Lessen uit de Psalmen

Arja
Berichten: 1517
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 25 Apr 2022, 15:17

Psalm 17
Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.

Kanttekeningen: Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere; (want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

Is dit jouw leven? Of beter gezegd: Zijn leven in jou?

Arja
Berichten: 1517
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 11 Mei 2022, 12:53

Psalm 18
1 Voor den opperzangmeester, een psalm van David, den knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot den HEERE gesproken heeft, ten dage, als hem de HEERE gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.
2 Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!


Davids onwrikbare besluit om in de nauwste, de innigste gemeenschap met God te blijven. Onze drieenige God verdient de warmste liefde van ons hart. Vader Zoon en Geest hebben ieder en allen recht op onze liefde. Het plechtig besluit om nooit op te houden van God lief te hebben, ontstaat uit de tegenwoordige vurigheid der genegenheid. Het is verkeerd om roekeloos en overhaast een besluit te nemen, maar dit besluit, zo het in de kracht Gods genomen is, is zeer wijs en gepast. De Psalmen Davids, door C.H. Spurgeon

Hartelijk liefhebben
1. Dit woord voor liefde is een ongewoon woord, impulsief en emotioneel. Dit zinnetje ontbreekt in 2 Sam. 22 Derek Kidner
2. Vurig heb ik U lief! Een woord dat nergens anders in deze vorm voorkomt en een tedere en intieme genegenheid aanduidt. Cambridge Bible for schools

I cannot love God," said a thoughtless man, "for I have never seen Him." "Canst thou not?" replied his companion. "Then thou canst do less than the little blind girl who sits under the shade of the chestnut tree on the village green. She can love her father and mother, though she has never seen them, and will never see them till the latest hour of her life. Biblical Illustrator

Arja
Berichten: 1517
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 16 Mei 2022, 16:46

Psalm 18:3
De HEERE is mijn Steenrots


Ik haal al het goede uit Hem, die de bron van het goede is. Het woord סלע sela duidt op dat soort gespleten rots of kloof die mensen en wilde dieren onderdak bood. Een plek waarin de bijen vaak hun nesten maakten, en van waaruit honing in grote overvloed werd verzameld."

Hij deed hem (Zijn volk, Jacob) rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots;", Deuteronomium 32:13.

Paulus herinnert daar aan de rots waaruit Joden water te drinken kregen in de woestijn (Ex. 17:6; Num. 20:7-11). Dat was volgens Paulus een geestelijke rots, sterker nog: Christus Zelf was die rots. Maar hoewel zij daaruit gedronken hadden, vonden de Israëlieten die tegen God in opstand kwamen de dood. De kerk van Korinthe moet zich daardoor laten waarschuwen om zich ook niet schuldig te maken aan afgodendienst, hoererij of het uitdagen van God.

Arja
Berichten: 1517
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Lessen uit de Psalmen

Berichtdoor Arja » 28 Mei 2022, 22:45

Psalm 18:4
4 Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.
5 Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten mij.
6 Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij.
7 Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God


God hoorde Davids roep (hij schreeuwde het uit tot mijn God). De verlossing van een enkele ziel lijkt misschien iets kleins, maar als de enkele ziel heeft gebeden, is het niet langer klein, want Gods goede naam is erbij betrokken.” (Maclaren)

In mijn nood riep David de HEERE aan. De eeuwige IK BEN, die de Allerhoogste is op de hele aarde, en die kan redden. Hierin is hij een schaduw van het grote Licht dat komen zou, gekomen is. Van Hem staat:

Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.


Een tijd van nood is een tijd voor gebed; en soms is dat het doel waarom God Zijn kinderen in de nood laten verkeren. Hij wil hen naar de troon van Zijn genade brengen. Het is een groot voorrecht dat er zo'n troon is om naar toe te vluchten om genade te vinden en barmhartigheid mogen verkrijgen om geholpen te worden in tijden van nood.

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.


Terug naar “Bijbelstudie OT en NT”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast