Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Ambtenaar
Berichten: 5930
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Ambtenaar » 06 Okt 2020, 09:40

Valcke schreef:Gebeurt het inperken van aantal deelnemers tot maximaal 30 personen omdat:
a) gewone diensten (met 1,5 meter afstand) te gevaarlijk zijn?
b) of gebeurt dit omdat de overheid dit vraagt?

M.i. zijn beide argumenten namelijk niet valide.
Voor b) volgt dit uit de stukken die ik hier eerder geplaatst heb.
Voor a) is dit eveneens evident (mede gezien de ervaringen tot nu toe).

Voor mij zijn theologische opvattingen niet los verkrijgbaar, maar moeten die worden ingepast in de rechtsstaat. In Nederland is dan art. 6 GW relevant. Doen we dan niet, dan is er in feite sprake van anarchie en kan iedereen naar eigen goeddunken invulling geven aan wat hij of zij meent te lezen in de Bijbel (of andere religieuze geschriften). Ik kies voor deze opstelling, omdat ik meen dat God een God van orde is, en niet van wanorde. Onze rechtsstaat, die vrijheid van godsdienst garandeert, zorgt voor orde.

Met betrekking tot de argumenten die je noemt, het komt mij inderdaad vreemd over dat de overheid opeens een beperkte groepsgrootte hanteert zonder dat wordt gekeken naar het aantal zitplaatsen in de kerk. Als de onderlinge afstand garandeert kan worden, dan is het vreemd dat opeens de grootte van de groep leidend is. Blijft nog de vraag wat je verstaat onder een gewone kerkdienst. Het zingen mag van mij beperkt worden, omdat nog onvoldoende is uitgezocht wat de effecten hiervan zijn, met name de verspreiding van aerosolen.

Dat de overheid onder maatschappelijke druk overgaat tot beperking is goed te verklaren. De overheid is er namelijk alles aan gelegen om het draagvlak voor de maatregelen in stand te houden. Wie zijn nu al afnemend draagvlak hiervoor, overigens mede veroorzaakt door zwabberend beleid van de overheid zelf. De overheid kan het zich simpelweg niet veroorloven dat mensen regels en adviezen naast zich neer gaan leggen, dat brengt teveel schade met zich mee. En dus gaat de overheid in voorkomende gevallen over tot maatregelen die meer symbolisch van aard zijn. In dit geval dus de afspraak met kerken dat zij vrijwillig het aantal mensen in kerkdiensten beperken en niet zullen zingen.

Online
Bertiel
Berichten: 2087
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Bertiel » 06 Okt 2020, 09:55

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27 ... EpfbcCdCwM

Als we de tweede mijl afleggen, door vrijwillig gehoor te geven aan de oproep van de overheid, en daarmee kunnen voorkomen dat er aan de godsdienstvrijheid wordt getornd, dan denk ik dat de reactie van ons vrij duidelijk kan zijn

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Jantje » 06 Okt 2020, 09:58

Valcke schreef:Het doel van dit topic is uitsluitend om de theologische zijde van (de grenzen aan) de gehoorzaamheid aan de overheid te belichten.
Hoe ver reikt deze gehoorzaamheid en in welke gevallen mag een mens zich aan deze gehoorzaamheid onttrekken?
Zelf wil ik in de volgende posting starten met een citaat van Calvijn over dit onderwerp.

Er ligt een relatie met de huidige situatie rond covid, echter we gaan de actuele situatie rond covid hier niet bespreken. Daar zijn andere topics voor. Ik verzoek de moderators daar ook op toe te zien.

Ik begrijp even iets niet. Je zegt zelf dat we het niet over Covid19 mogen hebben en nu begin je wel over de 30 mensen-maatregel.

Zie ik iets over het hoofd?
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 10:04

Jantje schreef:
Valcke schreef:Het doel van dit topic is uitsluitend om de theologische zijde van (de grenzen aan) de gehoorzaamheid aan de overheid te belichten.
Hoe ver reikt deze gehoorzaamheid en in welke gevallen mag een mens zich aan deze gehoorzaamheid onttrekken?
Zelf wil ik in de volgende posting starten met een citaat van Calvijn over dit onderwerp.

Er ligt een relatie met de huidige situatie rond covid, echter we gaan de actuele situatie rond covid hier niet bespreken. Daar zijn andere topics voor. Ik verzoek de moderators daar ook op toe te zien.

Ik begrijp even iets niet. Je zegt zelf dat we het niet over Covid19 mogen hebben en nu begin je wel over de 30 mensen-maatregel.

Zie ik iets over het hoofd?

Ik denk dat we het niet over actuele nieuwsberichten moeten hebben of hoe kerk a of kerk b erin staat. Daarvoor is al een ander topic.

Daarom zou ik het hier willen beperken tot de theologische zijde van de gehoorzaamheid aan de overheid. Dat hoeft niet alleen theoretisch te zijn, maar kan ook toegepast worden op covid, zolang we hier maar niet de nieuwitems gaan bespreken.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 10:12

Bertiel schreef:https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27681/de-overheid-gehoorzamen-in-coronacrisis/?fbclid=IwAR2HokzG767OQEDbqn85YUK83N5x3MrkuE2Qd6OPrWEag2GfxEpfbcCdCwM

Als we de tweede mijl afleggen, door vrijwillig gehoor te geven aan de oproep van de overheid, en daarmee kunnen voorkomen dat er aan de godsdienstvrijheid wordt getornd, dan denk ik dat de reactie van ons vrij duidelijk kan zijn

De tweede mijl in de Bijbel ging over het verloochenen van een persoonlijk belang. Dat kun je hier niet toepassen.

Verder is het een drogreden om het goede te willen laten om het goede te redden.

Online
Bertiel
Berichten: 2087
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Bertiel » 06 Okt 2020, 10:17

Valcke schreef:
Bertiel schreef:https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27681/de-overheid-gehoorzamen-in-coronacrisis/?fbclid=IwAR2HokzG767OQEDbqn85YUK83N5x3MrkuE2Qd6OPrWEag2GfxEpfbcCdCwM

Als we de tweede mijl afleggen, door vrijwillig gehoor te geven aan de oproep van de overheid, en daarmee kunnen voorkomen dat er aan de godsdienstvrijheid wordt getornd, dan denk ik dat de reactie van ons vrij duidelijk kan zijn

De tweede mijl in de Bijbel ging over het verloochenen van een persoonlijk belang. Dat kun je hier niet toepassen.

Verder is het een drogreden om het goede te willen laten om het goede te redden.


we laten niks, we geven er een andere invulling aan, tijdelijk, that's all!

Vervolgde
Berichten: 460
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Vervolgde » 06 Okt 2020, 10:46

Valcke schreef:Naast het citaat van Calvijn wil ik ook het volgende citaat geven van Theodorus à Beza, opvolger van Calvijn in Genève, uit zijn boek 'Het recht der overheden'. Het citaat is uit hoofdstuk 3. Hoe ver moet de gehoorzaamheid aan onwettige en goddeloze bevelen strekken?

Beza schreef:Het is dan de schuldige plicht van alle gelovigen niet alleen de overheid te gehoorzamen, maar ook naar het voorbeeld van Elia en Elisa en van de ganse oude, ware en zuivere kerk zich tot de heilige samenkomsten te begeven en de sacramenten te gebruiken, gelijk de Heere bevolen heeft dat in Zijn kerk gedaan zou worden.

Dat moet ook waargenomen en onderhouden worden in het algemeen naar het recht Gods en van de natuur, te weten wat de kinderen aan hun ouders, de vrouw aan haar man, de herders aan hun kudde, kortom de naaste aan de naaste schuldig zijn.

Welke plichten (in zoverre zij niet zijn tegen God, die onmetelijk veel groter is) wij trouw moeten nakomen en onderhouden zonder daarvan door enig gebod, dreiging of onrechtvaardige straf afgekeerd te worden.


Uit dit citaat zien we dat Beza grenzen stelt aan de gehoorzaamheid van de overheid. Eén grens betreft de belemmering van de overheid van de dienst des Heeren. Een andere grens betreft de belemmering van de overheid van de plichten die we elkaar onderling verschuldigd zijn in de relaties ouder-kind, man-vrouw, herders-kudde, en in zijn algemeenheid naaste-naaste.

Ik begrijp het citaat van Beza, maar vindt het minder sterk om de discussie mee te starten. Er is al een eerste oordeelsvorming aan voorafgegaan. Het gaat immers om onwettige en goddeloze bevelen. Als je daarvan uitgaat dan heb je al positie genomen.
Evenmin vind ik dit citaat sterk om de discussie uit te breiden tot de sfeer van de naaste. Beza beroept zich daarvoor niet puur op het recht van God. Hij brengt daar ook het natuurrecht in stelling. Dat compliceert een discussie over de positie en rol van de overheid.

Wel kan worden gesteld dat de meerderheid van het forum het adagium: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zal onderschrijven. Degenen die dit niet onderschrijven, maar bijv. de rechtstaat als basis nemen, zou ik willen vragen te onderbouwen waarom een menselijke instelling boven God zou staan?
Evenwel is het ook zo dat met het adagium in de hand, het nog steeds heel erg mis kan gaan. Gode meer gehoorzaam zijn en dat koppelen aan Gods spreken en Gods straffen, geeft ruimte aan bijv. het standpunt ds. Kersten in WO II. Een standpunt dat denk ik geen navolging verdient. Het adagium zonder meer is dus niet het finale antwoord.

In de discussie is tot nu toe stil gestaan bij de gehoorzaamheid. Het denken richt zich dan meer op gezags- en bevoegdheidsvragen. De keerzijde van deze medaille is niet in beeld gekomen. Die keerzijde is te benoemen als: verzet. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid, daar kijkt niemand van op. Dat doen we immers allemaal. Maar verzet? Wie kan aangeven wat er zit tussen niet gehoorzamen en het plegen van verzet?

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 10:54

Vervolgde schreef:
Valcke schreef:Uit dit citaat zien we dat Beza grenzen stelt aan de gehoorzaamheid van de overheid. Eén grens betreft de belemmering van de overheid van de dienst des Heeren. Een andere grens betreft de belemmering van de overheid van de plichten die we elkaar onderling verschuldigd zijn in de relaties ouder-kind, man-vrouw, herders-kudde, en in zijn algemeenheid naaste-naaste.

Ik begrijp het citaat van Beza, maar vindt het minder sterk om de discussie mee te starten. Er is al een eerste oordeelsvorming aan voorafgegaan. Het gaat immers om onwettige en goddeloze bevelen. Als je daarvan uitgaat dan heb je al positie genomen.


M.i. lees je hier toch de bijdrage van Beza niet goed. Beza noemt het inderdaad onwettige en goddeloze bevelen omdat zij tegen Gods geboden in gaan. Vervolgens gaat hij specificeren in welke gevallen dit aan de orde is. Misschien zouden wij het betoog anders opbouwen, maar in essentie komt het op hetzelfde neer.

Evenmin vind ik dit citaat sterk om de discussie uit te breiden tot de sfeer van de naaste. Beza beroept zich daarvoor niet puur op het recht van God. Hij brengt daar ook het natuurrecht in stelling. Dat compliceert een discussie over de positie en rol van de overheid.

M.i. bedoelt Beza te zeggen dat de plichten tot de naaste niet alleen voortvloeien uit Gods wet (de tweede tafel), maar ook gegrond zijn op het recht der natuur. De overheid is niet bevoegd om deze plichten jegens de naaste - die óók uit Gods gebod voortvloeien - te belemmeren. Ook in dit geval is ongehoorzaamheid geboden.

Beide zijn wat mij betreft zeer actueel. Het tweede vooral tijdens de eerste golf, maar kan ook nu weer actueel worden wanneer bv. pastorale begeleiding en bezoekregelingen voor zieken en verpleegden (sterk) ingeperkt worden.

Valcke
Berichten: 4988
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 12:39

Iets over Jacobus Koelman. Weliswaar niet direct van toepassing op de huidige situatie maar toch wel heel nuttig m.i.

Kerk en overheid

Een van de eerste zaken, die hij aanpakte was een duidelijk onderscheid maken tussen de staat en de kerk. De staat had naar zijn mening teveel invloed in de kerk, sterker nog: de kerk stond onder de plaatselijke overheid. De stadsregering besliste over veel kerkelijke zaken. Zo hadden de magistraten (stadsbestuurders) bepaald, dat een predikant slechts beroepen en bevestigd kon worden na hun goedkeuring. In de kommissie, die een predikant moest beroepen zaten ook enkele leden van het stadsbestuur. Een doorn in het oog van Koelman. Kerk en overheid horen naast elkaar te staan, elk met hun eigen rechten en plichten. Dit was de eerste strijd van Koelman in de gemeente Sluis. (...)

De pest in Sluis

In 1666 brak in Sluis de vreselijke ziekte, de pest, uit. In korte tijd stierven honderden mensen. De overheid deed er alles aan om uitbreiding van de ziekte te voorkomen. Dominee Koelman en zijn vrouw Anna Huss stonden aan vele ziek-en sterfbedden. Vanuit Gods Woord kregen ze veel troost en kracht om dit moeilijke werk te mogen doen: "Ik ben ziek geweest en gij hebt Mij bezocht". Een bijzondere bemoediging van de Heere Zelf. Daarentegen deden de magistraten alles om dit liefdewerk van het predikantsgezin tegen te staan. De magistraat had namelijk bepaald, dat iedereen, die zieken verpleegde, in aparte vakken in de kerk moesten gaan zitten. Kerkenraad noch dominee konden hiertegen iets ondernemen. Het werd zelfs zo erg, dat de dominee een brief thuiskreeg, waarin hij en zijn vrouw huisarrest kregen. Een witte lat werd aan het venster geslagen. Protesten hielpen aanvankelijk niet. Toch werd hij in het gelijk gesteld: nadat de ziekte geen slachtoffers meer had geëist, kwamen twee afgevaardigden van de overheid hen bedanken namens de hele stad voor hun werk.


Digibron ( https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... 6c873fe407 )

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22176
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Mara » 06 Okt 2020, 13:54

Jozef en Maria gehoorzaamden ook de overheid en vertrokken naar Bethlehem, ondanks dat Maria hoogzwanger was.
En in die tijd was reizen niet makkelijk in deze toestand.
De vraag kan misschien nog gesplitst worden in gehoorzamen en dan Gods wetten overtreden en gehoorzamen omdat dit verstandig is.
Dus als de overheid van ons eist, om moslims te doden als je hen uit de moskee ziet komen, moet je dan gehoorzamen?
Als de overheid van ons eist dat iedereen zich moet laten inenten, doen we dat dan?
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Ambtenaar
Berichten: 5930
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Ambtenaar » 06 Okt 2020, 13:59

Vervolgde schreef:Wel kan worden gesteld dat de meerderheid van het forum het adagium: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zal onderschrijven. Degenen die dit niet onderschrijven, maar bijv. de rechtstaat als basis nemen, zou ik willen vragen te onderbouwen waarom een menselijke instelling boven God zou staan?

Volgens mij gaf ik een vrij helder argument.
Vervolgde schreef:Maar verzet? Wie kan aangeven wat er zit tussen niet gehoorzamen en het plegen van verzet?
Kun je concretiseren wat je onder verzet verstaat?

deschpin
Berichten: 180
Lid geworden op: 25 Jul 2019, 14:25

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor deschpin » 06 Okt 2020, 14:06

Valcke schreef:Naast het citaat van Calvijn wil ik ook het volgende citaat geven van Theodorus à Beza, opvolger van Calvijn in Genève, uit zijn boek 'Het recht der overheden'. Het citaat is uit hoofdstuk 3. Hoe ver moet de gehoorzaamheid aan onwettige en goddeloze bevelen strekken?

Beza schreef:Het is dan de schuldige plicht van alle gelovigen niet alleen de overheid te gehoorzamen, maar ook naar het voorbeeld van Elia en Elisa en van de ganse oude, ware en zuivere kerk zich tot de heilige samenkomsten te begeven en de sacramenten te gebruiken, gelijk de Heere bevolen heeft dat in Zijn kerk gedaan zou worden.

Dat moet ook waargenomen en onderhouden worden in het algemeen naar het recht Gods en van de natuur, te weten wat de kinderen aan hun ouders, de vrouw aan haar man, de herders aan hun kudde, kortom de naaste aan de naaste schuldig zijn.

Welke plichten (in zoverre zij niet zijn tegen God, die onmetelijk veel groter is) wij trouw moeten nakomen en onderhouden zonder daarvan door enig gebod, dreiging of onrechtvaardige straf afgekeerd te worden.


Uit dit citaat zien we dat Beza grenzen stelt aan de gehoorzaamheid van de overheid. Eén grens betreft de belemmering van de overheid van de dienst des Heeren. Een andere grens betreft de belemmering van de overheid van de plichten die we elkaar onderling verschuldigd zijn in de relaties ouder-kind, man-vrouw, herders-kudde, en in zijn algemeenheid naaste-naaste.


Ik zie het vrij eenvoudig:

a- Er wordt op geen enkele wijze getornd aan de vrijheid van godsdienst, ik zie geen inmenging in geloofszaken door overheid
b- Er waart een ziekte door de wereld waardoor restricties worden gesteld aan contacten met andere mensen en worden groepsbijeenkomsten geminimaliseerd, hierdoor moeten we als gemeenten terug naar de setting van huiskamerdiensten. Ik zou zeggen "deal with it" de motivatie achter de restricties hebben geen godsdienstige argumenten maar gezondheidstechnische.

Overigens durf ik persoonlijk grote bijeenkomsten incl. zingen wel aan als het een beetje wil doortochten.
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Gebruikersavatar
Lilian1975
Berichten: 2283
Lid geworden op: 21 Jun 2018, 20:12

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Lilian1975 » 06 Okt 2020, 14:24

deschpin schreef:
Valcke schreef:Naast het citaat van Calvijn wil ik ook het volgende citaat geven van Theodorus à Beza, opvolger van Calvijn in Genève, uit zijn boek 'Het recht der overheden'. Het citaat is uit hoofdstuk 3. Hoe ver moet de gehoorzaamheid aan onwettige en goddeloze bevelen strekken?

Beza schreef:Het is dan de schuldige plicht van alle gelovigen niet alleen de overheid te gehoorzamen, maar ook naar het voorbeeld van Elia en Elisa en van de ganse oude, ware en zuivere kerk zich tot de heilige samenkomsten te begeven en de sacramenten te gebruiken, gelijk de Heere bevolen heeft dat in Zijn kerk gedaan zou worden.

Dat moet ook waargenomen en onderhouden worden in het algemeen naar het recht Gods en van de natuur, te weten wat de kinderen aan hun ouders, de vrouw aan haar man, de herders aan hun kudde, kortom de naaste aan de naaste schuldig zijn.

Welke plichten (in zoverre zij niet zijn tegen God, die onmetelijk veel groter is) wij trouw moeten nakomen en onderhouden zonder daarvan door enig gebod, dreiging of onrechtvaardige straf afgekeerd te worden.


Uit dit citaat zien we dat Beza grenzen stelt aan de gehoorzaamheid van de overheid. Eén grens betreft de belemmering van de overheid van de dienst des Heeren. Een andere grens betreft de belemmering van de overheid van de plichten die we elkaar onderling verschuldigd zijn in de relaties ouder-kind, man-vrouw, herders-kudde, en in zijn algemeenheid naaste-naaste.


Ik zie het vrij eenvoudig:

a- Er wordt op geen enkele wijze getornd aan de vrijheid van godsdienst, ik zie geen inmenging in geloofszaken door overheid
b- Er waart een ziekte door de wereld waardoor restricties worden gesteld aan contacten met andere mensen en worden groepsbijeenkomsten geminimaliseerd, hierdoor moeten we als gemeenten terug naar de setting van huiskamerdiensten. Ik zou zeggen "deal with it" de motivatie achter de restricties hebben geen godsdienstige argumenten maar gezondheidstechnische.

Overigens durf ik persoonlijk grote bijeenkomsten incl. zingen wel aan als het een beetje wil doortochten.1) zingen is een wezenlijk onderdeel van het geloof. Net als gebed. Doop en Avondmaal. Ook kunnen mensen (in heel grote gemeenten) bijna niet naar de kerk. Onderlinge samenkomsten zijn een wezenlijk onderdeel. Net als de Schrift lezen. Gaven inzamelen... etc.
2) de motivatie achter de beperking nu. Terug naar 30 heeft geen gezondheidtechnische reden. Want er was geen ziekte of uitbraak in een kerk. Motivatie is een werelds denken dat oor laat hangen naar wie de grootste mond heeft. Angst die regeert ipv het gebruik van redelijk verstand. En zeker niet een overheid die er alles aan doet om de mensen bij het Woord te houden....

Wanneer wordt er volgens jou wel getoornd aan die vrijheid? En is het wel zo eenvoudig zoals je nu stelt?

deschpin
Berichten: 180
Lid geworden op: 25 Jul 2019, 14:25

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor deschpin » 06 Okt 2020, 14:51

Lilian1975 schreef:
deschpin schreef:
Ik zie het vrij eenvoudig:

a- Er wordt op geen enkele wijze getornd aan de vrijheid van godsdienst, ik zie geen inmenging in geloofszaken door overheid
b- Er waart een ziekte door de wereld waardoor restricties worden gesteld aan contacten met andere mensen en worden groepsbijeenkomsten geminimaliseerd, hierdoor moeten we als gemeenten terug naar de setting van huiskamerdiensten. Ik zou zeggen "deal with it" de motivatie achter de restricties hebben geen godsdienstige argumenten maar gezondheidstechnische.

Overigens durf ik persoonlijk grote bijeenkomsten incl. zingen wel aan als het een beetje wil doortochten.1) zingen is een wezenlijk onderdeel van het geloof. Net als gebed. Doop en Avondmaal. Ook kunnen mensen (in heel grote gemeenten) bijna niet naar de kerk. Onderlinge samenkomsten zijn een wezenlijk onderdeel. Net als de Schrift lezen. Gaven inzamelen... etc.
2) de motivatie achter de beperking nu. Terug naar 30 heeft geen gezondheidtechnische reden. Want er waren geen ziekten maar een werelds denken dat oor laat hangen naar wie de grootste mond heeft. Angst die regeert ipv het gebruik van redelijk verstand.

Wanneer wordt er volgens jou wel getoornd aan die vrijheid?

Als de overheid beperkingen oplegt aan jouw geloofsopvatting. Dat je bepaalde uitingen tijdelijk(hoop ik) beter niet kan handhaven en/of aan moet passen is prima uitvoerbaar zodra je beseft dat je daardoor het virusvuur niet verder aanwakkert. Ik zie hier in mijn directe omgeving afgelopen week uitbraak in verzorgingshuis - 7 doden, basisschool dicht ivm 10 besmette leerkrachten. Nu even op de noodrem is best wel te onderbouwen zonder moord en brand te schreeuwen over vervolging en weet ik allemaal wat.
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Vervolgde
Berichten: 460
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Vervolgde » 06 Okt 2020, 14:54

Ambtenaar schreef:
Vervolgde schreef:Wel kan worden gesteld dat de meerderheid van het forum het adagium: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zal onderschrijven. Degenen die dit niet onderschrijven, maar bijv. de rechtstaat als basis nemen, zou ik willen vragen te onderbouwen waarom een menselijke instelling boven God zou staan?

Volgens mij gaf ik een vrij helder argument.
Vervolgde schreef:Maar verzet? Wie kan aangeven wat er zit tussen niet gehoorzamen en het plegen van verzet?
Kun je concretiseren wat je onder verzet verstaat?

Ik heb geen argument gelezen. Ik heb een keuze gelezen. En die keuze in relatie tot het Gods gezag bevraag ik.

En verzet lijkt me een normaal Nederlands woord.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten