Tot Wie (over gebed)

Arja
Berichten: 1326
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Tot Wie (over gebed)

Berichtdoor Arja » 14 Sep 2020, 17:05

Mara schreef:
Arja schreef:
Mara schreef:In verschillende preken heb ik gehoord dat wij niet rechtstreeks tot God kunnen en mogen bidden.


Dat hoorde ik ook. Maar dan denk ik: hoe naderden de gelovigen uit het OT dan tot de HEERE? Kijk naar het ultieme gebeden boek: De Psalmen.

Maar daarin leven wij niet meer.
Volgens mij lag in het O.T. de nadruk op het Koningschap van God en dat is dan een minder benaderbaar beeld. Denk ik althans.


Ik twijfel. Lees bijvoorbeeld Jesaja 63

Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam. HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten; onze wederpartijders hebben Uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke Gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar Uw Naam niet zijn genoemd.

De keren dat over God/JHWH in het OT gesproken wordt als ‘Vader’ ligt het accent wel op Vader van Israël. Zij noemen God ‘vader’ als uitdrukking van zijn ‘vaderlijke’ liefde, van zijn liefdevolle zorg en opvoedend bezig zijn met hen. Een bijzonder indrukwekkend voorbeeld voor dit vader-aspect van het godsbeeld van Israël vind je in het eerste testament bij Hosea. Bron: God en godsbeelden.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 363
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Tot Wie (over gebed)

Berichtdoor Adagio » 15 Sep 2020, 15:44

samanthi schreef:
Adagio schreef:En op grond van het verbroken werkverbond is de HEERE een ijverig God en een grimmig Wreker.
Er kunnen geen twee heren tegelijk gediend worden (Matth. 6). Elia zei: "Zo de HEERE God is, volgt Hem na (wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood), en zo het Baäl is, volgt hem na".


Als je God geen Vader wil noemen, geef je aan dat je God niet als Vader wil hebben, maar dat je liever de duivel als vader wil hebben.

Het is belangrijker wat God wil, dan wat ik wil. Weet je wat Thomas Watson schrijft in "‘Het gebed des Heeren"?

Hoewel in het Gebed des Heeren alleen de Vader genoemd wordt, worden de andere twee Personen toch niet uitgesloten. De Vader wordt genoemd, omdat Hij in orde de eerste is; maar de Zoon en de Heilige Geest worden daar ook in begrepen, omdat zij één in Wezen zijn. Aangezien het ene Goddelijke Wezen bestaat in drie Personen, moeten wij in onze gebeden tot alle drie bidden, ook als wij maar één Persoon noemen.

In welk opzicht is God Vader?
1e. Krachtens schepping; Hij heeft ons gemaakt. "Wij zijn ook Zijn geslacht" (Handelingen 17:28). "Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?" (Maleachi 2:10). Maar hierin ligt weinig troost, want God is op dezelfde wijze Vader van de duivelen krachtens schepping, maar Hij Die hen geschapen heeft, zal ze niet zalig maken.
2e. God is Vader krachtens verkiezing, aangezien Hij een zeker getal tot Zijn kinderen heeft verkoren, aan wie Hij ook de hemel zal vermaken. "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem" (Efeze 1:4).
3e. God is Vader krachtens bijzondere genade. Hij zondert de verkorenen af door Zijn Geest en werkt een bovennatuurlijk beginsel van heiligheid in hen; daarom zegt men van hen dat zij "uit God geboren zijn" (1 Johannes 3:9). Alleen diegenen die geheiligd zijn, kunnen zeggen: "Onze Vader, Die in de hemelen zijt."

Waarin ligt het verschil dat God de Vader van Christus is en de Vader van de uitverkorenen?
Hij is de Vader van Christus op een veel heerlijker, alles overtreffende wijze. Christus heeft het eerst-geboorterecht; Hij is de oudste Zoon: de Zoon door eeuwige generatie. "Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan" (Spreuken 8:23). "Wie zal Zijn leeftijd uitspreken?" (Jesaja 53: 8). Christus is de Zoon des Vaders, daar Hij van dezelfde natuur is als de Vader; hem behoren al de onmededeelbare eigenschappen van de Godheid toe. Maar de uitverkorenen zijn kinderen Gods door aanneming en uit genade. "Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" (Galaten 4:5).

Waardoor wordt God dan onze Vader?
Door het geloof. "Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus" (Galaten 3:26). Een ongelovige kan God wel zijn Schepper en zijn Rechter noemen, maar niet zijn Vader.
Het geloof is ons legitimatiebewijs en maakt, dat wij van Koninklijken bloede des hemels zijn. "Gij zijt kinderen Gods door het geloof." Door de doop worden we leden van de kerk, maar door het geloof worden we kinderen Gods. Zonder geloof kan de duivel evengoed een familiewapen tonen als wij.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6729
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Tot Wie (over gebed)

Berichtdoor samanthi » 15 Sep 2020, 16:24

Adagio schreef:
samanthi schreef:
Adagio schreef:En op grond van het verbroken werkverbond is de HEERE een ijverig God en een grimmig Wreker.
Er kunnen geen twee heren tegelijk gediend worden (Matth. 6). Elia zei: "Zo de HEERE God is, volgt Hem na (wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood), en zo het Baäl is, volgt hem na".


Als je God geen Vader wil noemen, geef je aan dat je God niet als Vader wil hebben, maar dat je liever de duivel als vader wil hebben.

Het is belangrijker wat God wil, dan wat ik wil. Weet je wat Thomas Watson schrijft in "‘Het gebed des Heeren"?

Hoewel in het Gebed des Heeren alleen de Vader genoemd wordt, worden de andere twee Personen toch niet uitgesloten. De Vader wordt genoemd, omdat Hij in orde de eerste is; maar de Zoon en de Heilige Geest worden daar ook in begrepen, omdat zij één in Wezen zijn. Aangezien het ene Goddelijke Wezen bestaat in drie Personen, moeten wij in onze gebeden tot alle drie bidden, ook als wij maar één Persoon noemen.

In welk opzicht is God Vader?
1e. Krachtens schepping; Hij heeft ons gemaakt. "Wij zijn ook Zijn geslacht" (Handelingen 17:28). "Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?" (Maleachi 2:10). Maar hierin ligt weinig troost, want God is op dezelfde wijze Vader van de duivelen krachtens schepping, maar Hij Die hen geschapen heeft, zal ze niet zalig maken.
2e. God is Vader krachtens verkiezing, aangezien Hij een zeker getal tot Zijn kinderen heeft verkoren, aan wie Hij ook de hemel zal vermaken. "Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem" (Efeze 1:4).
3e. God is Vader krachtens bijzondere genade. Hij zondert de verkorenen af door Zijn Geest en werkt een bovennatuurlijk beginsel van heiligheid in hen; daarom zegt men van hen dat zij "uit God geboren zijn" (1 Johannes 3:9). Alleen diegenen die geheiligd zijn, kunnen zeggen: "Onze Vader, Die in de hemelen zijt."

Waarin ligt het verschil dat God de Vader van Christus is en de Vader van de uitverkorenen?
Hij is de Vader van Christus op een veel heerlijker, alles overtreffende wijze. Christus heeft het eerst-geboorterecht; Hij is de oudste Zoon: de Zoon door eeuwige generatie. "Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan" (Spreuken 8:23). "Wie zal Zijn leeftijd uitspreken?" (Jesaja 53: 8). Christus is de Zoon des Vaders, daar Hij van dezelfde natuur is als de Vader; hem behoren al de onmededeelbare eigenschappen van de Godheid toe. Maar de uitverkorenen zijn kinderen Gods door aanneming en uit genade. "Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" (Galaten 4:5).

Waardoor wordt God dan onze Vader?
Door het geloof. "Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus" (Galaten 3:26). Een ongelovige kan God wel zijn Schepper en zijn Rechter noemen, maar niet zijn Vader.
Het geloof is ons legitimatiebewijs en maakt, dat wij van Koninklijken bloede des hemels zijn. "Gij zijt kinderen Gods door het geloof." Door de doop worden we leden van de kerk, maar door het geloof worden we kinderen Gods. Zonder geloof kan de duivel evengoed een familiewapen tonen als wij.
Deuteronomium 32

6 Zult gij dit den HEERE vergelden, gij, dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft?

Als je zegt God is mijn Vader niet, dan ben je een kind van de duivel. Het is zo erg als je geen Vader wil zeggen of heel rechtzinnig zegt dat dit niet kan.


Je kunt allerlei dogmatische uitleg over het vaderschap van God neerschrijven, maar Hij is onze Vader, Hij heeft recht op ons, je kunt uitvluchten verzinnen, maar het is je onwil, de onwil om God je Vader te noemen.

Psalmen 81

12 Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israël heeft Mijner niet gewild.

Jij zegt Het is belangrijker wat God wil, weet je wat God wil? Dat je geloofd ik Hem Die Hij gevonden heeft.

En ik had het juist over wat God niet wil.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Arja
Berichten: 1326
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Tot Wie (over gebed)

Berichtdoor Arja » 15 Sep 2020, 18:59

R.C Sproul zegt er dit over:
De enige manier waarop we ooit het recht hebben om God “Vader” te noemen, om “Abba” te roepen in Zijn aanwezigheid, is omdat/als we geadopteerd zijn. En de Bijbelse boodschap van zoonschap in het lichaam van Christus is geworteld en gegrondvest in dit concept van adoptie - dat alleen Christus de natuurlijke zoon van God is. En alleen als u in Christus bent, wordt u een lid van het huisgezin van God. Het is de kerk in het Nieuwe Testament die het huisgezin van God wordt genoemd. En dat unieke concept van verlossing door adoptie wordt volledig verdoezeld als we het hebben over het universele vaderschap van God.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten