Gelezen (geloofsopbouwend)

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7990
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 20 Sep 2022, 15:03

De farizeeër bleef staan toen hij in het heiligdom zich voor de heilige God stelde. De tollenaar verootmoedigde zich diep voor de Heere. Hij had oog gekregen voor zijn zonde en schuld. De laagste plaats was niet te laag. De Heilige Geest werkt boetvaardigheid en leedwezen over de zonde. Dat is er niet alleen bij het begin, maar verdiept zich. Meer Godskennis geeft ook meer zelfkennis. Dat doet de noodzaak van de Persoon en het werk van Christus gevoelen. Daarom wordt Hij onmisbaar en leeft er een die verlangen naar Hem en Zijn genade. Het komt dus in de vrucht openbaar.

Ds. H. Paul
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7990
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 22 Sep 2022, 21:19

Zorg dat u meer voortreffelijkheid in de Heere Jezus Christus ziet, dan in al de schoonheid van Gods instellingen die u ziet en waardeert. Als de instellingen van God zo goed en troostrijk zijn, wat moet de Heere Jezus Christus dan zelf zijn! U komt om te horen, en het is goed dat u komt, maar wat wilt u beteiken door te horen? U wilt leven hebben om u op te wekken, wijsheid in uw verstand om u te leiden, en genade om uw ziel te zuiveren. O, ga dan hogerop! Als het woord uw ziel al zo opwekt, wat zal dan de Heere Jezus dan doen, wanneer u uw hart met Hem kunt vervullen! De bruid zei: mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier over tienduizend. Verhef daarom uw hart in Gods instellingen en zie op de volheid die in Christus is.

Ds. T. Hooker
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7990
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 03 Okt 2022, 07:21

Het volgende dat ik hierover opmerk, is dit: ondanks ons menigvuldig vallen en ons opvallend verlaten van God, blijft er toch altijd plaats voor berouw, door tussenkomst van het bloed van de Zoon van God. Werp daarom nooit uw vertrouwen en hoop weg, hoe groot en hoe vele uw zonden ook mogen zijn. Al merkt u dat Gods toorn tegen u ontstoken is, laat dat juist geen reden zijn om u aan Hem te onttrekken, want de Heere heeft geen behagen in de ziel die zich aan Hem onttrekt. De grootste eer die Abraham aan God gegeven heeft, was deze, dat hij hoopte tegen hoop.

Geloof, wanneer u geen aanleiding tot hoop of geloof hebt, want het is de grootste eer die u aan God kunt geven, dat u hoopt tegen hoop, wanneer u daartoe geen aanleiding hebt. Het is een grote zaak om dán te geloven, wanneer u niets voelt dan verschrikkingen in uw binnenste, een kwelling in uw ziel en de toorn van God tegen u, en wanneer u vanbinnen niets vindt dan ongevoeligheid en hardheid van hart. Wanneer u dán Zijn belofte gelooft, geeft u een tienduizend keer grotere eer aan God dan wanneer u de zichtbare tegenwoordigheid van God bij u hebt en het leven van Christus in uw ziel gevoelig ervaart.

Ds. J. Welch
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 10099
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Herman » 03 Okt 2022, 09:04

J.C. Philpot schreef:Ds. J. Welch

Mooi voer voor de zondagmiddag.

CvdW
Berichten: 2403
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor CvdW » 03 Okt 2022, 09:11

Herman schreef:
J.C. Philpot schreef:Ds. J. Welch

Mooi voer voor de zondagmiddag.

Dit mag natuurlijk ook in de kerk verteld worden. Zo krijg je voedsel mee naar huis.

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 1023
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Marck » 03 Okt 2022, 09:25

Heel sterk onderwijs van Welch! Dank Philpot.

Mannetje
Berichten: 6300
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Mannetje » 03 Okt 2022, 09:58

CvdW schreef:
Herman schreef:
J.C. Philpot schreef:Ds. J. Welch

Mooi voer voor de zondagmiddag.

Dit mag natuurlijk ook in de kerk verteld worden. Zo krijg je voedsel mee naar huis.

Waarom die negatieve insteek? Alsof dit niet ook in de kerk verkondigd wordt...

Ach, nu hap ik toch op je negatieve aas, maar het zij zo... ik hoop oprecht dat je je frustraties nog eens kwijt mag raken.
-

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 10099
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Herman » 03 Okt 2022, 10:09

Mannetje schreef:Waarom die negatieve insteek? Alsof dit niet ook in de kerk verkondigd wordt...
Op deze manier hoor ik het niet vaak. Misschien zijn 'we' wel wat kwijtgeraakt.

-DIA-
Berichten: 30218
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor -DIA- » 03 Okt 2022, 10:15

ONTWAAKT, GIJ DIE SLAAPT
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Efeze 5:14

De gemeente van Christus in Efeze is door Paulus gesticht. Efeze was de hoofdstad van Klein Azië. De stad was gezonken in een blinde afgodendienst. Ze dienden de godin Diana. Ze dachten dat zij de godin was van licht en leven. Ze verkeerden echter in diepe duisternis en de dood heerste alom. Wanneer door de verkondiging van het Woord van God hun godsdienst als ijdel wordt aangewezen, dan verdedigen zij hun godsdienst met alle macht. Zij maakten zelfs een groot oproer.

We lezen in Handelingen 19: Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte, vanwege de weg des Heeren. Want een, met name Demétrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe. Hoor hem pleiten voor zijn godsdienst in vers 27. Als zij nu dit hoorden, werden zij vol toornigheid en riepen: Groot is de Diana der Efezeren! Ruim twee uren houden zij het vol dit uit te roepen.

De gevallen mens kan niet prijsgeven waar hij meent het leven in gevonden te hebben. Daarvoor hoeven wij niet naar de heidenen te gaan of naar de wereld. Dit is te vinden in elk leven. Alleen door wederbarende genade leert de mens de eer Gods liever te krijgen dan zijn eigen leven. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Daarom kan een onherboren mens niet buigen voor het Woord en de bedienen.

Daarom schrijft de apostel Paulus over het daarom van het Woord van God. Wij lezen dit in de tekst: Daarom zegt Hij. De apostel doet een beroep op het Woord van God. De van God afgevallen mens legt zijn oor naar de woorden van de mens. Hoe velen zijn er in de loop der eeuwen bedrogen door het woord van de mens. Daarom wijst de apostel dan ook niet naar zijn woord, maar naar het Woord des Heeren.

In de scheppingsorde stelde de Heere de dag en de nacht. Naar Gods wijsheid werd het alzo verordineerd, Daarom kunnen wij de natuurlijke slaap niet missen. Ze sterkt, geeft rust en bekwaamt voor de nieuwe taak. Toch gebruikt de Heere het beeld in de tekst niet in deze vorm. De levensles heeft een andere betekenis. In de slaap leeft de mens vaak in het onbewuste. Hij leeft dan een droomleven. Het was niet waar, het was bedrog. Dat beeld moeten wij verder overdenken. Het wijst ons op de doodsslaap van de mens. Hij is daarin actief bezig zijn val uit te leven. De mens leeft een leven van dromen en bedrog.

Zonder de levenmakende kracht van Woord en Geest zal hij ook zo door blijven leven. Totdat in het uur van de waarheid, als hij voor God staat, hij te laat zal ontdekken zich bedrogen te hebben voor de grote eeuwigheid. Daarom is het nodig te ontwaken in de tijd. Daartoe verheerlijkt de Heere Zich in het leven van Zijn uitverkorenen.

Door het machtwoord Gods roept de Heere uit de dood tot het leven. Dan ontdekt de Heere de mens aan zijn leven zoals hij dat geleefd heeft tot nu toe. Dan ziet de mens ook wat zijn leven was. Een leven vol dromen en bedrog. Dan ziet hij de werkelijkheid met geopende ogen. Hij ziet zijn zonde en schuld. Zijn leven buiten God. Hij ziet de gevolgen van zijn val. Hij ontdekt de waarheid van het leven. Wat is het een wonder als de Heere de weg gaat wijzen naar Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dan ziet de mens de mogelijkheid van zalig worden in en door een Ander. Daarom is het nodig voor ons allen te ontwaken uit onze doodsslaap.

Maar dat is ook nodig in het verdere leven. Immers, hoe vaak kunnen ook Gods kinderen terechtkomen in een onheilige slaap. Zo lezen wij van de bruid, dat zij slapende op haar leger lag, toen de Bruidegom aan de deur stond. Wij lezen ook hoe David sliep, bedwelmd door de zonde. Ook hij noest opnieuw wakker gemaakt worden door de profeet Nathan. Hoe sliep Petrus in de zaal van Kajafas en moest door Jezus gewekt worden.

Ook Bunyan schrijft hierover in zijn Christenreis. Op reis naar de Godsstad kwam hij terecht op de betoverde grond. Hoe schadelijk is dit toch voor het genadeleven. Dan gaat er geen kracht meer uit van de genade en zijn ze aan de aarden flessen gelijk geworden. De apostel wekt op om deze dingen te overdenken. Sta op uit de doden. Daarmee legt hij geen vermogens in de mens, maar hij leert hoe de mens zijn doodsstaat uitleeft. Die doodsstaat is niet lijdelijk, maar actief. De mens leeft zijn staat uit. Het is daarom nodig dat de dood een halt wordt toegeroepen.

Door de genade Gods gebeurt dat ook. De Heere hersteld in de mens het Beeld van God. De levende mens keert zich af van alles wat verderven kan. Een leven in de vreze Gods ontstaat. Hij gaat leven naar de eis van Gods Woord. Zijn hart gaat uit om de Heere te behagen. Dat de mens zo vernieuwd wordt, is vrucht van de verworven genade van Christus. Hij heeft geen verderving gezien. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft het leven en de onsterfelijkheid aangebracht. Door Zijn striemen is de Kerk genezing geworden. Door genade wandelen zij in het licht van Zijn aanschijn. Tot verwondering komt het Woord tot ons. Ik ben dood geweest, en Ik leef en gij zult leven.

Zonder de levendmakende kracht van Woord en Geest zal hij ook zo door blijven leven. Totdat in het uur van de waarheid, als hij voor God staat, hij te laat zal ontdekken zich bedrogen te hebben voor de grote eeuwigheid. Daarom is het nodig te ontwaken in de tijd. Daartoe verheerlijkt de Heere Zich in het leven van Zijn uitverkorenen.

Door het machtwoord Gods roept de Heere uit de dood tot het leven. Dan ontdekt de Heere de mens aan zijn leven zoals hij dat geleefd heeft tot nu toe. Dan ziet de mens ook wat zijn leven was. Een leven vol dromen en bedrog. Dan ziet hij de werkelijkheid met geopende ogen. Hij ziet zijn zonde en schuld. Zijn leven buiten God. Hij ziet de gevolgen van zijn val. Hij ontdekt de waarheid van het leven. Wat is het een wonder als de Heere de weg gaat wijzen naar Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dan ziet de mens de mogelijkheid van zalig worden in en door een Ander. Daarom is het nodig voor ons allen te ontwaken uit onze doodsslaap.

Maar dat is ook nodig in het verdere leven. Immers, hoe vaak kunnen ook Gods kinderen terechtkomen in een onheilige slaap. Zo lezen wij van de bruid, dat zij slapende op haar leger lag, toen de Bruidegom aan de deur stond. Wij lezen ook hoe David sliep, bedwelmd door de zonde. Ook hij noest opnieuw wakker gemaakt worden door de profeet Nathan. Hoe sliep Petrus in de zaal van Kajafas en moest door Jezus gewekt worden.

Ook Bunyan schrijft hierover in zijn Christenreis. Op reis naar de Godsstad kwam hij terecht op de betoverde grond. Hoe schadelijk is dit toch voor het genadeleven. Dan gaat er geen kracht meer uit van de genade en zijn ze aan de aarden flessen gelijk geworden. De apostel wekt op om deze dingen te overdenken. Sta op uit de doden. Daarmee legt hij geen vermogens in de mens, maar hij leert hoe de mens zijn doodsstaat uitleeft. Die doodsstaat is niet lijdelijk, maar actief. De mens leeft zijn staat uit. Het is daarom nodig dat de dood een halt wordt toegeroepen.

Door de genade Gods gebeurt dat ook. De Heere hersteld in de mens het Beeld van God. De levende mens keert zich af van alles wat verderven kan. Een leven in de vreze Gods ontstaat. Hij gaat leven naar de eis van Gods Woord. Zijn hart gaat uit om de Heere te behagen. Dat de mens zo vernieuwd wordt, is vrucht van de verworven genade van Christus. Hij heeft geen verderving gezien. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft het leven en de onsterfelijkheid aangebracht. Door Zijn striemen is de Kerk genezing geworden. Door genade wandelen zij in het licht van Zijn aanschijn. Tot verwondering komt het Woord tot ons. Ik ben dood geweest, en Ik leef en gij zult leven.

ds. P. Blok

Bron: mijn eigen archief, dus moeilijk te achterhalen. Wellicht te vinden in De Saambinder, Kerkbode, of aan andere christelijke publicatie.
© -|||-

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7990
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 05 Okt 2022, 10:55

Hoe is Christus in uw leven gekomen?

Deze vraag stelde eens een kerkenraad van de Free Church van Schotland aan een vrouw die voor het eerst aan het Heilig Avondmaal wenste deel te nemen. Zij antwoordde: ‘Ik weet niet of Hij door de deur is gekomen of dat Hij een gat in de muur heeft gemaakt. Dit weet ik wel dat Hij er eerst niet was en nu wel. Hij is mij boven alles dierbaar. Ik heb Hem lief, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.’

Met dit antwoord durfde de kerkenraad haar het kerkelijk recht tot het Heilig Avondmaal niet te onthouden. Zij ontving, zoals in de Schotse kerken het gebruik is, een penning. Deze penning wordt aan de tafelwacht teruggegeven bij de gang naar de Avondmaalstafel. Het antwoord van deze vrouw is een heel diep antwoord.

Mijn bede is dat elke avondmaalganger, ja elke kerkganger een antwoord in die geest mag geven als hem of haar wordt gevraagd: ‘Hoe is Christus in uw leven gekomen?’ Het kan zijn dat wij beter dan deze vrouw dat kon, een geordend bekeringsgetuigenis kunnen geven. Echter, veel belang­rij­ker is dat wij dagelijks leven uit de liefde van Christus en zo ook voor Hem wensen te leven.

Ds. P. de Vries

https://drpdevries.com/2022/10/05/hoe-i ... n-gekomen/
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

-DIA-
Berichten: 30218
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor -DIA- » 06 Okt 2022, 17:19

De wederkerenden tot Sion
Zij zullen komen met geween en met smekingen zal Ik hen voeren.
Jer. 31:9a

Jeremia, de priesterzoon, werd al jong tot profeet geroepen, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Het eerste gedeelte van zijn opdracht ziet op de oordelen en hun gevolgen welke hij aan zou moeten zeggen, het tweede gedeelte ziet op de profetieën, die hij tot troost der boetvaardigen zou mogen voorspellen. Onze tekst bevat zo'n profetie.
Wat Jeremia in de Naam des Heeren gesproken had, is uitgekomen. Stad en tempel zijn verwoest en het volk is weggevoerd naar Babel. Maar in hoofdstuk 30 begint de profetie der verlossing. God zou zijn volk niet onder laten gaan in de heidenwereld. Dat volk moest blijven bestaan, want uit dat volk moest de Christus, wat het vlees aangaat, geboren worden. Onze tekst handelt over de wederkerenden naar Sion. Zij zullen komen! Dat zegt de Heere. Het is een Goddelijk zullen. Zij zullen wederkomen uit Babel! Zij zullen wederkeren naar Sion!
Wie worden er met die „zij" bedoeld? We zouden verwachten dat ze allen wedergekeerd zijn toen het mocht, maar verre van dat. De meesten der weggevoerden waren zich in Babel thuis gaan voelen en hadden het er best gekregen, zo best dat ze er niet aan dachten om weder te keren.
Wie zullen er dan wederkeren? Wel degenen, waarvan in Psalm 137 staat: „Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion". Dat waren mensen, die in Babel door de Heere staande gehouden en stil gezet waren. Mensen, die door Gods Geest overtuigd werden van hun zonden en schuld. Het werd hun schuld dat het land Kanaän woest en Stad en Tempel verwoest waren. Zij hadden God op het hoogst misdaan. Zij waren van het heilspoor afgegaan. Zij leerden hun bezit kennen: Schuld. Dadelijke zonden en erfzonden. Zij zaten aan de rivieren waar vroeger het Paradijs gelegen had.

Zo overtuigt de Heere nog in het Babel van deze wereld van zonden en voert Hij terug naar het Paradijs, waar de schuld begonnen is, want God werkt nooit over de schuld heen. Zij leerden ook hun gemis kennen: God kwijt, van Zijn dienst en gemeenschap verstoken. Daarom weenden zij als zij gedachten aan Sion, de plaats die God verkoren had om aldaar te wonen. Die mensen konden met het leven in Babel niet meer mee en gevoelden zich in Babel niet meer thuis. Ze kregen heimwee naar Jeruzalem, naar de tempel, naar de God van die tempel. Dat zijn nu de mensen, waarvan Jeremia geprofeteerd had dat zij zouden wederkeren.
Zij zullen komen met geween. Dit ziet op de hoedanigheid waaronder zij zouden wederkeren. En dat geldt nog van allen die uit de wereld terug zullen keren tot God. O, wat wordt er veel geweend in de tijd der bekering. Wat worden de zonden beweend. Wat wordt er geweend over het gemis van God. Wat wordt er geweend om het harde en onbekeerlijke hart.
Wat ontstaat er dan een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid.

Wordt er geweend tijdens de bekering, ook later geschiedt dat. O, dat volk dat met Israël uit Egypte uitgeleid is en door de woestijn geleid is en in Kanaän gebracht. In de woestijn ontvingen ze Zijn Wet en Zijn dienst en in Kanaän hebben ze in de zalige gemeenschap van die dienst mogen delen. Maar ze hebben hun God verlaten en zijn als gevolg daarvan weer van Zijn gemeenschap verstoken. Ze zitten in Babel en hoe komen ze daar ooit weer uit. Wel in de weg van onze tekst: Zij zullen komen met geween. O, wat heeft Petrus bitterlijk geweend. Hoe meer en zwaarder we zondigen, des te meer wordt er geweend. Wat weende Maria Magdalena toen ze haar Heere kwijt was. Noch de discipelen, noch de engelen konden haar troosten. Dat kon alleen Jezus. „Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar: "Ik Ben uw heil alleen".
"En met smekingen". Bij wenen hoort smeken. De koning Hizkia bad tot de Heere en weende gans zeer. Wenende gaat men bidden en smeken om bekering en om nog tijd van bekering te krijgen, om vergeving van zonden en om genade. Men bidt dan bij dagen en bij nachten. En zal God dan geen recht doen. Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ja Ik zeg u, Hij zal hen haastelijk recht doen. Smekende gaat een ziel tot de Heere Jezus. Smekende geeft zij zich aan Hem over en neemt zij Hem aan. Smekende komt zij tot het geloof.

Wat zullen die boetvaardige ballingen in Babel geweend en gesmeekt hebben. Zij zaten door eigen schuld in Babel en konden niet bekijken en verwachten dat zij daar ooit uit zouden komen. Ze waren immers gevangenen. Ze misten de vrijheid. „Ik zal hen voeren". Die grote Ik; die almachtige, die met het heir des hemels en de inwoners der aarde kan doen naar Zijn wil en welbehagen. Die grote Ik, die de harten der koningen kan neigen tot al wat Hij wil, die neigde het hart van koning Kores om ieder die wilde van het volk der Joden terug te laten gaan, opdat stad en tempel weer herbouwd zouden worden en de dienst des Heeren op aarde weer hersteld zou worden.
"Met smekingen zal Ik hen voeren". De Heere zou hen smeken om Babel te verlaten en terug te keren naar Sion. Dat is nog zo. Gods Woord staat vol met smekingen van de Heere aan zondaren. Luisteren wij er naar? Geven wij er gehoor aan?

De meesten zijn in Babel gebleven, en... met Babel omgekomen. Als wij in de wereld blijven, zullen ook wij met de wereld omkomen. Van Babel is niets meer over, maar Jeruzalem bestaat nog. Jeruzalem is het beeld van de Kerk, en die blijft bestaan. Johannes zag op Patmos het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel afdalen op de nieuwe aarde. De Kerk heeft een eeuwige toekomst.
Zullen wij daar bij behoren? Dan zullen we uit ondervinding moeten kennen wat er in onze tekst staat. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren. Voeren uit Babel. Voeren naar Sion. Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen.
© -|||-

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1636
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Arja » 12 Okt 2022, 20:41

2 Samuel 18

Spurgeon vertelde in een preek over een moeder die tegen haar zoon zei, toen hij nog een losbandig leven leidde: ‘Als God jou om je zonden oordeelt, zal ik ‘amen’ zeggen op Zijn veroordeling.’ God wil niet dat we onze kinderen zacht behandelen als Hij hard met hen handelt vanwege hun zonden. Niemand liever dan Hij wil dat zij tot Hem terugkeren. Als zij echter niet willen, laat Hij hen gaan en dat moeten wij ook doen: “Als je kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen laten gaan in de macht van hun [eigen] overtreding” (Jb 8:4; vgl. Lv 10:1-7).

We mogen wel bidden dat de Heere ons de realiteit van de dingen laat zien, dat wil zeggen dat we de dingen, ook de daden van onze kinderen, zien zoals Hij ze ziet. Daarbij mogen we ook wel bidden dat we elke tijding die we te verwerken krijgen, speciaal over onze kinderen, met Hem verwerken. We hoeven niet de sterke man of sterke vrouw uit te hangen en mogen aan de echtheid van onze gevoelens ruimte geven. Laten we echter bidden dat dit gebeurt zonder Hem uit het oog te verliezen.

-DIA-
Berichten: 30218
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor -DIA- » 12 Okt 2022, 21:49

De wederkerenden tot Sion

Zij zullen komen met geween en met smekingen zal Ik hen voeren.
Jer. 31:9a

Jeremia, de priesterzoon, werd al jong tot profeet geroepen, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Het eerste gedeelte van zijn opdracht ziet op de oordelen en hun gevolgen welke hij aan zou moeten zeggen, het tweede gedeelte ziet op de profetieën, die hij tot troost der boetvaardigen zou mogen voorspellen. Onze tekst bevat zo'n profetie.

Wat Jeremia in de Naam des Heeren gesproken had, is uitgekomen. Stad en tempel zijn verwoest en het volk is weggevoerd naar Babel. Maar in hoofdstuk 30 begint de profetie der verlossing. God zou zijn volk niet onder laten gaan in de heidenwereld. Dat volk moest blijven bestaan, want uit dat volk moest de Christus, wat het vlees aangaat, geboren worden. Onze tekst handelt over de wederkerenden naar Sion. Zij zullen komen! Dat zegt de Heere. Het is een Goddelijk zullen. Zij zullen wederkomen uit Babel! Zij zullen wederkeren naar Sion!
Wie worden er met die „zij" bedoeld? We zouden verwachten dat ze allen wedergekeerd zijn toen het mocht, maar verre van dat. De meesten der weggevoerden waren zich in Babel thuis gaan voelen en hadden het er best gekregen, zo best dat ze er niet aan dachten om weder te keren.

Wie zullen er dan wederkeren? Wel degenen, waarvan in Psalm 137 staat: „Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion". Dat waren mensen, die in Babel door de Heere staande gehouden en stil gezet waren. Mensen, die door Gods Geest overtuigd werden van hun zonden en schuld. Het werd hun schuld dat het land Kanaän woest en Stad en Tempel verwoest waren. Zij hadden God op het hoogst misdaan. Zij waren van het heilspoor afgegaan. Zij leerden hun bezit kennen: Schuld. Dadelijke zonden en erfzonden. Zij zaten aan de rivieren waar vroeger het Paradijs gelegen had.

Zo overtuigt de Heere nog in het Babel van deze wereld van zonden en voert Hij terug naar het Paradijs, waar de schuld begonnen is, want God werkt nooit over de schuld heen. Zij leerden ook hun gemis kennen: God kwijt, van Zijn dienst en gemeenschap verstoken. Daarom weenden zij als zij gedachten aan Sion, de plaats die God verkoren had om aldaar te wonen. Die mensen konden met het leven in Babel niet meer mee en gevoelden zich in Babel niet meer thuis. Ze kregen heimwee naar Jeruzalem, naar de tempel, naar de God van die tempel. Dat zijn nu de mensen, waarvan Jeremia geprofeteerd had dat zij zouden wederkeren.

Zij zullen komen met geween. Dit ziet op de hoedanigheid waaronder zij zouden wederkeren. En dat geldt nog van allen die uit de wereld terug zullen keren tot God. O, wat wordt er veel geweend in de tijd der bekering.
Wat worden de zonden beweend. Wat wordt er geweend over het gemis van God. Wat wordt er geweend om het harde en onbekeerlijke hart.
Wat ontstaat er dan een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid.

Wordt er geweend tijdens de bekering, ook later geschiedt dat. O, dat volk dat met Israël uit Egypte uitgeleid is en door de woestijn geleid is en in Kanaän gebracht. In de woestijn ontvingen ze Zijn Wet en Zijn dienst en in Kanaän hebben ze in de zalige gemeenschap van die dienst mogen delen. Maar ze hebben hun God verlaten en zijn als gevolg daarvan weer van Zijn gemeenschap verstoken. Ze zitten in Babel en hoe komen ze daar ooit weer uit. Wel in de weg van onze tekst: Zij zullen komen met geween. O, wat heeft Petrus bitterlijk geweend. Hoe meer en zwaarder we zondigen, des te meer wordt er geweend.
Wat weende Maria Magdalena toen ze haar Heere kwijt was. Noch de discipelen, noch de engelen konden haar troosten. Dat kon alleen Jezus. „Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar: "Ik Ben uw heil alleen".

"En met smekingen". Bij wenen hoort smeken. De koning Hizkia bad tot de Heere en weende gans zeer. Wenende gaat men bidden en smeken om bekering en om nog tijd van bekering te krijgen, om vergeving van zonden en om genade. Men bidt dan bij dagen en bij nachten. En zal God dan geen recht doen. Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ja Ik zeg u, Hij zal hen haastelijk recht doen. Smekende gaat een ziel tot de Heere Jezus. Smekende geeft zij zich aan Hem over en neemt zij Hem aan. Smekende komt zij tot het geloof.
Wat zullen die boetvaardige ballingen in Babel geweend en gesmeekt hebben. Zij zaten door eigen schuld in Babel en konden niet bekijken en verwachten dat zij daar ooit uit zouden komen. Ze waren immers gevangenen. Ze misten de vrijheid.

Ik zal hen voeren". Die grote Ik; die almachtige, die met het heir des hemels en de inwoners der aarde kan doen naar Zijn wil en welbehagen. Die grote Ik, die de harten der koningen kan neigen tot al wat Hij wil, die neigde het hart van koning Kores om ieder die wilde van het volk der Joden terug te laten gaan, opdat stad en tempel weer herbouwd zouden worden en de dienst des Heeren op aarde weer hersteld zou worden.
"Met smekingen zal Ik hen voeren". De Heere zou hen smeken om Babel te verlaten en terug te keren naar Sion. Dat is nog zo. Gods Woord staat vol met smekingen van de Heere aan zondaren. Luisteren wij er naar? Geven wij er gehoor aan?

De meesten zijn in Babel gebleven, en... met Babel omgekomen. Als wij in de wereld blijven, zullen ook wij met de wereld omkomen. Van Babel is niets meer over, maar Jeruzalem bestaat nog. Jeruzalem is het beeld van de Kerk, en die blijft bestaan. Johannes zag op Patmos het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel afdalen op de nieuwe aarde. De Kerk heeft een eeuwige toekomst.

Zullen wij daar bij behoren? Dan zullen we uit ondervinding moeten kennen wat er in onze tekst staat. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren. Voeren uit Babel. Voeren naar Sion. Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen.

DS. J.P. VERKADE

Bron: Mijn eigen archief met meditaties, deze hebben ooit in een van onder ons bekende christelijke bladen gestaan. Misschien wel terug te vinden via Digibron.
© -|||-

KDD
Berichten: 1123
Lid geworden op: 17 Okt 2020, 21:40
Locatie: Canada

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor KDD » 14 Okt 2022, 15:47

ds. J.J. V. Eckeveld schreef:
De weg van de Borg is ook de weg van de Kerk. Het is voluit schriftuurlijk om het zo te zeggen. Het is ongetwijfeld een schriftuurlijke uitdrukking met een diepe en verreikende betekenis. Het ging met Christus door lijden tot heerlijkheid. Maar wat zegt de apostel Paulus? "Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden" (Rom. 8 : 17). De gemeente Gods wordt door lijden geheiligd en gelouterd. Zo zullen wij leren, dat in de geloofsbepmevingen de geloofsoefeningen liggen. Hoe meer stormen over het jonge boompje heengaan, hoe vaster de wortelen zich hechten in de aarde. Hoe meer stormen, aanvechtingen en beproevingen, hoe meer de wortelen des geloofs zich hechten in de vaste grond van de verdiensten van Christus. De Zaligmaker stopt de Zijnen in de smeltkroes van het lijden om Zijn beeld in hen af te drukken. Daarom zegt Jakobus: Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt" (Jak. 1 : 2). Een ouderwetse goudsmelter liet het onzuivere goud net zo lang in de smeltkroes, totdat hij zijn eigen beeld duidelijk in het goud zag afgetekend. Dan wist hij, dat het goud gezuiverd was. Daar is de Heere op uit. Hij wil het beeld van Christus afdrukken in Zijn kinderen. "O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk!" Maar daarin heeft ook het lijden en de smeltkroes een plaats. De weg van de Borg is ook de weg van de Kerk, dat heeft dus niet alleen te maken met de rechtvaardigmaking, maar ook met de heiligmaking. Door het lijden heen wordt de gemeente Gods geheiligd.


Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7990
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » 19 Okt 2022, 09:25

Ds. P. de Vries schreef:Ik besluit met praktische aansporingen en raadgevingen. Dat is allereerst: lees elke dag je Bijbel en lees hem biddend. Lees de Bijbel ook samen met de Kerk der eeuwen. Ik kan iedereen die deze bijdrage leest, de boeken van reformatoren en puriteinen bijzonder aanbevelen. Ik denk ook aan de grote kerkvader Augustinus en noem dan met name zijn twee bekendste werken Confessiones en De civitate Dei. Overdenk, zoals Calvijn dat in hoofdstuk 9 van het derde boek van de Institutie beschrijft, elke dag het toekomende leven. Bid elke dag om de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Leef ook als een pelgrim. Dat wil zeggen betracht matigheid en god­zaligheid.

Het niet leven bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus leidt tot een verwereldlijking in levensstijl en omgekeerd leidt een verwereldlijking in levensstijl tot het veronachtzamen van het uitzien naar de wederkomst van Christus. Leef matig en godzaligheid en geef zo ook een voorbeeld aan anderen. Misbruik de notie van de vrijheid in Christus niet om ongehoorzaam te zijn aan Gods bevelen. Een christen is bevrijd van de vloek van de wet en van de macht van de zonde om Christus gelijkvormig te zijn. Die kwam niet om de wet en de profeten te ontbinden, maar die te vervullen. Bij de vrijheid van de christen behoort ook de gehoor­zaam­heid van een christen. Leven uit het geloof en in gehoorzaamheid aan Gods bevelen is de gestalte die nodig is om zonder vrees uit te zien naar de wederkomst.

Zoek ook contact met kinderen van God die dicht bij de HEERE leven. Contact met kinderen van God, het beoefenen van gemeenschap der heiligen is één van de middelen die God gebruikt om ons in gemeenschap met Zichzelf te houden. Onder de oudere generatie ken ik meer voorbeelden van mensen die een ruim zicht op Christus, bewogenheid met de wereld en een nauw leven met de HEERE met elkaar combineren dan onder jonge mensen. Deze com­binatie is de laatste jaren in Nederland schaarser geworden. Ik hoop en bid dat dit onder jullie generatie weer anders mag worden. Wees doordrongen van de vele zegeningen die ver­bonden zijn aan een nauw leven met de HEERE. Hier is ook het lezen van geschriften van en over mensen die zo’n leven hebben betracht van grote betekenis. Zeker als wij al te weinig levende voorbeelden tegenkomen.

Tenslotte: wat zal het zijn als de gehele vrijgekochte Kerk van de Heere Jezus Christus het nieuwe Jeruzalem zal binnengaan en de gehele schepping bevrijd zal zijn van de dienst­baar­heid van de verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ontzag­wek­kend zal het zijn niet in die heerlijkheid te kunnen en mogen delen.

‘En ik zag een groten witte troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel weg­vloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden ge­worpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd ge­schreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs’ (Openb. 20:11-15).

Laat het zo zijn dat wijzelf het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. ‘Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn’ (Heb. 4:1). ‘Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der ge­tuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lich­telijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rech­terhand des troons van God’ (Heb. 12:1-2).

Volledige artikel: https://drpdevries.com/2022/10/17/hoe-z ... -toekomst/
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten