Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 07:32

Het doel van dit topic is uitsluitend om de theologische zijde van (de grenzen aan) de gehoorzaamheid aan de overheid te belichten.
Hoe ver reikt deze gehoorzaamheid en in welke gevallen mag een mens zich aan deze gehoorzaamheid onttrekken?
Zelf wil ik in de volgende posting starten met een citaat van Calvijn over dit onderwerp.

Er ligt een relatie met de huidige situatie rond covid, echter we gaan de actuele situatie rond covid hier niet bespreken. Daar zijn andere topics voor. Ik verzoek de moderators daar ook op toe te zien.
Laatst gewijzigd door Valcke op 06 Okt 2020, 07:39, 2 keer totaal gewijzigd.

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid?

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 07:37

Ik wil starten met een citaat van Calvijn. Institutie boek IV, hoofdstuk 20 Over de burgerlijke regering, paragraaf 32.
De vertaling is van dr. Sizoo.

Calvijn schreef:Maar bij de gehoorzaamheid, die men, gelijk we vaststelden, aan de heerschappij der overheden verschuldigd is, moet altijd deze uitzondering gemaakt worden, of veeleer hierop vooral gelet worden, dat die gehoorzaamheid ons niet mag afvoeren van de gehoorzaamheid aan Hem, aan wiens wil alle begeerten der koningen behoren onderworpen te zijn, voor wiens besluiten hun bevelen moeten wijken en voor wiens majesteit hun scepters moeten buigen. En waarlijk, hoe verkeerd zou het zijn, dat men, om aan mensen genoegdoening te schenken, Hem zou beledigen, om wiens wille men de mensen gehoorzaamt! De Heere is dus de Koning der koningen: wanneer Hij zijn heilige mond geopend heeft, moet Hij alleen voor allen en boven allen gehoord worden; verder zijn wij onderworpen aan die mensen, die over ons staan, maar niet anders dan in Hem. Indien zij iets bevelen, dat tegen Hem ingaat, dan moet dat niet geteld worden.

En wij moeten ons hier niet bekommeren om geheel die waardigheid, waarmee de overheden bekleed zijn: want haar geschiedt geen onrecht, wanneer ze bedwongen wordt onder die bijzondere en waarlijk opperste macht Gods. In overeenstemming hiermee betuigt Daniël (Dan. 6:22), dat hij niet gezondigd had tegen de koning, toen hij aan zijn goddeloos bevel niet gehoorzaamd had: want de koning was zijn perken te buiten gegaan en was niet alleen onrechtvaardig geweest tegenover de mensen, maar had ook, door de hoornen op te heffen tegen God, zelf zijn eigen macht vernietigd.

Daarentegen worden de Israëlieten veroordeeld, omdat ze het goddeloze gebod van de koning al te inschikkelijk hadden gehoorzaamd. Want toen Jerobeam gouden kalveren gegoten had, hadden ze Gods tempel verlaten en waren te zijnen gevalle tot nieuwe superstitiën afgeweken (1 Kon. 12:30). Met dezelfde inschikkelijkheid hebben hun nakomelingen zich gebogen naar het welgevallen van hun koningen. Dit verwijt de profeet hun streng (Hos. 5:11) dat ze de geboden des konings aanvaard hadden.

Zo ver is het er vandaan dat het voorwendsel van gehoorzaamheid lof verdient, waarachter de vleiers aan het hof zich verschuilen en waarmee ze de eenvoudigen bedriegen, doordat ze zeggen, dat het hun niet geoorloofd is iets te weigeren, dat hun door hun koningen opgedragen is. Alsof God zijn recht aan stervelingen had overgedragen, toen hij hen stelde over het menselijk geslacht; en even alsof de aardse macht verminderd werd, wanneer ze aan haar Auteur onderworpen wordt, voor wiens aanschijn ook de hemelse heerschappijen onderdanig vrezen.

Ik weet, hoe groot en hoe onmiddellijk gevaar deze standvastigheid dreigt, omdat de koningen het met grote verontwaardiging dragen, wanneer ze geminacht worden, want hun grimmigheid, zegt Salomo (Spr. 16:14), is de bode des doods. Maar daar door de hemelse heraut Petrus (Hand. 5:29) dit gebod is afgekondigd, dat men Gode meer moet gehoorzamen dan de mensen, zo laat ons ons troosten met deze gedachte, dat wij dan die gehoorzaamheid betonen, welke de Heere eist, wanneer we alles liever lijden dan dat we afwijken van de vroomheid. En opdat onze gemoederen niet zouden wankelen, geeft Paulus (1 Kor. 7:23) ons nog een andere prikkel, zeggende, dat wij daarom door Christus voor zulk een prijs gekocht zijn, als waarop Hem onze verlossing te staan gekomen is, opdat wij geen dienstknechten zouden worden van de slechte begeerten der mensen, en nog veel minder onderworpen zouden zijn aan hun goddeloosheid.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27757
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid?

Berichtdoor Tiberius » 06 Okt 2020, 07:38

Prima, maar meld het even als het niet (meer) aan je doel voldoet. Dan hoeven we niet alles bij te lezen (het aantal postings vermenigvuldigt deze dagen).

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid?

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 07:41

Tiberius schreef:Prima, maar meld het even als het niet (meer) aan je doel voldoet. Dan hoeven we niet alles bij te lezen (het aantal postings vermenigvuldigt deze dagen).

Mee eens, en ik hoop dat ook anderen hierop letten, want ik ben niet steeds op het forum aanwezig. Hier alléén de theologische zijde van de gestelde vraag. En géén actuele berichtgeving over covid.

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 07:58

Naast het citaat van Calvijn wil ik ook het volgende citaat geven van Theodorus à Beza, opvolger van Calvijn in Genève, uit zijn boek 'Het recht der overheden'. Het citaat is uit hoofdstuk 3. Hoe ver moet de gehoorzaamheid aan onwettige en goddeloze bevelen strekken?

Beza schreef:Het is dan de schuldige plicht van alle gelovigen niet alleen de overheid te gehoorzamen, maar ook naar het voorbeeld van Elia en Elisa en van de ganse oude, ware en zuivere kerk zich tot de heilige samenkomsten te begeven en de sacramenten te gebruiken, gelijk de Heere bevolen heeft dat in Zijn kerk gedaan zou worden.

Dat moet ook waargenomen en onderhouden worden in het algemeen naar het recht Gods en van de natuur, te weten wat de kinderen aan hun ouders, de vrouw aan haar man, de herders aan hun kudde, kortom de naaste aan de naaste schuldig zijn.

Welke plichten (in zoverre zij niet zijn tegen God, die onmetelijk veel groter is) wij trouw moeten nakomen en onderhouden zonder daarvan door enig gebod, dreiging of onrechtvaardige straf afgekeerd te worden.


Uit dit citaat zien we dat Beza grenzen stelt aan de gehoorzaamheid van de overheid. Eén grens betreft de belemmering van de overheid van de dienst des Heeren. Een andere grens betreft de belemmering van de overheid van de plichten die we elkaar onderling verschuldigd zijn in de relaties ouder-kind, man-vrouw, herders-kudde, en in zijn algemeenheid naaste-naaste.

Bertiel
Berichten: 2069
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Bertiel » 06 Okt 2020, 08:26

Als je Hebreeën 10:25 leest, gaat het over een verkeerde gewoonte, niet te gebruiken in de huidige situatie, zolang het evangelie, in deze buitengewone tijd, door de middelen van de techniek die de Heere ons gegeven heeft, het mogelijk is om thuis de diensten te volgen.

Daarnaast voor alle gemeentes die het over de sacrementen heeft, de heilige doop is bediend en met betrekking tot het heilig avondmaal is het bijzonder opvallend dat veel kerkgenootschappen in de orthodoxe hoek die afgeraden heeft, en nu dit toch als argument gaan gebruiken.

Ambtenaar
Berichten: 5854
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Ambtenaar » 06 Okt 2020, 08:39

Dit leidt tot louter een theoretische verhandeling.

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 08:50

Het theologisch inzicht is wel degelijk belangrijk. Het geeft concreet antwoord op bedenkingen als deze in een ander topic:

Bertiel schreef:We hebben naast het gebod van de onderlinge samenkomsten ook het gebod de wettige overheid te respecteren.

In bovenstaande citaten van Calvijn en Beza wordt hier duidelijk antwoord op gegeven. Het gebod de wettige overheid te gehoorzamen mag nooit in mindering komen op de onderhouding van Gods inzettingen.

Bertiel
Berichten: 2069
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Bertiel » 06 Okt 2020, 08:55

Valcke schreef:
Bertiel schreef:We hebben naast het gebod van de onderlinge samenkomsten ook het gebod de wettige overheid te respecteren.

In bovenstaande citaten van Calvijn en Beza wordt hier duidelijk antwoord op gegeven. Het gebod de wettige overheid te gehoorzamen mag nooit in mindering komen op de onderhouding van Gods inzettingen.


En kunnen we op grond van de schrift concluderen dat als we diensten, vanwege de omstandigheden, thuis volgen, Gods inzettingen niet onderhouden?

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 09:03

Bertiel schreef:
Valcke schreef:
Bertiel schreef:We hebben naast het gebod van de onderlinge samenkomsten ook het gebod de wettige overheid te respecteren.

In bovenstaande citaten van Calvijn en Beza wordt hier duidelijk antwoord op gegeven. Het gebod de wettige overheid te gehoorzamen mag nooit in mindering komen op de onderhouding van Gods inzettingen.

En kunnen we op grond van de schrift concluderen dat als we diensten, vanwege de omstandigheden, thuis volgen, Gods inzettingen niet onderhouden?

We kunnen niet zonder meer concluderen dat door een noodsituatie in alle gevallen de tijdelijke opschorting van samenkomsten c.q. digitale diensten in strijd is met Gods inzettingen.

De weging of sprake is van een noodsituatie die dit rechtvaardigt moet echter wel gemaakt worden door de kerkelijke overheid. Wat de overheid daarover zegt, moet wel overwogen worden, maar niet nagevolgd worden omdat het de overheid is. Wanneer de overheid op oneigenlijke gronden dwingt tot opschorting van samenkomsten, dan geloof ik zeker dat de overheid hierin niet gehoorzaamd mag worden.

Ook kan een noodsituatie die opschorting of andere invulling van diensten noodzakelijk maakt, nooit lang duren. In de geschiedenis van de kerk gingen diensten altijd door indien dit ook maar enigszins mogelijk was. Ook tijdens epidemieën en oorlogen. Het begrip 'noodsituatie' is nog nooit zo opgerekt geworden als in de huidige situatie.
Laatst gewijzigd door Valcke op 06 Okt 2020, 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7633
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Herman » 06 Okt 2020, 09:05

Wat mij betreft hoort Romeinen 13 vers 1-4 en 1 Timotheüs 2 vers 2 hierin betrokken te worden.

De kanttekeningen beperken de gehoorzaamheid aan de overheid bij het aantekening in 1 Petrus 2 vers 13 door te verwijzen naar Handelingen 4:19. Deze laatste tekst ziet echter meer op het negeren van een spreekverbod door het Sanhedrin (ook een overheid) dan het opvolgen van algemene gehoorzaamheid aan de wetten van de overheid.

Ambtenaar
Berichten: 5854
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Ambtenaar » 06 Okt 2020, 09:05

Valcke schreef:Het theologisch inzicht is wel degelijk belangrijk. Het geeft concreet antwoord op bedenkingen als deze in een ander topic:

In bovenstaande citaten van Calvijn en Beza wordt hier duidelijk antwoord op gegeven. Het gebod de wettige overheid te gehoorzamen mag nooit in mindering komen op de onderhouding van Gods inzettingen.

Het gaat denk ik meer over de interpretatie van wat Gods inzettingen zijn. In de huidige situatie gaat het dan met name over hoe je een online kerkdienst waardeert. Hetzelfde geldt voor de sacramenten.

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 09:07

Ambtenaar schreef:
Valcke schreef:Het theologisch inzicht is wel degelijk belangrijk. Het geeft concreet antwoord op bedenkingen als deze in een ander topic:

In bovenstaande citaten van Calvijn en Beza wordt hier duidelijk antwoord op gegeven. Het gebod de wettige overheid te gehoorzamen mag nooit in mindering komen op de onderhouding van Gods inzettingen.

Het gaat denk ik meer over de interpretatie van wat Gods inzettingen zijn. In de huidige situatie gaat het dan met name over hoe je een online kerkdienst waardeert. Hetzelfde geldt voor de sacramenten.

Wat mij betreft kan dit in het gesprek in dit topic mede betrokken worden. Zolang het hier maar niet gaat om berichtgeving over de actuele situatie, kerkverband a of b, enzovoort.

Ambtenaar
Berichten: 5854
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Ambtenaar » 06 Okt 2020, 09:15

Valcke schreef:Wat mij betreft kan dit in het gesprek in dit topic mede betrokken worden.

Mijn kennis over theologische inzichten ten aanzien van de verhouding tussen God en overheid is te beperkt om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Wat ik daarover te zeggen heb, heb ik al gezegd. Het online bijwonen van een kerkdienst valt voor mij onder de oproep om de onderlinge bijeenkomsten te bezoeken. Hetzelfde geldt voor deelname aan het Avondmaal. Daarin hebben we de richtlijn van de PKN gevolgd door met een klein aantal mensen de dienst online te volgen.

Valcke
Berichten: 4931
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Tot hoever reikt de gehoorzaamheid aan de overheid? (theologische zijde)

Berichtdoor Valcke » 06 Okt 2020, 09:23

Ambtenaar schreef:
Valcke schreef:Wat mij betreft kan dit in het gesprek in dit topic mede betrokken worden.

Mijn kennis over theologische inzichten ten aanzien van de verhouding tussen God en overheid is te beperkt om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Wat ik daarover te zeggen heb, heb ik al gezegd. Het online bijwonen van een kerkdienst valt voor mij onder de oproep om de onderlinge bijeenkomsten te bezoeken. Hetzelfde geldt voor deelname aan het Avondmaal. Daarin hebben we de richtlijn van de PKN gevolgd door met een klein aantal mensen de dienst online te volgen.

Gebeurt het inperken van aantal deelnemers tot maximaal 30 personen omdat:
a) diensten met meer deelnemers op basis van maatwerk (met 1,5 meter afstand) te gevaarlijk zijn?
b) of gebeurt dit omdat de overheid dit vraagt?

M.i. zijn beide argumenten namelijk niet valide.
Voor b) volgt dit uit de stukken die ik hier eerder geplaatst heb.
Voor a) is dit eveneens evident (mede gezien de ervaringen tot nu toe).


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten