Gedichten

Adje
Berichten: 345
Lid geworden op: 11 Jan 2019, 11:09

Re: Gedichten

Berichtdoor Adje » 07 Apr 2020, 09:38

‘God zal zorgen’,
speciaal ‘als het coronavirus dreigt…’:

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden –
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Dominee - dichter A.F. Troost
Melodie "Wie maar de goede God laat zorgen"

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20349
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gedichten

Berichtdoor Mara » 10 Apr 2020, 12:12

Het groote lijden

Hij moest zijn hart, zijn zwaar hart, achterlaten
Toen hij naar zijn natuur zich weer onthief.
Wij, die na 't afscheid om den heuvel zaten,
Wisten, hij heeft in angst, in doodsangst, lief.

Ach, wij verlieten wat wij nooit bezaten,
En vonden meer dan we ooit hadden gemist -,
Maar hij, tusschen twee eenzaamheden, wist
Toen hij verliet, tevens te zijn verlaten.

Zijn leed vervreemdde hem, 't was grooter dan
Het hart, het was een over hem losbrekend
Noodweer dat hem onttrok aan het gezicht -

Daar, in dien duist'ren tuin, ter zijde van
De wereld, riep zijn stem, van ver nog, smeekend:
‘Waakt met mij, één uur’ - Toen viel alles dicht.


Martinus Nijhoff
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Vervolgde
Berichten: 112
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Gedichten

Berichtdoor Vervolgde » 10 Apr 2020, 12:26

Een streep

Ik trok een streep;
tot hier,
nooit ga ik verder dan hier.

Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep
iedereen ging verder.


uit het werk van Toon Tellegen

Online
DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gedichten

Berichtdoor DDD » 10 Apr 2020, 22:07

Adje schreef:‘God zal zorgen’,
speciaal ‘als het coronavirus dreigt…’:

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden –
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Dominee - dichter A.F. Troost
Melodie "Wie maar de goede God laat zorgen"


Heel mooi!

Susan
Berichten: 314
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Gedichten

Berichtdoor Susan » 16 Apr 2020, 16:49

Ik ben U dank verschuldigd

Ik ben U dank verschuldigd
Als de wereld hier vergaat
en haar zon ten onder gaat,
als wij in de heerlijkheid
zien Gods werken in de tijd,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Als ik hoor der bozen beê:
„Bergen, dek ons voor het wee”;
als ik zie hun angst en schrik
in hun laatste ogenblik,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Als ik voor Uw heil’ge troon
sta in ’t bruidskleed van Uw Zoon;
als ik U volmaakt mag zien,
mateloos mijn liefde biên,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Als ik ’s hemels lofzang hoor,
als een donderstem in ’t oor,
luid als waat’ren in hun gang,
zoet als zuiver harpgezang,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Toon op aard’ in duisternis
hoe Uw glans weerspiegeld is;
dat ik Uw vergeving smaak’
en Uw Geest mij krachtig maak’,
geef dat ik ook nu erkenn’,
dat ik dank verschuldigd ben.

-

Uitverkoren zonder goed,
opgewekt, dat ’k vluchten moet,
schuilend achter Christus’ werk,
door Gods Geest een lid der Kerk;
geef dat ik in liefd’ erkenn’,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Dikwijls ga ’k in duisternis,
als mijn weg beneveld is,
maar wanneer ik vrezend zwicht,
komt mijn Heiland met Zijn licht;
dat Uw volk in strijd bekenn’,
wat ik U verschuldigd ben.

-

Als mijn weg op rozen gaat,
val ik dikwijls in het kwaad,
maar ik word weer opgericht
door Gods Geest, de boze zwicht.
Troost vermoeiden, toon ook hen
wat ik U verschuldigd ben.

-

Dikwijls als er zorgen zijn,
tranen, ziekten, zuchten, pijn,
sla ik ’s nachts Uw gramschap gâ
’s morgens smaak ik Uw gena;
dat Uw arme volk erkenn’,
wat ik U verschuldigd ben.

Robert Murray M’Cheyne (24 jaar)

Te zingen op de melodie van Vaste Rots van mijn behoud.
Inactief :lock

Online
DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gedichten

Berichtdoor DDD » 16 Apr 2020, 16:51

Van wie is de Nederlandse 'vertaling'?

Jantje
Berichten: 12907
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 16 Apr 2020, 16:53

DDD schreef:Van wie is de Nederlandse 'vertaling'?
Ds. C.J. Meeuse
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

Online
DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gedichten

Berichtdoor DDD » 16 Apr 2020, 18:21

Waarom niet in normaal Nederlands, vraag ik me bij zo'n berijming dan af. Ik vind het geen geslaagd gedicht.

Erskinees
Berichten: 998
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Gedichten

Berichtdoor Erskinees » 16 Apr 2020, 18:40

Volgens mij is deze rond 1993 vertaald door ds. C.J. Meeuse, vandaar dus. De psalmberijming van deze predikant is (meestal) wel wat hedendaagser maar die is ook minder gedateerd.

Susan
Berichten: 314
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Gedichten

Berichtdoor Susan » 16 Apr 2020, 21:54

DDD schreef:Waarom niet in normaal Nederlands, vraag ik me bij zo'n berijming dan af. Ik vind het geen geslaagd gedicht.


In het Engels mooier?

https://www.youtube.com/watch?v=TCzt5gJFSZ0
Inactief :lock

Online
DDD
Berichten: 15640
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gedichten

Berichtdoor DDD » 16 Apr 2020, 22:22

Ja. Ik vind dat veel mooier, inderdaad. Maar als het een gedicht is uit 1993, had ik beter mijn mond kunnen houden. In eerdere recensies is hier al op gewezen, en de gedichten zijn een stuk in kwaliteit verbeterd door de jaren heen. Dus misschien komt hier nog eens een herdichting van.

Want ik vind echt dat er ook heel mooie delen zijn (bijvoorbeeld psalm 138). Maar ik vind deze berijming echt duidelijk slechter. Ik had niet gedacht dat het van ds. Meeuse was. Dat is dus een compliment. :D

Daar komt bij dat ik de laatste regels op gespannen voet vind staan met het origineel. Ik ben daar niet zo over te spreken. Het woord vervalsing is misschien wat groot, maar het is in ieder geval een heel ander accent. Is de zangversie origineel, of is die juist een aanpassing van het originele gedicht?

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20349
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gedichten

Berichtdoor Mara » 05 Mei 2020, 14:24

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, -
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luistr’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941

Ida Gerhardt
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

eilander
Moderator
Berichten: 14657
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Gedichten

Berichtdoor eilander » 05 Mei 2020, 14:33

Iedere keer weer prachtig. Dus dankjewel.

Jantje
Berichten: 12907
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 12 Mei 2020, 11:19

Zoudt Ge voor Uw kind niet zorgen!?
~ te zingen op de wijze van Psalm 25 ~

Uit de diepten der bezwaren
in dit lieve vaderland,
die de kerk nu zoveel jaren
heeft omringd aan alle kant,
heffen wij én hart én oog,
onder het angstvallig klagen,
groot Ontfermer, naar omhoog
in deez' diepbewolkte dagen.

Zoudt Ge voor Uw kind niet zorgen,
Vader, in deez' rampwoestijn?
Zulks te denken, trouwe Borge!,
dat zou ongelovig zijn.
Moet ik hier langs steile paân,
wand'len naar het juichend Eden,
boven zal 'k op ruimer baan,
smaken Kanaâns vettigheden.

Zijn wij thans in diep' ellenden,
ziet, des Heeren rechterhand,
kan zich spoedig gunstig wenden,
redden Kerk en vaderland.
Zij, die met een stille traan,
afgetobd door duizend zorgen,
's avonds naar hun leger gaan,
juichen wel eens in de morgen.

Houdt de Heere diepe wegen,
met ons in dit tijdsgewricht?
Is de nood ten top gestegen?
Zwijgen is thans onze plicht.
Namaals zullen wij 't verstaan,
dan zal zich 't waarom ontvouwen,
laat ons 't oog op Jezus slaan,
onze zaak Hem toevertrouwen.


Johannes Groenewegen (1709-1764)
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

Jantje
Berichten: 12907
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gedichten

Berichtdoor Jantje » 10 Jun 2020, 11:55

Neem mij gevangen, Heer',
dan ben ik waarlijk vrij.
Mijn zwaard leg 'k aan Uw voeten neer,
dat ik verwinnaar zij.
Als ik moet gaan alleen,
slaat mij de overmacht:
houdt Uwe armen om mij heen
en leidt mij door den nacht.

Mijn hart is arm en bang,
een riethalm in den wind,
In weerloos wank’len ondergang
tot het zijn Meester vindt.
Het kan in vrijheid gaan,
als Gij 't gebonden houdt,
door Uwe liefde rondom vaân,
door angst noch dood benauwd.

Mijn arm is zwak en moe,
ik heb slechts kleine kracht,
maar in het arm'lijkst wat ik doe,
wordt Uwe kracht volbracht.
Opdat ik iets vermoog’:
ga in den strijd vooraan.
Uw heil'ge adem van omhoog
Ontplooi’ de kruistochtvaân.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.


Terug naar “Muziek en Gedichten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten