Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4435
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Posthoorn » 25 Feb 2021, 12:51

Niemand is verplicht om te reageren, maar ik zou toch graag een antwoord van @Rh1990 op mijn vraag willen hebben.
Posthoorn schreef:
Rh1990 schreef:Maar vind je dan ook dat Smytegeldt dan maar beter niet het gekrookte riet had moeten schrijven? Lees daar niet veel over een begin dat gelijk over de rechtvaardiging gaat.
Nogmaals, maar hoe rijm je dit met Joh. 6:53? Wat is dan 'eten van het vlees van Christus' en 'drinken van het bloed van Christus'? Zie ook de kantt. SV.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Valcke » 25 Feb 2021, 13:17

De fundamentele vraag hier is: Wat heeft een mens wanneer hij niet gerechtvaardigd is door het geloof?
Helaas wordt door sommigen een rechtvaardigmaking in de tijd vóór en zonder het geloof geleerd, maar daarvoor zal men nooit één plaats uit de Schrift kunnen bijbrengen.

Het is ook goed om Kolossenzen 1:14 met kanttekening aandachtig te lezen. In de kanttekening wordt de vergeving van zonden (rechtvaardigmaking) genoemd als het eerste deel van de verlossing.
Kolossenzen 1:14: “In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden.”

Kanttekening bij “de verlossing”: “Hier wordt deze verlossing, die wij in Christus Jezus hebben, nader verklaard, en wordt de vergeving der zonden hier, gelijk ook in Luk. 1:77, alleen uitgedrukt, niet omdat wij door de verlossing van Christus niet meer hebben, maar omdat dezelve het eerste deel is van onze verlossing, en de grond, waarop het recht tot het eeuwige leven en de heiligmaking, mitsgaders ook het pand des Heiligen Geestes, noodwendiglijk volgt, gelijk de apostel elders alom verklaart, voornamelijk in Ef. 1:7, enz., waarvan deze brief een kort begrip is. Zie ook Gal. 3:12, enz.”

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Forummer » 25 Feb 2021, 13:47

Ook dank voor deze heldere posting.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

Vervolgde
Berichten: 460
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Vervolgde » 25 Feb 2021, 16:44

Valcke schreef:Het is ook goed om Kolossenzen 1:14 met kanttekening aandachtig te lezen. In de kanttekening wordt de vergeving van zonden (rechtvaardigmaking) genoemd als het eerste deel van de verlossing.
Kolossenzen 1:14: “In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden.”

Kanttekening bij “de verlossing”: “Hier wordt deze verlossing, die wij in Christus Jezus hebben, nader verklaard, en wordt de vergeving der zonden hier, gelijk ook in Luk. 1:77, alleen uitgedrukt, niet omdat wij door de verlossing van Christus niet meer hebben, maar omdat dezelve het eerste deel is van onze verlossing, en de grond, waarop het recht tot het eeuwige leven en de heiligmaking, mitsgaders ook het pand des Heiligen Geestes, noodwendiglijk volgt, gelijk de apostel elders alom verklaart, voornamelijk in Ef. 1:7, enz., waarvan deze brief een kort begrip is. Zie ook Gal. 3:12, enz.”
Ik heb het meermalen gelezen en geprobeerd te begrijpen. Maar kan het nog steeds niet volgen. Zou de vergeving der zonden het eerste deel zijn, waardoor de bloedstorting van Christus een vervolg wordt? Voor iedereen zou toch duidelijk moeten zijn dat dit onmogelijk de bedoeling is van de Schrift en van de kanttekenaar.
Iedere onbevooroordeelde lezer zal het met mij eens zijn dat het eerste deel is de verlossing van Christus Jezus. Door middel van Zijn bloedstorting (d.w.z. de voldoening aan Gods rechtvaardigheid die dus vooropgaat) wordt de vergeving der zonden verdient, en daaruit vloeit de vergeving van de zonden toe aan hen die geloven. De genade en vergeving vindt haar vaste grond in de rechtvaardigheid en is daaruit betrouwbaar en onherroepelijk. Zonder de wet en de veroordelende rechtvaardigheid is er geen mogelijkheid tot werkelijke vergeving.

Deze rechtvaardigheid is het waarachtige eerste stuk. Het eerste stuk dat volgens mij in een ander topic permanent ontkent dan wel over het hoofd wordt gezien, om te komen tot een zgn. evangelische vergeving. Ik weet dat niet iedereen dit met mij eens zal zijn, maar ik heb wel de idee dat ik het goed zie.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Valcke » 25 Feb 2021, 16:59

Vervolgde schreef:Ik heb het meermalen gelezen en geprobeerd te begrijpen. Maar kan het nog steeds niet volgen.
Op zich eerlijk dat je zegt dat je deze kanttekening bij Kolossenzen 1:14 niet kunt volgen. Vraag je dan eerlijk af hoe dit komt. Komt het wellicht toch doordat je een ander beeld hebt van de orde des heils dan zoals deze geleerd werd ten tijde van de Reformatie en Dordtse Synode / Statenvertaling?

Het gaat in deze passage van de kanttekening en de woorden ‘vergeving der zonden’ niet meer over de verwerving van de zaligheid, maar over de toepassing van de zaligheid (als vrucht van de verwerving door Christus). De kanttekening (en ook de tekst) spreekt immers over wat ‘wij hebben’ (door en in Christus). De kanttekening noemt de vergeving van zonden het eerste deel van deze verlossing. Dat versta ik zo: de eerste vrucht (in orde) uit de vereniging met Christus en de inwendige roeping, door de verwerving van Christus. Dat zegt deze kanttekening niet alleen, maar dat vind je overal terug bij de Reformatoren. Het is ook in overeenstemming met de orde die we vinden in Romeinen 8:30.

Het woord 'dezelve' in de kanttekening slaat trouwens evident terug op 'de vergeving der zonden' (en niet op 'de verlossing van Christus'):
Hier wordt deze verlossing, die wij in Christus Jezus hebben, nader verklaard, en wordt de vergeving der zonden hier, gelijk ook in Luk. 1:77, alleen uitgedrukt, niet omdat wij door de verlossing van Christus niet meer hebben, maar omdat dezelve het eerste deel is van onze verlossing, en de grond, waarop het recht tot het eeuwige leven en de heiligmaking, mitsgaders ook het pand des Heiligen Geestes, noodwendiglijk volgt, gelijk de apostel elders alom verklaart, voornamelijk in Ef. 1:7, enz., waarvan deze brief een kort begrip is. Zie ook Gal. 3:12, enz.
Dat blijkt trouwens ook uit de vergelijkbare kanttekening bij Efeze 1:7, waar de vergeving van zonden 'de eerste vrucht' wordt genoemd van de verlossing door Christus' bloed voor degenen die geloven.

KDD
Berichten: 423
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor KDD » 25 Feb 2021, 18:16

Het volgende is wat Voetius schrijft over de rechtvaardigmaking en wat ds Kersten onderschrijft dus dan zou dit ook in de gergem geleerd moeten worden volgens mij:

Gaat de rechtvaardigmaking niet voor het geloof?
Zij kan gezegd worden voor te gaan en na te volgen.
Hoe zegt gij dat zij voor gaat?
Voor zoveel die betekent zekere actie of werk Gods aan en van Zijn zijde alleen.
Hoe zegt gij dat de rechtvaardigmaking een vrucht is van het geloof en hetzelve in orde navolgt?
Voor zoveel dezelve in ons gewrocht, ontvangen en geappliceerd wordt, en in ons termineert.

Vervolgde
Berichten: 460
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Vervolgde » 25 Feb 2021, 20:01

Valcke schreef:
Vervolgde schreef:Ik heb het meermalen gelezen en geprobeerd te begrijpen. Maar kan het nog steeds niet volgen.
Op zich eerlijk dat je zegt dat je deze kanttekening bij Kolossenzen 1:14 niet kunt volgen. Vraag je dan eerlijk af hoe dit komt. Komt het wellicht toch doordat je een ander beeld hebt van de orde des heils dan zoals deze geleerd werd ten tijde van de Reformatie en Dordtse Synode / Statenvertaling?
Als het de bedoeling is om beledigend te zijn, dan is het inderdaad geslaagd.

De impliciete argumentatie dat jij de Reformatie en de Statenvertalers aan jouw zijde hebt overtuigd mij niet. Die argumentatie heb ik je te vaak zien gebruiken. Uiteraard heb ik voorafgaand aan mijn posting nog e.e.a. na gezocht. Ik post namelijk nooit uit frustratie of emotie.

Op basis van verschillende discussies tussen ons trek ik de conclusie dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen jouw en mijn Schrift verstaan. Hierbij laat ik het.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Valcke » 25 Feb 2021, 20:20

Vervolgde schreef:
Valcke schreef:
Vervolgde schreef:Ik heb het meermalen gelezen en geprobeerd te begrijpen. Maar kan het nog steeds niet volgen.
Op zich eerlijk dat je zegt dat je deze kanttekening bij Kolossenzen 1:14 niet kunt volgen. Vraag je dan eerlijk af hoe dit komt. Komt het wellicht toch doordat je een ander beeld hebt van de orde des heils dan zoals deze geleerd werd ten tijde van de Reformatie en Dordtse Synode / Statenvertaling?
Als het de bedoeling is om beledigend te zijn, dan is het inderdaad geslaagd.

De impliciete argumentatie dat jij de Reformatie en de Statenvertalers aan jouw zijde hebt overtuigd mij niet. Die argumentatie heb ik je te vaak zien gebruiken. Uiteraard heb ik voorafgaand aan mijn posting nog e.e.a. na gezocht. Ik post namelijk nooit uit frustratie of emotie.

Op basis van verschillende discussies tussen ons trek ik de conclusie dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen jouw en mijn Schrift verstaan. Hierbij laat ik het.

Vervolgde, het was oprecht niet mijn bedoeling om beledigend over te komen. Je schreef toch zelf dat je dit meermalen gelezen had, maar niet kon volgen. Ik meende werkelijk dat dit alleen op de kanttekening kon slaan, want ik had daar zelf op dat moment niets inhoudelijks aan toegevoegd, maar de kanttekening 1-op-1 geciteerd.

Wanneer je meent dat ik de kanttekening niet goed lees, blijf ik ook echt belangstellend hoe jij die wel leest. Voor de rest laat ik het zoals het is.

Wat betreft de rechtvaardigmaking als het 'eerste deel van de verlossing': zie behalve de genoemde twee kanttekeningen bv. Calvijn, Institutie III.11.1 waar hij rechtvaardigmaking in orde vóór de wedergeboorte/heiligmaking stelt en de wedergeboorte expliciet de tweede genade noemt, hoewel hij in zijn behandeling deze als eerste had uitgewerkt (waarvan hij de reden ook toelicht). Idem Olevianus in zijn boek 'Wezen van het genadeverbond' waar hij steeds spreekt over de twee voornaamste weldaden van het verbond, namelijk (1) de vergeving van zonden en (2) de vernieuwing naar Gods beeld. (Om alle misverstand te voorkomen: dit onderscheid geeft alleen de orde aan, niet een verschil in tijd.)

Geytenbeekje
Berichten: 5726
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Geytenbeekje » 25 Feb 2021, 23:24

Kan je zeggen dat geloven een vrucht is van de rechtvaardigmaking ?
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Valcke » 25 Feb 2021, 23:56

Geytenbeekje schreef:Kan je zeggen dat geloven een vrucht is van de rechtvaardigmaking ?

Nee. Zie de belijdenissen.

Ukkie
Berichten: 1066
Lid geworden op: 21 Nov 2020, 23:17
Locatie: Rotterdam

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Ukkie » 26 Feb 2021, 00:09

Geytenbeekje schreef:Kan je zeggen dat geloven een vrucht is van de rechtvaardigmaking ?

Zie zondag 23 van de H.C. en artikel 22 van de NGB dan word het denkelijk wel duidelijk :)
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. 1Johannes 5 vers 1

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor -DIA- » 01 Mar 2021, 12:23

Ds. Spaans spreekt uit de bevinding, en dit is het waar we jaloers op worden, en niet al dat getheologiseer. Dat laat koud en leeg. En het is ook zo dat de Heere dingen verbergt voor wijzen en verstandigen en dat de kinderkens openbaart.

https://www.youtube.com/watch?v=RwEJsENUNAE
.......


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten