De Zonde tegen de Heilige Geest

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 21 Okt 2004, 11:57

Oorspronkelijk gepost door Pim
Mensen,

Ik denk dat 'HSV satanswerk noemen' niet het officiele standpunt van de GBS is. Of wel??? Laten we de discussie wel zuiver houden.


Het gaat mij niet om een bepaalde groep of een bepaalde uitspraak. Wat dat betreft wil ik het graag zuiver houden.
Maar laten we wel eerlijk zijn: het moet stoppen!

En refojongere, kan je reageren op de vraag of het niet vreselijk is om het werk van de Heilige Geest als 'satanisch' te betitelen? Daar reageer je nml niet op.
Carpe Diem tamen Memento Mori

Majorca

Berichtdoor Majorca » 21 Okt 2004, 11:59

Oorspronkelijk gepost door Pim
Mensen,

Ik denk dat 'HSV satanswerk noemen' niet het officiele standpunt van de GBS is. Of wel??? Laten we de discussie wel zuiver houden.



ik weet wel zeker dat dat niet hun standpunt is. Scholten bijv. is erg voorzichtig in zijn reacties. Hij is wel kritisch, maar ook proef ik bij hem respect voor de mensen die dit werk ter hand genomen hebben.

Overigens lezen wij 1x per dag uit de herziene Statenvertaling aan tafel, en dat bevalt goed.

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 21 Okt 2004, 11:59

Oorspronkelijk gepost door Refojongere
Robert, is het van de satan dat mensen over de HSV en jeugdkerken oordelen als was het het werk van de satan?


ik begrijp trouwens wel waar jij heen wilt. Dus om duidelijk te zijn, waar jij heen wilt, dat klopt niet.
satan benoemt werk dat NIET van hem is als het werk van satan.
hij zal nooit het werk dat WEL van hem is als het werk van satan benoemen.

Zulke stomiteiten begaat satan niet.
Dat soort stomiteiten worden alleen door christenen gedaan. Nml een intern verdeeld koninkrijk stichten.

[Aangepast op 21-10-2004 door Robert]
Carpe Diem tamen Memento Mori

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 21 Okt 2004, 12:05

Sorry, ik quote Pim per ongeluk, ik bedoelde RJ te quoten.
Mijn excuses, ik ga het herstellen.
Carpe Diem tamen Memento Mori

Refojongere

Berichtdoor Refojongere » 21 Okt 2004, 12:41

Robert,

Goed, ik zal het zakelijk houden, want voor je het weet hebben we het over personen en concrete zaken. Sorry daarvoor. Laten we het zuiver houden.

Jij stelt: Ieder die iets als satanisch afschildert wat door christenen wordt ondernomen loopt kans de zonde tegen de Heilige Geest te hebben bedreven.

Ik stel daarentegen: Deze zonde tegen de Heilige Geest is enkel gekant tegen het Evangelie Zelf. Het is ook nog eens tegen beter weten in, tegen overtuiging van de Heilige Geest in. Wel, zolang dat niet het geval is, mag je echt niet zeggen dat iemand die God vreest (dominees bijvoorbeeld) misschien wel de zonde tegen de Heilige Geest hebben bedreven.

Paulus is een mooi voorbeeld. Ik denk dat jij gezegd zou hebben: Ja, die heeft duidelijk de zonde tegen de Heilige Geest bedreven, kijk hij ziet de Gemeente des Heeren als een groot kwaad, gevaar en een secte en meende God een dienst te bewijzen door ze uit te roeien. Dus hij sprak niet alleen zijn afkeur erover uit, hij handelde er zelfs ook naar.

Dus, Robert, wees voorzichtig in je oordeel. Je mag zulke uitspraken afkeuren, natuurlijk. Maar we moeten de geesten wel beproeven of ze uit God zijn of niet. Want de satan komt veelal als een engel des lichts.

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 21 Okt 2004, 13:19

Ik stel daarentegen: Deze zonde tegen de Heilige Geest is enkel gekant tegen het Evangelie Zelf. Het is ook nog eens tegen beter weten in, tegen overtuiging van de Heilige Geest in.


Het spijt me, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat hebben wij er bij gezet. Maar Jezus zegt dit niet, wanneer Hij het over de zonde tegen de Heilige Geest heeft.

Paulus is een mooi voorbeeld. Ik denk dat jij gezegd zou hebben: Ja, die heeft duidelijk de zonde tegen de Heilige Geest bedreven, kijk hij ziet de Gemeente des Heeren als een groot kwaad, gevaar en een secte en meende God een dienst te bewijzen door ze uit te roeien. Dus hij sprak niet alleen zijn afkeur erover uit, hij handelde er zelfs ook naar.


Nu wordt het een technische discussie. Het is niet aan mij of aan jou uit te maken of iemand de zonde tegen de Heilige Geest deed. Ik denk dat het duidelijk is dat Paulus dat risico wel heeft gelopen. Kennelijk heeft God hem daarvoor behoedt, en heeft Hij 'slechts' de zonde tegen de Zoon des mensen gedaan.
Voor zover ik weet heeft Paulus geen uitspraken gedaan waarin hij het werk van de Geest afschilderd als satanswerk.

Zodra mensen christelijk werk als satanswerk beginnen af te schilderen lopen zij dat risico. Dat wil zeggen, soms is christelijk werk eigenlijk het werk van satan. En mag het ook als zodanig bestempeld worden. Maar terughoudendheid is gepast.

Als ik op deze site kreten als: "EO = eeuwige ondergang" zie, dan denk ik: wat ontzettend erg, en nog gevaarlijk ook.
Niet minder erg of erger dan wanneer ik GG bijvoorbeeld als "Gruwelijk Godverlaten" zou afschilderen. Dat laatste zal door jullie (en ook door mij) als ABSOLUUT niet passend, en ZEER SLECHT worden betiteld. En terrecht. Waarom mag EO = eeuwige ondergang dan wel?

Dat jullie moeite hebben met de EO kan ik me voorstellen, maar zo gruwelijk veroordelend...
Carpe Diem tamen Memento Mori

Refojongere

Berichtdoor Refojongere » 21 Okt 2004, 14:36

Om de zonde tegen de Heilige Geest juist de peilen, moeten we nauwgezet de achtergrond van de opmerking van de Farizeen peilen. Het was niet zomaar een zeggen dat iets satanswerk is (zoals sommigen kinderen van God het wel eens eruit floepen als ze iets echt niet vinden deugen, dan moet het wel van de satan zijn zeggen ze).

Het is bekend dat Gods Geest hen had overtuigd dat Christus' leer en al Zijn wonderen uit God en door God waren. Christus stond bekend voor een Profeet, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk (Luk. 24:19). De Joden hadden Christus dan ook uit nijd overgeleverd (Mark. 15:10).

De zonde moet ook opzettelijk zijn: "Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden (Hebr. 10:26)." En hieruit blijkt ook dat het tegen het licht van de Heilige Geest en de overtuigingen ingaat nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen.

Bij de Farizeeen zien we ook dat het vastberaden boosheid was dat hen dreef. Het kan niet anders of zij zagen dat Hij de Christus was en toch wilden zij Hem doden.

Hiermee hoop ik te hebben bewezen dat de zonde tegen de Heilige Geest
a) Opzettelijk is
b) Tegen licht, overtuiging en kennis van de waarheid ingaat
c) Uit pure haat tot Christus en Zijn leer en het Evangelie zelf geschiedt en dus uit vijandschap tegen God Zelf.

Met groet,
Refojongere

Breekijzertje

Berichtdoor Breekijzertje » 21 Okt 2004, 15:35

Oorspronkelijk gepost door Robert.............Als ik op deze site kreten als: "EO = eeuwige ondergang" zie, dan denk ik: wat ontzettend erg, en nog gevaarlijk ook.
Niet minder erg of erger dan wanneer ik GG bijvoorbeeld als "Gruwelijk Godverlaten" zou afschilderen. Dat laatste zal door jullie (en ook door mij) als ABSOLUUT niet passend, en ZEER SLECHT worden betiteld. En terrecht. Waarom mag EO = eeuwige ondergang dan wel?

Dat jullie moeite hebben met de EO kan ik me voorstellen, maar zo gruwelijk veroordelend...
Tja....dat is soms heel moeilijk te accepteren op dit forum.........

Ik zeg er maar niets meer over want anders loop ik het risico van een ban.

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 21 Okt 2004, 15:54

Om de zonde tegen de Heilige Geest juist de peilen, moeten we nauwgezet de achtergrond van de opmerking van de Farizeen peilen. Het was niet zomaar een zeggen dat iets satanswerk is (zoals sommigen kinderen van God het wel eens eruit floepen als ze iets echt niet vinden deugen, dan moet het wel van de satan zijn zeggen ze).


Dat 'eruit floepen' geen zonde tegen de Geest is denk ik ook.
Wij zeggen allemaal wel's dingen waar we niet over nagedacht hebben of achter spijt van hebben.

Dat de farizeen willens en wetens het werk van de Heilige Geest als satanswerk betitelde bestrijd ik.
Volgens de preek van Petrus (??) hebben de Joden Jezus ONWETEND gekruisigd.
Net als Paulus, die dacht te strijden voor God, maar eigenlijk TEGEN Hem streed.

Wat dat betreft zijn er wellicht parallellen te trekken! Wie denkt voor God te strijden, door werk van sommige christenen te veroordelen? Heel vaak zijn dat juist personen die dit soort uitspraken doen.
Hoe vaak strijden ze eigenlijk tegen God? Als ik een beetje over de christelijke sites op internet surf dan zie ik heel veel verdeeldheid, en haat tussen christenen onderling. Allemaal strijden ze hun eigen strijd. Allemaal denken ze namens God te strijden. Maar ondertussen wordt er een hoop afgebroken, ipv gewonnen.

Het is bekend dat Gods Geest hen had overtuigd dat Christus' leer en al Zijn wonderen uit God en door God waren.


Mag ik vragen waar je dat uit opmaakt?
Zouden zij daadwerkelijk Jezus bestreden hebben als zij zeker waren geweest dat Hij van God kwam?

Jij haalt Lukas 24 aan, maar daar spreken twee volgelingen van Jezus. Niet twee farizeers.

Dat de farizeers jaloers waren is duidelijk. Maar jaloersie betekent niet dat ze erkenden / wisten dat Jezus werkelijk de Mesias was. Zij waren jaloers op zijn succes. Dat het volk naar hen WEL wilde luisteren.

De zonde moet ook opzettelijk zijn: "Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden (Hebr. 10:26).


Het gaat hier over de zonde in het algemeen. Niet over de zonde tegen de Heilige Geest.

Hiermee hoop ik te hebben bewezen dat de zonde tegen de Heilige Geest
a) Opzettelijk is
b) Tegen licht, overtuiging en kennis van de waarheid ingaat
c) Uit pure haat tot Christus en Zijn leer en het Evangelie zelf geschiedt en dus uit vijandschap tegen God Zelf.


Het spijt me, maar dat heb je m.i. niet.
De opzet baseer jij op jouw interpertatie dat de farizeers wisten wie Jezus was. Terwijl de Bijbel zelf zegt dat zij onwetend waren.
Carpe Diem tamen Memento Mori

Refojongere

Berichtdoor Refojongere » 21 Okt 2004, 17:02

Nogmaals Hebreeen 10:26, waarvan jij bestrijd dat het over de zonde tegen de Heilige Geest gaat.

Door Jezus wordt gezegd dat er maar een zonde is die niet vergeven kan worden, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Aangezien het in Heb. 10:26 ook over een zonde gaat waarvoor geen slachtoffer meer, moet het derhalve over dezelfde zonde gaan.

26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

Uitleg kanttekeningen:
willens zondigen,
Dat is, moedwillig afvallen van dit geloof, hetwelk de apostel hier heeft beschreven, gelijk hierna Hebr. 10:29 deze zonde breder wordt verklaard, die de apostel ook hiervoor, Hebr. 6:6, een afvallen heeft genoemd. Hij spreekt dan hier niet van allerlei zonde of afval, maar van die zonde, die Christus noemt de zonde of lastering tegen den Heiligen Geest, Matth. 12:32, en van de zonde tot den dood, waar Johannes van spreekt, 1 Joh. 5:16, gelijk blijkt uit de volgende eigenschappen, die hierna vermeld worden.


Ofwel: het was niet onwetend (Zie Markus 15:10), maar moedwillig het werk Gods lasteren, waarvan ze wisten dat het Gods werk was, ze waren immers niet onwetend.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Berichtdoor memento » 22 Okt 2004, 00:31

Ik denk dat we kunnen concluderen dat de Schrift niets zegt over de zonde tegen de Heilige Geest.

Wel wil ik waarschuwen tegen een aantal misvattingen die er vaak heersen bij dit onderwerp, de zonde tegen de Heilige Geest is niet:
1. Het bewust of onbewust afwijzen van het evangelie. Dit is namelijk de houding van elk mens van nature.
2. Het bespotten van God de Vader of God de Zoon. Denk aan de moordenaar aan het kruis, eerst spotte hij, daarna greep God hem in t hart

Wat is dan wel de zonde tegen de Heilige Geest? Ik denk dat we daaronder moeten verstaan als een mens zich voordoet als bekeerde, maar later zich van het geloof afvalt. Nu hebben mensen die vroeger kerks geweest zijn en nu nergens meer aan doen al meestal een hekel aan de kerk en geloven, maar hoedt je voor de afschuw en haat die je vind bij een 'vroeger kind van God'.

wim314

Berichtdoor wim314 » 22 Okt 2004, 08:07

we kunnen ook concluderen dat elke zonde een zonde is tegen de heilige Geest. De Heilige Geest is toch ook God?

Robert
Berichten: 1424
Lid geworden op: 28 Nov 2002, 11:29
Locatie: Delft

Berichtdoor Robert » 22 Okt 2004, 09:57

Refojongere:
Hebr. 10:26 handelt niet over 1 specifieke zonde, maar over het kennen, en vervolgens negeren, van het evangelie.
Kortom, hij spreekt tegen mensen die het Woord horen maar hier vervolgens niets mee doen.

Vers 29:
29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

- de Zoon van God vertreden
- het bloed van het testament onrein achten
- de Geest der genade smaadheid aandoen

Zoon van God, bloed en genade, en dit alles verachten. Het is duidelijk dat wie de genade van Christus niet aanneemt niet zalig wordt. en dat is wat dit gedeelte zegt.

Het is duidelijk dat de kantekeningen idd wijzen op de zonde tegen de Heilige Geest. m.i. is dit een interpertatie van de vertalers, zijn leggen hiermee nml niet uit hoe de vertaling tot stand is gekomen, of wat de woorden die zij vertaald hebben betekenen. Derhalve blijft staan dat de apostel (Barnabas?) hier niet expliciet spreekt over de zonde tegen de Heilige Geest. Het lijkt mij veeleer het blijven volhouden in de zonde tegen de Zoon des Mensen.

Kortom, het staat of valt met de vraag of in Hebr 10 idd de zonde tegen de Geest wordt bedoeld. Dat kan niet worden aangetoond. Bovendien is de aard van de zonde hier anders dan die zonde die in Mat 12 geschetst wordt.

Memento:
Ik denk dat we kunnen concluderen dat de Schrift niets zegt over de zonde tegen de Heilige Geest.


Dat ben ik niet met je eens. Lees wat ik hier eerder over schreef.

wim:


we kunnen ook concluderen dat elke zonde een zonde is tegen de heilige Geest. De Heilige Geest is toch ook God?


Ik denk dan ook persoonlijk dat we moeten lezen dat het gaat over de zonde tegen het werk van de Heilige Geest. Want voor zonden tegen God zelf is weldegelijk vergeving, lezen we in de Bijbel.

In Mat 12 wordt nml gezegd dat de werken die Jezus doet alleen door satan gedaan kunnen worden. (nml het uitdrijven van demonen)
Vervolgens zegt Jezus dat de zonde tegen de Zoon des mensen (dus, het werk van Jezus afdoen als satanswerk) wel vergeven kan worden, maar de zonde tegen de Heilige Geest niet.

Daar lees ik dan in dat de zonde tegen de Heilige Geest is dat je het werk van de Geest afdoet als satanswerk.

Eerlijk is eerlijk, het staat er niet expliciet, maar leg mij uit hoe ik het anders moet lezen.

En met alle respect, maar m.i. faalt Refojongere daarin. Hij omzijlt de uitleg van mat 12, en komt met Hebr 10, waar 'de zonde tegen de Heilige Geest' niet wordt genoemd.
Carpe Diem tamen Memento Mori


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten