De kleine lettertjes van het Evangelie

DDD
Berichten: 24411
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor DDD » 24 Nov 2022, 19:09

Valcke schreef:
JanRap schreef:Valcke, u stelt u een goede vraag: Wat heeft dit met dr. v.d. Brink te maken?
Naar mijn mening heel veel. Volgens mij komen de negatieve reacties op de referaten van dr. v.d. Brink
globaal genomen van de supralapsarische Refoforummers. En de positieve reacties van de infralapsarische Refoforummers. Die onderscheiding heeft mij een beetje geholpen om een weg te banen in de wirwar van emoties. Ik heb graag helder waarom mensen iets zeggen. Zelfs al zou je het er dan niet mee eens zijn kan er toch waardering zijn.

Wat is volgens jou het verschil tussen het supralapsarisme en het infralapsarisme? Volgens beide opvattingen is de verkiezing een besluit van eeuwigheid.

Verder vind ik het wel bijzonder dat je de forumleden zo indeelt. Die discussie is hier zelden gevoerd. Ik zie eerder een scheiding tussen personen die de belijdenis onverkort willen handhaven en hen voor wie de leer van de verkiezing een struikelblok is (en die deze leer al dan niet openlijk ontkennen).


Wat is dit nu voor gekkigheid.

Valcke
Berichten: 7269
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Valcke » 24 Nov 2022, 19:41

DDD schreef:Wat is dit nu voor gekkigheid.
We hebben het nu over supra- en infralapsarisme en de vermeende invloed op de discussie hier. Misschien kun je daar een zinnige bijdrage aan leveren?

DDD
Berichten: 24411
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor DDD » 24 Nov 2022, 19:47

Nee. Want ik betwijfel vooralsnog met jou of daar wel zo'n duidelijk verband tussen is. Ik had het over jouw niet-onderbouwde stellingen over de verkiezing (en verwerping).

Maar als ik dan toch iets moet toevoegen: ik denk dat hoe meer rigide iemand is, dan wel hoe hoger iemand scoort op autisme-gerelateerde kenmerken, hoe groter de kans is dat hij supralapsariër is. En dat zou wel een deel van de verklaring van Jan Raps bevindingen kunnen zijn.

Dit is echter maar een idee, vooralsnog zonder enig wetenschappelijk bewijs.

Valcke
Berichten: 7269
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Valcke » 24 Nov 2022, 20:04

DDD schreef:Nee. Want ik betwijfel vooralsnog met jou of daar wel zo'n duidelijk verband tussen is. Ik had het over jouw niet-onderbouwde stellingen over de verkiezing (en verwerping).

Maar als ik dan toch iets moet toevoegen: ik denk dat hoe meer rigide iemand is, dan wel hoe hoger iemand scoort op autisme-gerelateerde kenmerken, hoe groter de kans is dat hij supralapsariër is. En dat zou wel een deel van de verklaring van Jan Raps bevindingen kunnen zijn.

Dit is echter maar een idee, vooralsnog zonder enig wetenschappelijk bewijs.

Over gekkigheid gesproken. Vooralsnog heeft Jan Rap überhaupt niet uitgelegd wat hij bedoelt met supralapsarisme en infralapsarisme. Evenmin hoe hij in staat is om de forumleden hierop in te delen. Op zo'n krakkemikkig bouwwerk (met alle respect) voeg jij nog een derde krakkemikkige pijler toe, namelijk een verband met autisme-gerelateerde kenmerken. Het moet niet gekker worden, sorry....

DDD
Berichten: 24411
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor DDD » 24 Nov 2022, 20:06

Tja.

Ik werd er nu zo hartelijk toe uitgenodigd. :)

Thea
Berichten: 522
Lid geworden op: 03 Jan 2019, 15:54

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Thea » 24 Nov 2022, 20:52

Weet je wat ik denk? Dat mensen, die alles onder 1 noemer willen vangen, vastlopen in hun redeneringen. God is barmhartig en rechtvaardig. Er is een uitverkiezing en een welmenend aanbod van genade. Er is verantwoordelijkheid en eenzijdige genade etc. Je moet het naast elkaar laten staan, zoals de twee rails van een spoorbaan.

JanRap
Berichten: 23
Lid geworden op: 04 Nov 2021, 23:04

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor JanRap » 24 Nov 2022, 23:04

JanRap schreef:
Valcke schreef:
JanRap schreef:
Valcke, u stelt u een goede vraag: Wat heeft dit met dr. v.d. Brink te maken?
Naar mijn mening heel veel. Volgens mij komen de negatieve reacties op de referaten van dr. v.d. Brink
globaal genomen van de supralapsarische Refoforummers. En de positieve reacties van de infralapsarische Refoforummers. Die onderscheiding heeft mij een beetje geholpen om een weg te banen in de wirwar van emoties. Ik heb graag helder waarom mensen iets zeggen. Zelfs al zou je het er dan niet mee eens zijn kan er toch waardering zijn.

Wat is volgens jou het verschil tussen het supralapsarisme en het infralapsarisme? Volgens beide opvattingen is de verkiezing een besluit van eeuwigheid.

Verder vind ik het wel bijzonder dat je de forumleden zo indeelt. Die discussie is hier zelden gevoerd. Ik zie eerder een scheiding tussen personen die de belijdenis onverkort willen handhaven en hen voor wie de leer van de verkiezing een struikelblok is (en die deze leer al dan niet openlijk ontkennen).

Valcke, uw laatste alinea vind ik heel pittig. Omdat ik vind dat we elkaar in de kerk op z'n best moeten nemen wil ik uw woorden niet zo lezen alsof u v.d. Brink ervan beschuldigt de verkiezing al dan niet openlijk te ontkennen. Maar het is mijn stellige overtuiging dat je de belijdenis en de leer van de predestinatie zodanig naar rechts kunt bijstellen ( cq voorwaarden inbrengen) dat je (met de beste bedoelingen) afwijkt van het gereformeerd belijden.

1. Beste JanRap, kun je misschien eerst eens zeggen wat volgens jou het verschil is tussen supralapsarise en infralapsarisme. Jij bent degene die over dit verschil begonnen is en dit verschil verbindt met de discussie op het forum. M.i. is het dan een legitieme vraag aan jou: Wat bedoel je nu eigenlijk met supralapsarisme en infralapsarisme? Dus graag een reactie hierop.

2. Ik sprak in deze quote niet over dr. Van den Brink (volgens mij is dat toch wel duidelijk?)

3. Het is geheel waar dat het Evangelie voorwaardelijk gepredikt kan worden en dat dit geheel af te keuren is. Daarin ben ik het dus met je eens. De vraag is echter of dat iets te maken heeft met het verschil supralapsarisme / infralapsarisme. Ik ga nu echter niet opnieuw spreken over een voorwaardelijke prediking, ik blijf gewoon bij jouw stelling dat het verschil rond dr. Van den Brink met supralapsarisme en infralapsarisme te maken heeft. Ik vraag daar verklaring voor.

Valcke, ik maak een potje van het quoten zegt men, dit is daarom mijn laatste post, en hoop DV weer eens mee te doen als ik wat handvatten heb aangereikt gekregen over de juiste manier van quoten.
Ik heb een vraag daarover uitgezet bij de forumleiding.
U vraagt naar het verschil tussen supra en infralapsarisme, met name wat dat te maken heeft met de reakties
op dr. v.d. Brink. Ik blijf erbij: Heeft er heel veel zo niet alles mee te maken. Als uitgangspunt neem ik wel dat het supra standpunt legitieme papieren heeft. In Dordrecht werd dit standpunt volledig gehonoreerd hoewel
men de DL infraplapsarisch toonzette. Een theologische uiteenzetting gaat mijn competentie verre te boven.
Wel kunnen we elkaar de practische uitwerking aanwijzen van het star gehandhaafde supra standpunt.
1. We zien een ultieme benadrukking van de doodstaat van de mens. Terwijl in de HC daar maar enkele zondagen aan zijn besteed. Wie de doodstaat minder benadrukt krijgt al spoedig het etiket opgeplakt Remonstrant.Zie reakties op dr. v.sd.Brink. Niets nieuws onder zon: ook Ds. R.Kok kreeg het verwijt dat hij te weinig de doodstaat predikte 2. Dat bij de supra's de prediking altijd geheel wordt beheerst door de verkiezing is trouwens niet waar. Dat is een karikatuur.3. Men roept echter niet op tot het geloof. Ds. Kersten deed dat ook niet.
Hij zei: een mens kan niet geloven. ( op zich waar natuurlijk).Juist die oproep tot geloof neemt men dr.vd. Brink kwalijk. De theologie van Alexander Comrie wordt omarmd. Comrie was (terecht) zo bang voor het Arminianisme dat ook hij weinig sprak over het geloof. Hij was vuurbang dat men het als een werk, een daad van de mens beschouwde. Hij verviel daardoor zegt men wel eens in een zog. leerstellig antinomianisme.
Bij de supra's is er in het algemeen een onderwaardering voor de kinderdoop.Men doopt omdat God onder de kinderen Zijn uitverkorenen heeft, en die zouden zich onder de gedoopt kinderen kunnen bevinden.
De supra's hebben over het algemeen grote moeite met DL I,17. Het is eigenaardig dat je wel eens hoort spreken over de doopbelofte in GG kringen maar dan bedoelt men de belofte die de ouders doen om hun kinderen te onderwijzen of helpen onderwijzen in de leer
4. Het pleiten op de beloften van het Evangelie is men fel op tegen. Men zegt: een onbekeerd mens kan niet pleiten. 5. Over het algemeen is er bij de supra's wantrouwen jegens een ieder die hun standpunt niet deelt.
Welnu, dit wantrouwen, zo niet een bepaalde verdachtmaking meen ik te bespeuren in een groot aantal reakties op vd. Brink.
Voor het infra standpunt verwijs ik u naar de Dordtse Leerregels. ( hoewel er ook passages instaan die
weer naar supra neigen. De D.L. komen dicht bij Calvijn. Ook bij Calvijn wisselen strenge supra passages zich af met uiterst rijke nodigingen om Christus te omhelzen in de beloften van het Evangelie.

JanRap
Berichten: 23
Lid geworden op: 04 Nov 2021, 23:04

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor JanRap » 24 Nov 2022, 23:04

1. Beste JanRap, kun je misschien eerst eens zeggen wat volgens jou het verschil is tussen supralapsarise en infralapsarisme. Jij bent degene die over dit verschil begonnen is en dit verschil verbindt met de discussie op het forum. M.i. is het dan een legitieme vraag aan jou: Wat bedoel je nu eigenlijk met supralapsarisme en infralapsarisme? Dus graag een reactie hierop.

2. Ik sprak in deze quote niet over dr. Van den Brink (volgens mij is dat toch wel duidelijk?)

3. Het is geheel waar dat het Evangelie voorwaardelijk gepredikt kan worden en dat dit geheel af te keuren is. Daarin ben ik het dus met je eens. De vraag is echter of dat iets te maken heeft met het verschil supralapsarisme / infralapsarisme. Ik ga nu echter niet opnieuw spreken over een voorwaardelijke prediking, ik blijf gewoon bij jouw stelling dat het verschil rond dr. Van den Brink met supralapsarisme en infralapsarisme te maken heeft. Ik vraag daar verklaring voor.


Valcke, ik maak een potje van het quoten zegt men, dit is daarom mijn laatste post, en hoop DV weer eens mee te doen als ik wat handvatten heb aangereikt gekregen over de juiste manier van quoten.
Ik heb een vraag daarover uitgezet bij de forumleiding.
U vraagt naar het verschil tussen supra en infralapsarisme, met name wat dat te maken heeft met de reakties
op dr. v.d. Brink. Ik blijf erbij: Heeft er heel veel zo niet alles mee te maken. Als uitgangspunt neem ik wel dat het supra standpunt legitieme papieren heeft. In Dordrecht werd dit standpunt volledig gehonoreerd hoewel
men de DL infraplapsarisch toonzette. Een theologische uiteenzetting gaat mijn competentie verre te boven.
Wel kunnen we elkaar de practische uitwerking aanwijzen van het star gehandhaafde supra standpunt.
1. We zien een ultieme benadrukking van de doodstaat van de mens. Terwijl in de HC daar maar enkele zondagen aan zijn besteed. Wie de doodstaat minder benadrukt krijgt al spoedig het etiket opgeplakt Remonstrant.Zie reakties op dr. v.sd.Brink. Niets nieuws onder zon: ook Ds. R.Kok kreeg het verwijt dat hij te weinig de doodstaat predikte 2. Dat bij de supra's de prediking altijd geheel wordt beheerst door de verkiezing is trouwens niet waar. Dat is een karikatuur.3. Men roept echter niet op tot het geloof. Ds. Kersten deed dat ook niet.
Hij zei: een mens kan niet geloven. ( op zich waar natuurlijk).Juist die oproep tot geloof neemt men dr.vd. Brink kwalijk. De theologie van Alexander Comrie wordt omarmd. Comrie was (terecht) zo bang voor het Arminianisme dat ook hij weinig sprak over het geloof. Hij was vuurbang dat men het als een werk, een daad van de mens beschouwde. Hij verviel daardoor zegt men wel eens in een zog. leerstellig antinomianisme.
Bij de supra's is er in het algemeen een onderwaardering voor de kinderdoop.Men doopt omdat God onder de kinderen Zijn uitverkorenen heeft, en die zouden zich onder de gedoopt kinderen kunnen bevinden.
De supra's hebben over het algemeen grote moeite met DL I,17. Het is eigenaardig dat je wel eens hoort spreken over de doopbelofte in GG kringen maar dan bedoelt men de belofte die de ouders doen om hun kinderen te onderwijzen of helpen onderwijzen in de leer
4. Het pleiten op de beloften van het Evangelie is men fel op tegen. Men zegt: een onbekeerd mens kan niet pleiten. 5. Over het algemeen is er bij de supra's wantrouwen jegens een ieder die hun standpunt niet deelt.
Welnu, dit wantrouwen, zo niet een bepaalde verdachtmaking meen ik te bespeuren in een groot aantal reakties op vd. Brink.
Voor het infra standpunt verwijs ik u naar de Dordtse Leerregels. ( hoewel er ook passages instaan die
weer naar supra neigen. De D.L. komen dicht bij Calvijn. Ook bij Calvijn wisselen strenge supra passages zich af met uiterst rijke nodigingen om Christus te omhelzen in de beloften van het Evangelie.

GerefGemeente-lid
Berichten: 4129
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 24 Nov 2022, 23:05

Klavart schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
pierre27 schreef:
Maanenschijn schreef:In dit verband kon ik een kleine glimlach niet onderdrukken toen ik de kerkbode las. In een zustergemeente worden beide diensten ingevuld door Ds. G.A. Van den Brink en Ds. A.C. Rijken.

Om maar eens populair te zeggen: wie het vatten kan, die vatte het :) .


Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze personen nogal verschillende kanten van de HHK vertegenwoordigen, althans als ik mijn HHK vrienden mag geloven. Los ervan, de glimlach heb ik ook erbij.

Ik vind het vooral interessant om te weten wat de ligging is van de HHG te Werkendam. Maar dat mag ik waarschijnlijk niet vragen.

De HHG te Werkendam is gelegen aan de Sigmondstraat.

De GG ook. Dus dat zegt niet zo veel. :nananere :yahoo
Psalm 42 vers 3 (Datheen)

Piet Puk
Berichten: 4066
Lid geworden op: 23 Mar 2018, 00:55
Locatie: Keteldorp

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Piet Puk » 24 Nov 2022, 23:14

GerefGemeente-lid schreef:
Klavart schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
pierre27 schreef:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze personen nogal verschillende kanten van de HHK vertegenwoordigen, althans als ik mijn HHK vrienden mag geloven. Los ervan, de glimlach heb ik ook erbij.

Ik vind het vooral interessant om te weten wat de ligging is van de HHG te Werkendam. Maar dat mag ik waarschijnlijk niet vragen.

De HHG te Werkendam is gelegen aan de Sigmondstraat.

De GG ook. Dus dat zegt niet zo veel. :nananere :yahoo


Ik denk dat als je in de straat bij de GG staat, de HHG links van je ligt, maar als je bij de HHG staat de GG rechts gelegen is. Denk je ook niet? :D

MGG
Berichten: 916
Lid geworden op: 30 Jul 2022, 22:05

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor MGG » 24 Nov 2022, 23:18

Piet Puk schreef:
Ik denk dat als je in de straat bij de GG staat, de HHG links van je ligt, maar als je bij de HHG staat de GG rechts gelegen is. Denk je ook niet? :D


Beide kerken hebben een oneven nummer. Omdat het om het even is in welke kerk je de Bijbelse boodschap hoort.

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 10117
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Herman » 24 Nov 2022, 23:19

JanRap schreef:Valcke, ik maak een potje van het quoten zegt men
Ik heb het even netjes gemaakt. De rest volgt wel bij de uitleg. :garde

Piet Puk
Berichten: 4066
Lid geworden op: 23 Mar 2018, 00:55
Locatie: Keteldorp

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Piet Puk » 24 Nov 2022, 23:20

MGG schreef:
Piet Puk schreef:
Ik denk dat als je in de straat bij de GG staat, de HHG links van je ligt, maar als je bij de HHG staat de GG rechts gelegen is. Denk je ook niet? :D


Beide kerken hebben een oneven nummer. Omdat het om het even is in welke kerk je de Bijbelse boodschap hoort.


Maar heb even via Google Maps gezien dat ze letterlijk (hoewel in dezelfde straat) op enorme afstand van elkaar staan. En misschien figuurlijk gezien ook wel....

Geytenbeekje
Berichten: 7183
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Geytenbeekje » 25 Nov 2022, 00:01

@Gereformeerde Gemeente-lid
Ik schat tussen centrum en centrum rechts in.
Beetje hetzelfde idee als Cadij-West GG
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

-DIA-
Berichten: 30247
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor -DIA- » 25 Nov 2022, 02:23

Valcke schreef:
DDD schreef:Nee. Want ik betwijfel vooralsnog met jou of daar wel zo'n duidelijk verband tussen is. Ik had het over jouw niet-onderbouwde stellingen over de verkiezing (en verwerping).

Maar als ik dan toch iets moet toevoegen: ik denk dat hoe meer rigide iemand is, dan wel hoe hoger iemand scoort op autisme-gerelateerde kenmerken, hoe groter de kans is dat hij supralapsariër is. En dat zou wel een deel van de verklaring van Jan Raps bevindingen kunnen zijn.

Dit is echter maar een idee, vooralsnog zonder enig wetenschappelijk bewijs.

Over gekkigheid gesproken. Vooralsnog heeft Jan Rap überhaupt niet uitgelegd wat hij bedoelt met supralapsarisme en infralapsarisme. Evenmin hoe hij in staat is om de forumleden hierop in te delen. Op zo'n krakkemikkig bouwwerk (met alle respect) voeg jij nog een derde krakkemikkige pijler toe, namelijk een verband met autisme-gerelateerde kenmerken. Het moet niet gekker worden, sorry....


Hmmm... het wordt wel echt bijzonder. (ik heb nog nog niet verder gelezen, maar ik moest hier toch even stoppen)

Ik herinner me van de catechisatie dat ds. vroeg: wat preek ik? Supra of Infra? Enkele antwoorden Supra. Ds. zei toen: Juist, maar ik maak daar geen groot punt van, maar ik preek supra.
© -|||-


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten