Eisen of pleiten? (uit: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?)

Jantje
Berichten: 14980
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Eisen of pleiten? (uit: Waar ging de preek van afgelopen zondag over?)

Berichtdoor Jantje » 04 Mei 2020, 19:43

Zondag 3 mei 2020

Gisteren was het in beide diensten leesdienst.

In de morgendienst werd er een preek gelezen van wijlen ds. L. Huisman.
De Schriftlezing was uit Filippenzen 3.
De tekst was genomen uit Filippenzen 3: 10 en 11: Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.
Het thema was: De begeerte van Paulus om op te wassen in de genade. Dit werd onderverdeeld in 3 aandachtspunten:
1. De kennis van Christus
2. De opstandingskracht van Christus
3. De begeerte om te komen tot de wederopstanding der doden
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 103: 8 en 9 (in verband met het overlijden van ds. B. van der Heiden)
Psalm 119: 69
Psalm 56: 5 en 6
Psalm 119: 7
Psalm 138: 4
Ik had moeite met een aspect in de preek, die hier is terug te lezen: https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/19741. Ik wil dit kort aanstippen door dit citaat hier te delen:
Uw onmacht staat u niet in de weg, daar kunt u zich niet achter verschuilen! Wij hebben als kinderen al op moeders schoot geleerd: ‘Eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond.’ En als u zegt: ‘Wij hebben niets te eisen’, dan zeg ik u: ‘Wij hebben wél wat te eisen.’ God geeft ons te eisen! Dat is het buigen Gods, dat is de liefde Gods. Het Evangelie, uit Gods hart voortgesproten, is dat God zegt: ‘O, zondaar, eis van Mij vrijmoedig!’ Wij moeten van God uit kracht van het verbond eisen, waarvan wij het zegel dragen. Niet alleen smeken, niet alleen bidden, niet alleen pleiten, maar eisen – op grond van het verbond van God – dat Hij ons bekeert.

Heeft u dat wel eens gedaan? Het is het eerste versje dat u leerde. Ik denk dat dat het minste door u beoefend is. U wilt nog wel smeken, u wilt soms nog wel hopen, u wilt soms nog wel wachten, totdat er wat met u gebeurt, maar u wilt niet eisen. En daarom zeg ik het nogmaals met grote nadruk: u mag eisen op grond van het verbond, Gods trouwverbond, en zeggen: ‘Heere, U hebt mij het Evangelie toch niet voor niets laten verkondigen? Ach Heere, toen ik gedoopt werd, was dat toch maar niet een ijdel teken, wat voor mij enkel tot verzwaring van mijn verderf is? Heere, zo kunt U toch niet handelen met zondaren, Gij Die de grootste en eeuwige liefde Zelf zijt? U bent Degene Die mij vanaf mijn derde jaar in de kerk gebracht hebt tot nu toe; tot mijn tiende jaar of mijn twintigste jaar of mijn zestigste jaar toe. Heere, dat hebt U toch niet gedaan om mij voor eeuwig verloren te laten gaan? U hebt toch geen lust in de dood van de goddelozen? En daarom kom ik tot U, Heere, op grond van dát verbond, dat U mij als kind al toegezegd hebt, en ik eis van U, dat U Uw liefdehart ook aan mij openbaart, opdat ik U kenne! Heere Jezus, ik eis van U op grond van Uw volmaakte gerechtigheid, dat U Zich doet kennen, ook aan mijn hart. Opdat ik met Paulus zou zeggen: Opdat ik Hem kenne, opdat die liefde van dat Evangelie ook mijn hart tot die wederliefde zou doen ontvonken.’

Ik kan dit citaat niet rijmen met het feit dat een zondaar of zondares als een rechteloze, schuldige en doemwaardige tot God komt, niet omdat hij of zij nog wat eist, maar omdat hij of zij ervaart dat hij niets meer te eisen heeft. Mijns inziens is dit dan ook een totaal verkeerde visie op het genadeverbond en ik ben het hier dan ook totaal mee oneens. Overigens vond ik het evenwicht tussen de nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens en de totale onmogelijkheid van de mens ook enigszins zoek.

In de middagdienst werd er een preek gelezen van ds. G.J. van Aalst, over Zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus.
De Schriftlezing was uit Matthéüs 18: 21-35.
Het thema was: Als vijfde gebeden, met daarbij drie aandachtspunten:
1. Vergevende liefde vragen
2. Vergevende liefde krijgen
3. Vergevende liefde tonen
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 51: 1
Psalm 2: 7
Psalm 32: 1 en 3
Psalm 143: 2 en 11
Psalm 130: 2
Ik vond het een evenwichtige preek, met veel onderwijs, ook voor actuele dingen in het persoonlijke leven.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3751
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 04 Mei 2020, 21:09

Jantje schreef:Ik had moeite met een aspect in de preek, die hier is terug te lezen: https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/19741. Ik wil dit kort aanstippen door dit citaat hier te delen:
Uw onmacht staat u niet in de weg, daar kunt u zich niet achter verschuilen! Wij hebben als kinderen al op moeders schoot geleerd: ‘Eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond.’ En als u zegt: ‘Wij hebben niets te eisen’, dan zeg ik u: ‘Wij hebben wél wat te eisen.’ God geeft ons te eisen! Dat is het buigen Gods, dat is de liefde Gods. Het Evangelie, uit Gods hart voortgesproten, is dat God zegt: ‘O, zondaar, eis van Mij vrijmoedig!’ Wij moeten van God uit kracht van het verbond eisen, waarvan wij het zegel dragen. Niet alleen smeken, niet alleen bidden, niet alleen pleiten, maar eisen – op grond van het verbond van God – dat Hij ons bekeert.

Heeft u dat wel eens gedaan? Het is het eerste versje dat u leerde. Ik denk dat dat het minste door u beoefend is. U wilt nog wel smeken, u wilt soms nog wel hopen, u wilt soms nog wel wachten, totdat er wat met u gebeurt, maar u wilt niet eisen. En daarom zeg ik het nogmaals met grote nadruk: u mag eisen op grond van het verbond, Gods trouwverbond, en zeggen: ‘Heere, U hebt mij het Evangelie toch niet voor niets laten verkondigen? Ach Heere, toen ik gedoopt werd, was dat toch maar niet een ijdel teken, wat voor mij enkel tot verzwaring van mijn verderf is? Heere, zo kunt U toch niet handelen met zondaren, Gij Die de grootste en eeuwige liefde Zelf zijt? U bent Degene Die mij vanaf mijn derde jaar in de kerk gebracht hebt tot nu toe; tot mijn tiende jaar of mijn twintigste jaar of mijn zestigste jaar toe. Heere, dat hebt U toch niet gedaan om mij voor eeuwig verloren te laten gaan? U hebt toch geen lust in de dood van de goddelozen? En daarom kom ik tot U, Heere, op grond van dát verbond, dat U mij als kind al toegezegd hebt, en ik eis van U, dat U Uw liefdehart ook aan mij openbaart, opdat ik U kenne! Heere Jezus, ik eis van U op grond van Uw volmaakte gerechtigheid, dat U Zich doet kennen, ook aan mijn hart. Opdat ik met Paulus zou zeggen: Opdat ik Hem kenne, opdat die liefde van dat Evangelie ook mijn hart tot die wederliefde zou doen ontvonken.’

Ik kan dit citaat niet rijmen met het feit dat een zondaar of zondares als een rechteloze, schuldige en doemwaardige tot God komt, niet omdat hij of zij nog wat eist, maar omdat hij of zij ervaart dat hij niets meer te eisen heeft. Mijns inziens is dit dan ook een totaal verkeerde visie op het genadeverbond en ik ben het hier dan ook totaal mee oneens. Overigens vond ik het evenwicht tussen de nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens en de totale onmogelijkheid van de mens ook enigszins zoek.Het gaat om pleiten op Gods genade, in een zondaar is er nooit geschiktheid. En de verantwoordelijkheid dat een mens om eigen schuld verloren gaat, en het is tot verzwaring van het oordeel als je onder het onvoorwaardelijk aanbod van genade, toch nog verloren gaat.

Jij wilt duidelijk toch een bepaalde voorwaardelijkheid, geen zondaar is gepast voor Christus, maar Jezus Christus is gepast voor zondaren.
Als je het bij Christus mag zoeken, zoek je het juist niet in jezelf...

Jij ziet duidelijk geen waarde in het genade verbond. Juist het genade verbond legt ook verantwoordelijkheid in de mensen, niet omdat wij wat kunnen maar juist worden wij gewezen ons uit te leveren aan Gods genade, omdat wij niets hebben en niets hebben verdient en geen gerechtigheid voor God kunnen oprichten...

Nog een citaat van een Puritein:
"Als het evangelie ons verkondigd wordt, dan kunnen we alleen nog verloren gaan, als wij Gods ingewanden vertrappen, en als wij door het bloed van Christus waden naar de hel"


Heb4v16: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 22:18

het pleiten is ook een eis : Bekeert u !

DDD
Berichten: 17742
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 04 Mei 2020, 22:36

De vraag is wel of het woordje eisen zo wel helemaal goed wordt uitgelegd. Maar gelukkig hoeven we helemaal niet te eisen, want God is klaar om genadig te zijn.

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 22:47

DDD schreef:De vraag is wel of het woordje eisen zo wel helemaal goed wordt uitgelegd. Maar gelukkig hoeven we helemaal niet te eisen, want God is klaar om genadig te zijn.

Al wat u ontbreekt.
Dus als je de Medicijnman niet nodig hebt wilt God ook niet een nieuw hart schenken.
En dat is dus het pleiten : Het komen als een rechteloze en vragen om vergeving en alles van Hem te verwachten.

DDD
Berichten: 17742
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 04 Mei 2020, 22:52

Medicijnmannen zijn echt wat anders.

Maar het ging hier om het woordje eisen. Ik vind het woordje eisen heel gepast. Iemand die eist, weet dat hij recht op iets heeft maar hij blijft erg beleefd.

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 22:55

DDD schreef:Medicijnmannen zijn echt wat anders.

Maar het ging hier om het woordje eisen. Ik vind het woordje eisen heel gepast. Iemand die eist, weet dat hij recht op iets heeft maar hij blijft erg beleefd.

Ik bedoel natuurlijk daarmee God..
Ja iedereen die naar God toe gaat en op Zijn belofte pleit en eist, hoeft niet te vrezen dat hij niets krijgt

DDD
Berichten: 17742
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 04 Mei 2020, 22:59

Dat was mij geheel duidelijk, maar erg eerbiedig kan ik het niet vinden.

Maar los daarvan: in de brontekst gaat het helemaal niet over eisen. Het is een aanvulling van de berijmers.

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 23:10

DDD schreef:Dat was mij geheel duidelijk, maar erg eerbiedig kan ik het niet vinden.

Maar los daarvan: in de brontekst gaat het helemaal niet over eisen. Het is een aanvulling van de berijmers.

Jezus zegt zelf over : Wie de Medicijnman niet van node heeft....
eisen/pleiten.
Komt een beetje op hetzelfde neer.

DDD
Berichten: 17742
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 04 Mei 2020, 23:15

Ik weet niet welke Bijbelvertaling je gebruikt, maar dat heb ik toch nooit gelezen.

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 23:17

DDD schreef:Ik weet niet welke Bijbelvertaling je gebruikt, maar dat heb ik toch nooit gelezen.

Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
Mattheüs 9:12 SV

DDD
Berichten: 17742
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 04 Mei 2020, 23:21

Een Medicijnman is een Afrikaanse kwakzalver. En medicijnmeester is een ouderwets woord voor dokter. Je kunt dat niet zomaar door elkaar halen.

Los daarvan, die hoofdletter is nogal discutabel.

Hoopvol
Berichten: 461
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Hoopvol » 04 Mei 2020, 23:26

DDD schreef:Medicijnmannen zijn echt wat anders.

Maar het ging hier om het woordje eisen. Ik vind het woordje eisen heel gepast. Iemand die eist, weet dat hij recht op iets heeft maar hij blijft erg beleefd.

En als iemand geen rechten meer heeft? Mag zo'n persoon dan eisen?

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 23:28

DDD schreef:Een Medicijnman is een Afrikaanse kwakzalver. En medicijnmeester is een ouderwets woord voor dokter. Je kunt dat niet zomaar door elkaar halen.

Los daarvan, die hoofdletter is nogal discutabel.

Je weet heel goed wat ik bedoel.
Erg flauw dit.

Geytenbeekje
Berichten: 4752
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Mei 2020, 23:31

Hoopvol schreef:
DDD schreef:Medicijnmannen zijn echt wat anders.

Maar het ging hier om het woordje eisen. Ik vind het woordje eisen heel gepast. Iemand die eist, weet dat hij recht op iets heeft maar hij blijft erg beleefd.

En als iemand geen rechten meer heeft? Mag zo'n persoon dan eisen?

De Heere zegt zelf : Al wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.
Al wie in afhankelijkheid bid, al wie zijn noden aan Hem voorlegt zal Hij het allerbelangrijkste geven.
Dus je pleit hiermee dat Gods Woord waar is. en dat God onveranderlijk is en altijd je toeroept.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten