakt zijn.

B. Aan de andere kant wordt het leven van sommigen geregeerd door gevoelens. Ze geloven in de realiteit die hun gevoelens hen voorschotelen. Het probleem hiermee is dat hoewel we gevoelens hebben omdat we naar het beeld van God zijn gemaakt, onze gevoelens worden beïnvloed door onze gebrokenheid en zonden. Hierdoor kunnen we onze gevoelens niet vertrouwen . Het was oké voor David om deze gevoelens te voelen, en het was goed om ze naar God te brengen, maar hij zou de realiteit van gevoelens nooit als 'echte' realiteit moeten accepteren.

Dit is een les van grote waarde. Als het hart overbelast is en de Heere Zijn gezicht lijkt te verbergen, vertel Hem dan je verhaal van ach en wee. Het is een heilige oefening. Anderen begrijpen dit misschien niet. Ze kunnen je zelfs beschuldigen van falend geloof.” (Morgan)

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1437
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 21 Jul 2021, 19:40

PSALM 13
4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;
5 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen.
6 Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.


Aanschouw en verhoor me - letterlijk: "Kijk, hoor me." God leek Zijn aangezicht af te wenden alsof Hij niet eens naar hem wilde kijken.

Verlicht mijn ogen - Een toespeling op zijn uitputting, voortkomend uit problemen en wanhoop, alsof hij op het punt stond te sterven. Het zicht wordt zwak als de dood nadert; en hij leek te voelen dat de dood nabij was. Hij zegt dat, tenzij God tussenbeide zou komen, de duisternis dieper zou worden en hij zou moeten sterven. Het gebed dat God "zijn ogen zou verlichten", was daarom een ​​gebed of Hij tussenbeide wilde komen komen en hem zou redden van de dood waarvan hij voelde dat die naderde.

Opdat ik niet de slaap van de dood slaap - letterlijk: "Opdat ik de dood niet slaap;"

Opdat mijn vijand niet zou zeggen, ik heb over hem gezegevierd - ik heb hem overmeesterd; Ik heb hem overwonnen. Dat wil zeggen, over hem triomferen alsof hij een volledige overwinning heeft behaald.

Wanneer ik ontroerd ben (zou wankelen) - Bewogen van mijn standvastigheid of vastberadenheid. Tot nu toe had hij het tegen hen kunnen uithouden; maar nu begon hij te wanhopen en te vrezen dat ze hun doel zouden bereiken door hem te overwinnen en te onderwerpen.

Maar ik heb vertrouwd op uw barmhartigheid (goedertierenheid) - in uw gunst; uw vriendschap; uw beloften. Zijn vertrouwen was alleen in God geweest, niet in hemzelf. En hij vertrouwde nog steeds; en nu, als gevolg daarvan, begint hij te juichen in het vertrouwen dat hij veilig zijn zal. “Ik heb vertrouwd op de barmhartigheid van God; ik vertrouw nog steeds, en ik zal voor altijd vertrouwen."

Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij overvloedig met mij heeft gehandeld / omdat Hij aan mij welgedaan heeft Bedroefd en terneergeslagen gaan we naar God. Alles lijkt donker. We hebben geen vrede - geen heldere gedachten, geen vreugde. Maar terwijl we op God wachten, breken er nieuwe opvattingen over Zijn karakter, Zijn goedertierenheid, Zijn liefde door in onze geest. De wolken gaan open. Lichtstralen op ons. Onze zielen grijpen de beloften van God aan, en wij, die verdrietig en wanhopig naar Zijn troon gingen, staan ​​op vol lof en vreugde, nog steeds onderworpen aan de beproevingen die ons zo verdrietig maakten, maar verheugd in het geloof dat alle dingen zullen medewerken ten goed.

Bron: Psalm 13, aantekeningen van Albert Barnes

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1437
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 21 Jul 2021, 19:45

Psalm 13 is een beetje mijn leven dit laatste jaar. Het is een goede psalm, die nooit zo aan bod komt. Ik werd getroost door de uitleg van Baruch Korman. Warm aanbevolen voor ieder die in staat is om Engels te begrijpen.

https://www.youtube.com/watch?v=5LTXTdV8WDU


Terug naar “Bijbelstudie OT en NT”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast