Aanbevolen theologische boeken (?)

-DIA-
Berichten: 27430
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor -DIA- » 14 Jun 2016, 09:48

Ik ben in het bezit van de boekjes van ds. E. Venema "Op het aloude kerkenpad"
Ik was er even naar aan het zoeken op 'het net' toen ik op een interview stuitte met de schrijver.
Zelf heb ik goede herinneringen aan deze karakteristieke prediker, wiens preken van het bevindelijke
leven zijn doordrenkt. Iedereen aanbevolen die de oude Waarheid is toegedaan.

Het interview zou ik met de medeforummers willen delen.
Het is ook te vinden in het RD van 22 oktober 1999

Wandelaar op het oude kerkenpad

BARNEVELD – Langs het oude kerkenpad staat een boom die meer en meer zijn blad laat vallen. Aan de voet van deze boom was het wel eens huisbezoek. Ds. E. Venema was daar nogal eens te vinden, om te peinzen over het verleden. Hij werd er niet altijd opgewekter van: „Dan voel ik mij verlaten en vergeten.” Soms ook hief hij onder de boom het hoofd op: „We gaan zoetjesaan op huis aan.”

Het zijn voornamelijk gesprekken tussen ds. Venema (sinds begin dit jaar emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten) en Jonathan, zijn oude vriend, die opgetekend staan in het dezer dagen verschenen boekje ”Op het aloude kerkenpad”. Aan deze voor iedereen onbekende Jonathan vertelt de emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten meer dan aan een ander.

„We zaten naast elkaar op het aloude kerkenpad. Jonathan en ik. We kennen elkaar al jaren, geheimen hebben we niet voor elkaar. En zo bij tijden en ogenblikken vertellen we wat de Heere deed ondervinden en wat Hij gedaan heeft aan de geest. Ik weet het ook wel, er is niet altijd wat te vertellen. Het ligt ook niet voor het opscheppen. En wat vroeger geweest is, daar doe je niet veel mee als de dood aan het venster klopt. Maar als het weer eens levendig wordt, ach, dan wordt het oude ook weer nieuw.”
Boek

Eetze Venema werd geboren op 15 juni 1922. Toen hij 22 jaar was, meldde hij zich, met nog veertig anderen, bij het curatorium van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vier werden er toegelaten. Drie van hen zijn reeds niet meer in leven. Na de studie nam Venema in 1952 het beroep aan van de gemeente Maassluis. Met het grootste deel van zijn tweede gemeente, Zwijndrecht, ging hij in 1970 over naar het verband van de Gereformeerde Gemeenten. („Maar we hebben in Zwijndrecht nog altijd vrienden wonen.”) Vervolgens diende ds. Venema de gemeenten Drachten (1973), Middelburg-Centrum (1981), Elspeet (1986) en Scherpenisse (1997).

Van zijn hand verscheen een aantal boeken. Het laatste verscheen eerder deze maand: ”Op het aloude kerkenpad”. Het bevat persoonlijke herinneringen van de predikant die hij grotendeels schreef voor de Elspeetse kerkbode. Het waren dus gesprekken met Jonathan. Waar gingen de gesprekken over? Over Gods bewarende hand. Over koninklijke zorg voor bedelaars. Over kerkelijk recht en Gods recht. Over een lofzang in de nacht. Jonathan zat meestal stil te luisteren. Soms blonk er onder de boom een traan in het oog. Soms ook werd onder de boom een lied aangeheven: „Houd in uw weg het oog op God gericht.”

Emeritaat
In februari 1999 verleende de classis Tholen ds. Venema eervol emeritaat. Door netvliesdegeneratie waren er klachten over het gezichtsvermogen. Sinds kort woont het echtpaar Venema in Barneveld. „In Scherpenisse hadden we een lieve gemeente, een zorgende kerkenraad. We werden op handen gedragen en mochten daar best blijven wonen, zolang we maar wilden, maar dat kan natuurlijk niet. Zo'n pastorie staat daar niet voor twee oude mensen.”

Het gezichtsvermogen van de predikant is inmiddels geheel verdwenen. „Ik ben een gehandicapt mens geworden. Mijn vrouw verzorgt mij, zij leidt mij, zij is mijn hulp in alle dingen. Mijn vrouw is voor mij het licht in de ogen. Toch zie ik mijn blindheid als een geschenk van Boven. Ik mag eerlijk zeggen er nog niet één keer opstandig onder geweest te zijn. Ik ben niet moedeloos, niet troosteloos. Dit is gewoon de beste tijd van m'n leven. Wat ik doe, is proberen het hoofd omhoog te houden en het hart naar boven, want hier beneden is toch niets te vinden. Hier te zitten, de gehele dag, is een wonderlijk leven. Gewoon uit de hand des Heeren te leven. Over Hem is niet te klagen. De Heere is altijd goed voor mij geweest, heeft altijd meer gegeven dan ik ooit nodig had, maar nu verlang ik er toch wel naar om naar huis te gaan.”

Onderscheiding
Uit de handen van de burgemeester van Nunspeet ontving ds. Venema op 29 juni 1997 een koninklijke onderscheiding. De burgervader noemde daarbij de lange staat van ambtelijke dienst (toen bijna 45 jaar), het vele werk voor het onderwijs, de bestuurlijke arbeid voor de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en de vele door de predikant geschreven boeken.
Goede herinneringen bewaart ds. Venema aan het voorzitterschap van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. „In de Elspeetse periode ontving ik ongeveer veertig beroepen, maar bij ieder beroep was er een overdenking over de school. Uiteindelijk heb ik in 1997 toch tegen de Fruytier moeten zeggen: „Ik ga nu heen.” Maar het speet me wel.”

Graag zou de predikant nog één keer preken. „Ik weet wel dat het niet meer gaat, maar toch, zo'n laatste keer nog. Wat de tekst zou zijn? „Hij is Alles en in allen.” Preken is me altijd een lieve lust geweest. Nu kan ik geen meditatie meer schrijven. Ik ben uitgerangeerd, een mens die niets meer doet. Soms zit ik hier, in m'n stoel, nog te preken. Om Hem groot te maken. Maar 't is alleen m'n vrouw die me dan hoort.”
Het is stil geworden rond ds. Venema. „En toch leeft de Vorst altoos. Hij leeft eindeloos. De Heere heeft in ons leven veel afgenomen. Soms dachten we: We houden niets meer over wat nog weggenomen kan worden. Er is niets meer in te leveren, gewoon, omdat er niets meer is.”

Zwerftocht
Uit het laatste boekje van ds. Venema: „Op het aloude kerkenpad heb ik vele jaren rondgezworven. Ik kan beter zeggen: ik heb niet anders gedaan dan als een bedelaar aan de kost komen. Mijn klederen zijn op die zwerftocht gescheurd en de gaven en de giften die ik gekregen heb, daarvan heb ik niets overgehouden. En als de Koning niet getrouwer was geweest dan ikzelf, ach, dan was ik allang omgekomen.

Eén vriend is me nooit ontrouw geworden; dat is mijn lieve vriend Jonathan. Met hem kan ik o zo gemakkelijk spreken. Ge kunt hem namelijk ook herkennen aan zijn bedelaarskleed en zijn bedelaarsgebed. Mocht ge hem ooit ontmoeten, vraag hem dan niet naar zijn rijkdom. We zijn in armoede aan elkaar verbonden. En in de nood praten we wel eens met elkaar. Ik moest u de hartelijke groeten van hem doen. Gode bevolen, vanaf het oude kerkenpad.”
.......

-DIA-
Berichten: 27430
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor -DIA- » 09 Jul 2016, 15:52

Er is een zeer lezenswaardig boekje verschenen van de bekende ds. Chr. Salomon Duijtsch.
EEN TWEETAL LEERREDENEN EN EEN VIJFTAL BRIEVEN
door ds. Christiaan Salomon Duijtsch

Afbeelding

Ik geef hier in het kort een weegave van wat op de achterkant van het boekje staat:

Het boekje bevat een tweetal leerredenen, uitgesproken te Mijdrecht in het jaar 1788.
De eerste (Gedenkzuil, opgericht te Mijdrecht, 8 maart 1788) is ter gelegenheid van de heugelijke 40e verjaardag van zijn doorluchtige hoogheid Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. en handelt over Genesis 49:22-24

Ten tweede “Nederlands Debóra het middel in Gods hand tot redding van het zinkend vaderland. Voorgesteld in een leerrede over Richteren 5:6-11, 7 augustus 1788”. Deze leerrede werd gehouden ter gelegeneheid van de heugelijke verjaring van hare koninklijke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Oranje en Nassau, geboren prinses van Pruisen.

De leerredenen bevatten noten door ds. Duijtsch. Deze noten bevatten bevatten veel geschiedenisstof uit de tijd van de Oranjegezinden en de Patriotten.

Verder bevat het boekje 5 zeldzame brieven. De eerste is van C.S. Duijtch, geschreven aan de barones Callot D’ Escury. Op 1 februari 1791 schreef ds. Duijtsch een brief waarin hij vertelt over een ontmoeting met een Jood in een trekschuit.
Tevens schrijft hij over de uitwerking van zijn boek: “Israëls verlossing en eeuwige behoudenis”, en schrijft hij zijn geneente en arbeid.
De andere brieven zijn een briefwisseling tussen ds. Duijtsch en een Jood met de naam Peloni Almoni. Deze Joodse man schrijft een reactie op het boek “Israëls verlossing”. Duijtsch reageert daar weer op.

Zelf heb ik het boekje ingezien en het is zeer goed gedocumenteerd.
Het boekje is in de hedendaagse spelling overgezet, de noten zijn zeer uitgebreid, en de leerredenen en de brieven zijn bovendien nog voorzien van korte verklaring.

Het boekje is gedrukt in een gelimiteerde oplage. Belangstellenden graag reageren per PB. Daar kan ik verdere gegevens geven over eventuele bestellingen. Van harte kan ik dit boekje aanbevelen.
.......

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3848
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 09 Jul 2016, 16:10

-Dr. F.W. Krummacher (1796-1868): Het heilge der heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zoals deze ons nagelaten zijn in "De lijdende Verlosser"
-Luther: Verklaring van knechtslied (Jes 52-53) en verklaring van Galatenbrief.
-Preken en werken van John Hill (1711-1746, Puritein).
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

eilander
Moderator
Berichten: 15911
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor eilander » 07 Jun 2018, 14:35

JCRyle schreef:
Charles schreef:Kan me dat steeds meer en meer voorstellen. Hoe meer theologie ik lees hoe meer ik denk 'wat voegt het eigenlijk toe'. Bijbel met (diverse) verklaringen volstaat eigenlijk wel. Oude predikant vertelde een keer dat hij vroeger een zeer godvrezende ouderling had gehad die maar twee boeken las, daar had hij genoeg aan. De bijbel en Het zien op Jezus van Ambrosius. Denk ook aan het interview met ds. Stelwagen dit jaar: Wat ds. Stelwagen ook nog vindt: er worden niet genoeg fundamentele boeken gelezen. „Lees de Redelijke Godsdienst van Brakel, de Galatenbrief van Luther, de Institutie van Calvijn en nog iets van Kohlbrugge. Verder moet je niet te veel lezen. Veel stichtelijke boekjes komen op hetzelfde neer. Lees fundamentele boeken, waar je over na moet denken, waar je in jezelf wat over kunt blijven murmelen, waar je je handen bij kunt vouwen, waarbij je ook weleens moet vragen: „Heere, wat bedoelt U?”

Zo kom ik op een stuk of 10 werken uit die eigenlijk alles wel bevatten.

Ik kan mij hier wel in vinden. Mag ik vragen op welke 10 werken jij komt?

Wel een aardige vraag in een ander topic. Om het nog een beetje on-topic te houden, heb ik het even verplaatst.

Mijn lijstje zou zijn:
1. Redelijke Godsdienst van Brakel (gelezen)
2. Galatenbrief van Luther (mee bezig)
3. Institutie van Calvijn (deels gelezen)
4. Christenreis/Christinnereis/Heilige Oorlog van Bunyan
5. Komst en welkomst tot Christus van Bunyan
6. Het merg van het Evangelie van Fisher
Dat is het eigenlijk wel. Maar daarnaast lees ik ook nog diverse andere boeken graag. MacCheyne bijvoorbeeld, maar dat zou ik geen 'fundamentele boeken' willen noemen.

JCRyle
Berichten: 2287
Lid geworden op: 29 Mei 2017, 13:08

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor JCRyle » 07 Jun 2018, 15:31

Ik ga denk ik maar een start maken met het lezen van dergelijke boeken. Als ik dit onderwerp doorleest dan zou ik nog heel veel moeten lezen, maar tegelijkertijd doet het mij beseffen dat ik vrij weinig gelezen heb. Ik ben dus even weg ... :livre :haha

Pioenroosje
Berichten: 231
Lid geworden op: 24 Mei 2018, 14:35

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor Pioenroosje » 07 Jun 2018, 15:46

Ik mis in de rijtjes hierboven nog 'Het zien op Jezus'. Ook zo'n fundamenteel boek.

Waar ga je mee beginnen, Ryle?

JCRyle
Berichten: 2287
Lid geworden op: 29 Mei 2017, 13:08

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor JCRyle » 07 Jun 2018, 15:53

Pioenroosje schreef:Ik mis in de rijtjes hierboven nog 'Het zien op Jezus'. Ook zo'n fundamenteel boek.

Waar ga je mee beginnen, Ryle?

Nog aan het bedenken. Dus als je nog een tip hebt :)

Wat ik wel mis zijn 'De ware bekering' en 'De gezonde gelovige' van Thomas Shepard. Wellicht ga ik daar in beginnen.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13742
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor huisman » 07 Jun 2018, 16:23

Boeken waar ik veel van geleerd heb zijn buiten het lijstje van eilander
1.De hoofdsom van de geloofsleer van Thoma Watson
2.De viervoudige staat van Thomas Boston.

Ander genre maar zeer leerzaam.
1. Bedelen bij de Bron . Dr A de Reuver
2. Van Calvijn tot Barth. Dr C. Graafland.

Verder veel titels van G Wisse en I Kievit.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4389
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor Posthoorn » 07 Jun 2018, 16:25

De grote drie:
1. Institutie
2. Schatboek (maar dat voegt misschien niet zoveel toe)
3. Redelijke Godsdienst

Dan nog:
4. De natuur en gronden van het geloof van J. Koelman

Verder nog, met het oog op exegese:
5. De Bijbel is geen puzzelboek van Tj. Boersma
6. Jeruzalem vandaag van Tj. Boersma
7. Niet allen Israël van A. Maljaars
Laatst gewijzigd door Posthoorn op 07 Jun 2018, 18:52, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5216
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor Mannetje » 07 Jun 2018, 18:26

Een tiental is lastig zo te zeggen.

In ieder geval:
De Redelijke Godsdienst
De Institutie (maar daar heb ik slechts delen uit gelezen)
Het merg van het Evangelie
Luthers verklaring van de Galatenbrief

Verder denk ik aan de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Niet dat je die van a tot z moet lezen, maar bij Bijbelonderzoek mag die niet dicht blijven.

De viervoudige staat van Boston staat nog op mijn langlopende leeslijst.

Het zien op Jezus heb ik, maar in mijn eerste poging kwam ik er niet doorheen.
- Mannetje -

Zonderling
Berichten: 4330
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor Zonderling » 07 Jun 2018, 19:31

Wanneer ik preken, (auto)biografieën en brieven buiten beschouwing laat (op één uitzondering na, zie hieronder), dan zou ik de volgende boeken willen noemen, overigens zonder een volgorde aan te willen brengen:

- Augustinus, Belijdenissen
- Calvijn, Institutie (de uitgebreide versie, al kan de editie 1536 een aardige opstap zijn)
- Luther, Brief aan de Galaten
- Olevianus, Verklaring apostolische geloofsbelijdenis, het wezen van het genadeverbond, getuigenissen van het genadeverbond
- Fisher, Het merg van het Evangelie
- Bunyan, Christenreis
- Bunyan, Komen tot Jezus Christus (vroegere titel: Komst en welkomst...)
- (R. en E.) Erskine, Schatkamer 12 delen (weliswaar preken, maar feitelijk veel meer dan preken!)
- Van der Groe, Toetssteen der ware en valse genade
- Guthrie, Des christens groot intrest

Ik zit al aan de tien, maar had eigenlijk nog in hetzelfde rijtje willen noemen: Bunyan, Heilige oorlog, Durham, Christus gekruist (hoewel ook dit preken zijn), Van der Groe, De rechtvaardiging door het geloof.

Wat betreft preken heb ik de volgende voorkeuren: Luther, ds. Paauwe, de Erskines (reeds genoemd), Boston, Kohlbrugge, Justus Vermeer, Trail ('De troon der genade') (overigens ook nog veel anderen).

Wat heb ik hiervan gelezen? Tot mijn schande heb ik de Belijdenissen van Augustinus niet compleet gelezen, evenmin compleet de Brief aan de Galaten van Luther. De Schatkamer van de Erskines denk ik voor zo'n 70%. De rest van de bovenste lijstjes volledig.

eilander
Moderator
Berichten: 15911
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor eilander » 08 Jun 2018, 10:45

eilander schreef:Wel een aardige vraag in een ander topic. Om het nog een beetje on-topic te houden, heb ik het even verplaatst.

Mijn lijstje zou zijn:
1. Redelijke Godsdienst van Brakel (gelezen)
2. Galatenbrief van Luther (mee bezig)
3. Institutie van Calvijn (deels gelezen)
4. Christenreis/Christinnereis/Heilige Oorlog van Bunyan
5. Komst en welkomst tot Christus van Bunyan
6. Het merg van het Evangelie van Fisher
Dat is het eigenlijk wel. Maar daarnaast lees ik ook nog diverse andere boeken graag. MacCheyne bijvoorbeeld, maar dat zou ik geen 'fundamentele boeken' willen noemen.

Het tiental is toch nog niet vol. Ik schrijf er nog één bij:
7. De zwangere belofte, door Ralph Erskine.
Ik ben deze week ook wat aan het lezen in Psalm 130 door John Owen, dat is ook wel erg mooi, maar ik kan nog niet goed beoordelen of het in het rijtje moet.
En ik zie in het rijtje van Zonderling nog Guthrie staan. Het lezen daarvan was voor mezelf ook heel waardevol!

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13742
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor huisman » 08 Jun 2018, 11:10

huisman schreef:Boeken waar ik veel van geleerd heb zijn buiten het lijstje van eilander
1.De hoofdsom van de geloofsleer van Thoma Watson
2.De viervoudige staat van Thomas Boston.

Ander genre maar zeer leerzaam.
1. Bedelen bij de Bron . Dr A de Reuver
2. Van Calvijn tot Barth. Dr C. Graafland.

Verder veel titels van G Wisse en I Kievit.


Toch van mij dan ook maar een aanvulling.
1.De Godvruchtige avondmaalganger van Petrus Immens.
2.De Kruistriomf van Vorst Messias van Abraham Hellenbroek.
3.Trappen van het geestelijke leven van Theodorus á Brakel
4.De geestelijk mens van Florentius Costerus

Voor degene die opzien om de Institutie te lezen. De vertaling van Dr. C.A. de Niet is echt geweldig. Elke keer als ik er in lees valt het mij weer op hoe prettig deze vertaling leest.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21887
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor refo » 08 Jun 2018, 11:28

Het geeft wel aan dat op het forum niet het gemiddelde gemeentelid aanwezig is. De genoemde werken zijn namelijk voor veel mensen volstrekt ontoegankelijk.

En kom aub niet met de dooddoener dat het onwil is.

eilander
Moderator
Berichten: 15911
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Aanbevolen theologische boeken (?)

Berichtdoor eilander » 08 Jun 2018, 11:31

refo schreef:Het geeft wel aan dat op het forum niet het gemiddelde gemeentelid aanwezig is. De genoemde werken zijn namelijk voor veel mensen volstrekt ontoegankelijk.

En kom aub niet met de dooddoener dat het onwil is.

Of de Christenreis volstrekt ontoegankelijk is, daarover kun je nog wel twisten...
Maar een terecht punt, vermoed ik. Welke eenvoudige boeken zou je willen aanbevelen voor het gemiddelde gemeentelid?


Terug naar “Boeken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten