Wie zijn de eersten?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1426
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Wie zijn de eersten?

Berichtdoor Arja » 06 Jul 2020, 20:50

1. Wie zijn de eersten, die als de laatsten door de enge poort zullen ingaan? (Lukas 13:30)
2. Wat betekent "voorgetrokken" in kanttekening 22.

Hieronder de tekst in de context


En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen; Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. Te dienzelfden dage kwamen er enige Farizeen, zeggende tot Hem: Ga weg, en vertrek van hier; want Herodes wil U doden. (Lukas 13)

Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 2164
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: Wie zijn de eersten?

Berichtdoor FlyingEagle » 06 Jul 2020, 21:56

De StudieBijbel zegt dit: “Het lijdt geen twijfel, dat Jezus met ‘eersten’ die dan ‘laatsten’ zouden zijn met name Zijn Joodse hoorders op het oog had. Zij dachten als joden er op grond van bepaalde voorrechten zonder meer van te kunnen uitgaan, dat zij dan tot het Koninkrijk zouden worden toegelaten.”

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Wie zijn de eersten?

Berichtdoor -DIA- » 06 Jul 2020, 22:37

Het is als de andere gelijkenis: En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?
Dan volgt een geschiedenis van de Samaritaan die barmhartigheid deed.
Die de eersten geacht zouden worden (de Joodse geestelijkheid) waren het niet, maar de verachte Samaritaan. De laatste werd in de ogen van God de eerste.
.......

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1426
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Wie zijn de eersten?

Berichtdoor Arja » 07 Jul 2020, 11:29

William Godbey (1833 - 1920) zegt dit. Ik vind dat heel bijzonder, omdat het gedeeltelijk uitgekomen is.

REDDING VAN DE JODEN

De eersten zullen de laatsten zijn.

De Joden stonden lang vooraan in de wereld. Omdat ze Christus verwierpen, kwamen de heidenen kwamen naar voren, waar ze nu zijn. Toch zien we in deze tekst, en in talloze beloften in beide Testamenten, dat de gevallen kinderen van Abraham terug zullen keren in het koninkrijk van God, om hun plaats in te nemen zoals in de dagen van weleer. Het profetische oog van Jezus zag (in deze tekst) de verlatenheid van het land, de vernietiging van die generatie maar ook de uiteindelijke terugkeer van de uitverkorenen, het herstel van het land en de bekering van Zijn volk aan het einde van het heiden-tijdperk. Zoals hier zegt Hij dat de Joden de laatste zullen zijn die het evangelie zullen ontvangen, d.w.z, "vallei van dorre doodsbeenderen" - wat inhoudt dat de uitverkoren kinderen van Abraham naar het Heilige Land zullen terugkeren voordat er een algemene bekering tot de Messias plaats zal vinden. De algemene onrust onder de Joden en hun snelle terugkeer naar het Heilige Land ondanks de meest formidabele moeilijkheden, is een bepaald profetisch voorteken dat het einde van alle dingen nabij is. De aarde en de hel worden gecombineerd om de terugkeer van de Joden te voorkomen, waarbij de Turkse regering er alles aan doet om ze buiten te houden, wetten goedkeurt die hun burgerschap in dat land verbieden en hen alleen toestaat om het maar dertig dagen te bezoeken als vreemdelingen onder de meest rigide en tirannieke beperkingen. Deze wet werd aangenomen in Porte, AD 1874, toen er slechts ongeveer 5000 Joden waren in het hele Heilige Land. Ondanks al hun tirannieke beperkingen, zijn er nu 200.000 en dat getal vermeerderd snel.

Ik heb dit onderwerp goed onderzocht en heb het uit de meest betrouwbare bronnen. De aandacht van de hele christenheid wordt nu gevestigd op de overweging om hun eigen land, dat God aan hen heeft gegeven, aan de Joden terug te geven, en het zal zeer spoedig gebeuren ... Ik weet niet wanneer ik in mijn hele leven de aanwezigheid van God zo levendig heb gerealiseerd als toen ik het weeklagen van de Joden in Jeruzalem bijwoonde. Ik voelde echt dat de God van Abraham, Isaak en Jacob luisterde naar de roep van Zijn ongelukkige kinderen, en ik geloof dat het antwoord nu uit de hemel zal komen en dat Hij hen bijeenvergaderen zal in Israël uit elk land en elke natie.

De eersten zullen de laatsten zijn.

William Godbey leefde tot 1920.
Hij heeft niet meegemaakt dat Israël een staat werd.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten