Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Berichtdoor Arja » 24 Okt 2020, 15:15

Van Ewijk schreef:En dan met name de personen die dit uit naam van Jezus ondergaan hebben.
Allicht niet zoals op de Katholieke wijze, waar deze naast Christus worden gezet als zijnde personen die aangeroepen worden met bede.
Maar hoe formuleer je de reformatorische kijk op personen als Stephanus en Jakobus, om deze als bijbelse voorbeelden te noemen?
En hoe leggen we deze uit in de catechese en aan de buitenwacht?


Dicht bij het Woord blijven, wat betreft "martelaren".

Zomaar wat voorbeelden:
Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.
Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.
Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Ik denk dat als je deze teksten onderzoekt en bestudeert je "goud" zult vinden. Voeg daarbij de bekenden verzen uit 1 Korinthe 13:3. ... en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven

-DIA-
Berichten: 27433
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Berichtdoor -DIA- » 24 Okt 2020, 15:39

samanthi schreef:
Vervolgde schreef:
DDD schreef:Er is natuurlijk niets gereformeerd aan het vertellen van onjuistheden. Dat is nooit gereformeerd geweest en dat zal het in waarheid ook nooit worden, al lijkt het er soms op dat er gereformeerden zijn die graag hun eigen visie aan de geschiedenis opleggen. Dat zullen we maar beschouwen als een vorm van cognitieve dissonantie.

Tsja, de aanval is de beste verdediging wordt wel gezegd. De tegenstander legt op en lijdt aan cognitieve dissonantie. Is dat zo?
Zonder een heel wetenschappelijk betoog over deze theorie te geven, is het goed even stil te staan bij een vorm van uitwerking van die theorie. Dan komen we in relatie tot geschiedschrijving hierop uit:
De cognitieve dissonantietheorie wordt in verschillende disciplines van de wetenschap toegepast, waaronder in de historiografie of aanverwante onderzoeksdomeinen zoals de historische kritiek.
De theorie werd door John G. Gager gebruikt als een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van het christendom.De theorie van Festinger zegt dat wanneer een voorspelling niet uitkomt, het geloof toeneemt. In het vroege christendom bleven, aldus Gager, de messiasverwachting en voorspelde Eindtijd inderdaad uit. Gager tracht hieruit te verklaren dat Jezus na zijn dood een goddelijke en devotionele status kreeg toegeschreven door zijn volgelingen. Daarop zou een proces van legende- en mythevorming zijn gevolgd waarvan men volgens Gager een neerslag ziet in de evangeliën.

In mijn optiek is hier sprake van godslasterlijke taal. Je moet het maar tegengeworpen krijgen!
Dat wetenschappers zich er zo mee bezighouden maakt het wel duidelijk dat de vraag hoe we de geschiedenis bezien kennelijk een essentieel is.

Hoe moeten we de geschiedenis bezien?
Op dit forum moet vaststaan dat we de geschiedenis hebben te bezien in het licht van de Godsregering. Ik denk dan in het bijzonder aan HC vr 27 en 28 en art. 13 van de NGB. De geschiedenis is dus de geschiedenis van Gods genadig handelen. Vandaar dat in het OT reeds werd opgeroepen om de grote werken Gods te gedenken en te vertellen, alsook om zichzelf spitse pilaren te stellen. Het nut van deze handelwijze wordt in onze belijdenisgeschriften voldoende aangegeven. Wordt dit niet gedaan, dan ziet het oog de geloofshelden niet meer. Dan vallen de moeders en vaders in Israël (zie andere topic) weg. Hoe desastreus die ontwikkeling is blijkt uit de moeite die jongeren nu hebben in hun proces van identificatie. De structuren van land, volk en kerk zijn goeddeels reeds verdwenen. En uiteindelijk valt ook het zicht op Gods handelen compleet weg. Die blijkt wel uit het buiten beeld raken van de ware leer.
Op zich genomen heeft de christen echter steun in het verleden, verzorging in het heden en zekerheid voor de toekomst.

Maar wat als je nu niet de Godsregering als uitgangspunt wil nemen?
Dan maar de feiten als uitgangspunt nemen? Dan blijft het probleem dat die feiten, geen feiten zijn, maar een overlevering en geloof vragen. Vervolgens zal dat gewogen moeten worden en van een context voorzien moeten worden. Dat zijn zaken die niet waarde-vrij gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat per definitie sprake is van een bril. Daar zijn we het over eens.

Maar hoeveel brillen zijn er? De bril van de Godsregering hebben we hiervoor reeds besproken.
Dan zijn er mensen die volkomen de andere kant op slaan en alles benaderen vanuit het “kwaad”. Die zullen hier niet zijn en deze stroming laat ik verder buiten beschouwing.
Dan blijft er nog maar één bril over. En dat is de bril van de ‘menselijke regering’. Alles wordt toegeschreven aan het menselijk handelen. De centrale maatstaf hierin zijn de rechten van de mens en de fundamentele gelijkheid, zoals uitgesproken bij de Franse revolutie.
Het kan niet anders of deze benadering moet bosten met de artikelen 28 (plicht zich bij de ware kerk te voegen) en 36 (plicht overheid de kerk te faciliteren en te beschermen) van de NGB. Vanuit deze visie is het ook volstrekt logisch om beroepen op religie en in het bijzonder op deze artikelen als extreem te bestempelen. De mens staat immers in deze visie boven de religie. De toepassing hiervan zien we duidelijk in het Corona-debat.

Veel ernstiger is het dat vanuit deze visie de geschiedenis herschreven moet worden. Dat zien we op dit moment overal gebeuren. Het christelijke element moet uit de geschiedenis verdwijnen, zodat de feiten (lees: het menselijk handelen) zichtbaar worden. Uiteraard moet die herschreven geschiedenis wel passen in het ‘menselijke’ plaatje. Waar komen we dan op uit? Wel een Nederland dat altijd open en tolerant is geweest. Waarin iedereen gewetensvrijheid had en iedereen zijn eigen plaatsje mocht innemen. Gevolg van deze geschiedschrijving? Iemand die een niet-christelijke levensstijl volgt (lhbt) is volstrekt normaal. Iemand die dat bestrijdt is vanuit historisch perspectief de weg kwijt en een duidelijke extremist. Zo zijn er nog meer voorbeelden op te sommen. En klopt dat plaatje dat ons zo wordt voorgehouden met de realiteit?

Waar in de christelijke visie rust is te vinden, is in de seculiere visie alleen onrust te vinden. In het verleden is er geen steun te vinden. In het heden is men op zichzelf aangewezen en blijft het gevecht om het bestaan als hoogste, waarbij men niet schroomt de geschiedenis te herschrijven om staande te blijven. Van de toekomst is men onzeker en om aan deze onzekerheid te ontgaan worden statistici en economen als profeten ingehuurd.

Een christen lijdt dus niet aan cognitieve dissonantie als hij met een gelovig oog naar de geschiedenis mag kijken. Sterker, hij mag zich in die geschiedenis beroemen en daar hoop uit putten. Van God is een God die werkt in de geslachten en de volken.
Maar de niet christen, waar zal die blijven? Die heeft niet die blik op het verleden. Die heeft geen volk en land meer. Wat hem resteert is een zelf gecreëerde rechtstaat, waarbinnen hij zijn recht maar moet afdwingen. En welke zekerheid is er dat zijn recht, hoe feitelijk ook, morgen nog geldig zal zijn?

Je bent een half jaar lid en ga je nu de regels vaststellen?


De regels kunt u lezen in de grondslag van dit forum. Daar mag, nee moet je je vanaf de eerste dag dat je hier post aan houden.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Berichtdoor samanthi » 24 Okt 2020, 15:44

-DIA- schreef:
samanthi schreef:
Vervolgde schreef:
DDD schreef:Er is natuurlijk niets gereformeerd aan het vertellen van onjuistheden. Dat is nooit gereformeerd geweest en dat zal het in waarheid ook nooit worden, al lijkt het er soms op dat er gereformeerden zijn die graag hun eigen visie aan de geschiedenis opleggen. Dat zullen we maar beschouwen als een vorm van cognitieve dissonantie.

Tsja, de aanval is de beste verdediging wordt wel gezegd. De tegenstander legt op en lijdt aan cognitieve dissonantie. Is dat zo?
Zonder een heel wetenschappelijk betoog over deze theorie te geven, is het goed even stil te staan bij een vorm van uitwerking van die theorie. Dan komen we in relatie tot geschiedschrijving hierop uit:
De cognitieve dissonantietheorie wordt in verschillende disciplines van de wetenschap toegepast, waaronder in de historiografie of aanverwante onderzoeksdomeinen zoals de historische kritiek.
De theorie werd door John G. Gager gebruikt als een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van het christendom.De theorie van Festinger zegt dat wanneer een voorspelling niet uitkomt, het geloof toeneemt. In het vroege christendom bleven, aldus Gager, de messiasverwachting en voorspelde Eindtijd inderdaad uit. Gager tracht hieruit te verklaren dat Jezus na zijn dood een goddelijke en devotionele status kreeg toegeschreven door zijn volgelingen. Daarop zou een proces van legende- en mythevorming zijn gevolgd waarvan men volgens Gager een neerslag ziet in de evangeliën.

In mijn optiek is hier sprake van godslasterlijke taal. Je moet het maar tegengeworpen krijgen!
Dat wetenschappers zich er zo mee bezighouden maakt het wel duidelijk dat de vraag hoe we de geschiedenis bezien kennelijk een essentieel is.

Hoe moeten we de geschiedenis bezien?
Op dit forum moet vaststaan dat we de geschiedenis hebben te bezien in het licht van de Godsregering. Ik denk dan in het bijzonder aan HC vr 27 en 28 en art. 13 van de NGB. De geschiedenis is dus de geschiedenis van Gods genadig handelen. Vandaar dat in het OT reeds werd opgeroepen om de grote werken Gods te gedenken en te vertellen, alsook om zichzelf spitse pilaren te stellen. Het nut van deze handelwijze wordt in onze belijdenisgeschriften voldoende aangegeven. Wordt dit niet gedaan, dan ziet het oog de geloofshelden niet meer. Dan vallen de moeders en vaders in Israël (zie andere topic) weg. Hoe desastreus die ontwikkeling is blijkt uit de moeite die jongeren nu hebben in hun proces van identificatie. De structuren van land, volk en kerk zijn goeddeels reeds verdwenen. En uiteindelijk valt ook het zicht op Gods handelen compleet weg. Die blijkt wel uit het buiten beeld raken van de ware leer.
Op zich genomen heeft de christen echter steun in het verleden, verzorging in het heden en zekerheid voor de toekomst.

Maar wat als je nu niet de Godsregering als uitgangspunt wil nemen?
Dan maar de feiten als uitgangspunt nemen? Dan blijft het probleem dat die feiten, geen feiten zijn, maar een overlevering en geloof vragen. Vervolgens zal dat gewogen moeten worden en van een context voorzien moeten worden. Dat zijn zaken die niet waarde-vrij gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat per definitie sprake is van een bril. Daar zijn we het over eens.

Maar hoeveel brillen zijn er? De bril van de Godsregering hebben we hiervoor reeds besproken.
Dan zijn er mensen die volkomen de andere kant op slaan en alles benaderen vanuit het “kwaad”. Die zullen hier niet zijn en deze stroming laat ik verder buiten beschouwing.
Dan blijft er nog maar één bril over. En dat is de bril van de ‘menselijke regering’. Alles wordt toegeschreven aan het menselijk handelen. De centrale maatstaf hierin zijn de rechten van de mens en de fundamentele gelijkheid, zoals uitgesproken bij de Franse revolutie.
Het kan niet anders of deze benadering moet bosten met de artikelen 28 (plicht zich bij de ware kerk te voegen) en 36 (plicht overheid de kerk te faciliteren en te beschermen) van de NGB. Vanuit deze visie is het ook volstrekt logisch om beroepen op religie en in het bijzonder op deze artikelen als extreem te bestempelen. De mens staat immers in deze visie boven de religie. De toepassing hiervan zien we duidelijk in het Corona-debat.

Veel ernstiger is het dat vanuit deze visie de geschiedenis herschreven moet worden. Dat zien we op dit moment overal gebeuren. Het christelijke element moet uit de geschiedenis verdwijnen, zodat de feiten (lees: het menselijk handelen) zichtbaar worden. Uiteraard moet die herschreven geschiedenis wel passen in het ‘menselijke’ plaatje. Waar komen we dan op uit? Wel een Nederland dat altijd open en tolerant is geweest. Waarin iedereen gewetensvrijheid had en iedereen zijn eigen plaatsje mocht innemen. Gevolg van deze geschiedschrijving? Iemand die een niet-christelijke levensstijl volgt (lhbt) is volstrekt normaal. Iemand die dat bestrijdt is vanuit historisch perspectief de weg kwijt en een duidelijke extremist. Zo zijn er nog meer voorbeelden op te sommen. En klopt dat plaatje dat ons zo wordt voorgehouden met de realiteit?

Waar in de christelijke visie rust is te vinden, is in de seculiere visie alleen onrust te vinden. In het verleden is er geen steun te vinden. In het heden is men op zichzelf aangewezen en blijft het gevecht om het bestaan als hoogste, waarbij men niet schroomt de geschiedenis te herschrijven om staande te blijven. Van de toekomst is men onzeker en om aan deze onzekerheid te ontgaan worden statistici en economen als profeten ingehuurd.

Een christen lijdt dus niet aan cognitieve dissonantie als hij met een gelovig oog naar de geschiedenis mag kijken. Sterker, hij mag zich in die geschiedenis beroemen en daar hoop uit putten. Van God is een God die werkt in de geslachten en de volken.
Maar de niet christen, waar zal die blijven? Die heeft niet die blik op het verleden. Die heeft geen volk en land meer. Wat hem resteert is een zelf gecreëerde rechtstaat, waarbinnen hij zijn recht maar moet afdwingen. En welke zekerheid is er dat zijn recht, hoe feitelijk ook, morgen nog geldig zal zijn?

Je bent een half jaar lid en ga je nu de regels vaststellen?


De regels kunt u lezen in de grondslag van dit forum. Daar mag, nee moet je je vanaf de eerste dag dat je hier post aan houden.


Dat doen we toch anders krijg je een knip of een ban.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 27433
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Berichtdoor -DIA- » 24 Okt 2020, 15:49

samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:Je bent een half jaar lid en ga je nu de regels vaststellen?


De regels kunt u lezen in de grondslag van dit forum. Daar mag, nee moet je je vanaf de eerste dag dat je hier post aan houden.


Dat doen we toch anders krijg je een knip of een ban.


Ik dacht dat je bedoelde dat je meende dat Vervolgde ons regels op zou leggen. Dit zijn niet zijn regels. Maar de regels van Schrift en Belijdenis.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Hoe kijken wij vanuit reformatorische hoek tegen het martelaarschap aan?

Berichtdoor samanthi » 24 Okt 2020, 15:50

-DIA- schreef:
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:Je bent een half jaar lid en ga je nu de regels vaststellen?


De regels kunt u lezen in de grondslag van dit forum. Daar mag, nee moet je je vanaf de eerste dag dat je hier post aan houden.


Dat doen we toch anders krijg je een knip of een ban.


Ik dacht dat je bedoelde dat je meende dat Vervolgde ons regels op zou leggen. Dit zijn niet zijn regels. Maar de regels van Schrift en Belijdenis.

Oké.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten