Vraag over een bijbeltekst

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 20 Mar 2021, 12:17

Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Susanna
Berichten: 448
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 22 Mar 2021, 11:01

Johannes S schreef:
Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1


Fijn dat je hierop reageer. Je hebt echt gelijk en persoonlijk ik sta ik midden in die realiteit. Het boek Prediker is voor mij dan ook als een meditatie over wat het voor ons leven betekent om als een "gefluister" te zijn; gesproken in de wind". Het ene moment hier en het volgende voor eeuwig weggevoerd. We zijn als een adem [ hebel ]; onze dagen zijn als een voorbijgaande schaduw '( Psalm 144: 3–4 ) Ik treur, zoals iedereen treurt, maar niet als degenen zonder hoop. Ik kreun, net als de Heere Jezus zelf ( Markus 7: 31–37 ; 8:12 ) en als de apostel Paulus ( Romeinen 8: 22–23 ).

Wat de tekst uit 1 Petrus 1 betreft, het is beter om in zijn verband te lezen.
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen, en, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Gevonden door Christus en in Hem ingelijfd, krijgt het leven een nieuwe impuls. De oogst van de verkondiging bestaat niet uit een verlept veldboeket of vergeeld gras. Wanneer Gods woord gehoor vindt, bloeit het leven op! ( Dr. P.H.R. van Houwelingen)

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 22 Mar 2021, 22:23

Susanna schreef:
Johannes S schreef:
Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1


Fijn dat je hierop reageer. Je hebt echt gelijk en persoonlijk ik sta ik midden in die realiteit. Het boek Prediker is voor mij dan ook als een meditatie over wat het voor ons leven betekent om als een "gefluister" te zijn; gesproken in de wind". Het ene moment hier en het volgende voor eeuwig weggevoerd. We zijn als een adem [ hebel ]; onze dagen zijn als een voorbijgaande schaduw '( Psalm 144: 3–4 ) Ik treur, zoals iedereen treurt, maar niet als degenen zonder hoop. Ik kreun, net als de Heere Jezus zelf ( Markus 7: 31–37 ; 8:12 ) en als de apostel Paulus ( Romeinen 8: 22–23 ).

Wat de tekst uit 1 Petrus 1 betreft, het is beter om in zijn verband te lezen.
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen, en, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Gevonden door Christus en in Hem ingelijfd, krijgt het leven een nieuwe impuls. De oogst van de verkondiging bestaat niet uit een verlept veldboeket of vergeeld gras. Wanneer Gods woord gehoor vindt, bloeit het leven op! ( Dr. P.H.R. van Houwelingen)

Graag gedaan. Je moet alles in z'n verband lezen. :)

Ik proef bij jou een manier van Schriftkritiek waar ik persoonlijk niet achter sta. Als ik tenminste goed proef, d.w.z. jou goed interpreteer.
Prediker is voor mij een canoniek boek en geïnspireerd door de Heilige Geest en het is realiteit en actueel al die ijdelheid der ijdelheden die Salomo om zich heen zag. Salomo kon daar ook overheen zien door het geloof. Daar ben je het mee eens zo te lezen. Dan zijn we het toch eens volgens mij.

Schrift met Schrift vergelijken. Het oude is nabij de verdwijning, maar nog niet geheel verdwenen.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Susanna
Berichten: 448
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 22 Mar 2021, 23:06

@JohannesS, ik weet niet zo goed wat ik moet denken van je reactie.

1. Je proeft iets bij mij
2. Je zegt dat ik aan Schriftkritiek doe
3. Je staat daar niet achter

Daarna sluit je af met: "Het oude is nabij de verdwijning, maar nog niet geheel verdwenen". Ik begrijp niet waarom je deze tekst deelt.

Vers 13 (Hebr. 8) Nadat de tekst uit Jeremia 31:31-34 geciteerd is, geeft Paulus zijn commentaar erop en zag, dat als God Zelf spreekt van een nieuw verbond, dit aangeeft dat het eerste verouderd is en niet ver van verdwijning. Die laatste woorden - in het Grieks staat er 'engys aphanismou' - zijn een interessante beschrijving van het einde van de oude bedeling. De werkwoordsvorm van hetzelfde woord wordt gebruikt met betrekking tot het vergankelijke van een mensenleven in Jacobus 4:14. Het lijkt op een damp, die plotseling verschijnt en even snel weer verdwijnt. In God geschiedenisboek was alles wat met het oude verbond één geheel vormde bijna voorbij toen dit vers geschreven werd, Alle rituelen, die Mozes had voorgeschreven, werden onmogelijk gemaakt toen in 70 na Christus Titus, de Romeinse generaal, de gehele Tempel met de grond gelijk maakte. En tot op heden is deze nog steeds verdwenen.


De boodschap van Paulus aan deze ontmoedigde Joden, die dachten terug te gaan naar een meer joods geloof, is duidelijk. Ze kunnen gewoon niet teruggaan naar een inferieur verbond, dat op het punt staat volledig te verdwijnen.

Hoe interpreteer jij Hebr. 13:8? En waarom deelde je de tekst?


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten