Vraag over een bijbeltekst

Online
Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 378
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 20 Mar 2021, 12:17

Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. (Spreuken 8:23)

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 22 Mar 2021, 11:01

Johannes S schreef:
Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1


Fijn dat je hierop reageer. Je hebt echt gelijk en persoonlijk ik sta ik midden in die realiteit. Het boek Prediker is voor mij dan ook als een meditatie over wat het voor ons leven betekent om als een "gefluister" te zijn; gesproken in de wind". Het ene moment hier en het volgende voor eeuwig weggevoerd. We zijn als een adem [ hebel ]; onze dagen zijn als een voorbijgaande schaduw '( Psalm 144: 3–4 ) Ik treur, zoals iedereen treurt, maar niet als degenen zonder hoop. Ik kreun, net als de Heere Jezus zelf ( Markus 7: 31–37 ; 8:12 ) en als de apostel Paulus ( Romeinen 8: 22–23 ).

Wat de tekst uit 1 Petrus 1 betreft, het is beter om in zijn verband te lezen.
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen, en, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Gevonden door Christus en in Hem ingelijfd, krijgt het leven een nieuwe impuls. De oogst van de verkondiging bestaat niet uit een verlept veldboeket of vergeeld gras. Wanneer Gods woord gehoor vindt, bloeit het leven op! ( Dr. P.H.R. van Houwelingen)

Online
Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 378
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 22 Mar 2021, 22:23

Susanna schreef:
Johannes S schreef:
Susanna schreef:
Johannes S schreef:Over de geest van de mensen staat geschreven dat het na de lichamelijke dood terugkeert tot God.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Dat de adem van dieren/beesten bij de dood naar beneden naar de aarde daalt betekent volgens mij dat het voor dieren dan helemaal over is.

Mensen staan nog een keer op.


Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker..

Het beeld van de mens is toch ook niet zo mooi na de zondeval, zonder Gods genade ? En ook een gelovige heeft nog met z'n vlees te maken.

Drie stukjes uit Gods Woord.. het nieuwe testament.
1. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen..Rom.8.
2. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom.8.
3. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 1 Petrus 1.

Ik heb absoluut niet de bedoeling om je depressief te maken, maar dit is wel óók realiteit (nog), toch?

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; 1 Petrus 1


Fijn dat je hierop reageer. Je hebt echt gelijk en persoonlijk ik sta ik midden in die realiteit. Het boek Prediker is voor mij dan ook als een meditatie over wat het voor ons leven betekent om als een "gefluister" te zijn; gesproken in de wind". Het ene moment hier en het volgende voor eeuwig weggevoerd. We zijn als een adem [ hebel ]; onze dagen zijn als een voorbijgaande schaduw '( Psalm 144: 3–4 ) Ik treur, zoals iedereen treurt, maar niet als degenen zonder hoop. Ik kreun, net als de Heere Jezus zelf ( Markus 7: 31–37 ; 8:12 ) en als de apostel Paulus ( Romeinen 8: 22–23 ).

Wat de tekst uit 1 Petrus 1 betreft, het is beter om in zijn verband te lezen.
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen, en, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.


Gevonden door Christus en in Hem ingelijfd, krijgt het leven een nieuwe impuls. De oogst van de verkondiging bestaat niet uit een verlept veldboeket of vergeeld gras. Wanneer Gods woord gehoor vindt, bloeit het leven op! ( Dr. P.H.R. van Houwelingen)

Graag gedaan. Je moet alles in z'n verband lezen. :)

Ik proef bij jou een manier van Schriftkritiek waar ik persoonlijk niet achter sta. Als ik tenminste goed proef, d.w.z. jou goed interpreteer.
Prediker is voor mij een canoniek boek en geïnspireerd door de Heilige Geest en het is realiteit en actueel al die ijdelheid der ijdelheden die Salomo om zich heen zag. Salomo kon daar ook overheen zien door het geloof. Daar ben je het mee eens zo te lezen. Dan zijn we het toch eens volgens mij.

Schrift met Schrift vergelijken. Het oude is nabij de verdwijning, maar nog niet geheel verdwenen.
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. (Spreuken 8:23)

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 22 Mar 2021, 23:06

@JohannesS, ik weet niet zo goed wat ik moet denken van je reactie.

1. Je proeft iets bij mij
2. Je zegt dat ik aan Schriftkritiek doe
3. Je staat daar niet achter

Daarna sluit je af met: "Het oude is nabij de verdwijning, maar nog niet geheel verdwenen". Ik begrijp niet waarom je deze tekst deelt.

Vers 13 (Hebr. 8) Nadat de tekst uit Jeremia 31:31-34 geciteerd is, geeft Paulus zijn commentaar erop en zag, dat als God Zelf spreekt van een nieuw verbond, dit aangeeft dat het eerste verouderd is en niet ver van verdwijning. Die laatste woorden - in het Grieks staat er 'engys aphanismou' - zijn een interessante beschrijving van het einde van de oude bedeling. De werkwoordsvorm van hetzelfde woord wordt gebruikt met betrekking tot het vergankelijke van een mensenleven in Jacobus 4:14. Het lijkt op een damp, die plotseling verschijnt en even snel weer verdwijnt. In God geschiedenisboek was alles wat met het oude verbond één geheel vormde bijna voorbij toen dit vers geschreven werd, Alle rituelen, die Mozes had voorgeschreven, werden onmogelijk gemaakt toen in 70 na Christus Titus, de Romeinse generaal, de gehele Tempel met de grond gelijk maakte. En tot op heden is deze nog steeds verdwenen.


De boodschap van Paulus aan deze ontmoedigde Joden, die dachten terug te gaan naar een meer joods geloof, is duidelijk. Ze kunnen gewoon niet teruggaan naar een inferieur verbond, dat op het punt staat volledig te verdwijnen.

Hoe interpreteer jij Hebr. 13:8? En waarom deelde je de tekst?

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 19 Jul 2021, 11:49

Exodus 3: 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

1. Wat voor link heeft deze tekst met de aanwezigheid van God?

Ik noem als voorbeeld het lied "Ik zal er zijn" van Sela:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.


2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
3. Betekent Ik zal zijn, die ik zijn zal wel "ik ben bij jou"?

Hoopvol
Berichten: 661
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Hoopvol » 19 Jul 2021, 13:59

Susanna schreef:Exodus 3: 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

1. Wat voor link heeft deze tekst met de aanwezigheid van God?

Ik noem als voorbeeld het lied "Ik zal er zijn" van Sela:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.


2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
3. Betekent Ik zal zijn, die ik zijn zal wel "ik ben bij jou"?

Volgens mij is de naam IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL tweeledig in betekenis:

Dat de Naam die de Heere gebruikt niet te peilen is. Een verborgenheid. Dat kan je ook terugvinden in Manoach, die vroeg naar de Engel Zijn Naam. En toen antwoordde de Engel des HEEREN: Waarom vraagt gij dus naar Mijn Naam? Die is toch wonderlijk.

En de andere betekenis is volgens mij dat de Heere met die naam iets laat zien dat Hij van eeuwigheid en tot in eeuwigheid is. De naam Eeuwige heeft deze betekenis ook. En, in het beginne was het Woord, en het Woord was bij God, enz. En dat staat er in de brief van Petrus(?): Maar het Woord des HEEREN blijft in der eeuwigheid. In Openbaringen: De Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Of zoals Johannes het waarschijnlijk gehoord heeft in de Hebreeuwse taal: de Aleph en de Thau.
Maar ook de grootheid en de almachtigheid komt in de Naam naar voren. Die is, en Die was, en Die komen zal. De Heere die de hemel en de aarde schiep, de Heere die het volk Israël uit Egypte haalde en in Kanaän bracht, enz. Die Heere waar de hele Bijbel vol van staat.

Wat een wonderlijke Naam! Wat een heerlijke Naam!

Hoopvol
Berichten: 661
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Hoopvol » 19 Jul 2021, 14:22

Susanna schreef:Exodus 3: 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

1. Wat voor link heeft deze tekst met de aanwezigheid van God?

Ik noem als voorbeeld het lied "Ik zal er zijn" van Sela:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.


2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
3. Betekent Ik zal zijn, die ik zijn zal wel "ik ben bij jou"?


Dat was niet echt een antwoord op jouw vraag.
1. Ik meen altijd begrepen te hebben dat de Heere er altijd voor het voor het volk Israël geweest is. Maar wel in een onzichtbare gedaante.
Mozes kreeg de opdracht van de Heere om naar het volk Israël te gaan. Mozes kreeg daar de Naam van de Heere mee om in die Naam tot het volk te spreken. Daarmee kon Mozes met autoriteit spreken voor de Israëlieten. Maar de Heere was toen nog niet zichtbaar voor het volk aanwezig. Dat gebeurde pas na het pascha, na de uittocht. Toen kwam de Heere in de vorm van een vuurkolom en wolkkolom. De Heere gaf toen een zichtbaar bewijs van Zijn tegenwoordigheid.

2. Ik denk het niet. De Naam staat trouwens, in de GBS versie tenminste, als IK ZAL ZIJN, en niet ik zal er zijn. Maar ik weet niet hoe dit in andere vertalingen staat. De Heere heeft deze Naam wel aan Zijn volk Israël gegeven als verzekering dat Hij de Opdrachtgever voor de uittocht was, en als verzekering dat Hij mee zal gaan. En de Heere ging mee. Maar om die woorden over te zetten naar het geestelijke leven en dan de hele gemeente op te leggen denk ik niet dat dat kan.

3. Zie 1 en 2

Online
Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 378
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 21 Jul 2021, 09:12

Susanna schreef:
2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, IK ZAL ZIJN. Wat betekent het precies? Gods soevereine handelen drukt het mijns inziens (onder meer) uit.
Door ongeloof zijn er heel veel Israëlieten gevallen toch? Als we geloven dat de Gemeente alle ware gelovigen zijn in nieuwtestamentische tijd en dat zij door God bewaard worden tot het einde, omdat er staat in Fil. 1:6: 'Vertrouwende dit zelve, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus' , en Heb. 12:2 '..ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, ...' , dan kan je mijns inziens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte tot het beloofde land niet (helemaal) vergelijken met de Gemeente, toch?

Aan de andere kant staat er Romeinen 11 ook een waarschuwing voor gelovigen
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. (Spreuken 8:23)

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4511
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Posthoorn » 21 Jul 2021, 10:18

Johannes S schreef:
Susanna schreef:
2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, IK ZAL ZIJN. Wat betekent het precies? Gods soevereine handelen drukt het mijns inziens (onder meer) uit.
Door ongeloof zijn er heel veel Israëlieten gevallen toch? Als we geloven dat de Gemeente alle ware gelovigen zijn in nieuwtestamentische tijd en dat zij door God bewaard worden tot het einde, omdat er staat in Fil. 1:6: 'Vertrouwende dit zelve, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus' , en Heb. 12:2 '..ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, ...' , dan kan je mijns inziens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte tot het beloofde land niet (helemaal) vergelijken met de Gemeente, toch?

Aan de andere kant staat er Romeinen 11 ook een waarschuwing voor gelovigen

En in 1 Kor. 10 wordt er wel degelijk een parallel getrokken tussen Israël en de gemeente. Zo lang de gemeente hier op aarde is, zullen er altijd ongelovigen met de gelovigen vermengd zijn. Die eersten behoren dan alleen maar 'uitwendig' tot de gemeente.

Gebruikersavatar
Charles
Berichten: 873
Lid geworden op: 06 Jan 2014, 09:44

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Charles » 21 Jul 2021, 11:04

Susanna schreef:Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker.


Beetje een late reactie maar toch: Vind je echt? Ik ben juist heel blij met Bijbelboek Prediker en het kan me juist enorm troosten. Waarschijnlijk omdat ik van nature eerder een pessimist ben. In de Prediker staan heel veel dingen waarvan ik denk: wat fijn dat dat ook gewoon eerlijk in de Bijbel staat en je dat blijkbaar wel mag denken. Ook de nuchtere opmerkingen dat je van zaken mag genieten.
'Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.' Søren Kierkegaard

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 21 Jul 2021, 11:50

Posthoorn schreef:
Johannes S schreef:
Susanna schreef:
2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, IK ZAL ZIJN. Wat betekent het precies? Gods soevereine handelen drukt het mijns inziens (onder meer) uit.
Door ongeloof zijn er heel veel Israëlieten gevallen toch? Als we geloven dat de Gemeente alle ware gelovigen zijn in nieuwtestamentische tijd en dat zij door God bewaard worden tot het einde, omdat er staat in Fil. 1:6: 'Vertrouwende dit zelve, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus' , en Heb. 12:2 '..ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, ...' , dan kan je mijns inziens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte tot het beloofde land niet (helemaal) vergelijken met de Gemeente, toch?

Aan de andere kant staat er Romeinen 11 ook een waarschuwing voor gelovigen

En in 1 Kor. 10 wordt er wel degelijk een parallel getrokken tussen Israël en de gemeente. Zo lang de gemeente hier op aarde is, zullen er altijd ongelovigen met de gelovigen vermengd zijn. Die eersten behoren dan alleen maar 'uitwendig' tot de gemeente.


Er is verband tussen de ervaring van Israël en het gedrag van de Korinthiërs (vers 11). De mislukkingen van Israël hoeven niet de onze te zijn, vanwege de trouw van God (vers 11 tot en met 17). Israëls verleden is een waarschuwing maar ook een bemoediging.

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 21 Jul 2021, 11:56

Hoopvol schreef:
Susanna schreef:Exodus 3: 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

1. Wat voor link heeft deze tekst met de aanwezigheid van God?

Ik noem als voorbeeld het lied "Ik zal er zijn" van Sela:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.


2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
3. Betekent Ik zal zijn, die ik zijn zal wel "ik ben bij jou"?


Dat was niet echt een antwoord op jouw vraag.
1. Ik meen altijd begrepen te hebben dat de Heere er altijd voor het voor het volk Israël geweest is. Maar wel in een onzichtbare gedaante.
Mozes kreeg de opdracht van de Heere om naar het volk Israël te gaan. Mozes kreeg daar de Naam van de Heere mee om in die Naam tot het volk te spreken. Daarmee kon Mozes met autoriteit spreken voor de Israëlieten. Maar de Heere was toen nog niet zichtbaar voor het volk aanwezig. Dat gebeurde pas na het pascha, na de uittocht. Toen kwam de Heere in de vorm van een vuurkolom en wolkkolom. De Heere gaf toen een zichtbaar bewijs van Zijn tegenwoordigheid.

2. Ik denk het niet. De Naam staat trouwens, in de GBS versie tenminste, als IK ZAL ZIJN, en niet ik zal er zijn. Maar ik weet niet hoe dit in andere vertalingen staat. De Heere heeft deze Naam wel aan Zijn volk Israël gegeven als verzekering dat Hij de Opdrachtgever voor de uittocht was, en als verzekering dat Hij mee zal gaan. En de Heere ging mee. Maar om die woorden over te zetten naar het geestelijke leven en dan de hele gemeente op te leggen denk ik niet dat dat kan.

3. Zie 1 en 2


@hoopvol, dank je wel. Je hebt me geholpen. Dat wat je bij 2. zegt dat bedoelde ik: IK ZAL ZIJN is toch heel wat anders dan IK ZAL ER ZIJN / ik ben bij je. Dat laatste is wel een Bijbelse realiteit voor een kind van God. Maar nooit buiten de vereniging met Christus Jezus om.

Susanna
Berichten: 541
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Susanna » 21 Jul 2021, 12:04

Charles schreef:
Susanna schreef:Ik vind Prediker een deprimerend boek. Soms wordt ik er neerslachtig van. Maar Joseph Parker zegt: "Als je dit boekje uit hebt, lees dan onmiddellijk de bergrede van Christus want het boek Prediker kan het beste worden geïnterpreteerd door de leer van Jezus Christus. Als we naar deze prediker luisteren, voelen we dat we naar een man luisteren die maar één wereld heeft gezien, en die alle dingen meet naar zijn eigen maatstaven en gebruiken. Wanneer we echter de Bergrede van begin tot eind doorlezen en zien hoe Jezus Christus over de mens denkt, en wat de relatie is waarin Hij de mens tot God en God tot de mens stelt, roepen we vol verwondering uit: "Meer dan Salomo is hier!" Joseph Parker.


Beetje een late reactie maar toch: Vind je echt? Ik ben juist heel blij met Bijbelboek Prediker en het kan me juist enorm troosten. Waarschijnlijk omdat ik van nature eerder een pessimist ben. In de Prediker staan heel veel dingen waarvan ik denk: wat fijn dat dat ook gewoon eerlijk in de Bijbel staat en je dat blijkbaar wel mag denken. Ook de nuchtere opmerkingen dat je van zaken mag genieten.


Bedankt voor wat je zegt hier. Ik vind het fijn. Het maakt mijn blik wijder. Ik keek er met mijn eigen bril naar.

Dit is ook mooi om te lezen over Prediker: https://www.bijbelwoord.nl/wat-leert-go ... -prediker/

Gebruikersavatar
Charles
Berichten: 873
Lid geworden op: 06 Jan 2014, 09:44

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Charles » 21 Jul 2021, 13:29

Eerste filmpje van de link bekeken. Erg mooi!
'Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.' Søren Kierkegaard

Online
Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 378
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Vraag over een bijbeltekst

Berichtdoor Johannes S » 21 Jul 2021, 14:25

Posthoorn schreef:
Johannes S schreef:
Susanna schreef:
2. Kan je dit op de hele gemeente leggen? "Ik zal er zijn"
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, IK ZAL ZIJN. Wat betekent het precies? Gods soevereine handelen drukt het mijns inziens (onder meer) uit.
Door ongeloof zijn er heel veel Israëlieten gevallen toch? Als we geloven dat de Gemeente alle ware gelovigen zijn in nieuwtestamentische tijd en dat zij door God bewaard worden tot het einde, omdat er staat in Fil. 1:6: 'Vertrouwende dit zelve, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus' , en Heb. 12:2 '..ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, ...' , dan kan je mijns inziens de uittocht van de Israëlieten uit Egypte tot het beloofde land niet (helemaal) vergelijken met de Gemeente, toch?

Aan de andere kant staat er Romeinen 11 ook een waarschuwing voor gelovigen

En in 1 Kor. 10 wordt er wel degelijk een parallel getrokken tussen Israël en de gemeente. Zo lang de gemeente hier op aarde is, zullen er altijd ongelovigen met de gelovigen vermengd zijn. Die eersten behoren dan alleen maar 'uitwendig' tot de gemeente.
Ik hoop 1 Kor. 10 waarschijnlijk vanavond te lezen. Dank voor je reactie, Posthoorn. Het laatste wat je aanhaalt geloof ik overigens ook. Het is wel een trieste constatering. Het zou eigenlijk niet zo mogen zijn.
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. (Spreuken 8:23)


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten