Gelezen (geloofsopbouwend)

Jantje
Berichten: 13629
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Jantje » 15 Sep 2020, 16:08

Philippus Melanchton schreef:Hoe kan er droefheid bestaan in de ziel zonder enige overdenking van onze ellende? Christus heeft niet vergeefs gezegd: De Heilige Geest zal overtuigen van zonde. Maar dit gebeurt door de overdenking van het Woord en de toorn van God en van onze onreinheid.

Opdat dus de Heilige Geest u overtuige en u ware verschrikkingen inboezemt en de zorgeloosheid en de hoogmoed verbetert - opdat gij verslagen wordt en u aan God onderwerpt en neerwerpt beneden de andere mensen: zie naar zowel het Woord van God als uw eigen woeden. Opdat u niet toetreedt om zorgeloos en zonder zuchten vergeving te vragen, zoals de Farizeeër, die zei: 'Ik ben niet als andere mensen.'
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Arja
Berichten: 1326
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Arja » 15 Sep 2020, 18:54

Getroost door het vaderschap van God

Er klinkt muziek in het woord vader, maar niet voor een vaderloos kind, voor hem of haar is het vol treurige herinneringen. Degenen die nog nooit een vader hebben verloren, beseffen nauwelijks hoe waardevol een relatie met een vader is. Een vader die echt een vader is, is heel dierbaar! Weten we niet meer hoe we op zijn knie klommen? Herinneren we ons niet de kussen die we op zijn wangen hebben gedrukt? Denken we niet met dankbaarheid terug aan zijn wijsheid en de vriendelijke bemoedigingen van zijn genegenheid? Wie kan zeggen hoeveel we onze vaders verschuldigd zijn, wanneer ze van ons worden weggenomen betreuren we hun verlies en voelen dat er een grote kloof is gemaakt in onze familiekring. Maar, luister eens naar deze woorden: “Onze Vader, die in de hemel is.” Wat een genade van de Heere om met ons een relatie aan te gaan en ons de natuur en de geest van kinderen te geven, zodat we zeggen: “Abba, Vader.” Hebt u ooit in bed gelegen met pijnlijke ledematen en geroepen: “Vader, heb medelijden met Uw kind”? Hebt u ooit in het aangezicht van de dood gekeken en toen u dacht dat u op het punt stond te vertrekken, geroepen: “Mijn Vader, help mij; steun mij met Uw genadige hand en draag mij door de stroom des doods.” Op zulke momenten realiseren we ons de glorie van het Vaderschap van God en leren we in onze zwakheid vast te klemmen aan de Goddelijke kracht om de Goddelijke liefde te ontvangen.

C.H. Spurgeon
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Vervolgde
Berichten: 207
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Vervolgde » 16 Sep 2020, 19:36

Nu God in Christus is en in hem een welbehagen heeft kunnen wij daaruit zien dat Christus het grote onderwerp is, dat de Evangeliedienaars moeten prediken.
Wel is waar, dat ook de werken en de plichten op hun plaats gepredikt moeten worden; doch een groot verschil tussen evangelisch en wettisch prediken is niet, dat de één de plichten predikt en de ander niet, maar het wettisch prediken maakt de plichten tot het fondament van de voorrechten van het Evangelie, terwijl het evangelisch prediken de voorrechten van het Evangelie tot het fondament van den plicht maakt, of Christus en zijne genaden tot de grondslag van alle heilige gehoorzaamheid.
Het ene is volgens de orde van het werkverbond: Doe dat en leef; het andere volgens de orde van het Nieuwe verbond: Leef en doe dat.

Men kan de wet prediken, en toch de wet en alle gehoorzaamheid aan haar missen; doch men kan niet Christus prediken en de wet missen. Evenals toch God in Christus is, zo is ook de wet van God in hem, die het einde der wet is tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft, en in wie, als onze Ark, de wet bewaard is. De wet als een verbond is in hem, als den Heere onze gerechtigheid; de wet als een regel is in hem, als den Heere onze sterkte, tot heiligmaking.

R. Erskine

Arja
Berichten: 1326
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor Arja » 17 Sep 2020, 11:53

Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Korinthe 4:18

Onze enige hulp is het gebed, veel gebed, of de Heilige Geest ons dicht bij Jezus houdt, opdat wij onze hand als het ware in Zijn hand mogen leggen en zo met Hem door de wildernis reizen, beschermd tegen de roofdieren die ons onderweg belagen. Het wandelen met God is ons hoogste voorrecht op aarde.

Mary Winslow
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4763
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen (geloofsopbouwend)

Berichtdoor J.C. Philpot » Vandaag, 08:00

Ds. J. Catsburg schreef:Het geloof is niet een aan de verzoening toegevoegde menselijke daad als complement van wat God doet in Zijn genade. Juist het tegenovergestelde wordt hier tot uitdrukking gebracht. Wat wordt dit toch door weinigen verstaan! Velen houden het geloof voor een bepaalde kwaliteit. Zij wringen zich in allerlei bochten om tot die houding te komen. We zijn zo Rooms in het opknappen van onszelf. Daarom dienen we in de bediening van het Woord alle vermogens van het schepsel af te hakken, de handen, de voeten en de tong. Doch dan leeft de zondaar nog! Luther zegt: "Ge moet hem vervolgens doden!" We moeten met alles en met onszelf in de dood terechtkomen. En juist tegen die weg verzet zich alles wat in ons is! We horen liever een liefelijke preek waar we honderd jaar onder kunnen worden! Afsnijdend, om zo voor de volle Christus plaats te maken, ja, dat mogen we niet, het wordt ons althans niet in dank afgenomen.
Het is echter maar goed, dat we niet aan de mensen behoeven te vragen: "Hoe wilt u het hebben?" We dienen eerlijk het Woord te prediken. Eerlijk makende genade hebben we nodig om te worden een dienaar, een zondaar, in wiens geest geen bedrog woont. Dan gaan we eerlijk met elkaar, eerlijk met de zonde, eerlijk met God om. Want voor de zelfbedrieger en de huichelaar is er geen zaligheid!
Zijn we oprecht voor God geworden? Dan kunnen we naar de hel. Neen, we zeggen niet, dat we dat willen. De hartelijke begeerte is om met God verzoend te worden. We liggen echter rechteloos aan de voeten Gods. En juist daar in de onmogelijkheid aan onze kant wordt het wonder van het geloof geboren, daar wordt Christus ons geopenbaard en geschonken, daar wordt het hart op Hem gericht, daar worden we voor Hem ingewonnen, daar worden we door Hem overgenomen, Die onze ongerechtigheid gedragen heeft, door Wiens striemen ons genezing is geworden, de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem!! Zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. En op grond van Zijn verdiensten wordt de zondaar vrijgesproken van schuld en straf en ontvangt hij een recht op het eeuwige leven.
We ontvangen door het geloof in Christus een bewustheid van onze staatsverwisseling, van onze vredestaat met God, Die volkomen is voldaan door Christus' sterven aan het kruis en Die daar getuigenis van geeft in de opwekking van Christus uit de dood. Christus is gestorven om onze zonden en Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, welk een vrede doorstroomt ons hart, wanneer het oog op Hem is gericht!
Doch daar is niet slechts het statelijke. Het geloof houdt ons ook in gemeenschap met Christus en met al Zijn goederen. Leest art. 22.
Daar is ook het standelijke. In die stand van vrede houdt ons het geloof, het gericht zijn op Christus doet ons de voortgaande stroom van de vrede met God ervaren. Art. 22 zegt: "Dewelke - de goederen van Christus - de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden". Het geloof is de gemeenschap met Christus. Hoe is het gesteld met onze omgang?
De omgang van het verbondskind met de God aller genade? Gemeenschap, omgang, verbond. Kennen we de zaken van deze woorden? Dan wordt het loflied geboren op God en Zijn welbehagen: "Het is door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen!" Dat loflied leert ons de Geest, Die het alles uit Christus neemt en aan de bedelaar geeft! De wereld is donker. Het hart van de zondaar is duister. Christus is het stralende middelpunt voor het volk in duisternis en in schaduw van de dood.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten