1 Samuel 19 vers 24

Geytenbeekje
Berichten: 5727
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor Geytenbeekje » 02 Jun 2020, 22:47

Ik lees nu zo veel mogelijk op volgorde, ik ben nu bezig met 1 Samuel.
Ik had wel een vraag over vers 24 en ook wel over de voorgaande verzen.
Weet iemand wat het betekend als er staat dat er profeteerders waren over Saul ?
Ik vind de MH ook hierin niet zo heel duidelijk om eerlijk te zijn.
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor -DIA- » 03 Jun 2020, 00:33

Even kort, beperk me tot kanttekeningen:

24 En 27hij toog zelf ook zijn klederen uit en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuël; en 28hij viel 29bloot neder dienzelven gansen dag en den gansen nacht. Daarom zegt men: 30Is Saul ook onder de profeten?

Kantt. 27 Hij - dat is, hij legde zijn koninklijke of krijgsmans-opperkleding af, met dewelke hij gekomen was om David te vangen.

Kant. 28 Hij - Versta dat hij gelijk als in een verrukking van zinnen is gevallen, gelijk zulks somtijds den profeten is wedervaren. Zie Num. 24:4. Of hij viel neder, gelijk de anderen, in het bidden zich tegen de aarde strekkende, zich alzo tezamen voor den Heere verootmoedigende
Kantt. 29 Bloot: Of: naakt. Versta dit alzo dat hij zich ontbloot heeft van zijn koninklijk of opperkleed of van zijn krijgsmanskleed. Zie dergelijke Jes. 20:2. Micha 1:8ich alzo tezamen voor den Heere verootmoedigende
Verwijsteksten:
Jes. 20:2 Terzelfder tijd sprak de HEERE door den dienst van Jesaja, den zoon van Amoz, zeggende: Ga heen en ontbind den zak van uw lendenen, en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo, gaande naakt en barrevoets.
Micha 1:8 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuring als de jonge struisen.


Kantt. 30 Is Saul ook onder de profeten? Zie 1 Sam. 10 op vers 12. Hier past dit spreekwoord op diegenen die van God wonderbaarlijk in hun voornemen verhinderd worden, gelijk Saul hier wedervaren is. Zie dergelijke geschiedenis Numeri 23 en 24 in Bileam, en Handelingen 9 in Saul.
Verwijsteksten:
1 Sam. 10:12 (kt.) Toen antwoordde een man vandaar en zeide: Wie is toch hun Vader? Daarom is het tot een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten?
Numeri 23 TOEN zeide Bíleam tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren, en bereid mij hier zeven varren en zeven rammen.
Handelingen 9 EN Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot den hogepriester,
.......

Isala
Berichten: 1146
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor Isala » 03 Jun 2020, 10:17

Een stukje uit de Studiebijbel:

Redding door Samuël, de profeet van God (19:18-24)
David vlucht en ontkomt aan Sauls mannen (vs.18). Hij gaat westwaarts naar Rama, de dichtbij gelegen woonplaats van Samuël, teneinde de oude profeet te ontmoeten.15 Daar aangekomen vertelt David alles wat Saul hem heeft aangedaan. De twee mannen vertrekken naar Najot, een locatie in de stad Rama waar zich profeten bevinden.16 Het nieuws over de plaats waar David zich bevindt, wordt spoedig bekend en gerapporteerd aan Saul (vs.19). Wanneer de koning dit hoort, stuurt hij een groep boden om David te halen (vs.20). Deze boden zien17 een gezelschap profeten dat aan het profeteren is.18 Samuël heeft de leiding over het gezelschap. Wellicht maken de profeten de HERE groot en zorgt Samuël ervoor dat alles in goede orde verloopt. Terwijl de boodschappers van Saul toekijken bij de profeten, komt de Geest van God over hen en beginnen zij ook te profeteren. Aan Saul wordt verteld wat de boden is overkomen en de koning reageert hierop door een tweede groep te sturen (vs.21). Wanneer deze mannen echter in Najot komen, beginnen ook zij te profeteren. Ook dit krijgt Saul te horen en hij reageert erop door voor de derde maal een groep boodschappers te sturen en ook zij gaan profeteren. Tenslotte besluit Saul zelf naar Rama te gaan (vs.22). Aangekomen bij de grote put19 in Sechu20 vraagt hij waar Samuël is. Deze ons onbekende plaats zal een ontmoetingsplaats zijn geweest, waar Saul informeert naar de plaats waar Samuël en David zich bevinden. Daar krijgt Saul te horen dat de mannen in Najot zijn. Saul gaat daar naartoe, maar nog voordat hij daar aankomt, grijpt de Geest van God hem aan (vs.23). Het gegrepen zijn door de Geest van de HERE houdt in dat God bepaalt wat Saul gaat doen. Het betekent hier nog niet dat Saul in een extatische toestand terecht komt, aangezien hij nog in staat is zijn reis naar Najot voort te zetten, terwijl dit bij een algehele extase onmogelijk is. Saul wordt door de Geest gedrongen God te loven21 en in die toestand komt hij aan in Najot. Daar trekt hij zelfs22 zijn kleren uit en ondertussen profeteert hij en looft hij God samen met anderen (vs.24). Dit doet hij ten overstaan van Samuël.23 Het uittrekken van de kleding en naakt neerliggen geldt in het oude Oosten en in het Oude Testament als iets schandelijks.24 Daarom moeten we de naaktheid van Saul hier opvatten als een vernedering. Het is de Geest van de HERE die Saul hier vernedert ten overstaan van velen, doordat hij als een willoze gevangene neerligt. De vernedering is langdurig, want de hele dag en de hele nacht blijft hij naakt en buiten zichzelf liggen. Het is treffend om te zien dat de man die gepoogd heeft David te doden, als een verslagene neerligt. Tenslotte vermeldt de tekst dat sinds deze voor Saul vernederende episode wordt gezegd: ‘Is Saul ook onder de profeten?’ Dit spreekwoord zijn we eerder tegengekomen in 1Sam.10:11. In die context had het woord een positieve betekenis, omdat hij zich, samen met andere profeten, gedrongen voelde God te verheerlijken. Vanaf het moment dat Saul naakt heeft neergelegen, zal de betekenis echter negatief zijn geworden. Toen Saul onder de profeten was, werd hij immers publiekelijk vernederd, terwijl hij van plan was David gevangen te nemen en te doden. Het hier beschreven werk van de Geest van God heeft daarnaast tot gevolg dat David kan wegvluchten voor Saul, zoals in het volgende hoofdstuk staat.

Steeds openlijker wordt David in dit hoofdstuk bedreigd door Saul. David wordt echter gered door Jonatan en Michal, twee kinderen van Saul. Daarmee raakt Saul zelfs geïsoleerd van zijn eigen bloedverwanten. Het is treffend hoe David de liefde heeft weten op te wekken van mensen die, wanneer ze naar de stem van het bloed zouden luisteren, tegen hem zouden moeten kiezen. Aan het einde van het hoofdstuk schiet God persoonlijk te hulp door Saul publiekelijk te vernederen. De strijd wordt gevoerd door God zelf, dit keer niet voor,25 maar tegen de koning. Wie vanuit het geloof leeft, mag weten dat God voor hem strijdt.
Hora est!

Geytenbeekje
Berichten: 5727
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor Geytenbeekje » 03 Jun 2020, 20:26

Isala schreef:Een stukje uit de Studiebijbel:

Redding door Samuël, de profeet van God (19:18-24)
David vlucht en ontkomt aan Sauls mannen (vs.18). Hij gaat westwaarts naar Rama, de dichtbij gelegen woonplaats van Samuël, teneinde de oude profeet te ontmoeten.15 Daar aangekomen vertelt David alles wat Saul hem heeft aangedaan. De twee mannen vertrekken naar Najot, een locatie in de stad Rama waar zich profeten bevinden.16 Het nieuws over de plaats waar David zich bevindt, wordt spoedig bekend en gerapporteerd aan Saul (vs.19). Wanneer de koning dit hoort, stuurt hij een groep boden om David te halen (vs.20). Deze boden zien17 een gezelschap profeten dat aan het profeteren is.18 Samuël heeft de leiding over het gezelschap. Wellicht maken de profeten de HERE groot en zorgt Samuël ervoor dat alles in goede orde verloopt. Terwijl de boodschappers van Saul toekijken bij de profeten, komt de Geest van God over hen en beginnen zij ook te profeteren. Aan Saul wordt verteld wat de boden is overkomen en de koning reageert hierop door een tweede groep te sturen (vs.21). Wanneer deze mannen echter in Najot komen, beginnen ook zij te profeteren. Ook dit krijgt Saul te horen en hij reageert erop door voor de derde maal een groep boodschappers te sturen en ook zij gaan profeteren. Tenslotte besluit Saul zelf naar Rama te gaan (vs.22). Aangekomen bij de grote put19 in Sechu20 vraagt hij waar Samuël is. Deze ons onbekende plaats zal een ontmoetingsplaats zijn geweest, waar Saul informeert naar de plaats waar Samuël en David zich bevinden. Daar krijgt Saul te horen dat de mannen in Najot zijn. Saul gaat daar naartoe, maar nog voordat hij daar aankomt, grijpt de Geest van God hem aan (vs.23). Het gegrepen zijn door de Geest van de HERE houdt in dat God bepaalt wat Saul gaat doen. Het betekent hier nog niet dat Saul in een extatische toestand terecht komt, aangezien hij nog in staat is zijn reis naar Najot voort te zetten, terwijl dit bij een algehele extase onmogelijk is. Saul wordt door de Geest gedrongen God te loven21 en in die toestand komt hij aan in Najot. Daar trekt hij zelfs22 zijn kleren uit en ondertussen profeteert hij en looft hij God samen met anderen (vs.24). Dit doet hij ten overstaan van Samuël.23 Het uittrekken van de kleding en naakt neerliggen geldt in het oude Oosten en in het Oude Testament als iets schandelijks.24 Daarom moeten we de naaktheid van Saul hier opvatten als een vernedering. Het is de Geest van de HERE die Saul hier vernedert ten overstaan van velen, doordat hij als een willoze gevangene neerligt. De vernedering is langdurig, want de hele dag en de hele nacht blijft hij naakt en buiten zichzelf liggen. Het is treffend om te zien dat de man die gepoogd heeft David te doden, als een verslagene neerligt. Tenslotte vermeldt de tekst dat sinds deze voor Saul vernederende episode wordt gezegd: ‘Is Saul ook onder de profeten?’ Dit spreekwoord zijn we eerder tegengekomen in 1Sam.10:11. In die context had het woord een positieve betekenis, omdat hij zich, samen met andere profeten, gedrongen voelde God te verheerlijken. Vanaf het moment dat Saul naakt heeft neergelegen, zal de betekenis echter negatief zijn geworden. Toen Saul onder de profeten was, werd hij immers publiekelijk vernederd, terwijl hij van plan was David gevangen te nemen en te doden. Het hier beschreven werk van de Geest van God heeft daarnaast tot gevolg dat David kan wegvluchten voor Saul, zoals in het volgende hoofdstuk staat.

Steeds openlijker wordt David in dit hoofdstuk bedreigd door Saul. David wordt echter gered door Jonatan en Michal, twee kinderen van Saul. Daarmee raakt Saul zelfs geïsoleerd van zijn eigen bloedverwanten. Het is treffend hoe David de liefde heeft weten op te wekken van mensen die, wanneer ze naar de stem van het bloed zouden luisteren, tegen hem zouden moeten kiezen. Aan het einde van het hoofdstuk schiet God persoonlijk te hulp door Saul publiekelijk te vernederen. De strijd wordt gevoerd door God zelf, dit keer niet voor,25 maar tegen de koning. Wie vanuit het geloof leeft, mag weten dat God voor hem strijdt.

Dankje het is me een stuk duidelijker nu.
Kan je die studieBijbel ook op internet vinden ?
MH vind ik behoorlijk lastig, veel verouderde taalgebruik en grote zinnen.
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

DDD
Berichten: 19426
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor DDD » 03 Jun 2020, 20:57

Is de Bijbel met uitleg niet wat voor jou?

Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 2167
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor FlyingEagle » 03 Jun 2020, 21:47

Geytenbeekje schreef:
Isala schreef:Een stukje uit de Studiebijbel:

Redding door Samuël, de profeet van God (19:18-24)
David vlucht en ontkomt aan Sauls mannen (vs.18). Hij gaat westwaarts naar Rama, de dichtbij gelegen woonplaats van Samuël, teneinde de oude profeet te ontmoeten.15 Daar aangekomen vertelt David alles wat Saul hem heeft aangedaan. De twee mannen vertrekken naar Najot, een locatie in de stad Rama waar zich profeten bevinden.16 Het nieuws over de plaats waar David zich bevindt, wordt spoedig bekend en gerapporteerd aan Saul (vs.19). Wanneer de koning dit hoort, stuurt hij een groep boden om David te halen (vs.20). Deze boden zien17 een gezelschap profeten dat aan het profeteren is.18 Samuël heeft de leiding over het gezelschap. Wellicht maken de profeten de HERE groot en zorgt Samuël ervoor dat alles in goede orde verloopt. Terwijl de boodschappers van Saul toekijken bij de profeten, komt de Geest van God over hen en beginnen zij ook te profeteren. Aan Saul wordt verteld wat de boden is overkomen en de koning reageert hierop door een tweede groep te sturen (vs.21). Wanneer deze mannen echter in Najot komen, beginnen ook zij te profeteren. Ook dit krijgt Saul te horen en hij reageert erop door voor de derde maal een groep boodschappers te sturen en ook zij gaan profeteren. Tenslotte besluit Saul zelf naar Rama te gaan (vs.22). Aangekomen bij de grote put19 in Sechu20 vraagt hij waar Samuël is. Deze ons onbekende plaats zal een ontmoetingsplaats zijn geweest, waar Saul informeert naar de plaats waar Samuël en David zich bevinden. Daar krijgt Saul te horen dat de mannen in Najot zijn. Saul gaat daar naartoe, maar nog voordat hij daar aankomt, grijpt de Geest van God hem aan (vs.23). Het gegrepen zijn door de Geest van de HERE houdt in dat God bepaalt wat Saul gaat doen. Het betekent hier nog niet dat Saul in een extatische toestand terecht komt, aangezien hij nog in staat is zijn reis naar Najot voort te zetten, terwijl dit bij een algehele extase onmogelijk is. Saul wordt door de Geest gedrongen God te loven21 en in die toestand komt hij aan in Najot. Daar trekt hij zelfs22 zijn kleren uit en ondertussen profeteert hij en looft hij God samen met anderen (vs.24). Dit doet hij ten overstaan van Samuël.23 Het uittrekken van de kleding en naakt neerliggen geldt in het oude Oosten en in het Oude Testament als iets schandelijks.24 Daarom moeten we de naaktheid van Saul hier opvatten als een vernedering. Het is de Geest van de HERE die Saul hier vernedert ten overstaan van velen, doordat hij als een willoze gevangene neerligt. De vernedering is langdurig, want de hele dag en de hele nacht blijft hij naakt en buiten zichzelf liggen. Het is treffend om te zien dat de man die gepoogd heeft David te doden, als een verslagene neerligt. Tenslotte vermeldt de tekst dat sinds deze voor Saul vernederende episode wordt gezegd: ‘Is Saul ook onder de profeten?’ Dit spreekwoord zijn we eerder tegengekomen in 1Sam.10:11. In die context had het woord een positieve betekenis, omdat hij zich, samen met andere profeten, gedrongen voelde God te verheerlijken. Vanaf het moment dat Saul naakt heeft neergelegen, zal de betekenis echter negatief zijn geworden. Toen Saul onder de profeten was, werd hij immers publiekelijk vernederd, terwijl hij van plan was David gevangen te nemen en te doden. Het hier beschreven werk van de Geest van God heeft daarnaast tot gevolg dat David kan wegvluchten voor Saul, zoals in het volgende hoofdstuk staat.

Steeds openlijker wordt David in dit hoofdstuk bedreigd door Saul. David wordt echter gered door Jonatan en Michal, twee kinderen van Saul. Daarmee raakt Saul zelfs geïsoleerd van zijn eigen bloedverwanten. Het is treffend hoe David de liefde heeft weten op te wekken van mensen die, wanneer ze naar de stem van het bloed zouden luisteren, tegen hem zouden moeten kiezen. Aan het einde van het hoofdstuk schiet God persoonlijk te hulp door Saul publiekelijk te vernederen. De strijd wordt gevoerd door God zelf, dit keer niet voor,25 maar tegen de koning. Wie vanuit het geloof leeft, mag weten dat God voor hem strijdt.

Dankje het is me een stuk duidelijker nu.
Kan je die studieBijbel ook op internet vinden ?
MH vind ik behoorlijk lastig, veel verouderde taalgebruik en grote zinnen.

Ik denk dat Isala deze StudieBijbel bedoeld https://www.studiebijbel.nl

Je kunt een abonnement nemen, is niet goedkoop

Isala
Berichten: 1146
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: 1 Samuel 19 vers 24

Berichtdoor Isala » 03 Jun 2020, 23:30

Klopt, maar als je een groepsabonnement neemt, kan je de kosten delen en betaal je uiteindelijk maar heel weinig.
Hora est!


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast