De kleine lettertjes van het Evangelie

DDD
Berichten: 23417
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor DDD » 05 Aug 2022, 23:55

Niks mis met kritisch lezen. Zoals je ook boeken van de Paus kunt lezen. Maar het punt is natuurlijk dat een deel van de bevindelijk gereformeerden hem aanbeveelt vanwege zijn geloofservaringsbeschrijvingen, die juist niet verbondsmatig en hypercalvinistisch zijn.

Online
Geytenbeekje
Berichten: 6719
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Geytenbeekje » 06 Aug 2022, 00:01

DDD schreef:Niks mis met kritisch lezen. Zoals je ook boeken van de Paus kunt lezen. Maar het punt is natuurlijk dat een deel van de bevindelijk gereformeerden hem aanbeveelt vanwege zijn geloofservaringsbeschrijvingen, die juist niet verbondsmatig en hypercalvinistisch zijn.

Kan je met een bron komen dat een deel van de gezindte de boeken van de paus aanbeveelt?
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Onbekende
Berichten: 125
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 06 Aug 2022, 00:03

DDD schreef:Niks mis met kritisch lezen. Zoals je ook boeken van de Paus kunt lezen. Maar het punt is natuurlijk dat een deel van de bevindelijk gereformeerden hem aanbeveelt vanwege zijn geloofservaringsbeschrijvingen, die juist niet verbondsmatig en hypercalvinistisch zijn.


Ik heb een hele oecumenische boekenkast, Calvijn, Luther, van der Groe, Boston, Spurgeon, Ryle staan gebroederlijk naast Kersten, Harinck, Vreugdenhil en Corrie ten Boom.

Maar een snelle scan leert mij dat ik geen boeken van Philpot heb.
Overigens heb ik een deel van deze boeken nog maar kort in mijn bezit, dus nog niet gelezen.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Simon0612
Berichten: 1189
Lid geworden op: 21 Mar 2018, 20:58

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Simon0612 » 06 Aug 2022, 00:04

Onbekende schreef:
Simon0612 schreef:Vind het tamelijk absurd dat hij mensen maar aanbeveelt om zeker geen Philpot te lezen. Als er iemand was die bevindelijk kon preken…waarschijnlijk zit daar zijn grote bezwaar. Zoals ik in het begin van dit topic al een keer noemde: het moet allemaal zoveel mogelijk verstandelijk. Het bevindelijke past niet meer in het plaatje.


Dat ben ik niet met je eens. Wij denken te weten wat bevindelijk is. Ieder kind van God kent bevinding, alleen kennen ze niet allemaal dezelfde bevinding. HET plaatje bestaat niet.

In het begin van dit topic was ook al een conclusie dat een en ander ook niet samengaat met Hellenbroek. En dus ook niet met Philpot. Het wordt wel heel eenzijdig bij van den Brink die anderen van eenzijdigheid beschuldigd. Verder kan ik er ook niet aan doen dat je het er niet mee eens bent. Ik denk niets te weten, maar ik lees het wel bij Philpot.

Onbekende
Berichten: 125
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 06 Aug 2022, 00:07

Simon0612 schreef:
Onbekende schreef:
Simon0612 schreef:Vind het tamelijk absurd dat hij mensen maar aanbeveelt om zeker geen Philpot te lezen. Als er iemand was die bevindelijk kon preken…waarschijnlijk zit daar zijn grote bezwaar. Zoals ik in het begin van dit topic al een keer noemde: het moet allemaal zoveel mogelijk verstandelijk. Het bevindelijke past niet meer in het plaatje.


Dat ben ik niet met je eens. Wij denken te weten wat bevindelijk is. Ieder kind van God kent bevinding, alleen kennen ze niet allemaal dezelfde bevinding. HET plaatje bestaat niet.

In het begin van dit topic was ook al een conclusie dat een en ander ook niet samengaat met Hellenbroek. En dus ook niet met Philpot. Het wordt wel heel eenzijdig bij van den Brink die anderen van eenzijdigheid beschuldigd. Verder kan ik er ook niet aan doen dat je het er niet mee eens bent. Ik denk niets te weten, maar ik lees het wel bij Philpot.


Klinkt misschien heel cru, maar zouden we ook kunnen zeggen: fijn voor Philpot dat hij het op die manier beleefd heeft, maar daarmee is het niet de norm voor al Gods kinderen?

Ik bedoel dit niet oneerbiedig hè.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Simon0612
Berichten: 1189
Lid geworden op: 21 Mar 2018, 20:58

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Simon0612 » 06 Aug 2022, 00:13

Onbekende schreef:
Klinkt misschien heel cru, maar zouden we ook kunnen zeggen: fijn voor Philpot dat hij het op die manier beleefd heeft, maar daarmee is het niet de norm voor al Gods kinderen?

Ik bedoel dit niet oneerbiedig hè.

Klinkt misschien even cru. Maar we herkennen niet meer waar Philpot en Hellenbroek het over hebben. Is het niet te vrezen dat we op verkeerd spoor zitten??

Onbekende
Berichten: 125
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 06 Aug 2022, 00:22

Simon0612 schreef:
Onbekende schreef:
Klinkt misschien heel cru, maar zouden we ook kunnen zeggen: fijn voor Philpot dat hij het op die manier beleefd heeft, maar daarmee is het niet de norm voor al Gods kinderen?

Ik bedoel dit niet oneerbiedig hè.

Klinkt misschien even cru. Maar we herkennen niet meer waar Philpot en Hellenbroek het over hebben. Is het niet te vrezen dat we op verkeerd spoor zitten??


Of we het niet meer herkennen weet ik niet, ik zou daar dan eerst kennis van moeten nemen. Philpot zijn werken ken ik niet, Hellenbroek ken ik enkele van het vragen boekje. Ik neem alleen waar dat de een zegt Philpot kun je beter niet lezen en de ander zegt je moet wel kennen wat Philpot kende. Ik heb daarop een poging gedaan om beide zijden recht te doen. Maar daar ben ik niet al te goed in geslaagd denk ik. Ik denk dat het tijd wordt voor wat nachtrust.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

KDD
Berichten: 1070
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor KDD » 06 Aug 2022, 01:31

DDD schreef:
KDD schreef:Ik ben bezig met de viervoudige staat van Boston en kom regelmatig toepasselijke stuken tegen. Hier weer een:

Th. Boston schreef: Vraag. Heeft God beloofd hen te bekeren en zalig te maken die door de middelen te gebruiken, doen wat zij kunnen voor hun eigen verlossing?
Antwoord. Wij mogen voor God niet goddelooslijk spreken; aan natuurlijke mensen, die vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte (Ef. 2:12), is niet zo'n belofte gedaan. Niettemin handelen zij niet verstandig, tenzij zij de krachten die zij hebben, aanwenden en doen wat zij kunnen. Want,

(1) Het is mogelijk dat deze weg met hen gelukken kan. Zo u doet wat u kunt, het kan zijn dat God voor u zal doen hetgeen u voor uzelf niet kunt doen. Dit is genoegzaam om een mens te bepalen in een zaak van de uiterste aangelegenheid, zo als deze is: Bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd (Hand. 8:22). Wie weet, Hij mocht Zich wenden (Joel 2:14). Als er een goede uitkomst mogelijk is, dan moet het beproefd worden. Als bij een schipbreuk op zee al de zeelieden en de passagiers hun toevlucht zouden genomen hebben ieder tot een afgebroken plank tot hun behoud, en een van hen zou zien dat al de anderen omkwamen niettegenstaande hun uiterste pogingen om zichzelf te redden, dan zou alleen maar de mogelijkheid om op die manier aan de dood te ontsnappen die ene man doen besluiten zijn best te doen met zijn plank. Waarom redeneert u dan niet bij uzelf, zoals de vier melaatse mannen, die zich bij de poort van Samaria bevonden? (2 Kon.7:3, 4). Waarom zegt u niet: "Indien wij hier blijven, en niet doen wat wij kunnen, dan zullen wij sterven. Laten wij het eens beproeven; als wij gered worden, dan zullen wij leven; indien niet, dan zullen wij maar sterven?"

(2) Het is waarschijnlijk dat deze weg mag gelukken, God is goed en barmhartig: het behaagt Hem mensen te verrassen met Zijn genade en Hij wordt dikwijls gevonden van hen, die naar Hem niet vraagden (Jes. 65:1). Als u zo doet, dan doet u tenminste wat uw plicht is en gebruikt u de middelen, die de Heere gewoonlijk zegent tot het geestelijk herstel van mensen. Gij zet uzelf op de weg van de grote Medicijnmeester en dus is het waarschijnlijk dat u genezen zult worden. Lydia ging met anderen naar de plaats waar het gebed placht te geschie- den en de Heere opende haar hart (Hand. 16:13,14). Gij ploegt en zaait, hoewel niemand u met zekerheid kan vertellen, of u zelfs wel zoveel als uw zaad terug zult krijgen. Gij gebruikt middelen tot de herstelling van uw gezondheid, hoewel u niet zeker zijt dat zij gelukken zullen. In deze gevallen doen waarschijnlijkheden u beslissen en waarom ook niet in dit geval? Voortdurend aanhouden, zien wij, doet zeer veel bij mensen: daarom bid, overdenk, begeer hulp van God; zijt veel aan de troon van de genade, smeek om genade, en vertraag niet. Hoewel God op u geen acht slaat, die in uw tegenwoordige staat één hoop zonde bent, geheel en al verdorven, en vergiftigd in al de vermogens van uw ziel, toch kan Hij acht slaan op Zijn eigen inzettingen. Hoewel Hij geen acht geeft op uw gebeden, overpeinzingen, en dergelijke, toch kan Hij acht geven op bidden, overpeinzen en soortgelijke middelen die Hij Zelfheeft ingesteld en ze zo aan u zegenen. Daarom, als u niet wilt doen wat u kunt doen, dan zijt u niet alleen dood maar dan verklaart u uzelf het eeuwige leven onwaardig.


Ik vind het eerlijk gezegd niet erg toepasselijk, omdat de besproken vraag een andere kwestie is. Los daarvan dat het mijns inziens ook niet heel duidelijk is wat hij hier wil zeggen. Heeft hij het nu over ongedoopten of over ongelovigen?

Ik heb niet alles nauwkeurig gelezen in dit draad, omdat er zoveel gepost wordt maar ik dacht dat het misschien wat dingen zou verhelderen. Hij spreekt hier naar mensen die genade missen, doopt of ongedoopt - ze hebben allebei hetzelfde nodig.

KDD
Berichten: 1070
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor KDD » 06 Aug 2022, 01:45

Onbekende schreef:
Simon0612 schreef:
Onbekende schreef:
Klinkt misschien heel cru, maar zouden we ook kunnen zeggen: fijn voor Philpot dat hij het op die manier beleefd heeft, maar daarmee is het niet de norm voor al Gods kinderen?

Ik bedoel dit niet oneerbiedig hè.

Klinkt misschien even cru. Maar we herkennen niet meer waar Philpot en Hellenbroek het over hebben. Is het niet te vrezen dat we op verkeerd spoor zitten??


Of we het niet meer herkennen weet ik niet, ik zou daar dan eerst kennis van moeten nemen. Philpot zijn werken ken ik niet, Hellenbroek ken ik enkele van het vragen boekje. Ik neem alleen waar dat de een zegt Philpot kun je beter niet lezen en de ander zegt je moet wel kennen wat Philpot kende. Ik heb daarop een poging gedaan om beide zijden recht te doen. Maar daar ben ik niet al te goed in geslaagd denk ik. Ik denk dat het tijd wordt voor wat nachtrust.

Ds. Kersten waarschuwde voor teveel Philpot lezen. Ik denk de feit dat de een auteur meer naar je spreekt dan de ander ook legt aan wat je standing is in de genade leven. Ik geloof dat Philpot veel geliefd is door degenen die in het begin van hun geestelijk leven zijn.

Zeeuw
Berichten: 8493
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Zeeuw » 06 Aug 2022, 08:04

KDD schreef:
Onbekende schreef:
Simon0612 schreef:
Onbekende schreef:
Klinkt misschien heel cru, maar zouden we ook kunnen zeggen: fijn voor Philpot dat hij het op die manier beleefd heeft, maar daarmee is het niet de norm voor al Gods kinderen?

Ik bedoel dit niet oneerbiedig hè.

Klinkt misschien even cru. Maar we herkennen niet meer waar Philpot en Hellenbroek het over hebben. Is het niet te vrezen dat we op verkeerd spoor zitten??


Of we het niet meer herkennen weet ik niet, ik zou daar dan eerst kennis van moeten nemen. Philpot zijn werken ken ik niet, Hellenbroek ken ik enkele van het vragen boekje. Ik neem alleen waar dat de een zegt Philpot kun je beter niet lezen en de ander zegt je moet wel kennen wat Philpot kende. Ik heb daarop een poging gedaan om beide zijden recht te doen. Maar daar ben ik niet al te goed in geslaagd denk ik. Ik denk dat het tijd wordt voor wat nachtrust.

Ds. Kersten waarschuwde voor teveel Philpot lezen. Ik denk de feit dat de een auteur meer naar je spreekt dan de ander ook legt aan wat je standing is in de genade leven. Ik geloof dat Philpot veel geliefd is door degenen die in het begin van hun geestelijk leven zijn.

Ach, ik kreeg tijdens belijdeniscathechisatie ook te horen dat ik maar geen Spurgeon moest lezen.

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 4137
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor pierre27 » 06 Aug 2022, 08:24

DDD schreef:Dat kun je zo niet schrijven.


Hoe bedoel je?
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Refojongere
Berichten: 79
Lid geworden op: 10 Aug 2017, 23:28

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Refojongere » 06 Aug 2022, 08:42

Wie is erop dit forum voor een voorwaardelijk evangelie eigenlijk?

Jazeker, de weg waarlangs is heel vaak de wet. Daardoor is de kennis van zonde en dat is nodig om uberhaupt te weten waar je een Verlosser voor nodig hebt.

Maar dat is niet iets wat je meebrengt als voorwaarde. Daar zijn we het allemaal over eens. Toch?

DDD
Berichten: 23417
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: RE: Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor DDD » 06 Aug 2022, 08:45

pierre27 schreef:
DDD schreef:Dat kun je zo niet schrijven.


Hoe bedoel je?
Je kunt een dominee niet als 'deze knaap' aanduiden.

Onbekende
Berichten: 125
Lid geworden op: 27 Sep 2021, 20:19

Re: RE: Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Onbekende » 06 Aug 2022, 09:18

DDD schreef:
pierre27 schreef:
DDD schreef:Dat kun je zo niet schrijven.


Hoe bedoel je?
Je kunt een dominee niet als 'deze knaap' aanduiden.


Hij bedoelt duidelijk Bertiel met 'deze knaap', DDD.
De strijdende kerk op aarde strijdt vooral onderling.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 5312
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: De kleine lettertjes van het Evangelie

Berichtdoor Posthoorn » 06 Aug 2022, 09:21

DDD schreef:Heeft hij het nu over ongedoopten of over ongelovigen?
Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geytenbeekje en 10 gasten