Wedergeboorte

Democritus
Berichten: 1442
Lid geworden op: 30 Aug 2004, 19:29
Locatie: Alhier

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Democritus » 19 Jan 2011, 19:48

Tiberius schreef:
MarthaMartha schreef:Waar geloof aanwezig is, kun je de wedergeboorte veronderstellen, anders was het geloof er niet.

Alleen als er sprake is van zaligmakend geloof. Anders kan er wel sprake zijn van geloof zonder wedergeboorte.

MarthaMartha schreef:Evenals dat een kind van God mag wéten uitverkoren te zijn, omdat alleen wie uitverkoren is tot God zal komen.

Dat is een cirkelredenering, want hoe weet iemand dat hij/zij een kind van God is?


Johannes 1 vers 12:

Maar allen die Hem aangenomen (ontvangen) hebben, hun heeft Hij macht (voorrecht) gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Als een mens gelooft dat Jezus is de Christus dan zal hij zalig worden. Dan getuigt inderdaad, zoals Bert schrijft, de Geest met die geest van de mens dat hij/zij een kind van God is.

Hoe kunnen we dat dan weten? Als leer en leven overeenstemmen het Woord dan is dat voor anderen voldoende. Daarnaast heeft de gelovige zichzelf te beproeven.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Bert Mulder » 19 Jan 2011, 19:48

refo schreef:
Maar niet iets waarnaar gespeurd moet worden.
Want daar loopt de boel in het honderd.

Als de DL zeggen dat ouders niet over hun vroeggestorven kinderen in hoeven zitten geeft dat al aan hoe we tegen die kinderen aan dienen te kijken. Dat was namelijk een verwijt van de Remonstranten, dat we niets van de kinderen vonden.
Intussen zijn we zo ver dat WIJ als GG de Remonstranten dat toegeven: inderdaad, als die kinderen niet verkoren waren , zijn ze verloren. Zo werkt dat nu eenmaal, jammer.

Maar als dat door de DL gesteld wordt, kunnen we daarmee ook verder. Het is niet zo dat ze dan zeggen: maar als een kind 6 is, of 8, of 12 of 16 dan telt dat niet meer. Dan is er een bijzondere werking van Gods Geest nodig.
Ze ontkennen niet dat dat bestaat, maar ze beschrijving die 'wedergeboorte' in H3/4. Maar ze beseffen meteen dat ze door zo tegen de Remonstranten te belijden, ze de gewone gelovigen onzeker maken. Want die kennen dat doorgaans niet, wat in h3/4 12 staat. En daarom volgt meteen 3/4-13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.

En het is logisch ook. Want op het moment dat je stelt: je moet en je zult moeten gevoeld hebben dat je in de dusiternis lag. En je zult en je moet gevoeld hebben getrokken te zijn tot Zijn wonderbaar licht. En iedereen is het eens.
Dan opent zich meteen de vraag: wat voel je dan en wanneer beeld je je het in en wanneer is dat echt.
En dat weet geen mens.
Omdat het een zaak is tussen God en de mens via ZIjn WOord en beloften.


En ben ik het deze keer HELEMAAL met Refo eens...

En wil dat nog onderstrepen door dit toe te voegen:

Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet men God bidden, Die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren; en wij moeten ons geenszins tegenover hen verhovaardigen, alsof wij onszelven uitgezonderd hadden. (DL 3/4-15)
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Fjodor
Berichten: 2970
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Fjodor » 19 Jan 2011, 20:11

Bert Mulder schreef:
JolandaOudshoorn schreef:
Fjodor schreef:
JolandaOudshoorn schreef:Ik begin volgens mij een beetje kierewiet te worden van dit topic. Voor mijn gevoel zijn we het aardig met elkaar eens, alleen als we dat te beginnen te zeggen, dan is er wel een verschil. Ik vraag me af: zijn we het niet met elkaar eens, om het niet eens zijn, of is er echt verschil.

Een beetje samenvattend kom ik zelf tot de volgende conclusies:
Iedereen is het eens dat er wedergeboorte plaats moet vinden
Iedereen is het eens dat dit punt niet altijd exact is aan te wijzen in het leven, maar dat we ervan uitgaan dat er een moment of periode is geweest waar we wisten: ik kan niet op deze manier voor God verschijnen, want ik ben een zondig mens. Vervolgens is er bij degene die wedergeboren zijn, ook een moment of periode dat men zeker kan zeggen: mijn zonden zijn vergeven, ik ben rechtvaardig voor God door Jezus Christus.
Iedereen is het eens dat er uitzonderingen zijn van personen die vanaf de moederschoot wedergeboren zijn, maar dat dit niet tot standaard mag worden geheven.
Iedereen is het eens dat elke ware gelovige momenten kent van ellende, verlossing en dankbaarheid.

Is mijn conclusie juist??!

Ik weet niet of wedergeboorte plaats moet vinden (jonggestorven kinderen kunnen misschien vanwege het geloof van hun ouders gered worden, ook al zijn ze zelf nog niet wedergeboren).
Afgewezen zegt dat gelovigen exact moeten kunnen aanwijzen wanneer ze veranderd zijn (als ik het goed heb begrepen).
En ik denk (met Bert en MarthaMartha) dat er voor veel gelovigen geen periode is geweest waarover ze zeggen dat ze toen niet voor God konden verschijnen.
Willem en Tiberius en Afgewezen zeggen dat er geen mensen zijn die vanaf de moederschoot wedergeboren zijn.

Al met al weten we het niet.

Ipv veel gelovigen moet je zetten: sommige gelovigen. Verder denk ik dat wedergeboorte altijd noodzakelijk is, aangezien Jezus zelf zegt: Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet ingaan.


precies. Wedergeboorte is ALTIJD een vereiste.

Volgens mij zeggen de DL in 1-17 dat de jonggestorven kinderen van gelovigen sowieso behouden zijn.
Zouden ze dan bedoelen dat die kinderen altijd wedergeboren zijn op het moment dat ze sterven? Nee volgens mij niet. Ik zou zeggen dat de kinderen krachtens verbond behouden zijn (zie de verwijzing naar Gen 17:7).
Kinderen kunnen niet geloven en dus ook niet wedergeboren zijn, daar hebben ze het verstand niet voor (Brakel), en toch kunnen ze behouden zijn.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer

PvS
Inactief
Berichten: 1298
Lid geworden op: 16 Okt 2008, 21:08

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor PvS » 19 Jan 2011, 20:15

Marieke schreef:Ik heb een heel mooi boekje in mijn bezit wat ik iedereen kan aanraden. Het heet "der vromen ondervinding op de weg naar de hemel" van Lambertus Myseras. Een heel eenvoudig boekje waarin de hele heilsweg in vraag en antwoord wordt weergegeven. Daar wordt het volgende over de wedergeboorte (van jongsaf) gezegd:

Kan en moet elk het uur en de juiste tijd van zijn verandering en wedergeboorte weten; is dat volstrekt noodzakelijk voor allen?
Antw: Gans niet; dat is het hart van vele ware wedergeborenen, die van jongsaf getrokken zijn, bedroeven, die de Heere niet bedroefd wil hebben, omdat zij het nooit kunnen of zullen weten
......
zij zijn evenals de blindgeborene; die wist wel dat hij blind geweest was en nu zag, maar hoe dat geschied was, wist hij niet.

Myseras zal wel niet goed zijn Bijbel hebben nagelezen.
Johannes 9 vs. 10 en 11; Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende.
Eén ding weet ik, dat ik blind ben en niet zie...

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10689
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Mister » 19 Jan 2011, 20:17

PvS schreef:
Marieke schreef:Ik heb een heel mooi boekje in mijn bezit wat ik iedereen kan aanraden. Het heet "der vromen ondervinding op de weg naar de hemel" van Lambertus Myseras. Een heel eenvoudig boekje waarin de hele heilsweg in vraag en antwoord wordt weergegeven. Daar wordt het volgende over de wedergeboorte (van jongsaf) gezegd:

Kan en moet elk het uur en de juiste tijd van zijn verandering en wedergeboorte weten; is dat volstrekt noodzakelijk voor allen?
Antw: Gans niet; dat is het hart van vele ware wedergeborenen, die van jongsaf getrokken zijn, bedroeven, die de Heere niet bedroefd wil hebben, omdat zij het nooit kunnen of zullen weten
......
zij zijn evenals de blindgeborene; die wist wel dat hij blind geweest was en nu zag, maar hoe dat geschied was, wist hij niet.

Myseras zal wel niet goed zijn Bijbel hebben nagelezen.
Johannes 9 vs. 10 en 11; Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende.


Ik neem aan dat jij ook wel begrijpt dat Myseras hier niet de methode van genezing op het oog heeft maar het diepe geheimenis van komst van de vrede met God in het hart van de blindgeborene.

Fjodor
Berichten: 2970
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Fjodor » 19 Jan 2011, 20:22

Joannah schreef:
Fjodor schreef:
Joannah schreef:Vraagje aan jou en Fjodor dan, waarom is dan de minste in het Koninkrijk der hemelen meerder dan Johannes de Doper?
Want je kunt je gelijk wel wegkapen bij eern ander, maar zonder onderbouwing zegt een mening niet veel.
ook al heb ik ongelijk, ik licht mijn mening wel toe :-)

Wil je zeggen dat ik mijn meningen niet onderbouw?.. En waar kaap ik mijn gelijk weg? ::please
Maar dat is volgens mij omdat die minste leeft in de nieuwe bedeling waar het volmaakte Offer gebracht is, de grond onder het verbond met God daadwerkelijk gelegd is, de opgestane Koning met eer en heerlijkheid gekroond is. En omdat die minste met die kennis leven mag. Dat is toch heel wat meer dan Johannes de Doper die daar naar uit moest zien.
Sorry, maar het is een smanraapsel van onsamenhangende termen voor me.
Hier snap ik niets van.
De wedergeboorte is iets van de nieuwe bedeling, de lichamelijke voorafschaduwing zou spoedig overgaan in de beloofde geestelijke verwezenlijking ervan.
En daarom was Johannes de laatste profeet van de oude bedeling, en Jezus de eersteling van de nieuwe bedeling.
Hoe zou het anders komen dat de joodse Schriftgeleerden nog nooit gehoord hadden van het begrip wedergeboorte?
Als de bijbel zegt dat we in het bad der wedergeboorte begraven worden met Jezus om er vervolgens met Hem uit op te staan, kon er in de oude bedeling nog geen sprake van zijn.

Je snapt er niets van omdat je dat wat in ons gebeurt belangrijker acht dan dat wat buiten ons gebeurt.
De essentiële verandering met de overgang van de bedeling rond de tijd van Jezus gaat niet over zaken in ons maar over zaken buiten ons. En vanwege die zaken buiten ons, namelijk vanwege Christus' werk (die ik hierboven genoemd heb maar die jij onsamenhangend vindt), is de minste in het Koninkrijk meer dan Johannes de Doper. Want de essentie van het Koninkrijk is dat Christus er de verhoogde Koning van is.
Wedergeboorte gaat door het geloof, Joannah, Abraham geloofde, en was dus ook wedergeboren.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer

Zonderling
Berichten: 4330
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Zonderling » 19 Jan 2011, 20:31

refo schreef:... ze beschrijving die 'wedergeboorte' in H3/4. Maar ze beseffen meteen dat ze door zo tegen de Remonstranten te belijden, ze de gewone gelovigen onzeker maken. Want die kennen dat doorgaans niet, wat in h3/4 12 staat. En daarom volgt meteen 3/4-13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.

Zie de door mij rood gekleurde zin.
Zo kunnen we de Dordtse vaderen laten buikspreken over hun graf heen.
Alsof zij III/IV.12 schreven hoe het kán gaan, in plaats van hoe het in de wedergeboorte gáát.

Bert Mulder schreef:En ben ik het deze keer HELEMAAL met Refo eens...

En wil dat nog onderstrepen door dit toe te voegen:

Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet men God bidden, Die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren; en wij moeten ons geenszins tegenover hen verhovaardigen, alsof wij onszelven uitgezonderd hadden. (DL 3/4-15)


Deze passage gaat over hoe we over anderen moeten spreken en oordelen en kan dus onmogelijk gesteld worden tegenover de noodzaak van een persoonlijk doorleefde wedergeboorte.

PvS
Inactief
Berichten: 1298
Lid geworden op: 16 Okt 2008, 21:08

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor PvS » 19 Jan 2011, 20:36

Mister schreef:
PvS schreef:
Marieke schreef:Ik heb een heel mooi boekje in mijn bezit wat ik iedereen kan aanraden. Het heet "der vromen ondervinding op de weg naar de hemel" van Lambertus Myseras. Een heel eenvoudig boekje waarin de hele heilsweg in vraag en antwoord wordt weergegeven. Daar wordt het volgende over de wedergeboorte (van jongsaf) gezegd:

Kan en moet elk het uur en de juiste tijd van zijn verandering en wedergeboorte weten; is dat volstrekt noodzakelijk voor allen?
Antw: Gans niet; dat is het hart van vele ware wedergeborenen, die van jongsaf getrokken zijn, bedroeven, die de Heere niet bedroefd wil hebben, omdat zij het nooit kunnen of zullen weten
......
zij zijn evenals de blindgeborene; die wist wel dat hij blind geweest was en nu zag, maar hoe dat geschied was, wist hij niet.

Myseras zal wel niet goed zijn Bijbel hebben nagelezen.
Johannes 9 vs. 10 en 11; Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende.


Ik neem aan dat jij ook wel begrijpt dat Myseras hier niet de methode van genezing op het oog heeft maar het diepe geheimenis van komst van de vrede met God in het hart van de blindgeborene.

Hoe het geschied was bij de blindgeborene wordt hem nader verklaard in het 37ste vers; En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.
M.i. was de blindgeborene al gerechtvaardigd voor zijn gang naar het badwater Siloam. Dit verklaard ook de woorden hiervoor geschreven, "en gij hebt Hem gezien". Dit houdt in dat hij Christus al gezien had met geestelijke ogen. In deze geschiedenis wordt ons getoond dat wedergeboorte en rechtvaardigmaking in een punt des tijds geschiedt. En dat gebeurt nooit onbewust.
Eén ding weet ik, dat ik blind ben en niet zie...

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Bert Mulder » 19 Jan 2011, 20:38

Zonderling schreef:Deze passage gaat over hoe we over anderen moeten spreken en oordelen en kan dus onmogelijk gesteld worden tegenover de noodzaak van een persoonlijk doorleefde wedergeboorte.


nee, het gaat inderdaad niet over de noodzaak van wedergeboorte, die we allen nodig hebben.

Maar het spreekt over het oordelen van harten van anderen, en het pogen in hun harten te kijken, of dat hart wel of niet wedergeboren is... En dat is alleen Gods zaak....
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Democritus
Berichten: 1442
Lid geworden op: 30 Aug 2004, 19:29
Locatie: Alhier

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Democritus » 19 Jan 2011, 20:56

Zonderling en anderen schreef: Deze passage gaat over hoe we over anderen moeten spreken en oordelen en kan dus onmogelijk gesteld worden tegenover de noodzaak van een persoonlijk doorleefde wedergeboorte.


Gaat het om het doorleven van de wedergeboorte?
Volgens mij kunnen we alleen maar concluderen dat er wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Op het moment dat een gelovige in waar geloof Jezus aangrijpt als zijn enige Redder en Zaligmaker dan heeft er een wilsverandering plaatsgevonden. De gelovige ziet achteraf dat zijn wil veranderd is en dat hij alleen en alleen daardoor Jezus kon aannemen als zijn persoonlijke Verlosser. De bijbel spreekt over geloof en bekering als oproep aan de mens en stelt daartegen over dat deze mens dat alleen kan doen indien deze mens wederom geboren is. Volgens mij hoeven we niet verder te gaan.

Kan ieder mens zijn wedergeboorte of eertijds aanwijzen? Ik denk het niet maar waarschijnlijk wel velen. Daar zijn de meeste het denk ik wel over eens. Maar het gevolg daarvan is dat bepaalde mensen ´vuurbang´ worden om toch maar niet te snel de handen op te leggen en te denken dat iemand één van degene is die het niet kan aanwijzen. Maar m.i. hoeven we daar niet bang voor te zijn als we er mee stoppen om het willen benaderen vanuit de wedergeboorte. Benader het vanuit geloof en bekering en durf, eerlijk voor jezelf en mild voor anderen, de sluitrede zoals Brakel ook doet op te maken.

Ik denk wel dat iedere waar gelovige zal kunnen getuigen van een verlangen / wil om God te dienen. De oprechtheid van dit verlangen blijkt m.i. uit het feit dat de gelovige altijd tekort ziet bij zichzelf en weer om vergeving terug moet naar de Voorbidder. Terwijl er juist in de Bijbel staat dat er niemand is die God dient niet tot één toe. Indien een mens constateert dat zijn wil veranderd is, zich vastklampt aan zijn Zaligmaker en berouw heeft over zijn zonden dan mag hij m.i. concluderen dat er sprake is van waar geloof en daarmee van wedergeboorte. De Bijbelse kenmerken van een waar geloof zijn niet herkennen aan een eertijds maar een hier en nu. Kijk bijvoorbeeld naar de zaligsprekingen.. zalig zijn de zachtmoedigen etc. en dan staat er direct achter de zaligsprekingen en degenen die dit doet die zal vergeleken worden met een wijs man etc.

Ik denk dat als wij geen zitten wroeten in de wedergeboorte dat wij er nooit uitkomen omdat dit het verborgen werk van God is en openbaar komt in de vruchten van geloof en bekering.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above

ZWP
Berichten: 1383
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:43

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ZWP » 19 Jan 2011, 21:19

Bert Mulder schreef:
Ik meen te stellen dat voor kinderen van gelovige ouders het normale is, dat ze in het geloof opgroeien, van de vroegste kinderjaren.... en dat net zo als je niet over je geboorte dag kunt vertellen, zo min kunnen de zulken over hun wedergeboorte dag vertellen....

Ik denk dat dit een belangrijke constatering is.
Wedergeboorte heet niet voor niets zo.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Afgewezen » 19 Jan 2011, 21:31

ZWP schreef:
Bert Mulder schreef:
Ik meen te stellen dat voor kinderen van gelovige ouders het normale is, dat ze in het geloof opgroeien, van de vroegste kinderjaren.... en dat net zo als je niet over je geboorte dag kunt vertellen, zo min kunnen de zulken over hun wedergeboorte dag vertellen....

Ik denk dat dit een belangrijke constatering is.
Wedergeboorte heet niet voor niets zo.

Ik denk het niet. Niet wat Bert zegt en niet wat ZWP zegt.
En wat de kinderen van gelovigen betreft die jong sterven: als je aanneemt dat zij behouden zijn als ze sterven, dan betekent dit niet dat ze al wedergeboren waren of iets van dien aard, maar in feite alleen maar dat ze behouden worden wanneer ze sterven. Niet dat ze al jong behouden zijn en zeker niet dat dit de 'normale' gang van zaken is. Er zijn overigens theologen die denken dat dit voor alle jonggestorven kinderen geldt, ook van niet-gelovige ouders.

Verder denk ik dat JolandaOudshoorn het wel goed samengevat heeft. En ik zeg niet dat iemand niet vanaf zijn prille jeugd wedergeboren kan zijn, maar het behoort tot de uitzonderingen en aan zo'n kind is dat ook wel te merken. Zie de beschrijvingen die inmiddels de revue zijn gepasseerd.
Een soort 'tussenpositie' voor kinderen van gelovigen zoals Fjodor stelt, vind ik al helemaal niet in de Bijbel terug: niet helemaal gelovig, niet helemaal ongelovig, vlees noch vis dus.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Afgewezen » 19 Jan 2011, 21:33

Democritus schreef:Ik denk dat als wij geen zitten wroeten in de wedergeboorte dat wij er nooit uitkomen omdat dit het verborgen werk van God is en openbaar komt in de vruchten van geloof en bekering.

Ik weet niet wat jij je voorstelt bij 'wroeten in de wedergeboorte', maar ik stel dat iemand die tot zijn verstand gekomen is en wedergeboren wordt, wéét wat er met hem/haar gebeurt (ja, ook een kind van vier kan dat begrijpen): vanuit de duisternis tot het licht, van ongelovige tot gelovige, eerst zonder God, dan verzoend met God.
Laatst gewijzigd door Afgewezen op 19 Jan 2011, 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Marnix » 19 Jan 2011, 21:38

@ZWP

Hm, je moet wel uitkijken de geboorte-vergelijking te ver door te trekken. Wedergeboorte is geestelijk opnieuw geboren worden en niet lichamelijk (zoals Jezus duidelijk aangeeft als Nicodemus vraagt of een mens dan in de schoot van zijn moeder moet terugkeren om opnieuw geboren te worden). Dat iemand van zijn lichamelijke geboorte niks kan herinneren is dus geen bewijs dat hij ook niets weet van de wedergeboorte.
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."

Fjodor
Berichten: 2970
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Fjodor » 19 Jan 2011, 21:42

Afgewezen schreef:
ZWP schreef:
Bert Mulder schreef:
Ik meen te stellen dat voor kinderen van gelovige ouders het normale is, dat ze in het geloof opgroeien, van de vroegste kinderjaren.... en dat net zo als je niet over je geboorte dag kunt vertellen, zo min kunnen de zulken over hun wedergeboorte dag vertellen....

Ik denk dat dit een belangrijke constatering is.
Wedergeboorte heet niet voor niets zo.

Ik denk het niet. Niet wat Bert zegt en niet wat ZWP zegt.
En wat de kinderen van gelovigen betreft die jong sterven: als je aanneemt dat zij behouden zijn als ze sterven, dan betekent dit niet dat ze al wedergeboren waren of iets van dien aard, maar in feite alleen maar dat ze behouden worden wanneer ze sterven. Niet dat ze al jong behouden zijn en zeker niet dat dit de 'normale' gang van zaken is. Er zijn overigens theologen die denken dat dit voor alle jonggestorven kinderen geldt, ook van niet-gelovige ouders.

Verder denk ik dat JolandaOudshoorn het wel goed samengevat heeft. En ik zeg niet dat iemand niet vanaf zijn prille jeugd wedergeboren kan zijn, maar het behoort tot de uitzonderingen en aan zo'n kind is dat ook wel te merken. Zie de beschrijvingen die inmiddels de revue zijn gepasseerd.
Een soort 'tussenpositie' voor kinderen van gelovigen zoals Fjodor stelt, vind ik al helemaal niet in de Bijbel terug: niet helemaal gelovig, niet helemaal ongelovig, vlees noch vis dus.

Wat doe jij met het heilig zijn van 1 Kor 7 dan?
Ik zou zeggen: op basis van het geloof van de ouders vlees (daarom zijn ze heilig), op basis van het eigen geloof vis (daarom moet het wedergeboren worden).
Zolang het zelf niet kan geloven is dat voldoende, maar op een bepaald moment wordt het kind zelf volwassen en moet het van eigen geloof bouwen.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten