"Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 1487
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

"Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Van Ewijk » 06 Mar 2021, 20:34

Exodus 6:2
En ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam Heere ben ik hun niet bekend geweest

Met deze woorden openbaarde de Heere God Zichzelf aan Mozes.
Nu is mijn vraag simpel:
Waarom heeft De Heere God Zichzelf niet alzo bekend gemaakt aan de aartsvaderen?

Wij lezen in Exodus dat De Heere met Mozes een vertrouwelijke band had, doch met Abraham, Izak en Jakob kunnen wij vrijwel zeker opmaken dat deze band tevens gelijkwaardig was. (Niet?)
Aangezien Abraham toch rijkelijk gezegend en beschermd werd door De Heere.

Waarom heeft De Heere Zich dan niet alzo aan hen bekend gemaakt gelijk als aan Mozes?
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Gebruikersavatar
Ora et labora
Berichten: 221
Lid geworden op: 01 Jun 2020, 19:10

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Ora et labora » 06 Mar 2021, 20:48

Van Ewijk schreef:Exodus 6:2
En ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam Heere ben ik hun niet bekend geweest

Met deze woorden openbaarde de Heere God Zichzelf aan Mozes.
Nu is mijn vraag simpel:
Waarom heeft De Heere God Zichzelf niet alzo bekend gemaakt aan de aartsvaderen?

Wij lezen in Exodus dat De Heere met Mozes een vertrouwelijke band had, doch met Abraham, Izak en Jakob kunnen wij vrijwel zeker opmaken dat deze band tevens gelijkwaardig was. (Niet?)
Aangezien Abraham toch rijkelijk gezegend en beschermd werd door De Heere.

Waarom heeft De Heere Zich dan niet alzo aan hen bekend gemaakt gelijk als aan Mozes?

Dat lag opgesloten in de eeuwige onberouwelijke verkiezing Gods.
We lezen ook van Abraham dat lazares in de schoot van Abraham lag. En hij word op verschillende plaatsen genoemd.
Waarom anderen niet blijft voor de mens niet geheel bekend.
Hij was de vader aller gelovigen.(Romeinen 4 vers 11) Hij mag door Christus het gehele volk van God vertegenwoordigen.
We live just like a day in this world... It is better to be whit our Lord then enywhere else.
f.d.b.

Ukkie
Berichten: 1066
Lid geworden op: 21 Nov 2020, 23:17
Locatie: Rotterdam

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Ukkie » 06 Mar 2021, 21:14

Van Ewijk schreef:Exodus 6:2
En ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam Heere ben ik hun niet bekend geweest

Met deze woorden openbaarde de Heere God Zichzelf aan Mozes.
Nu is mijn vraag simpel:
Waarom heeft De Heere God Zichzelf niet alzo bekend gemaakt aan de aartsvaderen?

Wij lezen in Exodus dat De Heere met Mozes een vertrouwelijke band had, doch met Abraham, Izak en Jakob kunnen wij vrijwel zeker opmaken dat deze band tevens gelijkwaardig was. (Niet?)
Aangezien Abraham toch rijkelijk gezegend en beschermd werd door De Heere.

Waarom heeft De Heere Zich dan niet alzo aan hen bekend gemaakt gelijk als aan Mozes?

Vanuit de kanttekeningen zie je dat God zich meer ging openbaren als De Verbondsgod. Hij ging de beloften die hij gedaan had aan Abraham waarmaken. Mozes moest ook tegen het volk Israël zeggen: Ik Ben heeft mij tot u(israel) gezonden.
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. 1Johannes 5 vers 1

Gebruikersavatar
John Galt
Berichten: 1034
Lid geworden op: 24 Jun 2017, 22:09

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor John Galt » 08 Mar 2021, 10:12

Rabbijn Corrie Zeidler schreef hierover het volgende:
Parasjat Va'era begint met: "God zei tegen Mosjee: Ik ben de Eeuwige. Ik ben aan Avraham, Jitschak en Jaäkov verschenen als El Sjaddai, maar mijn naam Eeuwige heb ik niet aan hen bekendgemaakt" (Sjemot 6:2-3). Is dat echt waar, dat onze voorouders God niet als Eeuwige kenden? In Beresjiet 15:7 staat immers: "Ik ben de Eeuwige (...)," en in Beresjiet 28:13: "Ik ben de Eeuwige, de God van je voorvaders Avraham en Jitschak."
Rasji en Ramban schreven hierover dat het niet om het kennen van de naam Eeuwige gaat, maar het kennen van een van Zijn midot (eigenschappen). Wat is dan het verschil tussen El Sjaddai en de Eeuwige? El Sjaddai was God die nog niet zichtbaar in het openbaar aan de wereld verschenen was, maar slechts aan enkelingen zoals onze voorouders. Volgens Ramban voelden zij Gods aanwezigheid zonder dat de natuurlijke wereldorde veranderde. Nu werd echter een extra dimensie aan God toegevoegd: het doen van zichtbare, bovennatuurlijke wonderen.
Waarom zagen onze voorouders geen bovennatuurlijke wonderen en de generatie van de uittocht uit Egypte wel? Waren ze minder spiritueel of vroom? Waarom kenden ze alleen God die in verborgenheid werkt? De rabbijnen zeggen dat dit een van hun beproevingen was: ze zagen geen zichtbare wonderen en toch twijfelden ze niet aan God. Ze stonden niet op een lager niveau dan het volk dat uit Egypte zou trekken, nee, hun verdiensten waren groter. Ze hadden geen zichtbare wonderen nodig om in God te geloven. Mosjee en zijn generatie hadden dat wel nodig.
Jehoeda HaLevie zegt in Sefer Hakoezarie: "God deed geen wonderen omdat de generatie van de uittocht uit Egypte beter was dan Avraham, Jitschak en Jaäkov, maar omdat ze met velen waren en twijfels hadden. Onze voorouders geloofden. Zelfs als hen alleen slechte dingen overkwamen, werd hun geloof niet zwakker en hadden ze geen wonderen nodig." Onze voorouders waren uitverkoren door de Eeuwige en Zijn enige bondgenoten. In de dagen van Mosjee ging het niet om enkelingen, maar om een heel volk, en een volk kan de taal van verborgen wonderen niet horen, het heeft zichtbare wonderen nodig, moet de hand van de Eeuwige voelen. Daarom ging God zich openbaren als de Eeuwige van zichtbare wonderen.
Ook wij willen vaak zien, voelen, horen, net als de generatie van de uittocht uit Egypte. Onze voorouders hielden van de Eeuwige met een liefde die van niets afhankelijk was; Mosjee en zijn generatie hielden van Hem met een liefde die afhankelijk was van wonderen. Konden we maar wat meer op onze voorouders lijken en zonder wonderen vertrouwen dat Hij Zijn verbond met ons wil nakomen.
Who is John Galt? :quoi

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Johannes S » 08 Mar 2021, 13:10

John Galt schreef:Rabbijn Corrie Zeidler schreef hierover het volgende:

Ook wij willen vaak zien, voelen, horen, net als de generatie van de uittocht uit Egypte. Onze voorouders hielden van de Eeuwige met een liefde die van niets afhankelijk was;


Ik zou hier bijvoorbeeld graag kort wat over willen schrijven.
De aartsvaders konden van God houden, omdat God van hen hield en ze opzocht en verkoos.
Dus hun liefde tot de Eeuwige was afhankelijk van Gods genade en liefde.
Zonder dit kunnen we God niet liefhebben. Ik geloof dat er geen mens is die dit kan.
Er is niemand die God zoekt uit zichzelf. Allen hebben gezondigd en missen van nature de heerlijkheid van God.
Dat is nu, was toen.

Johannes schrijft (1Johannes 4:19): ''Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.''
Paulus (Romeinen 11:36): ''Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.''
we kunnen m.i. pas echt liefhebben als --------->Paulus (Romeinen 5:5): En de hoop beschaamt niet, omdat de Liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Dus dat hun liefde van niets afhankelijk was daar ben ik het niet mee eens.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebruikersavatar
John Galt
Berichten: 1034
Lid geworden op: 24 Jun 2017, 22:09

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor John Galt » 08 Mar 2021, 13:49

Met "van niets afhankelijk" bedoelt de rabbijn niet: ook niet van God. Maar: niet van gevoel, ervaring, bijzondere dingen.
Who is John Galt? :quoi

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4435
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Posthoorn » 08 Mar 2021, 14:36

Volgens Mart-Jan Paul zou je de tekst wellicht beter kunnen lezen zijn: "Ben ik met mijn Naam HEERE hun niet bekend geweest?" Dus als retorische vraag (Struikelblokken, blz. 195). Dit zou m.i. ook beter passen bij bijv. Ex 3:15.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Valcke » 08 Mar 2021, 15:23

Posthoorn schreef:Volgens Mart-Jan Paul zou je de tekst wellicht beter kunnen lezen zijn: "Ben ik met mijn Naam HEERE hun niet bekend geweest?" Dus als retorische vraag (Struikelblokken, blz. 195). Dit zou m.i. ook beter passen bij bijv. Ex 3:15.

De Hebreeuwse tekst geeft m.i. niet direct aanleiding om dit als een vraag te lezen.

Beter kan overigens vertaald worden 'door Mijn Naam' dan 'met Mijn Naam'. De bedoeling is niet dat Gods Naam bij de aartsvaders als zodanig niet bekend is geweest, maar dat de volle betekenis van deze Naam in Gods handelen nog niet was geopenbaard. De betekenis van Gods Verbondsnaam zou nú (bij de plagen en uittocht en Gods openbaring op Sinaï) ten volle openbaar komen, op een veel grotere wijze als waarop God Zich geopenbaard had aan de aartsvaders.

Ook de Joodse rabbijnen (Rashi e.a.) kiezen deze verklaring, evenals de kanttekeningen in de SV, enz.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4435
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Posthoorn » 09 Mar 2021, 11:29

Valcke schreef:
Posthoorn schreef:Volgens Mart-Jan Paul zou je de tekst wellicht beter kunnen lezen zijn: "Ben ik met mijn Naam HEERE hun niet bekend geweest?" Dus als retorische vraag (Struikelblokken, blz. 195). Dit zou m.i. ook beter passen bij bijv. Ex 3:15.

De Hebreeuwse tekst geeft m.i. niet direct aanleiding om dit als een vraag te lezen.
Klopt. Maar het Hebreeuws laat deze lezing wel toe. Paul verwijst nog naar verschillende andere teksten, waar hetzelfde gebeurt: Ez. 11:13b, 13:5b, 18:13a, 24a. En nog meer teksten in Ezechiël.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Johannes S » 12 Mar 2021, 12:34

Posthoorn schreef:Volgens Mart-Jan Paul zou je de tekst wellicht beter kunnen lezen zijn: "Ben ik met mijn Naam HEERE hun niet bekend geweest?" Dus als retorische vraag (Struikelblokken, blz. 195). Dit zou m.i. ook beter passen bij bijv. Ex 3:15.

Lijkt mij wel plausibel. Want als je het vervolg leest, Exodus 6:3: En ook heb Ik Mijn verbond met hen opgericht, (...)
Zie ook Gen.12:8 en 13:4. En als je dan leest dat Abram zegt in Gen.15:2: Toen zeide Abram: Heere, HEERE!
(en het vervolg).
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Susanna
Berichten: 482
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: "Doch met Mijn Naam Heere ben Ik hun niet bekend geweest."

Berichtdoor Susanna » 13 Mar 2021, 20:56

Van Ewijk schreef:Exodus 6:2
En ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam Heere ben ik hun niet bekend geweest

Met deze woorden openbaarde de Heere God Zichzelf aan Mozes.
Nu is mijn vraag simpel:
Waarom heeft De Heere God Zichzelf niet alzo bekend gemaakt aan de aartsvaderen?

Wij lezen in Exodus dat De Heere met Mozes een vertrouwelijke band had, doch met Abraham, Izak en Jakob kunnen wij vrijwel zeker opmaken dat deze band tevens gelijkwaardig was. (Niet?)
Aangezien Abraham toch rijkelijk gezegend en beschermd werd door De Heere.

Waarom heeft De Heere Zich dan niet alzo aan hen bekend gemaakt gelijk als aan Mozes?Ik ben verschenen: aan de vaders met [de naam] Almachtige God: ik deed hun beloften, waarbij Ik tegen hen zei: "Ik ben de Almachtige God." Maar [met] Mijn naam JHWH, ben ik hun niet bekend geworden.

Exodus 6:3 kan worden vertaald als "Ik verscheen aan Abraham, Isaak en Jacob als El Shaddai (die verbondsbeloften doet). Maar niet in de hoedanigheid van de Degene die de volledige verbondskennis aan hen overbracht door mijn naam Jahweh (die de beloften van het verbond nakomt).

Dus: de goddelijke naam El Shaddai is een gedeeltelijke karakterisering van de God van Israël wiens volledige "zijn" wordt vertegenwoordigd in de goddelijke naam Jahweh.

Goede studie: https://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/ ... 2_garr.pdf


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast