Bijbelstudie

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 530
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Adagio » 07 Mei 2021, 13:59

Ditbenik schreef:
Adagio schreef:
Geytenbeekje schreef:Ik heb een vraag over de bekering van Zacheüs de tollenaar
Onze dominee had daar pas een mooie preek over.
Maar ik vroeg me wel wat dingen af.
Ik weet het niet zo goed meer, ook het rijtje ellende verlossing dankbaarheid.
Het maakt me weleens warrig.

Een predikant kan ergens de nadruk op leggen, al naar gelang hij dat voor zijn kudde gepast vindt. Dat laat onverlet om voor jezelf ook gewoon te lezen wat er staat in het begin van het hoofdstuk: "En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk; en zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan."
Wat dacht je? Een (steen)rijke overste der tollenaren had in die tijd nogal eens contacten met de machthebbers, en vervolgens weer met alle connecties die dat weer opleverde. Zeker, Zacheüs was klein van persoon (en als tollenaar 'verstoten' van het Joodse volk, terwijl Jezus er Eén van dat volk was). Maar hij ging toch maar als overste in een boom klauteren om zeker te stellen dat hij Jezus mee kon maken. En tegelijk bewaarde hij zo (half verborgen?) een zekere afstand. Was er anders geen fraaiere manier voor die rijke Zacheüs om een ontmoeting proberen te arrangeren, of was hij bang zichzelf te compromitteren?

Of was hij gewoon nieuwsgierig omdat hij gehoord had van de wonderen en genezingen van Jezus zonder dat die daar geld voor vroeg?

Goede vraag. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Zijpaadje: sommige oudvaders stelden dat Zijn voorzienigheid in het bijzonder gaat over de huwelijken. Hoe dan ook, het gaat zeker ook over de omstandigheden bij het toebrengen van vijanden. De Bijbelse leer en praktijk is de rechtvaardiging van de goddeloze; goddeloze nieuwsgierigheid is ook niet goed.
Bij Simon de tovenaar is eruit gekomen onder welke koning hij bleef dienen: de Mammon (Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God). Maar die vrucht was bij Zacheüs: "Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is", te weten: niet alleen naar het vlees, maar ook naar de belofte, Rom 9: 8.

Gian
Berichten: 6274
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Gian » 15 Jun 2021, 20:38

GPPB is exponent van het zielse 'geloofsleven' of beter gezegd, de religieuze ervaring. Het geestelijke moet ziels ervaren worden volgens GPPB. Het zou andersom moeten zijn, want geloven is van ziels naar geestelijk als het goed is.
Het enige wat ik wel met hem eens ben, is dat we niet wederom onder de wet moeten gaan leven (Galaten). Ook niet uit dankbaarheid.
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Gebruikersavatar
Charles
Berichten: 888
Lid geworden op: 06 Jan 2014, 09:44

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Charles » 16 Jun 2021, 11:54

... maar de liefde heb ik niet, geworden ben ik een galmend stuk brons en een dof-dreunende handtrom.
'Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.' Søren Kierkegaard

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5365
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Mannetje » 16 Jun 2021, 12:42

Gian schreef:GPPB is exponent van het zielse 'geloofsleven' of beter gezegd, de religieuze ervaring. Het geestelijke moet ziels ervaren worden volgens GPPB. Het zou andersom moeten zijn, want geloven is van ziels naar geestelijk als het goed is.
Het enige wat ik wel met hem eens ben, is dat we niet wederom onder de wet moeten gaan leven (Galaten). Ook niet uit dankbaarheid.

Welke plaats heeft de wet dan in het leven uit dankbaarheid volgens jou?
- Mannetje -

Susanna
Berichten: 558
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Susanna » 16 Jun 2021, 19:44

Mannetje schreef:
Gian schreef:GPPB is exponent van het zielse 'geloofsleven' of beter gezegd, de religieuze ervaring. Het geestelijke moet ziels ervaren worden volgens GPPB. Het zou andersom moeten zijn, want geloven is van ziels naar geestelijk als het goed is.
Het enige wat ik wel met hem eens ben, is dat we niet wederom onder de wet moeten gaan leven (Galaten). Ook niet uit dankbaarheid.

Welke plaats heeft de wet dan in het leven uit dankbaarheid volgens jou?De christelijke motivatie voor ethiek is niet alleen het gehoorzamen aan een abstracte wet of een lijst met regels; onze reactie wordt eerder uitgelokt door dankbaarheid. Jezus zei: "Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft" Dus: houd mijn geboden niet omdat je rechtvaardig wilt zijn, maar omdat je van Mij liefhebt."

Een waar begrip van genade - van Gods onverdiende gunst - leidt altijd tot een leven van dankbaarheid en gehoorzaamheid.

Gian
Berichten: 6274
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Gian » 16 Jun 2021, 20:15

Mannetje schreef:
Gian schreef:GPPB is exponent van het zielse 'geloofsleven' of beter gezegd, de religieuze ervaring. Het geestelijke moet ziels ervaren worden volgens GPPB. Het zou andersom moeten zijn, want geloven is van ziels naar geestelijk als het goed is.
Het enige wat ik wel met hem eens ben, is dat we niet wederom onder de wet moeten gaan leven (Galaten). Ook niet uit dankbaarheid.

Welke plaats heeft de wet dan in het leven uit dankbaarheid volgens jou?


Het is de vraag wat je met wet bedoeld. GPP bedoelt de wet van Mozes. Daarvan geloof ik met GPP dat we die niet uit dankbaarheid 'moeten' houden. De mozaïsche wet is vleselijk en kunnen we daarom niet houden. Die wet heeft nl niets tot volmaaktheid gebracht, en is terzijde gesteld vanwege zwakheid en nutteloosheid (Hebr 7) nl tot Christus (Gal3vs24 en dan niet richting bepaald, alsof de wet tot Christus drijft, maar als tijd bepaald). Dat was de wet die onder het oude verbond functioneerde, of beter gezegd niet functioneerde. Als het gaat om de wet onder het nieuwe verbond, is dat de wet van Christus (met als disclaimer dat dit verbond nog gesloten zal worden met het huis van Juda en het huis van Israel Jer.31), waarvan wij de zegeningen al mogen genieten. Ik zou kunnen verwijzen naar oa 1Kor 4 vs 21, of Gal 2 vs 6. Daarvan is het niet de vraag of we die 'moeten' doen, we worden immers door de Geest geleid als het goed is. We houden de geboden niet omdat het niet mag, we 'bewaren' het gebod omdat we dat willen. We zijn dienaren van het nieuwe verbond (2Kor3). Door terug te keren naar Mozes leggen we een bedekking op ons hart (2Kor3vs15). De nieuwe wet is geestelijk, het is ons nieuwe ‘willen’. Geen wet op stenen tafelen, maar een wetmatigheid in het hart. En wat het vlees betreft, dat moeten we voor dood houden, ons gemoed vernieuwende om te onderscheiden wat de wil van God is (Rom 12).
Het is dezelfde kwestie als bij de Galaten die weer terugkeerde naar de wet van het oude verbond. Daarmee keer je terug naar een vleselijke wandel en laat je de zonde door de MozaÏsche wet weer heersen, want dat is de wet die tot zonde prikkelt (Rom 7vs5). Dat was de wet die beschuldigt, vervloekt en een wet die een bediening des doods is (2Kor3). De zonde zou toch niet meer over u heersen? Dat kan alleen als we verstaan wat onze nieuwe identiteit is in Christus. Anders hebben we een levenswandel vol veroordeling, schuld en overtreding, waarin we telkens opnieuw ‘bekeerd’ moeten worden. We waren toch juist verlost van het vlees, de zonde en de dood? Verstaan we wat het is om in Zijn dood gedoopt te zijn?

In mijn oude gemeente wordt avondmaal gevierd, notabene recht onder 2 houten borden waar de wet van het oude verbond op staat gegraveerd.. Zijn brood en wijn niet tekenen van het nieuwe verbond?
Alleen zie je dat pas als je de tegenstelling leert kennen tussen oude en nieuwe verbond, Aäronitisch priesterschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek, schaduw en vervulling ect.
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4522
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Posthoorn » 16 Jun 2021, 21:04

Ha Gian. Kom je weer eens langs om een van je stokpaardjes te berijden? :huhu

Susanna
Berichten: 558
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Susanna » 16 Jun 2021, 21:20

Ik kan wel een eind met je meekomen @Gian. De ceremoniële wet is terzijde geschoven. Maar wat overblijft is God en Gods morele normen zijn niet veranderd. Ze waren waar vóór Abraham, ze waren waar in de vierhonderddertig jaar tussen Abraham en Mozes, en ze zijn nog steeds waar. John Mac Arthur zegt: ze worden herhaald en herhaald en keer op keer herhaald op de pagina's van het Nieuwe Testament.

Ik vind ook deze lijst waardevol: https://www.abc.net.au/reslib/201407/r1 ... 984331.pdf

CvdW
Berichten: 1743
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor CvdW » 16 Jun 2021, 21:41

Bedankt voor de link.

Gian
Berichten: 6274
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Gian » 19 Jun 2021, 13:15

Susanna schreef:Ik kan wel een eind met je meekomen @Gian. De ceremoniële wet is terzijde geschoven. Maar wat overblijft is God en Gods morele normen zijn niet veranderd. Ze waren waar vóór Abraham, ze waren waar in de vierhonderddertig jaar tussen Abraham en Mozes, en ze zijn nog steeds waar. John Mac Arthur zegt: ze worden herhaald en herhaald en keer op keer herhaald op de pagina's van het Nieuwe Testament.

Ik vind ook deze lijst waardevol: https://www.abc.net.au/reslib/201407/r1 ... 984331.pdf


Christus heeft verlost van de vloek der wet (Gal.3). Hij heeft het handschrift wat tegen ons was uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. (Kol2vs14) Dat tekent precies het karakter van de Mozaïsche wet onder het oude verbond, vloek of zegen (Deut28) wat hoorde bij de aardse bediening van Gods volk onder het oude verbond in die tijd. Voorzover je onderscheid maakt wb de ceremoniële wetten, die zijn niet ‘terzijde geschoven’, die zijn vervuld en zijn oa ook een type van toekomende goederen, en hemelse dingen. De Mozaïsche wet was ‘in heerlijkheid’ ondanks de bediening des doods (2Kor3vs7). Dat schuif je niet aan de kant mi, maar heeft nu wel een andere plaats.
Als de vloek der wet de ceremoniële wetten betreft, zijn we dan ‘verlost’ van het loofhuttenfeest, of de Sedermaaltijd? Wat betekent Gal3 en Kol2 dan nog als we het Mozaïsche principe van de wet blijven handhaven en de vloek naar de ceremoniële kant van de wet schuiven?

De Mozaïsche wet was niet voor of vanaf Abraham, maar is 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Daarvoor was er het geweten, en enkele geboden die aan Noach gegeven waren. Vóór de wetgeving op de Sinaï was zonde geen overtreding (Rom4vs15). Allen die zonder wet gezondigd hebben zullen zonder wet verloren gaan, en die onder de wet gezondigd hebben zullen geoordeeld worden (Rom2vs12).

Wb het stuk van John Mac Arthur, er is meer dan duidelijk wat goed en kwaad is. Geboden en aanbevelingen kom je overal tegen. Gods geboden betaamt alle mensen (onderwijzend/heilzaam). Ik kan daarmee vanuit de bijbel niet onverkort de MozaÏsche bediening (eis, dood, vloek) van de wet doortrekken naar de huidige tijd waarin we niet onder de wet maar onder de genade leven (Rom6vs14) incluis de geboden.
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Susanna
Berichten: 558
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Susanna » 23 Jun 2021, 13:25

Gian schreef:
Susanna schreef:Ik kan wel een eind met je meekomen @Gian. De ceremoniële wet is terzijde geschoven. Maar wat overblijft is God en Gods morele normen zijn niet veranderd. Ze waren waar vóór Abraham, ze waren waar in de vierhonderddertig jaar tussen Abraham en Mozes, en ze zijn nog steeds waar. John Mac Arthur zegt: ze worden herhaald en herhaald en keer op keer herhaald op de pagina's van het Nieuwe Testament.

Ik vind ook deze lijst waardevol: https://www.abc.net.au/reslib/201407/r1 ... 984331.pdf


Christus heeft verlost van de vloek der wet (Gal.3). Hij heeft het handschrift wat tegen ons was uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. (Kol2vs14) Dat tekent precies het karakter van de Mozaïsche wet onder het oude verbond, vloek of zegen (Deut28) wat hoorde bij de aardse bediening van Gods volk onder het oude verbond in die tijd. Voorzover je onderscheid maakt wb de ceremoniële wetten, die zijn niet ‘terzijde geschoven’, die zijn vervuld en zijn oa ook een type van toekomende goederen, en hemelse dingen. De Mozaïsche wet was ‘in heerlijkheid’ ondanks de bediening des doods (2Kor3vs7). Dat schuif je niet aan de kant mi, maar heeft nu wel een andere plaats.
Als de vloek der wet de ceremoniële wetten betreft, zijn we dan ‘verlost’ van het loofhuttenfeest, of de Sedermaaltijd? Wat betekent Gal3 en Kol2 dan nog als we het Mozaïsche principe van de wet blijven handhaven en de vloek naar de ceremoniële kant van de wet schuiven?

De Mozaïsche wet was niet voor of vanaf Abraham, maar is 430 jaar na de belofte aan Abraham gegeven. Daarvoor was er het geweten, en enkele geboden die aan Noach gegeven waren. Vóór de wetgeving op de Sinaï was zonde geen overtreding (Rom4vs15). Allen die zonder wet gezondigd hebben zullen zonder wet verloren gaan, en die onder de wet gezondigd hebben zullen geoordeeld worden (Rom2vs12).

Wb het stuk van John Mac Arthur, er is meer dan duidelijk wat goed en kwaad is. Geboden en aanbevelingen kom je overal tegen. Gods geboden betaamt alle mensen (onderwijzend/heilzaam). Ik kan daarmee vanuit de bijbel niet onverkort de MozaÏsche bediening (eis, dood, vloek) van de wet doortrekken naar de huidige tijd waarin we niet onder de wet maar onder de genade leven (Rom6vs14) incluis de geboden.


Het is heel veel.
En ik weet eigenlijk niet wat je precies wilt zeggen.

Welke wet is er voor de ongelovige in de kerk?
Waar wordt hij op geoordeeld? Alleen op het niet geloven?
Of ook op de dingen die tegen Gods wil waren?

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Valcke » 23 Jun 2021, 13:52

De wet heeft inderdaad geen betekenis als het gaat om het uitwerken van de zaligheid van de mens door de werken. Een mens wordt niet door de werken, maar alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Christus heeft aan de eis van de wet volkomen voldaan.

Dat wil niet zeggen dat de (zedelijke) wet geen functie meer heeft als regel voor het leven. Dat zien we ook in de Schrift terug, bv. waar Paulus de kinderen rechtstreeks wijst op het vijfde gebod (Ef. 6:2). Wanneer de wet ook als regel voor het leven afgeschaft en weggenomen was, dan had de apostel dit nooit en te nimmer kunnen doen.

De ware bekering houdt ook onder meer dit in dat de gelovigen niet anders wil dan naar alle geboden Gods te leven - hoewel hij geen van deze volbrengen kan.

Overigens ga ik deze discussie met Gian niet aan. Dat zou een herhaling zijn van de discussie die al vele jaren geleden gevoerd is.

Susanna
Berichten: 558
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Susanna » 24 Jun 2021, 15:28

Valcke schreef:De wet heeft inderdaad geen betekenis als het gaat om het uitwerken van de zaligheid van de mens door de werken. Een mens wordt niet door de werken, maar alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Christus heeft aan de eis van de wet volkomen voldaan.

Dat wil niet zeggen dat de (zedelijke) wet geen functie meer heeft als regel voor het leven. Dat zien we ook in de Schrift terug, bv. waar Paulus de kinderen rechtstreeks wijst op het vijfde gebod (Ef. 6:2). Wanneer de wet ook als regel voor het leven afgeschaft en weggenomen was, dan had de apostel dit nooit en te nimmer kunnen doen.

De ware bekering houdt ook onder meer dit in dat de gelovigen niet anders wil dan naar alle geboden Gods te leven - hoewel hij geen van deze volbrengen kan.

Overigens ga ik deze discussie met Gian niet aan. Dat zou een herhaling zijn van de discussie die al vele jaren geleden gevoerd is.


Wat is et verschil tussen de zedelijke wet en de geboden van Christus? Of is daar geen verschil tussen? Ik bedoel: Mozes heeft het sabbatsgebod zo ontzettend scherp omschreven en iemand die hout sprokkelt op de 7e moest zelfs geëxecuteerd worden (Num. 15:32-36). Nu er een verschuiving heeft plaatsgevonden, want wij vieren de zondag, gelden dan alle tien de geboden nog wel?

Deze vraag naar aanleiding van: https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over- ... i51-3c.php

Valcke
Berichten: 5134
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Valcke » 24 Jun 2021, 15:57

Susanna schreef:
Valcke schreef:De wet heeft inderdaad geen betekenis als het gaat om het uitwerken van de zaligheid van de mens door de werken. Een mens wordt niet door de werken, maar alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Christus heeft aan de eis van de wet volkomen voldaan.

Dat wil niet zeggen dat de (zedelijke) wet geen functie meer heeft als regel voor het leven. Dat zien we ook in de Schrift terug, bv. waar Paulus de kinderen rechtstreeks wijst op het vijfde gebod (Ef. 6:2). Wanneer de wet ook als regel voor het leven afgeschaft en weggenomen was, dan had de apostel dit nooit en te nimmer kunnen doen.

De ware bekering houdt ook onder meer dit in dat de gelovigen niet anders wil dan naar alle geboden Gods te leven - hoewel hij geen van deze volbrengen kan.

Overigens ga ik deze discussie met Gian niet aan. Dat zou een herhaling zijn van de discussie die al vele jaren geleden gevoerd is.


Wat is et verschil tussen de zedelijke wet en de geboden van Christus? Of is daar geen verschil tussen? Ik bedoel: Mozes heeft het sabbatsgebod zo ontzettend scherp omschreven en iemand die hout sprokkelt op de 7e moest zelfs geëxecuteerd worden (Num. 15:32-36). Nu er een verschuiving heeft plaatsgevonden, want wij vieren de zondag, gelden dan alle tien de geboden nog wel?

Deze vraag naar aanleiding van: https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over- ... i51-3c.php

Naar mijn overtuiging geldt het vierde gebod nog steeds, al is er wel een verschuiving - hoe deze precies is, is m.i. een afzonderlijk onderwerp. In zijn essentie is er geen verschil, namelijk dat een deel van de tijd van de mens afgezonderd moet zijn aan de dienst van God en dat dit tevens een rust inhoudt van alle slaafse werken.

De term 'zedelijke wet' betekent m.i. juist dat sprake is van een wet die een afspiegeling is van Gods altijddurende wil. Daarin is in essentie geen verschil met wat Christus en de apostelen geboden hebben. Alleen is het zo dat de wet een regel des levens is voor degenen die in Christus zijn; voor hen is de vloek en bedreiging weggenomen.

Naar aanleiding van het artikel: Behalve de tien geboden zijn er ook specifieke uitwerkingen van blijvende wetten, met name in de diverse boeken van Mozes. Deze zijn echter altijd te relateren aan een van de Tien geboden. Calvijn noemde dit 'aanhangsels' aan de tien geboden, wat m.i. heel duidelijk verwoord is. De kritiek op de indeling zedelijke, burgerlijke en ceremoniële wetten vind ik wel wat gemakkelijk, vooral omdat de auteur ook niet verder komt qua oplossingen. Deze indeling geeft in elk geval een heel goede basis. Dat ieder gebod afzonderlijk bekeken moet worden en nagegaan worden wat de betekenis voor onze tijd is, is natuurlijk juist; maar dat gebeurt wanneer iemand de klassieke indeling hanteert, niet minder.

Susanna
Berichten: 558
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bijbelstudie

Berichtdoor Susanna » 24 Jun 2021, 17:14

Valcke schreef:
Susanna schreef:
Valcke schreef:De wet heeft inderdaad geen betekenis als het gaat om het uitwerken van de zaligheid van de mens door de werken. Een mens wordt niet door de werken, maar alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd. Christus heeft aan de eis van de wet volkomen voldaan.

Dat wil niet zeggen dat de (zedelijke) wet geen functie meer heeft als regel voor het leven. Dat zien we ook in de Schrift terug, bv. waar Paulus de kinderen rechtstreeks wijst op het vijfde gebod (Ef. 6:2). Wanneer de wet ook als regel voor het leven afgeschaft en weggenomen was, dan had de apostel dit nooit en te nimmer kunnen doen.

De ware bekering houdt ook onder meer dit in dat de gelovigen niet anders wil dan naar alle geboden Gods te leven - hoewel hij geen van deze volbrengen kan.

Overigens ga ik deze discussie met Gian niet aan. Dat zou een herhaling zijn van de discussie die al vele jaren geleden gevoerd is.


Wat is et verschil tussen de zedelijke wet en de geboden van Christus? Of is daar geen verschil tussen? Ik bedoel: Mozes heeft het sabbatsgebod zo ontzettend scherp omschreven en iemand die hout sprokkelt op de 7e moest zelfs geëxecuteerd worden (Num. 15:32-36). Nu er een verschuiving heeft plaatsgevonden, want wij vieren de zondag, gelden dan alle tien de geboden nog wel?

Deze vraag naar aanleiding van: https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over- ... i51-3c.php

Naar mijn overtuiging geldt het vierde gebod nog steeds, al is er wel een verschuiving - hoe deze precies is, is m.i. een afzonderlijk onderwerp. In zijn essentie is er geen verschil, namelijk dat een deel van de tijd van de mens afgezonderd moet zijn aan de dienst van God en dat dit tevens een rust inhoudt van alle slaafse werken.

De term 'zedelijke wet' betekent m.i. juist dat sprake is van een wet die een afspiegeling is van Gods altijddurende wil. Daarin is in essentie geen verschil met wat Christus en de apostelen geboden hebben. Alleen is het zo dat de wet een regel des levens is voor degenen die in Christus zijn; voor hen is de vloek en bedreiging weggenomen.

Naar aanleiding van het artikel: Behalve de tien geboden zijn er ook specifieke uitwerkingen van blijvende wetten, met name in de diverse boeken van Mozes. Deze zijn echter altijd te relateren aan een van de Tien geboden. Calvijn noemde dit 'aanhangsels' aan de tien geboden, wat m.i. heel duidelijk verwoord is. De kritiek op de indeling zedelijke, burgerlijke en ceremoniële wetten vind ik wel wat gemakkelijk, vooral omdat de auteur ook niet verder komt qua oplossingen. Deze indeling geeft in elk geval een heel goede basis. Dat ieder gebod afzonderlijk bekeken moet worden en nagegaan worden wat de betekenis voor onze tijd is, is natuurlijk juist; maar dat gebeurt wanneer iemand de klassieke indeling hanteert, niet minder.


Bedankt. Dit is verhelderend.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten