Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Erasmiaan
Berichten: 8453
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Erasmiaan » 09 Dec 2020, 18:42

Ukkie schreef:Niet iedereen is altijd op het forum aanwezig toch?
Jij kan nog afwisselen met samanthi en dan kun je het samen doen. Of...

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor samanthi » 09 Dec 2020, 18:48

He? Waar slaat dit op?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 3260
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor pierre27 » 09 Dec 2020, 18:49

JCM schreef:In de GerGem staat de rechtvaardiging en vergeving altijd aan het einde van de bekering/heilsorde.
In Gods Woord en volgens de reformatoren staat de rechtvaardiging en vergeving aan het begin van de bekering/heilsorde.


Ik ben ook benieuwd naar je uitleg hierover.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Forummer » 09 Dec 2020, 18:52

Erasmiaan schreef:
Ukkie schreef:Niet iedereen is altijd op het forum aanwezig toch?
Jij kan nog afwisselen met samanthi en dan kun je het samen doen. Of...


Wat is dit nu weer voor insinuatie?
Graag uitleg.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

Ukkie
Berichten: 1066
Lid geworden op: 21 Nov 2020, 23:17
Locatie: Rotterdam

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Ukkie » 09 Dec 2020, 19:01

Erasmiaan schreef:
Ukkie schreef:Niet iedereen is altijd op het forum aanwezig toch?
Jij kan nog afwisselen met samanthi en dan kun je het samen doen. Of...

Bedoel u zoiets? :fuite
Of is dit een erasmiaanse verspreking.
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. 1Johannes 5 vers 1

Nathanaël
Berichten: 1042
Lid geworden op: 17 Mei 2018, 12:58

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Nathanaël » 09 Dec 2020, 19:44

Erasmiaan schreef:
Ukkie schreef:Niet iedereen is altijd op het forum aanwezig toch?
Jij kan nog afwisselen met samanthi en dan kun je het samen doen. Of...


Herkenbaar gedrag inderdaad.

Ukkie
Berichten: 1066
Lid geworden op: 21 Nov 2020, 23:17
Locatie: Rotterdam

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Ukkie » 09 Dec 2020, 20:00

Nathanaël schreef:
Erasmiaan schreef:
Ukkie schreef:Niet iedereen is altijd op het forum aanwezig toch?
Jij kan nog afwisselen met samanthi en dan kun je het samen doen. Of...


Herkenbaar gedrag inderdaad.

Wat is er hier aan de hand? Word ik belegerd of zo? :(
Herkenbaar? Ik dacht al dat ik tamtamgeroffel hoorde :blabla
Wat moet ik hiermee? :lecture
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. 1Johannes 5 vers 1

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27805
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Tiberius » 09 Dec 2020, 20:01

On topic aub, vissen naar iemands identiteit is niet gewenst.

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Zita » 09 Dec 2020, 20:42

Ontopic aub! Offtopic wordt geknipt.

JCM
Berichten: 26
Lid geworden op: 05 Jan 2016, 11:33

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor JCM » 11 Dec 2020, 14:54

BIJBEL EN OUDVADERS

BIJBEL
Kol 1:14 In Denwelke (28) wij de verlossing (29) hebben door Zijn bloed, namelijk (30) de vergeving der zonden;

KANTTEKENING
28) In Denwelke
Namelijk Zoon Zijner liefde, dat is, Christus Jezus, wiens persoon hij daarna gaat beschrijven.
29) de verlossing
Grieks vrijmaking, of, lossing door rantsoen. Zie ook Ef. 1:7.
30) namelijk
Hier wordt deze verlossing, die wij in Christus Jezus hebben, nader verklaard, en wordt de vergeving der zonden hier, gelijk ook Luk. 1:77, alleen uitgedrukt, niet omdat wij door de verlossing van Christus niet meer hebben, maar omdat deze het eerste deel is van onze verlossing, en de grond, waarop het recht tot het eeuwige leven en de heiligmaking, mitsgaders ook het pand des Heiligen Geestes, noodwendig volgt, gelijk de apostel elders alom verklaart, voornamelijk Ef. 1:7, enz., waarvan deze brief een kort begrip is. Zie ook Gal. 3:12, enz.
(Christus als grond van de heilsweg en de vereniging met Christus en rechtvaardiging als begin van de heilsweg)[/b]

BIJBEL
Romeinen 5: 8-10
8 Maar God bevestigt (21) Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren (22)
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed (23) zullen wij door Hem behouden worden van den toorn (24)
10 Want indien wij, vijanden zijnde (25) met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven (26)
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God (27) door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

KANTTEKENING
22) nog zondaars waren.
Dat is, als de zonde over ons nog hare heerschappij had; Joh. 9:31; Rom. 6:17,19,20.
23) door Zijn bloed,
Grieks in zijn bloed; dat is, door Zijne gehoorzaamheid tot den dood des kruises, Filipp. 2:8, welke is de bewegende oorzaak, waarom ons God rechtvaardigt en waar het geloof op steunt; Rom. 3:25.
24) van den toorn.
Dat is, van de straf des toekomenden oordeels, 1 Thess. 1:10, hetwelk ook de dag des toorns genaamd wordt; Rom. 2:5.
25) vijanden zijnde,
Namelijk om de zonde die in ons was, welke God haat; en vijandschap is tegen God; Rom. 8:7. Anderszins heeft hij gezegd dat God ons liefgehad heeft toen wij nog zondaars waren, Rom. 5:8; namelijk ten aanzien, dat wij van Hem uitverkoren en van Christus om te verlossen gegeven waren; Joh. 17:2,6; Rom. 9:13.
26) door Zijn leven.
Grieks in zijn leven; dat is, door Hem die nu leeft en zit ter rechterhand Gods, aldaar voor ons bidt, en alle dingen Zich heeft onderworpen; Rom. 8:34; Ef. 1:20,21,22, enz.; Hebr. 9:24.
27) wij roemen ook in God,
Namelijk hiervan, dat wij, nu verzoend zijnde, ook zullen behouden worden van den toekomenden toorn, Rom. 5:9,10, en dat God onze God is en eeuwiglijk zal blijven.
(Christus als grond van de heilsweg en de vereniging met Christus en rechtvaardiging als begin van de heilsweg)

DS PAAUWE
De rechtvaardigmaking uit of door het geloof in Jezus Christus is de eerste weldaad van het Verbond der genade, dat God in de Heere Jezus Christus met de uitverkorene opricht en daarna volgen al de andere weldaden. In deze orde worden de dingen gekend.
(vereniging met Christus en rechtvaardiging aan het begin van de heilsweg)

J. OWEN
Owen leerde dat het geloof, waardoor men gerechtvaardigd wordt, in niemand anders gevonden wordt dan in hen, die de Heilige Geest deelachtig zijn geworden. Door Hem worden zij met Christus verenigd en wordt hun natuur vernieuwd. Daarom wordt in hen een beginsel van alle deugden, genadegaven en een oprechte toeleg tot een Godvruchtige gehoorzaamheid gevonden. De genade van het geloof schenkt kracht aan alle andere genadegaven (zoals de liefde) en geeft vorm aan alle evangelische gehoorzaamheid.
(vereniging met Christus en rechtvaardiging aan het begin van de heilsweg en genadegaven)

GERGEM

UITLEG RUTH
De in dit topic behandelde uitleg van Ruth, waarbij ze pas bij Boaz (aan het eind van de geschiedenis) de zogenaamde vereniging met Christus (huwelijk) en de rechtvaardiging ondergaat.
(Vereniging met Christus en de rechtvaardiging aan het eind van een heilsweg, na een (bekerings)weg zonder vaste grond en troost)

PREEK DS VAN BELZEN
> https://www.youtube.com/watch?v=x0pR7RaMZ78
Volgens ds. van Belzen de weg van God met mensen 58:00 - 1:07:42
58:10: Van Adam afgesneden en Christus ingelijfd en aan Gods zijde ingezet
58:38 - 58:57: Geloven dat het hemelrijk gesloten is.
1:00:15: Missend, ongelukkig
1:00:38: Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld en de Bloedwreker kan toeslaan en dan is het verloren.
1:00:56: Of de Heere het hemelrijk in Christus zou willen ontsluiten
1:03:09: De Kerk krijgt een Middelaar nodig
1:03:26: Dan ontsluit het Evangelie
1:04:00: Dan worden buitenstaanders er een ogenblik ingesloten.
1:05:00: Al hun zonden zijn vergeven, er is een volk dat daar niet bij kan komen en de armen niet omheen krijgen.
1:06:52: Wat is het dan een wonder dat hij er een ogenblik ingesloten wordt, niet alleen anderen maar ook mij (vergeving).
(Vereniging met Christus en de rechtvaardiging aan het eind van een heilsweg, na een (bekerings)weg zonder vaste grond en troost)

DS. MOERKERKEN - BETHEL EN PNIEL
- Blz. 13 onderaan vergeleken met blz 29 onderaan
Blz 13: Jacob is een kind van God vanaf zijn geboorte. Blz 29: Zijn schuld staat open.
Deze dingen zijn in tegenspraak met elkaar. Van een kind van God is de schuld vergeven, zo ook van Jacob.
- Blz. 21 bovenaan
…al kende Jakob de Naam van Christus nog niet…
Waar lees ik in Gods Woord dat kinderen van God of Jacob Christus niet kennen?
(Vereniging met Christus en de rechtvaardiging niet het begin van de heilsweg, maar het einde, na een (bekerings)weg zonder vaste grond en troost, een kind van God met een openstaande schuld)

Ik weet dat dit een aloude discussie is, maar deze zaken komen blijkbaar in preken, ook nu nog, naar voren.

KDD
Berichten: 414
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor KDD » 11 Dec 2020, 19:36

JCM schreef:
Ik weet dat dit een aloude discussie is, maar deze zaken komen blijkbaar in preken, ook nu nog, naar voren.

Bedankt voor je reactie. Hoewel ik nu kan begrijpen waar u vandaan komt, denk ik dat u sommige dingen verkeerd interpreteert.

JCM
Berichten: 26
Lid geworden op: 05 Jan 2016, 11:33

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor JCM » 25 Feb 2021, 00:25

KDD schreef:
JCM schreef:
Ik weet dat dit een aloude discussie is, maar deze zaken komen blijkbaar in preken, ook nu nog, naar voren.

Bedankt voor je reactie. Hoewel ik nu kan begrijpen waar u vandaan komt, denk ik dat u sommige dingen verkeerd interpreteert.


Het is jammer dat u alleen ingaat op mijn afkomst en mijn interpretatie, en niet inhoudelijk reageert. Om te zorgen dat een naam niet afleidt van de inhoud, nog een stukje van Calvijn hieronder, ter aanvulling op dit onderwerp.

Verklaring van Calvijn bij Lukas 1:73, waaruit ook naar voren komt dat het ware geloof en het ware dienen van God begint met de vergeving van zonden:

Tevens moeten wij voor ogen houden dat hij zegt: ‘Hem zonder vrees te dienen’. Dat wil zeggen, dat wij God alleen met een gerust geweten recht kunnen doen. Want zij die aan onrust ter prooi zijn, die zich angstig afvragen of zij met een verzoenden dan wel met een vertoornden God te doen hebben, of Hij het offer hunner gehoorzaamheid aanneemt of verwerpt; ook zij die tusschen hoop en vrees dobberen, zullen somwijlen zicht angstvallig beijveren om God te dienen, maar zich nooit in oprechtheid en met een vrijwillig hart aan Hem onderwerpen. De vrees en de angst veroorzaken dat zij een afschrik van Hem hebben; en alzoo zouden zij, indien dat mogelijk ware, zijne majesteit liever te niet gedaan zien. Wij weten immers dat geen offer den Heere behaagt, dan dat Hem met een vrijwillig en met een blijmoedig hart gebracht wordt. Zullen derhalve de menschen God in oprechtheid dienen, zoo is het nodig dat allereerst hun kloppend geweten tot rust worde gebracht; gelijk ook David spreekt: Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt (Ps. 130:4). Want door den mensch vrede te schenken en hem vriendelijk tot zicht te nododigen, maakt God, dat hij uit eigen aandrift tot Hem komt, met een vrijwillige begeerte om Hem te dienen. Hieruit wordt door Paulus de waarheid afgeleid dat alles zonde is wat zonder geloof verricht wordt, Rom 14:23.

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Forummer » 25 Feb 2021, 07:43

Dank voor je nuttige, verhelderende bijdragen.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

Rh1990
Berichten: 151
Lid geworden op: 26 Aug 2020, 10:29

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Rh1990 » 25 Feb 2021, 11:34

JCM schreef:
KDD schreef:
JCM schreef:
Ik weet dat dit een aloude discussie is, maar deze zaken komen blijkbaar in preken, ook nu nog, naar voren.

Bedankt voor je reactie. Hoewel ik nu kan begrijpen waar u vandaan komt, denk ik dat u sommige dingen verkeerd interpreteert.


Het is jammer dat u alleen ingaat op mijn afkomst en mijn interpretatie, en niet inhoudelijk reageert. Om te zorgen dat een naam niet afleidt van de inhoud, nog een stukje van Calvijn hieronder, ter aanvulling op dit onderwerp.

Verklaring van Calvijn bij Lukas 1:73, waaruit ook naar voren komt dat het ware geloof en het ware dienen van God begint met de vergeving van zonden:

Tevens moeten wij voor ogen houden dat hij zegt: ‘Hem zonder vrees te dienen’. Dat wil zeggen, dat wij God alleen met een gerust geweten recht kunnen doen. Want zij die aan onrust ter prooi zijn, die zich angstig afvragen of zij met een verzoenden dan wel met een vertoornden God te doen hebben, of Hij het offer hunner gehoorzaamheid aanneemt of verwerpt; ook zij die tusschen hoop en vrees dobberen, zullen somwijlen zicht angstvallig beijveren om God te dienen, maar zich nooit in oprechtheid en met een vrijwillig hart aan Hem onderwerpen. De vrees en de angst veroorzaken dat zij een afschrik van Hem hebben; en alzoo zouden zij, indien dat mogelijk ware, zijne majesteit liever te niet gedaan zien. Wij weten immers dat geen offer den Heere behaagt, dan dat Hem met een vrijwillig en met een blijmoedig hart gebracht wordt. Zullen derhalve de menschen God in oprechtheid dienen, zoo is het nodig dat allereerst hun kloppend geweten tot rust worde gebracht; gelijk ook David spreekt: Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt (Ps. 130:4). Want door den mensch vrede te schenken en hem vriendelijk tot zicht te nododigen, maakt God, dat hij uit eigen aandrift tot Hem komt, met een vrijwillige begeerte om Hem te dienen. Hieruit wordt door Paulus de waarheid afgeleid dat alles zonde is wat zonder geloof verricht wordt, Rom 14:23.


Afkomt doet zeker mee. Iemand die boos de GerGem verlaten heeft is dan meestal niet positief over de leer uit die kerk omdat ze daarom juist vertrokken zijn.
Maar vind je dan ook dat Smytegeldt dan maar beter niet het gekrookte riet had moeten schrijven? Lees daar niet veel over een begin dat gelijk over de rechtvaardiging gaat.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4430
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Ruth, reeds een kind van God aan de grens van Moab?

Berichtdoor Posthoorn » 25 Feb 2021, 11:41

Rh1990 schreef:Maar vind je dan ook dat Smytegeldt dan maar beter niet het gekrookte riet had moeten schrijven? Lees daar niet veel over een begin dat gelijk over de rechtvaardiging gaat.
Nogmaals, maar hoe rijm je dit met Joh. 6:53? Wat is dan 'eten van het vlees van Christus' en 'drinken van het bloed van Christus'? Zie ook de kantt. SV.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten