Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Online
Zeeuw
Berichten: 3958
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Wuhan virus

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mar 2020, 09:50

Tiberius schreef:
Gritje schreef:Ik ben wel benieuwd naar de hele brief, hier zien we stukjes uit de brief. Zo kan het heel anders overkomen dan wat de dominee echt geschreven heeft.

Zie hier: https://twitter.com/danielgillissen/sta ... 93/photo/1


Als ik de hele brief zo lees, dan vind ik het inderdaad op een liefdevolle toon geschreven.

DDD
Berichten: 14415
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Wuhan virus

Berichtdoor DDD » 25 Mar 2020, 09:55

DDD schreef:De zogenaamde deskundige die zich vast nooit in de ontwikkeling van kinderen in reformatorische kringen heeft verdiept, is een groter verwijt te maken. Het zou wel eens goed zijn als zulke mensen een klacht kregen via een medisch tuchtcollege voor het spreken over dingen waar ze niets van weten.


Bij nader inzien denk ik dat Marina van der Wal helemaal geen deskundige is. Op haar LinkedInprofiel is geen relevante opleiding te bespeuren, en ik vermoed dat ze ook geen lid is van een van de beroepenverenigingen in de medische sector. Ze heeft wel haar bedrijf gemaakt van spreken over de opvoeding.

Jantje
Berichten: 10900
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Wuhan virus

Berichtdoor Jantje » 25 Mar 2020, 10:28

DDD schreef:
DDD schreef:De zogenaamde deskundige die zich vast nooit in de ontwikkeling van kinderen in reformatorische kringen heeft verdiept, is een groter verwijt te maken. Het zou wel eens goed zijn als zulke mensen een klacht kregen via een medisch tuchtcollege voor het spreken over dingen waar ze niets van weten.


Bij nader inzien denk ik dat Marina van der Wal helemaal geen deskundige is. Op haar LinkedInprofiel is geen relevante opleiding te bespeuren, en ik vermoed dat ze ook geen lid is van een van de beroepenverenigingen in de medische sector. Ze heeft wel haar bedrijf gemaakt van spreken over de opvoeding.
Dat is helemaal de zotheid gekroond.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Online
Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5222
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Wuhan virus

Berichtdoor Herman » 25 Mar 2020, 10:40

elbert schreef:Ik vind dat je voorzichtig moet zijn met het spreken over dit specifieke virus als straf van God over de zonde. De Bijbel is daar minder eenduidig over dan soms wordt gedacht. Denk bijv. aan de vrienden van Job of de discipelen met hun vraag over de blindgeborene ("heeft deze man gezondigd of zijn ouders?"), die hierover moesten worden gecorrigeerd.
Trouwens, de neiging om het als straf te zien, is niet voorbehouden aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Het blijkt een puur menselijk fenomeen, wat ons te denken moet geven. Zo weet een imam in Iran de uitbraak van de ziekte aan de onderdrukking van Oeigoeren in China. Vervolgens kwam het virus naar Iran. Wij mensen hebben de neiging om ook het spreken over straf van God in ons eigen voordeel uit te leggen. Ook dat is zonde.
Daarom moeten we hierover voorzichtig zijn.
Mede daarom vind ik dit een goed stukje om over na te denken (ds. Holtslag uit Giessenburg): http://holtslag.org/corona/


Wat mij betreft maken de moderators een apart draadje aan waarin we centraal de vraag naar Gods handelen kunnen bespreken. @Ad Anker @Tiberius

Ons denken mag hierover beginnen bij de theologische grondlijn dat de dood en zonde twee zaken zijn die op elkaar betrekking hebben. En dat onder verwijzing naar Romeinen 6: 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood.

Dat betekent volgens mij dat heel het leven, zowel in het ontvangen van genadegiften, als de ontvangen tegenspoeden in relatie staan tot oordeel, straf en genade. De oorzakelijkheid van straf en zonde is met genoemde tekst wat mij betreft aangetoond.

De moeilijkheid ontstaat pas daar waar de dit virus (die tot de dood leidt) gaan individualiseren naar bijvoorbeeld direct getroffenen. We zullen dus een harmonisatie zien te vinden tussen Paulus en Jezus woorden uit Lukas 13: "Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan". Het postmodernisme (zie het telegraafissue) betwist de autoriteit van diegene die deze laatste woorden uitspreekt. Maar dat is niet de bedoeling. God zelf heeft de bediening van Gods Woord in de handen van de Kerk gegeven, dus die moeten deze woorden naspreken en daaraan vasthouden.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 25363
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Wuhan virus

Berichtdoor Tiberius » 25 Mar 2020, 10:56

Herman schreef:Wat mij betreft maken de moderators een apart draadje aan waarin we centraal de vraag naar Gods handelen kunnen bespreken. @Ad Anker @Tiberius

:garde

deschpin
Berichten: 35
Lid geworden op: 25 Jul 2019, 14:25

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor deschpin » 25 Mar 2020, 11:35

Zo'n brief is zeg maar voor "intern gebruik". Dat dit vragen oproept bij de "wereld" snap ik ook heel goed.
Als de wereldbevolking door deze pandemie zich gaat realiseren dat we het leven niet in eigen hand hebben en dan gaat zoeken naar de reden van ons bestaan... wellicht kan bij een diepgravende zoektocht zo'n brief beter begrepen worden door de mensen die buiten refoland leven.
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

-DIA-
Berichten: 23788
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor -DIA- » 25 Mar 2020, 11:44

Psalm 74

Vers 1
Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid
Van Uwe gunst en onderstand verstoken?
Hoe kan Uw toorn dus tegen ons nog roken,
Die schapen zijn, zelfs door Uw hand geweid
?

Vers 2
Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond;
Denk aan Uw volk, door U van ouds verkregen;
Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen;
Aan Sions berg waar G' eertijds hebt gewoond.


Vers 3
Ruk spoedig aan, verdubbel Uwe schreên;
Zie, hoe de stad verwoest ligt en vergeten;
Des vijands macht heeft alles neergesmeten,
Uw heiligdom verdorven en vertreên.


Vers 4
Uw vijand heeft, ter plaatse van 't gebed,
Gelijk een leeuw gebruld bij 't zegevieren;
Zelfs, U ten schimp, heeft hij zijn krijgsbanieren,
In trotsen moed, tot tekenen gezet.


Vers 5
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd;
Men houwt en hakt, dat poort en binten beven;
Gelijk men slaaft, om bijlen aan te geven,
En ijv'rig kapt in 't hoog en dicht geboomt'.


Vers 6
Dus hebben z' ook, doldriftig, onbesuisd,
Graveerselen, pilaren, wanden, bogen,
Wier kunstsieraad de lust was van elks ogen,
Met zwaard, houweel en hamer woest vergruisd.


Vers 7
Uw heiligdom is door het vuur verteerd;
Niets heeft zijn glans voor 't woên des gloeds beveiligd;
Uw schoon paleis, Uw woning is ontheiligd,
Ten gronde toe in puin en as verkeerd.


Vers 8
"Laat", zeiden zij, "laat ons het ganse land,
Geplunderd, voor onz' overmacht doen zwichten."
Hun wrede vuist heeft al de Godsgestichten,
Uw naam ten hoon, verbrijzeld of verbrand
.

Vers 9
Wij zien aan ons, na al dit ongeval,
Geen teek'nen meer van Uwe gunst gegeven;
Niet één profeet is ons tot troost gebleven;
Geen sterv'ling weet, hoe lang dit duren zal.


Vers 10
Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet,
De vijand ons zijn wrede trotsheid tonen?
Zal hij Uw naam in eeuwigheid dan honen?
Neen, 't kan niet zijn; dat duldt Uw glorie niet.


Vers 11
Ach, waarom trekt G' uw hand dus van ons af,
Uw rechterhand, die ons tot steun kan strekken?
Ai, wil haar eens uit Uwen boezem trekken,
En maak een eind aan Uw gestrenge straf.


Vers 12
Gij, evenwel, Gij blijft dezelfd', o HEER';
Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning,
Die uitkomst gaaft, en, uit Uw hemelwoning,
Voor ieders oog Uw haat'ren gingt te keer.

Vers 13
Gij spleet weleer de Schelfzee door Uw kracht;
Gij hebt den kop der woest' en felle draken,
Het vrees'lijk heir, dat Isrel dorst genaken,
ln 't hart der zee, verbroken door Uw macht.


Vers 14
Uw sterke hand heeft 's Leviathans woên
Betoomd, gestuit; deed Farao bezwijken;
Waar 't woest gediert' aan duizenden van lijken,
Op 't dorre strand, zijn rooflust mocht voldoe
n.

Vers 15
Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd,
't Zij G' een fontein deedt uit een rots ontspringen,
Of op een hoop de waat'ren samendringen,
Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd.


Vers 16
De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht;
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen;
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen;
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht.


Vers 17
Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaân!
Een dwaas geslacht heeft Uwen naam gelasterd;
De vijand, van Uw vrees en dienst verbasterd,
Heeft Uwen roem met smaad en schimp belaân
.

Vers 18
Geef 't wild gediert', dat niets in 't woên ontziet,
De ziele van Uw tortelduif niet over;
Laat, grote God, om een gehaten rover
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet.


Vers 19
Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond;
Laat dat Uw hart tot ons in liefd' ontvonken;
Het land is vol van duist're moordspelonken,
Vanwaar 't geweld ons grieft met wond op wond.


Vers 20
Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang';
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren;
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren,
Opdat z' Uw naam verheffen in gezang.


Vers 21
Rijs op, o God, rijs op, toon Uw gezag;
Betwist Uw zaak, wees onze pleitbeslechter;
't Is meer dan tijd; gedenk, o hoogste Rechter,
Wat smaad de dwaas U aandoet dag op dag.


Vers 22
Vergeet niet, HEER', dien onverdraagb'ren hoon,
Dat luid geroep van al Uw weêrpartijders;
Het woest getier van Uwe machtbestrijders
Stijgt telkens op tot voor Uw hemeltroon.
Zoek den vrede en jaag hem na

Online
Zeeuw
Berichten: 3958
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mar 2020, 11:47

-DIA- schreef:Psalm 74
(...)


Wat is nu exact de boodschap DIA? Want als we psalmen gaan citeren, zonder bijschrift, kunnen we er vele noemen.

Online
Zeeuw
Berichten: 3958
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mar 2020, 11:48

deschpin schreef:Zo'n brief is zeg maar voor "intern gebruik". Dat dit vragen oproept bij de "wereld" snap ik ook heel goed.
Als de wereldbevolking door deze pandemie zich gaat realiseren dat we het leven niet in eigen hand hebben en dan gaat zoeken naar de reden van ons bestaan... wellicht kan bij een diepgravende zoektocht zo'n brief beter begrepen worden door de mensen die buiten refoland leven.


Ik merk dat ik dit soort gesprekken nu al voer met mensen. Over geloof, God, zingeving etc.

-DIA-
Berichten: 23788
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor -DIA- » 25 Mar 2020, 11:50

Psam 75

Vers 3
Tot het dom en dwaas geslacht
Zeid' ik: "Wees niet zinneloos";
Tot de snoden; "Weest niet boos,
Dat gij hoornen, sterk van kracht,
Woedende naar boven steekt,
En met stijven halze spreekt."


Vers 4
Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost, noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die 't beslist;
Die, als aller Oppervoogd,
Deez' vernedert, dien verhoogt.


Vers 5
Want des HEEREN hand besluit
Enen kelk vol bitterheid,
In Zijn gramschap toebereid,
En Hij drenkt er 't mensdom uit;
Doch der goddelozen mond
Zuigt Zijn hef uit, tot den grond.
Zoek den vrede en jaag hem na

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5219
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor samanthi » 25 Mar 2020, 12:54

Ik zie dat ds Agteresch het heel goed bedoeld.
Hij wil de kinderen iets duidelijk maken, ik heb wel enkele kanttekeningen...
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 25363
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor Tiberius » 25 Mar 2020, 13:01

Ik vind het eerlijk gezegd ook een merkwaardige brief; al ken en begrijp ik de context wel en ben ik overtuigd van zijn goede intenties.
Merkwaardig, in de eerste plaats omdat hij impliciet verband legt tussen 'hoe het allemaal komt' en de verkeerde dingen die de kinderen van zijn gemeente zouden doen. 'Waarom stuurt de Heere het coronavirus? De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen en niet zo lang achter de computer zit.' Dat komt voor een buitenstaander erg vreemd over; bovendien is het niet Bijbels.
Verder doet hij geen oproep om juist nu in deze lijdenstijd toevlucht te nemen tot Christus' verzoenende bloed. Hooguit in het afsluitende gedichtje, dat een beetje uit de lucht komt vallen.
Ook verwacht ik niet dat het voorbeeld van iemand van 100 jaar geleden erg geloofwaardig overkomt op jongeren (en ouderen).

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5219
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor samanthi » 25 Mar 2020, 13:03

Tiberius schreef:Ik vind het eerlijk gezegd ook een merkwaardige brief; al ken en begrijp ik de context wel en ben ik overtuigd van zijn goede intenties.
Merkwaardig, in de eerste plaats omdat hij impliciet verband legt tussen 'hoe het allemaal komt' en de verkeerde dingen die de kinderen van zijn gemeente zouden doen. 'Waarom stuurt de Heere het coronavirus? De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen en niet zo lang achter de computer zit.' Dat komt voor een buitenstaander erg vreemd over; bovendien is het niet Bijbels.
Verder doet hij geen oproep om juist nu in deze lijdenstijd toevlucht te nemen tot Christus' verzoenende bloed. Hooguit in het afsluitende gedichtje, dat een beetje uit de lucht komt vallen.
Ook verwacht ik niet dat het voorbeeld van iemand van 100 jaar geleden erg geloofwaardig overkomt op jongeren (en ouderen).

Mee eens
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Online
Zeeuw
Berichten: 3958
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor Zeeuw » 25 Mar 2020, 13:09

Tiberius schreef:Ik vind het eerlijk gezegd ook een merkwaardige brief; al ken en begrijp ik de context wel en ben ik overtuigd van zijn goede intenties.
Merkwaardig, in de eerste plaats omdat hij impliciet verband legt tussen 'hoe het allemaal komt' en de verkeerde dingen die de kinderen van zijn gemeente zouden doen. 'Waarom stuurt de Heere het coronavirus? De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen en niet zo lang achter de computer zit.' Dat komt voor een buitenstaander erg vreemd over; bovendien is het niet Bijbels.
Verder doet hij geen oproep om juist nu in deze lijdenstijd toevlucht te nemen tot Christus' verzoenende bloed. Hooguit in het afsluitende gedichtje, dat een beetje uit de lucht komt vallen.
Ook verwacht ik niet dat het voorbeeld van iemand van 100 jaar geleden erg geloofwaardig overkomt op jongeren (en ouderen).


Ik denk dat het 'bidden als Anne Boender', het toevlucht nemen tot is. Wat volgens mij zeer naar de leer van deze kerk is. Erg gericht op 'doe dit niet meer, doet dat niet meer' etc. Daar heb ik moeite mee. Gedrag niet als vrucht van genade, maar als middel tot, lijkt het dan bijna.

Online
Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5222
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Duiding van Gods handelen, n.a.v. brief ds. Agteresch (uit: Wuhan virus)

Berichtdoor Herman » 25 Mar 2020, 13:18

Tiberius schreef:'Waarom stuurt de Heere het coronavirus? De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen en niet zo lang achter de computer zit.' Dat komt voor een buitenstaander erg vreemd over; bovendien is het niet Bijbels..

Ik lees het antwoord als de concretisering van de oproep tot bekering, dus de achterliggende gedachte is bijbels. (De aanvaardbaarheid van de formulering vind ik niet echt een punt om over te discussiëren)


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten