Beeldtaal

Geytenbeekje
Berichten: 4163
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Geytenbeekje » 06 Aug 2019, 12:57

Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:Dat Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens. Dat is ook beeldtaal?

Ja. Jezus is geboren in Bethlehem (dat betekent broodhuis), in een (in het Grieks) phatne, van het werkwoord pateomai, dat (om te) eten betekent, en phatne is als kribbe vertaald.
Er zijn twee theorieën over geloof ik, de ene theorie zegt dat dit een voederbak is (voor dieren) en de andere theorie een broodbak.
De Bijbel zelf heeft het bij Jezus geboorte niet over een stal met dieren.

Jezus is het vleesgeworden Woord (Johannes 1), de Weg, Waarheid en het Leven, het ware Brood uit den hemel, en het manna in de woestijn was een voorafschaduwing (Johannes 6)

M.i. duidt dit op de volgende twee belangrijke zaken.
Zijn vlees eten en bloed drinken (Johannes 6:48-58) is één plant worden met Hem (Romeinen 6)
en het Woord/de Waarheid bewaren en doen/erin wandelen (Lukas 11:28/Johannes 14:23/1 Johannes 2:5,6).

Mooi verwoord. Maar waarom is er dan wel een theorie over de voederbak voor dieren terwijl in de Bijbel er niets over dieren wordt verteld.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6434
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Beeldtaal

Berichtdoor samanthi » 06 Aug 2019, 19:35

Geytenbeekje schreef:
Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:Dat Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens. Dat is ook beeldtaal?

Ja. Jezus is geboren in Bethlehem (dat betekent broodhuis), in een (in het Grieks) phatne, van het werkwoord pateomai, dat (om te) eten betekent, en phatne is als kribbe vertaald.
Er zijn twee theorieën over geloof ik, de ene theorie zegt dat dit een voederbak is (voor dieren) en de andere theorie een broodbak.
De Bijbel zelf heeft het bij Jezus geboorte niet over een stal met dieren.

Jezus is het vleesgeworden Woord (Johannes 1), de Weg, Waarheid en het Leven, het ware Brood uit den hemel, en het manna in de woestijn was een voorafschaduwing (Johannes 6)

M.i. duidt dit op de volgende twee belangrijke zaken.
Zijn vlees eten en bloed drinken (Johannes 6:48-58) is één plant worden met Hem (Romeinen 6)
en het Woord/de Waarheid bewaren en doen/erin wandelen (Lukas 11:28/Johannes 14:23/1 Johannes 2:5,6).

Mooi verwoord. Maar waarom is er dan wel een theorie over de voederbak voor dieren terwijl in de Bijbel er niets over dieren wordt verteld.


Het woord pathne, wordt in de ook gebruikt in Lukas 13 : 15 De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken?

Kribbe of voerbak is een gangbare vertaling, de stal en de dieren dat staat er niet, maar kribbe of voerbak om (uit) te eten is een logische vertaling.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 280
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Johannes S » 09 Aug 2019, 13:40

Geytenbeekje schreef:
Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:Dat Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens. Dat is ook beeldtaal?

Ja. Jezus is geboren in Bethlehem (dat betekent broodhuis), in een (in het Grieks) phatne, van het werkwoord pateomai, dat (om te) eten betekent, en phatne is als kribbe vertaald.
Er zijn twee theorieën over geloof ik, de ene theorie zegt dat dit een voederbak is (voor dieren) en de andere theorie een broodbak.
De Bijbel zelf heeft het bij Jezus geboorte niet over een stal met dieren.

Jezus is het vleesgeworden Woord (Johannes 1), de Weg, Waarheid en het Leven, het ware Brood uit den hemel, en het manna in de woestijn was een voorafschaduwing (Johannes 6)

M.i. duidt dit op de volgende twee belangrijke zaken.
Zijn vlees eten en bloed drinken (Johannes 6:48-58) is één plant worden met Hem (Romeinen 6)
en het Woord/de Waarheid bewaren en doen/erin wandelen (Lukas 11:28/Johannes 14:23/1 Johannes 2:5,6).

Mooi verwoord. Maar waarom is er dan wel een theorie over de voederbak voor dieren terwijl in de Bijbel er niets over dieren wordt verteld.

Dank je. De geboorteverhalen over Jezus naar de beschrijvingen van Mattheus en Lukas vermelden niets over dieren. We kunnen denk ik gerust concluderen dat wat er staat genoeg is om te weten, we geloven namelijk dat de Bijbel Gods Woord is en geïnspireerd door de Heilige Geest.

Wel kan er misschien eventueel gekeken worden naar equivalent (gelijkstaand woord in het O.T. bijvoorbeeld) en etymologie (de oorspronkelijke herkomst van het woord) van de (grond)woorden en of ze wel goed vertaald zijn. Er is namelijk van alles omheen verzonnen/bedacht, waardoor sommigen zijn gaan zoeken naar betere verklaringen.

Zo is er ook helemaal geen grond voor dat de datum 25 december de geboortedatum van Jezus is, zijn de benamingen van onze dagen, zoals zondag, maandag, etc. geloof ik afkomstig uit de Romeinse tijd, waar de zon etc. als een god of het aanbidden waard beschouwd werden. De Joden noemden de dagen 'eerste dag der week, tweede dag der week' enz. Ik zie op refoforum zelfs regelmatig dat zondag met een hoofdletter geschreven wordt.

De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)

Er wordt in de geboorteverhalen van Jezus zelf dus niet over dieren gesproken. Zoals samanthi schrijft wordt het Griekse woord phatne(s) ook gebruikt in Lukas 13:15 waar het gaat over 'de os of ezel losmaken van de phatnes' om ze te doen drinken. Je zou je (even tussen haakjes) kunnen afvragen waarom de os en de ezel wel een voederbak hadden waar ze aan vast zouden hebben gezeten en geen drinkbak. Enige kennis van de Oosterse cultuur aldaar (gewoonten en gebruiken) kan dan heel handig zijn.

Men is ook op zoek gegaan naar het equivalent in het O.T. en daar schijnt het ook weleens vertaald te worden met voederbak en ook met stal. Maar dan heb ik het over de Griekse vertaling genaamd de Septuagint (wat dus een vertaling is), van de Pentateuch (Hebreeuwse bijbel) wat bij ons O.T. genoemd wordt (ook wel eerste testament/verbond).

Er schijnt i.i.g. te weinig grond te zijn om phatne te zien als een broodbak.

Lukas 2:1-7:
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe (voederbak), omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg (gastverblijf in een huis?).

Bij sommige woorden heeft het met vertaalkeuzes te maken. Ook is er veel waarschijnlijk ten onrechte bij bedacht wat er niet feitelijk staat, zoals de door mensen uitgebeelde kerststalletjes met dieren te midden van Jozef en Maria en hun Kind Jezus en de herders en de wijzen uit het oosten die daar tegelijkertijd omheen of in de rij staan, terwijl ze waarschijnlijk los van elkaar op bezoek kwamen.

Het wordt onnodig geromantiseerd in mijn (stellige) optiek, terwijl het juist gaat om de diepe boodschap en betekenis van de komst/geboorte van Jezus in het vlees.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Kol.2.

Valcke
Berichten: 3326
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Valcke » 09 Aug 2019, 13:52

Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)

Het Griekse woord 'kataluma' is afgeleid van het werkwoord 'kataluo' dat onder meer betekent: afbinden, uitspannen (van trek- of rijdieren). 'kataluma' is dus de plaats waar men zijn intrek neemt na een reis.

Het woord kan een gastverblijf betekenen in een (gewoon) huis, zoals in Mark. 14:14 en Luk. 22:11. Het kan echter ook een specifiek onderkomen zijn voor reizigers, dus een herberg. In de context van Lukas 2:7 lijkt dit laatste het meest voor de hand te liggen. 'herberg' is dus een prima vertaling. De gezaghebbende woordenboeken vermelden gewoon deze betekenis, zoals bv. Bauer.

Dat e.e.a. niets van doen heeft met de geromantiseerde voorstelling van een kerstal, enz., ben ik wel met je eens. De vertaling 'herberg' (en ook 'kribbe') is echter wel degelijk correct.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21170
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Beeldtaal

Berichtdoor refo » 09 Aug 2019, 15:42

Bethlehem was destijds zo klein dat er geen herberg was. De woning waarin Jozef en Maria waren was misschien wel de enige ter plekke, in ieder geval de enige met een kribbe.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 280
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Johannes S » 09 Aug 2019, 16:12

Valcke schreef:
Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)

Het Griekse woord 'kataluma' is afgeleid van het werkwoord 'kataluo' dat onder meer betekent: afbinden, uitspannen (van trek- of rijdieren). 'kataluma' is dus de plaats waar men zijn intrek neemt na een reis.

Het woord kan een gastverblijf betekenen in een (gewoon) huis, zoals in Mark. 14:14 en Luk. 22:11. Het kan echter ook een specifiek onderkomen zijn voor reizigers, dus een herberg. In de context van Lukas 2:7 lijkt dit laatste het meest voor de hand te liggen. 'herberg' is dus een prima vertaling. De gezaghebbende woordenboeken vermelden gewoon deze betekenis, zoals bv. Bauer.

Dat e.e.a. niets van doen heeft met de geromantiseerde voorstelling van een kerstal, enz., ben ik wel met je eens. De vertaling 'herberg' (en ook 'kribbe') is echter wel degelijk correct.

Je trekt volgens mij een aantal conclusies die niet logischerwijs perse zo hoeven te zijn. Voorbeeldje uit de middelste alinea: als ik jouw redenering hierboven volg kan herberg net zo goed ook een kroeg zijn. En (in de eerste alinea) dat ''kataluma de plaats is waar men (volgens jouw conclusie) dus de intrek neemt na een reis'' hoeft niet logischerwijs noodzakelijk perse zo te zijn (van trek- of rijdieren hoeft ook niet perse denk ik) Je reageert denk ik meer vanuit de drang een bepaalde vertaling te verdedigen. Maar ik kan me vergissen. Je stellige conclusie die je als feit poneert is in ieder geval slechts jouw interpretatie. ;)

'Kataluo' heeft ook de betekenis van 'ontbinden' en dat hoeft er niet toe te leiden dat het een herberg was. pπανδοχεῖον (pandocheion) wordt doorgaans vertaald met herberg zie ik (zoals in Lukas 10:34)

Hoe het ook precies is: Het wordt soms onnodig 'opgesmukt' en van alles omheen bedacht, terwijl het juist gaat om de diepe boodschap en betekenis van de komst/geboorte van Jezus in het vlees.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Kol.2.

Valcke
Berichten: 3326
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Valcke » 09 Aug 2019, 16:49

Johannes S schreef:Je trekt volgens mij een aantal conclusies die niet logischerwijs perse zo hoeven te zijn. Voorbeeldje uit de middelste alinea: als ik jouw redenering hierboven volg kan herberg net zo goed ook een kroeg zijn. En (in de eerste alinea) dat ''kataluma de plaats is waar men (volgens jouw conclusie) dus de intrek neemt na een reis'' hoeft niet logischerwijs noodzakelijk perse zo te zijn (van trek- of rijdieren hoeft ook niet perse denk ik). Je reageert denk ik meer vanuit de drang een bepaalde vertaling te verdedigen. Maar ik kan me vergissen. Je stellige conclusie die je als feit poneert is in ieder geval slechts jouw interpretatie. ;)

Ik wil nog even hierop terugkomen, aangezien ik merk dat deze opmerking mij raakt.

a) Wat ik gedaan heb, is op taalkundige gronden aangeven dat het Griekse woord duidt op een gastenverblijf, hetzij in de vorm van gastenkamers, hetzij in de vorm van een specifiek onderkomen voor gasten en reizigers zoals een herberg. Op basis hiervan heb ik gezegd dat 'herberg' taalkundig bezien een prima vertaling is en dat de gezaghebbende woordenboeken die ik gezien heb, dit ondersteunen.

b) Hoe je erbij komt dat het volgens mij dus ook een 'kroeg' kan zijn, weet ik al helemaal niet.

c) Evenmin heb ik gezegd dat men daar noodzakelijkerwijs aan zou moeten komen met trek- of rijdieren, ik heb slechts gezegd dat het woord hiervan zijn herkomst heeft (evenals bv. het oude Nederlandse woord 'uitspanning' hiervan zijn oorsprong heeft).

d) Waar ik mij echter het meest aan stoor is dat je suggereert dat ik reageer op basis van een bepaald motief. Ik ervaar zo'n opmerking eerlijk gezegd als ongepast en zelfs irritant. Ik zou graag alleen op inhoud willen discussiëren, dus reageer alsjeblieft op zaken die ik schrijf en ga niet veronderstellen dat ik iets anders bedoel dan ik schrijf (en dat helaas niet de eerste keer). :)

@Arja, bedankt voor de aanvulling.
Laatst gewijzigd door Valcke op 09 Aug 2019, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.

Arja
Berichten: 1281
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Arja » 09 Aug 2019, 17:50

Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)


In dat geval zou de uitdrukking zijn, ze vonden geen κατάλυμα, gastenkamer.
Maar dat staat er niet. Er staat: In de herberg (ἐν τῷ καταλύματι). Het woord verwijst naar de gewone khan of caravanserai. Mogelijk een rotsherberg in een soort grot. Dr. Thomson zegt: "Ik heb er veel van gezien, bestaande uit een of meer kamers ("Land en boek"). Dit wordt bevestigd door andere commentatoren zoals: Elicott, Barnes ect. De stallen waren de achterste gedeeltes van de "rotsherberg".
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 280
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Johannes S » 09 Aug 2019, 18:45

Valcke schreef:
Ik gaf aan wat de herkomst en betekenis is van het woord.
Ik ook.

Valcke schreef: Niet op eigen gezag, maar op basis van gezaghebbende woordenboeken. Niet meer en niet minder.

Oke, maar ik heb mijn twijfels bij dit woord. Een woordenboek kan er weleens naast zitten.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Kol.2.

Online
DDD
Berichten: 15872
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Beeldtaal

Berichtdoor DDD » 09 Aug 2019, 19:09

Sorry, maar het is een beetje raar om hier anoniem te beweren dat het woordenboek een fout bevat. Natuurlijk kan dat wel zo zijn, maar dat vereist dan wel wat nadere toelichting.

Valcke
Berichten: 3326
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Valcke » 09 Aug 2019, 19:10

Johannes S schreef:
Valcke schreef:
Ik gaf aan wat de herkomst en betekenis is van het woord.
Ik ook.

Valcke schreef: Niet op eigen gezag, maar op basis van gezaghebbende woordenboeken. Niet meer en niet minder.

Oke, maar ik heb mijn twijfels bij dit woord. Een woordenboek kan er weleens naast zitten.


Ik had zojuist een nieuwe posting willen plaatsen, maar helaas heb ik mijn vorige posting gewijzigd, wat eigenlijk mijn bedoeling niet was.

Wanneer je overigens de woordenboeken wilt verbeteren, moet je daarvoor goede taalkundige argumenten hebben en die geef je niet (met alle respect):
a) Het feit dat de geschiedenis geromantiseerd is, is geen taalkundig argument.
b) Evenmin is een argument dat het woord op andere plaatsen slechts op kamers duidt en niet op een herberg. Dat weten we allemaal wel (wanneer we het Griekse woord in de Bijbelse context raadplegen).
c) Overigens heb ik niet gezegd dat het een 'herberg' móét zijn - het kan zeker ook betrekking hebben op een 'gastenverblijf' bij een gewone woning - ik heb alleen gezegd dat 'herberg' een prima vertaling is op grond van het Grieks. (En dat is het ook.)

Ik herhaal echter dat ik mij stoor aan de manier waarop je mijn taalkundige opmerkingen benadert. Alsof ik deze opmerkingen maak vanuit een bepaald motief. Zo wil ik niet discussiëren. Ik wil een gesprek voeren op basis van de inhoud, niet op basis van insinuaties. :)

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 280
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Johannes S » 09 Aug 2019, 19:12

Arja schreef:
Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)


In dat geval zou de uitdrukking zijn, ze vonden geen κατάλυμα, gastenkamer.
Maar dat staat er niet. Er staat: In de herberg (ἐν τῷ καταλύματι).

Er staat niet 'in de herberg', er staat ''en to katalamati'' wat sommigen vertalen met 'in de herberg'.

Dr. Thomson schreef:Het woord verwijst naar de gewone khan of caravanserai. Mogelijk een rotsherberg in een soort grot. Dr. Thomson zegt: "Ik heb er veel van gezien, bestaande uit een of meer kamers ("Land en boek"). Dit wordt bevestigd door andere commentatoren zoals: Elicott, Barnes ect. De stallen waren de achterste gedeeltes van de "rotsherberg".

Die personen ken ik niet. Het blijft speculeren. ;)
Als je citaten van bepaalde personen noemt moet je de bron/link erbij vermelden, liever. Zoals je doet bij 'Land en boek'. Dan kunnen we het nakijken.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Kol.2.

Arja
Berichten: 1281
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Arja » 09 Aug 2019, 19:26

Johannes S schreef:
Arja schreef:
Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)


In dat geval zou de uitdrukking zijn, ze vonden geen κατάλυμα, gastenkamer.
Maar dat staat er niet. Er staat: In de herberg (ἐν τῷ καταλύματι).

Er staat niet 'in de herberg', er staat ''en to katalamati'' wat sommigen vertalen met 'in de herberg'.

Dr. Thomson schreef:Het woord verwijst naar de gewone khan of caravanserai. Mogelijk een rotsherberg in een soort grot. Dr. Thomson zegt: "Ik heb er veel van gezien, bestaande uit een of meer kamers ("Land en boek"). Dit wordt bevestigd door andere commentatoren zoals: Elicott, Barnes ect. De stallen waren de achterste gedeeltes van de "rotsherberg".

Die personen ken ik niet. Het blijft speculeren. ;)
Als je citaten van bepaalde personen noemt moet je de bron/link erbij vermelden, liever. Zoals je doet bij 'Land en boek'. Dan kunnen we het nakijken.


Charles Elicott = https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Ellicott
Albert Barnes = https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Barnes
Marvin Vincent = https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Vincent

Je kunt alles wat ik schreef teruglezen via:

1. https://bibletruthpublishers.com/land-a ... k/lbd23562
2. https://biblehub.com/commentaries/luke/2-7.htm
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 280
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Johannes S » 09 Aug 2019, 19:29

DDD schreef:Sorry, maar het is een beetje raar om hier anoniem te beweren dat het woordenboek een fout bevat. Natuurlijk kan dat wel zo zijn, maar dat vereist dan wel wat nadere toelichting.
Johannes S uit Dordrecht (36 jaar) lijkt mij niet heel anoniem hoor, in tegenstelling tot @DDD. Ik zeg dat ik mijn twijfels heb bij dit woord en dat een woordenboek er weleens naast kan zitten en niet zoals jij het nu zegt. Je zegt overigens zelf ook dat dit natuurlijk weleens zo kan zijn. En ik heb die toelichtingen en aanwijzingen m.i. reeds gegeven.
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Kol.2.

Arja
Berichten: 1281
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Beeldtaal

Berichtdoor Arja » 09 Aug 2019, 19:34

Johannes S schreef:
Arja schreef:
Johannes S schreef:De herberg is waarschijnlijk ook niet de meest juiste vertaling van het Griekse woord kataluma (κατάλυμα)
In Lukas 22:11,12 wordt kataluma genoemd als een bovenzaal om terug te trekken/uit te rusten in een huis. Gastverblijf in een huis zou dus wellicht beter zijn. Daar was geen plaats en toen is Jezus zeer waarschijnlijk in een voederbak gelegd (kan goed zijn beneden in hetzelfde gebouw)


In dat geval zou de uitdrukking zijn, ze vonden geen κατάλυμα, gastenkamer.
Maar dat staat er niet. Er staat: In de herberg (ἐν τῷ καταλύματι).

Er staat niet 'in de herberg', er staat ''en to katalamati'' wat sommigen vertalen met 'in de herberg'.


Check het zelf: https://biblehub.com/text/luke/2-7.htm
Plus extraatje: http://www.bijbelaantekeningen.nl/files ... s?42%202:7
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten