Zekerheid van geloof

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5258
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Mannetje » 10 Okt 2018, 19:10

Ik las het volgende bij dr. Owen:

Zaligmakend geloof, daar geen verzekering is.
Daar wordt ook ondersteld dat er een zaligmakende overreding of ontdekking van vergeving bij God is of zijn kan, daar geen verzekering is van een bijzonder aandeel daaraan; of dat onze eigen zonden in het bijzonder vergeven zijn. Dit is de toestand, waarin een belofte van genadige aanneming bij God aan toegezegd is, en is daarom zaligmakend, Jes. 50 : 10: Wie is er onder ulieden, die de Heere vreest, die naar de stem Zijns knechts hoort? als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des Heeren, en steune op zijn God. Hier vinden wij de vreze des Heeren en het horen naar, of gehoorzamen van de stem Zijns knechts, met een gezegende bemoediging, om in God en Zijn algenoegzaamheid te berusten; en nochtans geen verzekering, noch licht, maar duisternis, en wel een wandelen of verblijf daarin voor een lange tijd. Want niemand kan in de duisternis wandelen, en niets dan duisternis ontmoeten, zonder enige straal van licht te hebben, gelijk de woorden betekenen, n.l. de verzekering van de liefde Gods in de vergeving van zijn zonden. En nochtans wordt aan het geloof van zulk een, en aan zijn gehoorzaamheid daaruit voortkomende, deze genadige belofte gedaan, om aanneming bij God te vinden. Ontelbare getuigenissen en voorbeelden zouden tot dit einde bijgebracht kunnen worden. Dit zal ik nader verklaren door twee aanmerkingen: de een rakende de natuur des geloofs, en de ander omtrent het voorstel van de zaak die geloofd moet worden, namelijk de vergeving.
Het geloof wordt genoemd, en is ook een aanhangen aan de Heere, Deut. 4 : 4: Gij daarentegen, die de Heere, uw God, aanhingt; dat is, gij die geloofd hebt; zo ook Jozua 23 : 8: De Heere, uw God, zult u aanhangen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in 't Nieuwe Testament, Hand. 11 23: En vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven, of standvastig zouden blijven geloven. Het wordt ook dikwijls uitgedrukt door te vertrouwen op de Heere; een wentelen van onze weg, een werpen van onze zorg op Hem, door ons zelf, of onze weg aan Hem te bevelen en over te geven. Dit alles nu gaat niet verder, dan dat de ziel zich overgeeft aan God, om van Hem behandeld te worden, volgens de inhoud van het Verbond der genade, dat in het bloed van Christus bevestigd is. Dit kan een ziel niet doen zonder een ontdekking van vergeving bij God: maar wel zonder een bijzondere verzekering van haar eigen aandeel daaraan. Dit geloof, hetwelk aldus de Heere aanhangt, zal de mensen doen besluiten, dat het hun plicht is, de behandeling hunner zielen aan God te bevelen en over te geven, Hem aan te kleven zoals Hij zich in Christus geopenbaard heeft, en het welbehagen van Zijn wil af te wachten: ja het zal hen in staat stellen om Christus boven alles te kiezen, en hen veilig, ofschoon mogelijk op sommige tijden niet altijd troostelijk, ten hemel inbrengen.
De openbaring of ontdekking van de vergeving, die gedaan wordt in het Evangelie, bewijst deze waarheid. De eerste voorstelling daarvan is niet, dat zijn zonden vergeven zijn. Neen, maar alleen dat er verlossing en vergeving van zonden is in Christus. Zo wordt deze zaak door de apostel voorgesteld, Hand. 13 : 38, 39: Zo zij u dan bekend, mannen broeders! dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt; en dat van alles, waarvan gij niet kondt gerechtvaardigd warden door de Wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dit alles kan geloofd worden, zonder dat iemand van zijn eigen personeel aandeel aan de gemelde dingen, verzekerd is. Waar nu dit geloofd wordt, met het geloof dat het Evangelie vereist, dat geloof is zaligmakend, en is de wortel van een evangelische, aangename gehoorzaamheid. De verzoening door Christus, zeg ik, de volheid der verlossing die in Hem is, en dus ook de vergeving door Zijn bloed voor de gelovigen, voortvloeiende uit de goede wil, de genade en liefde des Vaders, is de eerste evangelieontdekking, waar een zondaar zich op een zaligmakende wijze mede verenigt. De bijzondere verzekering ontstaat naderhand, of kan naderhand ontstaan. Dit wordt dan ook in de stelling verondersteld.

Tot zover Owen. Het geheel is terug te lezen in zijn verklaring van Psalm 130 "Bij U is vergeving", ook beschikbaar via Theologienet. Dan is het ongeveer blz. 78 in de RTF-versie.
- Mannetje -

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3861
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 10 Okt 2018, 21:27

Mannetje schreef:Ik las het volgende bij dr. Owen:

Zaligmakend geloof, daar geen verzekering is.
Daar wordt ook ondersteld dat er een zaligmakende overreding of ontdekking van vergeving bij God is of zijn kan, daar geen verzekering is van een bijzonder aandeel daaraan; of dat onze eigen zonden in het bijzonder vergeven zijn. Dit is de toestand, waarin een belofte van genadige aanneming bij God aan toegezegd is, en is daarom zaligmakend, Jes. 50 : 10: Wie is er onder ulieden, die de Heere vreest, die naar de stem Zijns knechts hoort? als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des Heeren, en steune op zijn God. Hier vinden wij de vreze des Heeren en het horen naar, of gehoorzamen van de stem Zijns knechts, met een gezegende bemoediging, om in God en Zijn algenoegzaamheid te berusten; en nochtans geen verzekering, noch licht, maar duisternis, en wel een wandelen of verblijf daarin voor een lange tijd. Want niemand kan in de duisternis wandelen, en niets dan duisternis ontmoeten, zonder enige straal van licht te hebben, gelijk de woorden betekenen, n.l. de verzekering van de liefde Gods in de vergeving van zijn zonden. En nochtans wordt aan het geloof van zulk een, en aan zijn gehoorzaamheid daaruit voortkomende, deze genadige belofte gedaan, om aanneming bij God te vinden. Ontelbare getuigenissen en voorbeelden zouden tot dit einde bijgebracht kunnen worden. Dit zal ik nader verklaren door twee aanmerkingen: de een rakende de natuur des geloofs, en de ander omtrent het voorstel van de zaak die geloofd moet worden, namelijk de vergeving.
Het geloof wordt genoemd, en is ook een aanhangen aan de Heere, Deut. 4 : 4: Gij daarentegen, die de Heere, uw God, aanhingt; dat is, gij die geloofd hebt; zo ook Jozua 23 : 8: De Heere, uw God, zult u aanhangen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in 't Nieuwe Testament, Hand. 11 23: En vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven, of standvastig zouden blijven geloven. Het wordt ook dikwijls uitgedrukt door te vertrouwen op de Heere; een wentelen van onze weg, een werpen van onze zorg op Hem, door ons zelf, of onze weg aan Hem te bevelen en over te geven. Dit alles nu gaat niet verder, dan dat de ziel zich overgeeft aan God, om van Hem behandeld te worden, volgens de inhoud van het Verbond der genade, dat in het bloed van Christus bevestigd is. Dit kan een ziel niet doen zonder een ontdekking van vergeving bij God: maar wel zonder een bijzondere verzekering van haar eigen aandeel daaraan. Dit geloof, hetwelk aldus de Heere aanhangt, zal de mensen doen besluiten, dat het hun plicht is, de behandeling hunner zielen aan God te bevelen en over te geven, Hem aan te kleven zoals Hij zich in Christus geopenbaard heeft, en het welbehagen van Zijn wil af te wachten: ja het zal hen in staat stellen om Christus boven alles te kiezen, en hen veilig, ofschoon mogelijk op sommige tijden niet altijd troostelijk, ten hemel inbrengen.
De openbaring of ontdekking van de vergeving, die gedaan wordt in het Evangelie, bewijst deze waarheid. De eerste voorstelling daarvan is niet, dat zijn zonden vergeven zijn. Neen, maar alleen dat er verlossing en vergeving van zonden is in Christus. Zo wordt deze zaak door de apostel voorgesteld, Hand. 13 : 38, 39: Zo zij u dan bekend, mannen broeders! dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt; en dat van alles, waarvan gij niet kondt gerechtvaardigd warden door de Wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dit alles kan geloofd worden, zonder dat iemand van zijn eigen personeel aandeel aan de gemelde dingen, verzekerd is. Waar nu dit geloofd wordt, met het geloof dat het Evangelie vereist, dat geloof is zaligmakend, en is de wortel van een evangelische, aangename gehoorzaamheid. De verzoening door Christus, zeg ik, de volheid der verlossing die in Hem is, en dus ook de vergeving door Zijn bloed voor de gelovigen, voortvloeiende uit de goede wil, de genade en liefde des Vaders, is de eerste evangelieontdekking, waar een zondaar zich op een zaligmakende wijze mede verenigt. De bijzondere verzekering ontstaat naderhand, of kan naderhand ontstaan. Dit wordt dan ook in de stelling verondersteld.

Tot zover Owen. Het geheel is terug te lezen in zijn verklaring van Psalm 130 "Bij U is vergeving", ook beschikbaar via Theologienet. Dan is het ongeveer blz. 78 in de RTF-versie.Of Owen moet iets anders bedoelen,
maar ik lees in onze eigen Catechismus toch echt iets anders:

Wat is een waar geloof?
Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft , maar ook een vast vertrouwen , hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt , dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade,alleen om der verdienste van Christus wil.

Dat gaat dan toch juist wel over een bijzonder deel of personeel aandeel zoals Owen dat noemt.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5258
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Mannetje » 10 Okt 2018, 21:37

Daarom vond ik het ook een opvallend stuk.
- Mannetje -

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6017
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor J.C. Philpot » 10 Okt 2018, 23:13

Toch spreekt de bijbel over een klein geloof en eenvgroot geloof. Wat is het verschil tussen die 2? Dat is wat ik me dan afvraag.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor liz boer » 10 Okt 2018, 23:25

J.C. Philpot schreef:Toch spreekt de bijbel over een klein geloof en eenvgroot geloof. Wat is het verschil tussen die 2? Dat is wat ik me dan afvraag.

Een klein geloof denkt klein van God
Een groot geloof denkt groot van God
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Ditbenik
Berichten: 1910
Lid geworden op: 25 Feb 2011, 18:09

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Ditbenik » 11 Okt 2018, 09:14

liz boer schreef:
J.C. Philpot schreef:Toch spreekt de bijbel over een klein geloof en eenvgroot geloof. Wat is het verschil tussen die 2? Dat is wat ik me dan afvraag.

Een klein geloof denkt klein van God
Een groot geloof denkt groot van God


Mooi verwoord. Zo is het maar net!

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6017
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor J.C. Philpot » 11 Okt 2018, 09:42

liz boer schreef:
J.C. Philpot schreef:Toch spreekt de bijbel over een klein geloof en eenvgroot geloof. Wat is het verschil tussen die 2? Dat is wat ik me dan afvraag.

Een klein geloof denkt klein van God
Een groot geloof denkt groot van God

Zouden we ook de volgende conclusie kunnen trekken?
* Klein geloof is kleine zekerheid en grote twijfel
* Groot geloof is grote zekerheid en kleine twijfel
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Jantje » 11 Okt 2018, 09:47

Hoe zit het dan met de tekst uit Matthéüs 17 vers 20b: (...) Want voorwaar zeg Ik u, zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen vanhier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6017
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor J.C. Philpot » 11 Okt 2018, 09:50

Jantje schreef:Hoe zit het dan met de tekst uit Matthéüs 17 vers 20b: (...) Want voorwaar zeg Ik u, zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen vanhier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Dat geeft aan dat een klein geloof genoeg is om bergen te verzetten. Een klein geloof heeft net zoveel deel aan Christus als een groot geloof. Alleen kun je minder van "genieten" en uit de verzekering leven.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27851
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Tiberius » 11 Okt 2018, 09:56

Spurgeon zegt er dit van (in een preek over Mattheüs 14:31):

Sterk geloof is tevreden zonder tekenen, zonder bijzonderheden, zonder wonderen. Het gelooft God enkel op Zijn woord en vraagt niet om een wonder tot bevestiging; zijn vertrouwen op Christus is zodanig, dat het niet vraagt om een teken in de hemelen boven of in de zeeën beneden. Klein geloof met zijn: "Indien Gij het zijt," moet tekenen en wonderen hebben, of het geeft zich aan twijfelzucht over. Heuglijke overpeinzingen, merkwaardige dromen, zonderlinge beschikkingen, treffende antwoorden op het gebed, bijzondere gemeenschapsoefeningen - klein geloof moet iets hebben, dat van het gewone afwijkt, of het zakt in. Het voortdurend geroep van klein geloof is: "Toon mij een teken ten goede." Klein geloof is niet voldaan met de boog, welke God in de wolken gesteld heeft, maar zou het gehele uitspansel wel met hemelse kleuren beschilderd willen zien. Het is niet voldaan met het gewone deel van de heiligen, maar moet meer hebben, meer doen en meer gevoelen dan de overige discipelen.


https://www.iclnet.org/pub/resources/te ... t1431.html

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Jantje » 11 Okt 2018, 09:59

Ja, maar volgens mij is de uitdrukking van @liz boer dan niet goed. Of nu een vingerhoed of een emmer vol zit met water, voor beiden geldt: vol is vol. Dus ik zou absoluut niet de woorden in de mond willen nemen dat een klein geloof kleiner van God zou denken.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7655
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Herman » 11 Okt 2018, 10:02

Jantje schreef:Ja, maar volgens mij is de uitdrukking van @liz boer dan niet goed. Of nu een vingerhoed of een emmer vol zit met water, voor beiden geldt: vol is vol. Dus ik zou absoluut niet de woorden in de mond willen nemen dat een klein geloof kleiner van God zou denken.

Wat is het dan? Denk ook aan de bestraffing op het meer waar de Heere Jezus zijn discipelen kleingelovigheid verwijt.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6017
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor J.C. Philpot » 11 Okt 2018, 10:09

Misschien heeft het volgende ons wat te zeggen over dit antwoord. Hier lezen we wat de Heere Jezus een groot geloof vind:
Lukas schreef: En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.

Wat kunnen we hier van leren?
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 658
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor Vagari » 11 Okt 2018, 10:22

Owen schreef:De verzoening door Christus, zeg ik, de volheid der verlossing die in Hem is, en dus ook de vergeving door Zijn bloed voor de gelovigen, voortvloeiende uit de goede wil, de genade en liefde des Vaders, is de eerste evangelieontdekking, waar een zondaar zich op een zaligmakende wijze mede verenigt. De bijzondere verzekering ontstaat naderhand, of kan naderhand ontstaan. Dit wordt dan ook in de stelling verondersteld.
Misschien bedoeld Owen dat, als het Evangelie tot jou komt, het op dat moment eindelijk eens niet meer om jou draait. Dan zie je alleen nog de Vader en Zijn onuitsprekelijke Gave.

dennis
Berichten: 1637
Lid geworden op: 01 Mar 2011, 15:09

Re: Zekerheid van geloof

Berichtdoor dennis » 11 Okt 2018, 13:35

Bij het verschil tussen een klein en een groot geloof gaat het om de mate van vertrouwen en het jezelf toevertrouwen aan de Heere. Alles van jezelf kwijt zijn, om alles in Jezus Christus te zien.

Er bestaan geen grote of kleine gelovigen, want iemand die vandaag een groot geloof mag hebben, kan morgen een kleingelovige zijn.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten