Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5258
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Mannetje » 15 Jun 2020, 10:52

Pas las ik dat in het leven van Hudson Taylor de tekst "Red degenen, die ter dood gegrepen zijn;" (Spr 24:11) een grote rol speelde om door te gaan met het opbouwen van het zendingswerk in China.
Ook in een boek over een Russische evangelist komt deze tekst in een dergelijke zin voor ("Het geluk van het verloren leven" door Nikolaj P.Chrapov).

Maar, als ik vervolgens de kanttekeningen bij dit vers lees, dan lijkt het erop dat dit vers helemaal geen betrekking heeft op zending of evangelisatie:

Red: Dit raakt eigenlijk de rechters en de overheden, die vanwege hun ambt gehouden zijn de onnozelen te beschermen, ja ook zelfs als ze door gegeven vonnis ter dood veroordeeld zijn, zo dan eindelijk hunne onschuld bleek. Voorts raakt het ook alle vromen in het algemeen, die, naar den eis van hun beroep, door de wettelijke middelen schuldig zijn de onnozelen voor te staan en te helpen.
Gegrepen zijn: Namelijk ten onrechte
Want zij: Dat is, zij staan in gevaar om gedood te worden. Anders: Want zoudt gij u onthouden van degenen, die worden weggerukt om gedood te worden? Deze vraag loochent sterkelijk dat dit zou mogen nagelaten worden door degenen, die ambtshalve door wettelijke middelen zulks te doen toestaat.

Twee vragen hierbij:
1. Wat is de betekenis van Spreuken 24:11 nu?
2. Wat moet je nu denken van het hebben van "roeping"/"duiding" door middel van een tekst die eigenlijk iets anders betekent?

Ten overvloede: ik wil zeker niet het leven van Hudson Taylor of broeder Chrapov ter discussie stellen.Om niet alleen de kanttekeningen als bron te gebruiken: ook Matthew Henry betrekt deze tekst niet op zending of evangelisatie:
Spreuken 24:11-12
1. Hier wordt een grote plicht van ons geëist, en die is: op te treden tot hulp van de verdrukte onschuld. Als wij het leven of het levensonderhoud van iemand in gevaar zien van onrechtvaardig te worden weggenomen, dan behoren wij alles in het werk te stellen om zo iemand te redden door de valse beschuldiging te weerleggen, op grond waarvan hij veroordeeld wordt, en de bewijzen van zijn onschuld op te sporen. Hoewel het iemand is, aan wie wij geen bijzondere verplichting hebben, moeten wij hem toch helpen en wel uit algemene liefde voor de gerechtigheid. Als er mensen zijn, die met geweld en overmacht worden aangevallen, en het in onze macht is hen te redden, dan moeten wij het doen. Ja als wij zien dat mensen zich door onwetendheid blootstellen aan gevaar, of in benauwdheid zijn gekomen, zoals reizigers op de weg, schepen op zee, of iets dergelijks, dan is het onze plicht om, al is het ook met gevaar voor onszelf, hun ter hulp te snellen, en ons niet te onthouden om hen te verlossen, er niet traag, achterlijk of onverschillig in te zijn.

2. Een antwoord op de verontschuldiging die gewoonlijk aangevoerd wordt voor het nalaten van deze plicht. Gij zult zeggen: "Zie, wij wisten het niet, wij waren ons er niet van bewust dat die persoon in zo onmiddellijk gevaar was, wij waren er ook niet zeker van dat hij onschuldig was, wij wisten ook niet hoe zijn onschuld te bewijzen, noch hoe wij iets ten zijnen gunste doen konden, want anders zouden wij hem wel geholpen hebben".
a. Nu is het gemakkelijk zo’n verontschuldiging aan te voeren, waardoor men dan aan de blaam van mensen ontkomt, want misschien kunnen zij ons niet wederleggen als wij zeggen: Wij wisten het niet, of: Wij hebben het vergeten. De verzoeking om een leugen te zeggen ten einde een fout te verontschuldigen is zeer sterk als wij weten dat het onmogelijk is om weerlegd of gelogenstraft te worden, daar de waarheid geheel in ons eigen hart verborgen is, zoals wanneer wij zeggen: Wij hebben dit of dat gedacht en waren het werkelijk voornemens te doen, waarvan niemand dan wij zelf iets weten kan.
b. Het is niet zo gemakkelijk om met zulke verontschuldigingen aan het oordeel Gods te ontkomen, en aan de ontdekking daarvan staan wij bloot, en bij de beslissing daarvan moeten wij blijven.
Want:

(1) God weegt het hart en slaat de ziel gade, Hij houdt het oog op haar, bemerkt al haar bewegingen, haar verborgenste gedachten en bedoelingen zijn naakt en geopend voor Hem. Het is Zijn kroonrecht, hetgeen waar Hij in roemt, Jeremia 17:10. "Ik, de Heere, doorgrond het hart Hij slaat de ziel gade, houdt haar in het leven". Het is een goede reden waarom wij teder moeten zijn voor het leven van anderen, en alles moeten doen wat wij kunnen om het te bewaren, dat ons leven dierbaar is geweest in het oog van God, en dat Hij het genadiglijk heeft bewaard.
(2) Hij weet of de verontschuldiging, die wij hebben aangevoerd, waar of niet waar is, of het was omdat wij het niet wisten, of dat de ware reden ervan was, dat wij onze naaste niet liefhadden zoals wij hem hadden moeten liefhebben, maar zelfzuchtig waren, onverschillig waren beide voor God en de mens, ons om God noch de mens hadden bekommerd. Laat dit dienen om al onze beuzelachtige pleitredenen tot zwijgen te brengen, door welke wij menen ons geweten het zwijgen te kunnen opleggen, als het ons het nalaten van een duidelijke plicht verwijt. "Zal Hij, die de harten weegt, dat niet merken?"
(3) Dienovereenkomstig zal Hij ons oordelen. Gelijk Zijn kennis niet bedrogen of misleid kan worden, zo kan Zijn gerechtigheid ook niet vooringenomen zijn, Hij zal de mens vergelden naar zijn werk, niet slechts naar het doen van boze werken, maar naar het nalaten van goede werken.
- Mannetje -

Geytenbeekje
Berichten: 5727
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Geytenbeekje » 15 Jun 2020, 10:55

Als God in ons leven komt, geloven we toch dat mensen die niet in Hem geloven eeuwig verloren gaan.
Dan is er toch ook een 'drive' om het Bijbelse geluid te gaan verspreiden ?
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27846
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Tiberius » 15 Jun 2020, 11:08

Het is de vraag of de mening van de kanttekening hier juist is.
De Studiebijbel zegt bij vers 11 en 12:

Hier wordt uitgegaan van een situatie waarin mensen – waarschijnlijk door toedoen van boosdoeners – in doodsgevaar terechtkomen.12 Deze mensen zijn zo bang dat ze beven vanwege het zicht op hun sterven. De wijsheidsleraar roept ertoe op alles in het werk te stellen hen te redden (vs.11).13 De oproep klinkt om moed te tonen en om onschuldige slachtoffers te redden uit de handen van moordenaars. Wanneer iemand de risico’s daarbij ontloopt, is het mogelijk dat hij zegt dat hij niet wist van de dreiging die de onschuldigen boven het hoofd hing (vs.12).14 Het is echter onmogelijk op deze manier de schuld te ontlopen. De wijsheidsleraar stelt de (retorische) vraag of Hij die de harten en de daarin aanwezige motieven15 doorgrondt, dit niet zal doorzien. Hierbij wordt vanzelfsprekend op God gedoeld. Als de medemens tegen wie gelogen wordt, het niet doorheeft, is er ook een goddelijke beoordeling.16 Hieraan wordt de opmerking toegevoegd dat Hij de mens vergeldt naar zijn werk. Gods vermogen alles te overzien en zijn rechtvaardigheid zorgen ervoor dat geen leugen ongestraft blijft.17 Indirect wordt de toehoorder opgeroepen krachtig te zijn in gevaarlijke situaties en niet te liegen.

Dit commentaar sluit meer aan zoals Hudson het ervaarde.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor samanthi » 15 Jun 2020, 11:09

Mannetje, bij prolife bijeenkomsten, noemen we deze tekst ook weleens.

In mijn studiebijbel staat er de vertaling: moord, slachting, doodslag.
Naardense Bijbel: wie naar de wurgpaal wankelen.

Er staat niet of dit terecht of onterecht is.

De volgende tekst biedt meer uitleg, Spreuken 24

12 Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk.

Verder sluit ik me aan bij Tiberius.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5258
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Mannetje » 15 Jun 2020, 11:26

Tiberius schreef:Het is de vraag of de mening van de kanttekening hier juist is.
De Studiebijbel zegt bij vers 11 en 12:

Hier wordt uitgegaan van een situatie waarin mensen – waarschijnlijk door toedoen van boosdoeners – in doodsgevaar terechtkomen.12 Deze mensen zijn zo bang dat ze beven vanwege het zicht op hun sterven. De wijsheidsleraar roept ertoe op alles in het werk te stellen hen te redden (vs.11).13 De oproep klinkt om moed te tonen en om onschuldige slachtoffers te redden uit de handen van moordenaars. Wanneer iemand de risico’s daarbij ontloopt, is het mogelijk dat hij zegt dat hij niet wist van de dreiging die de onschuldigen boven het hoofd hing (vs.12).14 Het is echter onmogelijk op deze manier de schuld te ontlopen. De wijsheidsleraar stelt de (retorische) vraag of Hij die de harten en de daarin aanwezige motieven15 doorgrondt, dit niet zal doorzien. Hierbij wordt vanzelfsprekend op God gedoeld. Als de medemens tegen wie gelogen wordt, het niet doorheeft, is er ook een goddelijke beoordeling.16 Hieraan wordt de opmerking toegevoegd dat Hij de mens vergeldt naar zijn werk. Gods vermogen alles te overzien en zijn rechtvaardigheid zorgen ervoor dat geen leugen ongestraft blijft.17 Indirect wordt de toehoorder opgeroepen krachtig te zijn in gevaarlijke situaties en niet te liegen.

Dit commentaar sluit meer aan zoals Hudson het ervaarde.

Toch lees ik hier vooral over het gevaar voor het aardse leven, niet zozeer een drive om anderen het Evangelie te verkondigen (zoals bij Hudson en Chrapov).

@Geytenbeekje: eens, maar dat is de vraag niet
- Mannetje -

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27846
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Tiberius » 15 Jun 2020, 11:33

Ik durf daar niet over te oordelen; ik denk sowieso dat roeping iets persoonlijks is tussen God en degene die geroepen is. Dat geldt ook voor kerkenraden (zie andere topic).

Ik heb ook wel eens mensen over hun roeping horen spreken op basis van een bijbeltekst, terwijl die tekst een heel andere betekenis heeft. Voorbeelden:
Handelingen 10: "Zie drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb hen gezonden."
Psalm 45: "In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn" (vaak wordt dan "Uw" vervangen door "de").
Enz.
Er zijn ook mensen die in omstandigheden een roeping zien.

Maar als iemand meent daar Gods stem in te horen EN het is niet tegen de rest van de openbaring van Gods Woord, waarom zou dat niet kunnen.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor samanthi » 15 Jun 2020, 12:41

Mannetje schreef: Toch lees ik hier vooral over het gevaar voor het aardse leven, niet zozeer een drive om anderen het Evangelie te verkondigen (zoals bij Hudson en Chrapov).


In de Psalmen wordt vijand, doodsangst, ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk geduidt.

I
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1426
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Arja » 15 Jun 2020, 13:50

Tiberius schreef:Ik durf daar niet over te oordelen; ik denk sowieso dat roeping iets persoonlijks is tussen God en degene die geroepen is. Dat geldt ook voor kerkenraden (zie andere topic).

Ik heb ook wel eens mensen over hun roeping horen spreken op basis van een bijbeltekst, terwijl die tekst een heel andere betekenis heeft. Voorbeelden:
Handelingen 10: "Zie drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb hen gezonden."
Psalm 45: "In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn" (vaak wordt dan "Uw" vervangen door "de").
Enz.
Er zijn ook mensen die in omstandigheden een roeping zien.

Maar als iemand meent daar Gods stem in te horen EN het is niet tegen de rest van de openbaring van Gods Woord, waarom zou dat niet kunnen.


Als iemand tot deze exegese komt van de tekst kan die waardevol zijn, mits ze niet in strijd zijn met de rest van de Schrift. Het is een exegetische mogelijkheid, die je niet helemaal mag buitensluiten.

DDD
Berichten: 19426
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor DDD » 15 Jun 2020, 18:06

Een tekst kan als deze gelezen wordt, een heel andere betekenis hebben (gekregen) dan de schrijver ooit bedoelde. Dus ik zie daar geen problemen in. Het is goed om ook een historische interpretatie te hanteren, maar Gods spreken is daartoe niet beperkt. Daar was trouwens pas ook een ander draadje over.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1426
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Arja » 17 Jun 2020, 15:44

John Gill zegt bij deze tekst:

Het leven is waardevol en alle middelen moeten worden genomen om het te redden en om het vergieten van onschuldig bloed te voorkomen; en een man mag geen kosten, pijn of tijd verloren laten gaan om redding te bewerkstelligen; evenzo geldt dit voor degenen die in strikken en verleidingen worden getrokken (immoraliteit of ketterij) ... om zulke personen te redden uit de strik van de duivel.

Hij geeft deze twee teksten erbij:

Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken. (Jacobus 5:19)

En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil. (2 Tim. 2:25)

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5258
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Andere les dan bedoeld uit een Bijbeltekst ontvangen? (nav Spr 24:11)

Berichtdoor Mannetje » 17 Jun 2020, 15:59

Dat is inderdaad meer in de lijn van Hudson Taylor.
Dank voor alle reacties tot zover!
- Mannetje -


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten