Verwachting van Paulus

Gian
Berichten: 6262
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Verwachting van Paulus

Berichtdoor Gian » 27 Jun 2020, 07:09

Na de hemelvaart van Christus spreekt Paulus zich uit over de toekomst in 1Kor 15vs55 als volgt;

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

en in 1Thess 4vs15;
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

Paulus verwachtte tijdens het schrijven van deze brieven dat ze de komst van Christus zouden meemaken.


Elders spreekt Paulus een andere verwachting uit in Fil. 1vs23;

23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.

en in 2 Tim 4vs6;
6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.

Hier verwacht Paulus te zullen sterven ipv veranderd te worden, of 'levend over te blijven'.

Hoe wordt dit in de theologie verklaard?
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1381
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Arja » 27 Jun 2020, 09:15

Gian schreef:Na de hemelvaart van Christus spreekt Paulus zich uit over de toekomst in 1Kor 15vs55 als volgt;

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;Omdat slaap een andere manier is om de dood van een gelovige te beschrijven, vertelt Paulus ons dat niet alle christenen zullen sterven, maar dat er een 'laatste generatie' zal zijn die bij de terugkeer van Jezus in opstandingslichamen zal worden veranderd. Zij zullen niet sterven zoals de anderen.

Het is een feit dat Paulus niet wist wanneer deze gebeurtenissen zouden plaatsvinden, en nergens beweert hij dat te weten. Dus als hij ons zegt 'wij' dan bedoelt hij 'wij, gelovigen'.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2525
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Terri » 27 Jun 2020, 12:01

Gian schreef:Na de hemelvaart van Christus spreekt Paulus zich uit over de toekomst in 1Kor 15vs55 als volgt;

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

en in 1Thess 4vs15;
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

Paulus verwachtte tijdens het schrijven van deze brieven dat ze de komst van Christus zouden meemaken.
Dat lees je inderdaad heel sterk vooral in de brief aan de Thessalonicenzen, want deze gemeente leefde constant in de verwachting van de komst van Jezus.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7509
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor samanthi » 27 Jun 2020, 12:13

In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Susan » 29 Jun 2020, 16:48

samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


Het woordje spoedig heeft veel meer diepte en betekenis, dan dat we denken. het woordje in het Grieks betekent niet eens altijd "onmiddellijk" of "in een zeer korte tijd" maar kan ook deze betekenis hebben: "zonder enige vertraging" of "plotseling"

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7509
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor samanthi » 29 Jun 2020, 17:00

Susan schreef:
samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


Het woordje spoedig heeft veel meer diepte en betekenis, dan dat we denken. het woordje in het Grieks betekent niet eens altijd "onmiddellijk" of "in een zeer korte tijd" maar kan ook deze betekenis hebben: "zonder enige vertraging" of "plotseling"

In Openbaringen staat tijd, tijden en een halve tijd, dat duidt ook op het plotselinge. Er wordt ook over
Twee en veertig maanden gesproken, dat zou ook drie en een half jaar zijn.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26117
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor -DIA- » 30 Jun 2020, 23:33

samanthi schreef:
Susan schreef:
samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


Het woordje spoedig heeft veel meer diepte en betekenis, dan dat we denken. het woordje in het Grieks betekent niet eens altijd "onmiddellijk" of "in een zeer korte tijd" maar kan ook deze betekenis hebben: "zonder enige vertraging" of "plotseling"

In Openbaringen staat tijd, tijden en een halve tijd, dat duidt ook op het plotselinge. Er wordt ook over
Twee en veertig maanden gesproken, dat zou ook drie en een half jaar zijn.


Van de wederkomst kunnen we niets zeggen dan dat die zeer onverwacht zal komen. Maar er zijn ons wel tekenen gegeven waaraan we kunnen merken dat de tijd nabij is, voor de deur.

Dat drie en een half kan een symbolisch getal zijn als een tijd en tijden en een halve tijd

Sommigen nemen hier een tijd voor een jaar, de tijden voor twee jaren, en een halven tijd voor een half jaar, gelijk deze wijze van spreken schijnt genomen te worden Dan. 7:25; 12:7, en houden dat de tijd van de heerschappij van den antichrist niet langer zal duren dan drie jaren en een half, voor de voleinding der wereld, gelijk de tirannie van Antiochus, die een voorbeeld van den antichrist was, onder de Joden, ten tijde der Makkabeeën, niet langer heeft geduurd. Doch dit gevoelen is Openb. 11:3 wederlegd; en wordt bovendien krachtiglijk wederlegd, omdat indien zulks waarachtig ware, de dag des oordeels, ten tijde van den antichrist, alrede zou bekend zijn, tegen de getuigenis van Christus, Mark. 13:32. Gelijk ook niet mogelijk is dat de antichrist in zo weinig tijd uit den stam van Dan (gelijk zij voorgeven), welke geen gebied in de wereld heeft, zou opkomen en zichzelven al de Joden de gehele wereld door tot aanhangers maken, de stad van Jeruzalem met het Joodse land innemen, en den tempel opbouwen, daarna zich door de gehele wereld zou doen aanbidden, de christenheid onder zich brengen, de stad van Rome verwoesten, en dergelijke meer; daar de Schrift getuigt dat deze verborgenheid der ongerechtigheid al ten tijde van Paulus begon te werken, 2 Thess. 2:7, en dat de Joden zelven, voor de voleinding der wereld, zullen worden bekeerd, en tot de ware kerk van Christus vergaderd, Rom. 11:25. 2 Kor. 3:14, enz. Daarom moeten deze tijd, tijden, en halven tijd, genomen worden voor een tijd die Gode wel bekend is, en ons niet dan met de uitkomst zal bekend worden. Of: voor drie jaren en een half, die tezamen opleveren twee en veertig maanden, of duizend tweehonderd zestig dagen, elken dag genomen voor een jaar; waarvan hiervoor Openb. 11:3, en in dit hoofdstuk vers 6 is gesproken, en hierna ook gesproken zal worden Openb. 13:5; want even denzelfden tijd zal de kerk van Christus in de woestijn gevoed worden, in welken het voorhof des tempels zal ongemeten blijven, en de heilige stad door de heidenen zal vertreden worden, en de twee getuigen zullen profeteren, en het beest tegen de heiligen zal krijg voeren; waarvan in het volgende hoofdstuk zal geprofeteerd worden.

verwijsteksten
Dan. 7:25 En hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Dan. 12:7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
Openb. 11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Mark. 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
2 Thess. 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
Rom. 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
2 Kor. 3:14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus tenietgedaan wordt.
Openb. 11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
vers 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
Openb. 13:5 En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen twee en veertig maanden.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7509
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor samanthi » 01 Jul 2020, 00:22

-DIA- schreef:
samanthi schreef:
Susan schreef:
samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


Het woordje spoedig heeft veel meer diepte en betekenis, dan dat we denken. het woordje in het Grieks betekent niet eens altijd "onmiddellijk" of "in een zeer korte tijd" maar kan ook deze betekenis hebben: "zonder enige vertraging" of "plotseling"

In Openbaringen staat tijd, tijden en een halve tijd, dat duidt ook op het plotselinge. Er wordt ook over
Twee en veertig maanden gesproken, dat zou ook drie en een half jaar zijn.


Van de wederkomst kunnen we niets zeggen dan dat die zeer onverwacht zal komen. Maar er zijn ons wel tekenen gegeven waaraan we kunnen merken dat de tijd nabij is, voor de deur.

Dat drie en een half kan een symbolisch getal zijn als een tijd en tijden en een halve tijd

Sommigen nemen hier een tijd voor een jaar, de tijden voor twee jaren, en een halven tijd voor een half jaar, gelijk deze wijze van spreken schijnt genomen te worden Dan. 7:25; 12:7, en houden dat de tijd van de heerschappij van den antichrist niet langer zal duren dan drie jaren en een half, voor de voleinding der wereld, gelijk de tirannie van Antiochus, die een voorbeeld van den antichrist was, onder de Joden, ten tijde der Makkabeeën, niet langer heeft geduurd. Doch dit gevoelen is Openb. 11:3 wederlegd; en wordt bovendien krachtiglijk wederlegd, omdat indien zulks waarachtig ware, de dag des oordeels, ten tijde van den antichrist, alrede zou bekend zijn, tegen de getuigenis van Christus, Mark. 13:32. Gelijk ook niet mogelijk is dat de antichrist in zo weinig tijd uit den stam van Dan (gelijk zij voorgeven), welke geen gebied in de wereld heeft, zou opkomen en zichzelven al de Joden de gehele wereld door tot aanhangers maken, de stad van Jeruzalem met het Joodse land innemen, en den tempel opbouwen, daarna zich door de gehele wereld zou doen aanbidden, de christenheid onder zich brengen, de stad van Rome verwoesten, en dergelijke meer; daar de Schrift getuigt dat deze verborgenheid der ongerechtigheid al ten tijde van Paulus begon te werken, 2 Thess. 2:7, en dat de Joden zelven, voor de voleinding der wereld, zullen worden bekeerd, en tot de ware kerk van Christus vergaderd, Rom. 11:25. 2 Kor. 3:14, enz. Daarom moeten deze tijd, tijden, en halven tijd, genomen worden voor een tijd die Gode wel bekend is, en ons niet dan met de uitkomst zal bekend worden. Of: voor drie jaren en een half, die tezamen opleveren twee en veertig maanden, of duizend tweehonderd zestig dagen, elken dag genomen voor een jaar; waarvan hiervoor Openb. 11:3, en in dit hoofdstuk vers 6 is gesproken, en hierna ook gesproken zal worden Openb. 13:5; want even denzelfden tijd zal de kerk van Christus in de woestijn gevoed worden, in welken het voorhof des tempels zal ongemeten blijven, en de heilige stad door de heidenen zal vertreden worden, en de twee getuigen zullen profeteren, en het beest tegen de heiligen zal krijg voeren; waarvan in het volgende hoofdstuk zal geprofeteerd worden.

verwijsteksten
Dan. 7:25 En hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Dan. 12:7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
Openb. 11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Mark. 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
2 Thess. 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
Rom. 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
2 Kor. 3:14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus tenietgedaan wordt.
Openb. 11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
vers 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
Openb. 13:5 En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen twee en veertig maanden.

Die getallen komen allemaal oo hun plek, bedankt voor deze aanvulling
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1381
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Arja » 01 Jul 2020, 15:36

Terri schreef:
Gian schreef:Na de hemelvaart van Christus spreekt Paulus zich uit over de toekomst in 1Kor 15vs55 als volgt;

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

en in 1Thess 4vs15;
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

Paulus verwachtte tijdens het schrijven van deze brieven dat ze de komst van Christus zouden meemaken.
Dat lees je inderdaad heel sterk vooral in de brief aan de Thessalonicenzen, want deze gemeente leefde constant in de verwachting van de komst van Jezus.


Dat wil ik ook (in die verwachting leven van de komst van Jezus). Je leest het in heel veel brieven. Dat raakt me @Terri. Zoals er ook in Romeinen 13 staat: En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.

Leven uit (of in) verwachting betekent dat we ons oude leven afleggen en de nieuwe mens aandoen (ik doel op heiligmaking bij Gods kinderen). Daar zou ik meer over willen lezen. Iemand boekentip?
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
John Galt
Berichten: 589
Lid geworden op: 24 Jun 2017, 22:09

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor John Galt » 02 Jul 2020, 09:49

Leven in verwachting van de wederkomst. Dat zou ons spraakgebruik moeten beïnvloeden. Aan het einde van het jaar, als we terugblikken in de kerk (dat houdt bij ons meer in dan alleen de overledneen herdenken), begint onze dominee altijd met: "We moeten constateren dat ook dit jaar de Heere Jezus niet is teruggekomen." Ook hoorde ik een keer een bruidspaar hun beloften uitspreken en na het "tot de dood ons scheidt" zeggen: "of tot de wederkomst van onze Heer". Dat soort dingen vind ik mooi, dan word je er weer even bij bepaald. Sommige mensen besluiten hun gebed ook altijd met "Kom spoedig terug". Dan spreek je je hoop en verwachting telkens weer uit.
Who is John Galt? :quoi

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5296
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende
Contact:

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor J.C. Philpot » 02 Jul 2020, 10:17

John Galt schreef:Leven in verwachting van de wederkomst. Dat zou ons spraakgebruik moeten beïnvloeden. Aan het einde van het jaar, als we terugblikken in de kerk (dat houdt bij ons meer in dan alleen de overledneen herdenken), begint onze dominee altijd met: "We moeten constateren dat ook dit jaar de Heere Jezus niet is teruggekomen." Ook hoorde ik een keer een bruidspaar hun beloften uitspreken en na het "tot de dood ons scheidt" zeggen: "of tot de wederkomst van onze Heer". Dat soort dingen vind ik mooi, dan word je er weer even bij bepaald. Sommige mensen besluiten hun gebed ook altijd met "Kom spoedig terug". Dan spreek je je hoop en verwachting telkens weer uit.

Dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. In een CGK hier inde buurt word bij de afkondigingen ook altijd gezegt: onder het beding van Jacobus, en in afwachting van de Wederkomst van Christus.

Het is zaak dat dit verlangen ook in het hart leeft, en niet alleen in woorden. Maar soms kan het verwoorden van deze dingen, het verlangen ook weer verlevendigen in ons hart.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gian
Berichten: 6262
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Gian » 04 Jul 2020, 17:40

samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


De Heere Jezus heeft dat niet direct gezegd. Het is genoteerd in de openbaring aan Johannus.
Moeten we het 'Ik kom spoedig' dan niet in de context van de vervullingen plaatsen van de profetie in de Openbaring aan Johannes? Want het is mi duidelijk genoeg dat we niet in deze tijd leven. Zolang we niet de vervulling van het eerste zegel gezien hebben lijkt me het 'spoedig' uit Op. 22vs12 niet van toepassing. De vraag wat 'spoedig' na 2000 jaar nog waard is lijkt me een dwaze afweging, en een gebrek aan profetisch inzicht. Spoedig geldt natuurlijk geen 2000 jaar lang.
Velen worden opgevoed met het idee dat de Heere Jezus elk ogenblik terug kan komen. Dat tekent de volstrekte onkunde wb de profetieën. Paulus moest al schrijven dat er eerst andere zaken vervuld moesten worden voor de komst van de Heere Jezus (2Thess.2).
Voor alle aanwijzingen van Petrus en Paulus dat de komst van de Heere Jezus op korte termijn zal plaatsvinden geldt hetzelfde. Die komst was echter afhankelijk van de reactie van het volk Israël (Hand3vs19) op de boodschap van het komende Koninkrijk.
In brieven van Paulus die na de verwoesting van stad en tempel geschreven zijn lees je nergens meer over een tijd die voorts kort is, of over een komst op korte termijn. Paulus zegt op een gegeven moment dat de 'Zaligheid' naar de heidenen gezonden zal worden. Het koninkrijk zou op een verborgen wijze uitgebreid worden onder de heidenen en daarmee was een spoedige komst van de Heere Jezus ook uitgesteld.
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7509
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor samanthi » 04 Jul 2020, 18:05

Gian schreef:
samanthi schreef:In één hoofdstuk zegt de Heere Jezus drie keer: 'Zie, Ik kom spoedig.' En dat zei Hij bijna 2.000 jaar geleden. Welke waarde heeft het woord 'spoedig' dan nog? Waarom kan de Heer 2.000 jaar geleden zeggen: 'Zie, Ik kom spoedig?'," vraagt spreker Henk Binnendijk zich af in een nieuwe video van de EO.

"Ik denk dat Jezus dit met grote stelligheid zegt omdat Hij wil dat iedere generatie christenen leven zal met de gedachte dat Hij spoedig komt. Iedere christen moet daar klaar voor zijn. Er mag niets meer tussen jou en God in staan. Als de Heer vandaag zou komen, ben je er dan klaar voor? Voor ons is dat een geweldige stimulans om waakzaam te zijn.

Dit las ik bij cip


De Heere Jezus heeft dat niet direct gezegd. Het is genoteerd in de openbaring aan Johannus.
Moeten we het 'Ik kom spoedig' dan niet in de context van de vervullingen plaatsen van de profetie in de Openbaring aan Johannes? Want het is mi duidelijk genoeg dat we niet in deze tijd leven. Zolang we niet de vervulling van het eerste zegel gezien hebben lijkt me het 'spoedig' uit Op. 22vs12 niet van toepassing. De vraag wat 'spoedig' na 2000 jaar nog waard is lijkt me een dwaze afweging, en een gebrek aan profetisch inzicht. Spoedig geldt natuurlijk geen 2000 jaar lang.
Velen worden opgevoed met het idee dat de Heere Jezus elk ogenblik terug kan komen. Dat tekent de volstrekte onkunde wb de profetieën. Paulus moest al schrijven dat er eerst andere zaken vervuld moesten worden voor de komst van de Heere Jezus (2Thess.2).
Voor alle aanwijzingen van Petrus en Paulus dat de komst van de Heere Jezus op korte termijn zal plaatsvinden geldt hetzelfde. Die komst was echter afhankelijk van de reactie van het volk Israël (Hand3vs19) op de boodschap van het komende Koninkrijk.
In brieven van Paulus die na de verwoesting van stad en tempel geschreven zijn lees je nergens meer over een tijd die voorts kort is, of over een komst op korte termijn. Paulus zegt op een gegeven moment dat de 'Zaligheid' naar de heidenen gezonden zal worden. Het koninkrijk zou op een verborgen wijze uitgebreid worden onder de heidenen en daarmee was een spoedige komst van de Heere Jezus ook uitgesteld.

Het is een gegeven dat we een Maranatha gemeente moeten zijn, bereid en gereed.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 854
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor Delftenaar » 04 Jul 2020, 18:07

En die bereidheid ontbreekt vaak in de gemeente.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7509
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Verwachting van Paulus

Berichtdoor samanthi » 04 Jul 2020, 18:10

Delftenaar schreef:En die bereidheid ontbreekt vaak in de gemeente.

Helaas wel.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten