Houden wij genoeg rekening met de Wederkomst van Christus?

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Houden wij genoeg rekening met de Wederkomst van Christus?

Berichtdoor Christiaan » 01 Nov 2006, 10:52

Nerderlandse geloofsbelijdenis Artikel 37
Spreekt over het Laatste oordeel.

Artikel 37. Van het laatste oordeel.
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid* zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.

* onnozelheid betekent hier onschuld.

Houden wij wel (genoeg) rekening met de Wederkomst van Christus
Het zal niet meer zo heel lang duren voor Christus zal terug komen,
hoelang het nog gaat suren weet niemand dan God alleen.
Maar besteden wij aandacht aan de Wederkomst van Christus,
verwchten wij die?
Mediteren wij er over?
Wordt er aan dacht besteed aan in de prediking?
Und so weiter
Mij lijkt het nodig en goed hierover eens van gedachte te wisselen.
Laatst gewijzigd door Christiaan op 06 Nov 2006, 19:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)

Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22939
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Berichtdoor refo » 01 Nov 2006, 11:12

Ik heb altijd begrepen dat het Evangelie eerst overal gepredikt moet worden. Dus het kan nog wel even duren.

Dathenum

Berichtdoor Dathenum » 01 Nov 2006, 11:24

refo schreef:Ik heb altijd begrepen dat het Evangelie eerst overal gepredikt moet worden. Dus het kan nog wel even duren.

Het duurt niet lang meer, of er is in elke taal een bijbelvertaling:
http://www.refdag.nl/artikel/1248605/Wycliffe+heeft+nog+2529+talen+te+gaan.html

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22939
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Berichtdoor refo » 01 Nov 2006, 11:29

Dat weet ik wel, maar we maken ons als Ger Gez zo druk over:

Zuiverheid van de prediking
Zuiverheid van de Bijbelvertaling

dat ik niet anders kan concluderen dat nog vrijwel nergens het zuivere evangelie is verkondigd. :mrgreen:

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Berichtdoor Christiaan » 02 Nov 2006, 13:39

Maar het verwachten is een bijbels gegeven.
De Geest en de gemeente zegt kom, Heere Jezus kom, ja kom haastig.
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Gebruikersavatar
Da Capo
Berichten: 444
Lid geworden op: 05 Okt 2006, 09:56

Berichtdoor Da Capo » 02 Nov 2006, 14:32

Christiaan schreef:Maar het verwachten is een bijbels gegeven.
De Geest en de gemeente zegt kom, Heere Jezus kom, ja kom haastig.

Precies. Het zou voor Gods kinderen een soort dilemma moeten zijn. Zoiets als bij Paulus ("Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil."), maar dan meer op de wederkomst gericht.

Enerzijds kan ik er zeer sterk naar verlangen, anderzijds hoop ik dat het nog even duurt, zodat er nog velen bekeert kunnen worden.
Hoe minder van den Sabbat in de week, hoe meer van de week in den Sabbat. (I. Ambrosius)

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Berichtdoor Christiaan » 02 Nov 2006, 15:05

Da Capo schreef:Precies. Het zou voor Gods kinderen een soort dilemma moeten zijn. Zoiets als bij Paulus ("Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil."), maar dan meer op de wederkomst gericht.

Enerzijds kan ik er zeer sterk naar verlangen, anderzijds hoop ik dat het nog even duurt, zodat er nog velen bekeert kunnen worden.


Dat is volgens mij vol uit bijbels.
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Dathenum

Berichtdoor Dathenum » 02 Nov 2006, 17:06

Daar kan ik me volledig in vinden. We moeten naast dat we verlangen naar de wederkomst ook beseffen dat het God's genade is dat Hij nog niet is gekomen. Opdat er nog zondaren behouden zouden worden.

2 Peter 3:7-10:
Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Berichtdoor Christiaan » 05 Nov 2006, 00:40

Ik dacht dat men als Gereformeerden rekening hield met de komst van Christus maar daar blijkt nog weinig van.
Laat eens wat van jullie horen, als je ook vindt dat meer aandacht gewenst is.
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 16225
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Berichtdoor Hendrikus » 05 Nov 2006, 00:57

Christiaan schreef:Ik dacht dat men als Gereformeerden rekening hield met de komst van Christus maar daar blijkt nog weinig van.
Laat eens wat van jullie horen, als je ook vindt dat meer aandacht gewenst is.


Hoe vind je dit dan?
'k zit op het puntje van mijn stoel
het is zo spannend.
En ik ga op m'n tenen staan, ik ben verlangend.
naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag
oh, oh, oh het is zo spannend.

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.
En dat is vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom, shalom.

Ik zit op het puntje van mijn stoel
in't rond te speuren
En ik ga op m'n tenen staan, het gaat gebeuren.
Dat de wereld nieuw zal zijn
zonder ziekte zonder pijn,
oh, oh, oh, het gaat gebeuren.

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Berichtdoor Christiaan » 06 Nov 2006, 10:04

Hendrikus schreef:
Christiaan schreef:Ik dacht dat men als Gereformeerden rekening hield met de komst van Christus maar daar blijkt nog weinig van.
Laat eens wat van jullie horen, als je ook vindt dat meer aandacht gewenst is.


Hoe vind je dit dan?
'k zit op het puntje van mijn stoel
het is zo spannend.
En ik ga op m'n tenen staan, ik ben verlangend.
naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag
oh, oh, oh het is zo spannend.

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.
En dat is vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom, shalom.

Ik zit op het puntje van mijn stoel
in't rond te speuren
En ik ga op m'n tenen staan, het gaat gebeuren.
Dat de wereld nieuw zal zijn
zonder ziekte zonder pijn,
oh, oh, oh, het gaat gebeuren.


Beste Hendrikus, niet onaardig. Maar mij gaat het er om of wij persoonlijk genoeg rekening houden met de werderkomst van Christus. En daar blijkt nog niet zo veel van daarom, is bij deze gebleken dat het bestempelen van andere fora als minder serieus niet gepast blijkt. Want over dit zelfde onderwerp wordt daar veel meer stilgestaan, en van gedachte gewisseld!
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Vincent
Berichten: 966
Lid geworden op: 19 Apr 2006, 15:06
Contact:

Berichtdoor Vincent » 06 Nov 2006, 13:29

Hendrikus schreef:
Christiaan schreef:Ik dacht dat men als Gereformeerden rekening hield met de komst van Christus maar daar blijkt nog weinig van.
Laat eens wat van jullie horen, als je ook vindt dat meer aandacht gewenst is.


Hoe vind je dit dan?
'k zit op het puntje van mijn stoel
het is zo spannend.
En ik ga op m'n tenen staan, ik ben verlangend.
naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag
oh, oh, oh het is zo spannend.

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.
En dat is vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom, shalom.

Ik zit op het puntje van mijn stoel
in't rond te speuren
En ik ga op m'n tenen staan, het gaat gebeuren.
Dat de wereld nieuw zal zijn
zonder ziekte zonder pijn,
oh, oh, oh, het gaat gebeuren.Mooi lied! Van wie is dat?

Gebruikersavatar
Christiaan
Berichten: 2057
Lid geworden op: 01 Sep 2006, 10:03
Locatie: Zeeland
Contact:

Berichtdoor Christiaan » 06 Nov 2006, 13:37

Het is een kinderliedje. Het staat ook op internet, maar zonder auteur. Maar Hendrikus kan vast vertellen wie het geschreven heeft.
Hé Vincent,
Vindt jij dat we genoeg stil staan bij de wederkomst van Christus?
Bij het lezen van de bijbel zijn twee fouten mogelijk: men neemt alles letterlijk of met vergeestelijkt alles (Blaise Pascal)Wij zijn bedelaars, dat is waar. (Dr. Maarten Luther)

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 06 Nov 2006, 13:43

We staan er te weinig bij stil.(het enige goede en gewenste antwoord, nietwaar?)
Soms sta ik er wel bij stil en verlang ik ernaar.
Er wordt soms meteen gevraagd hoe ik dat kan terwijl er nog zoveel onbekeerd zijn. Je zou bijna onhebbelijk zijn om te verlangen....

hoe kom ik in zo'n gedachtenknoop?

Gian
Berichten: 6295
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Berichtdoor Gian » 06 Nov 2006, 18:07

Vincent schreef:
Hendrikus schreef:
Christiaan schreef:Ik dacht dat men als Gereformeerden rekening hield met de komst van Christus maar daar blijkt nog weinig van.
Laat eens wat van jullie horen, als je ook vindt dat meer aandacht gewenst is.


Hoe vind je dit dan?
'k zit op het puntje van mijn stoel
het is zo spannend.
En ik ga op m'n tenen staan, ik ben verlangend.
naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag
oh, oh, oh het is zo spannend.

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.
En dat is vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom, shalom.

Ik zit op het puntje van mijn stoel
in't rond te speuren
En ik ga op m'n tenen staan, het gaat gebeuren.
Dat de wereld nieuw zal zijn
zonder ziekte zonder pijn,
oh, oh, oh, het gaat gebeuren.Mooi lied! Van wie is dat?


Als dat bekend is, wordt het direct door de meesten afgekeurd. Dus laat het maar even zo wat mij betreft.
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden


Terug naar “Nederlandse Geloofsbelijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast