Preekluisterkring

Online
Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 1694
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor FlyingEagle » 20 Apr 2020, 10:07

Heb deze op m’n planning staan

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16736
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor helma » 20 Apr 2020, 10:21

Ik heb hem vorige week tijdens een autorit beluisterd. Geen aantekeningen gemaakt.

Jantje
Berichten: 12026
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Jantje » 20 Apr 2020, 10:34

Ik zal hem vanavond opnieuw beluisteren, en hoop dan wat aantekeningen te maken.

@helma, wat vond je er verder van, dan?
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16736
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor helma » 20 Apr 2020, 10:42

Ik wil hem nog een keer rustiger naluisteren.
En dan wel aantekeningen maken.

Zeeuw
Berichten: 4461
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Zeeuw » 21 Apr 2020, 11:53

Jantje schreef:Ik zal hem vanavond opnieuw beluisteren, en hoop dan wat aantekeningen te maken.

@helma, wat vond je er verder van, dan?


Wat vond je ervan Jan?

-DIA-
Berichten: 24281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor -DIA- » 21 Apr 2020, 11:57

Ik ben begonnen om de preek van ds. J. Veenendaal uit te typen. Ik hoop die te plaatsen als ik daarmee klaar ben.
Heel eenvoudig is het niet altijd, omdat er enkele delen tussen zitten die niet goed te verstaan zijn of geheel zijn weggevallen. Deze fragmenten geef ik in rode letters aan, zodat we weten dat daar iets kan ontbreken...
Een mens kan beter onrecht lijden dan onrecht doen. (citaat van: Mijn, lieve onvergetelijke moeder)

DDD
Berichten: 15191
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor DDD » 22 Apr 2020, 23:09

Met excuses voor de vertraging. Beter laat dan nooit, denk ik dan maar.

Ik reageer nog op:

Dr G van de Brink, Willen jullie ook niet weggaan? (DDD)
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10972
zondag 1 maart 18.10 uur


DDD schreef:Ik ben mijn boekje alweer vergeten. Hoe dom. Maar ik kom daar nog op terug. Ik zie dat de twee weken alweer voorbij zijn.


Ik had veel opgeschreven. Wat mij opviel in de preek van vorige twee weken:

Vragen zijn soms belangrijk om iets open te leggen. In een preek of op huisbezoek. Ook in het Evangelie volgens Johannes komen we veel vragen tegen. Aan het begin: of iemand gezond wil worden. Aan het einde: of Petrus Jezus wel lief heeft.

In hoofdstuk 6 vindt de omslag plaats tussen de groei en het verlies van het aantal leerlingen van Jezus. Jezus vraagt uiteindelijk aan de vaste kern van de discipelen: willen jullie ook niet weggaan?

Dat volgt uit het oordeel van de menigte dat de preken van Jezus te hard waren. Wat was er nu zo hard? Ds. denkt: de pretentie van Jezus dat Hij de verlosser is. Jezus zegt dat je de Geest nodig hebt om in Hem te geloven. Zijn woorden zijn niet hard, maar zijn Geest en leven.

Ook in onze tijd heeft voor veel mensen het geloof geen toegevoegde waarde meer. Dat maakt de vraag of wij ook niet weg willen gaan, actueel. Soms pijnlijk actueel, in onze nabije omgeving.

Jezus stelt een open vraag. Het is een reële optie om weg te gaan. De volstrekte vrijheid die Jezus zijn leerlingen gunt, valt op. Niemand hoeft Jezus met tegenzin trouw te blijven. Blijkbaar wil Hij alleen uit vrije liefde gediend worden.

Ook dit is actueel. Niet meer naar de kerk gaan, wordt heel snel een gewoonte.

In eerste instantie had Jezus met autoriteit gesproken: volg Mij. Maar nu komt het moment waarop Hij de discipelen de vrije keuze geeft.

Jezus had veel verdriet van de vertrekkende leerlingen. Ook van het verraad van Judas. maar hij heeft hen/hem nooit een strobreed in de weg gelegd. Juist in dit hoofdstuk komt de naam van Judas voor het eerst aan de orde.

Misschien moet je je vertrek uit de kerk serieus overwogen hebben, om voluit te weten waarom je niet gaat. Zoals bij Asaf in psalm 73.

Er is eigenlijk ook maar één goede reden om Jezus te volgen. Hij heeft woorden van eeuwig leven.

De preek sloot af met gezang 71 uit de bundel 1938:

7
Ja, U kiest ons hart
eeuwig tot zijn Koning!
Onder vreugd en smart
geld' uw liefd' ons 't meest,
strekk' ons hart uw Geest
eeuwig tot een woning!

Ik vond het een bijzonder indrukwekkende preek. Niet omdat hij spectaculair was in voordracht. Wel omdat het perspectief zowel gelovig als nuchter was en precies aansloot bij luisteraars in onze tijd. Want zeker in een tijd dat de kerk kleiner wordt (en mijn eigen gemeente is ongeveer gehalveerd door geharrewar en het volgens veel mensen ontbreken van goed bestuur, dus ik heb daar persoonlijk mee te maken) krijg je soms wel eens het idee: waarom zou ik nu zelf eigenlijk trouw blijven aan God op de plaats waar Hij dat wil. Daar komt ook bij dat ik twijfelde of ik een derde keer naar de kerk zou gaan. Ik vroeg me af of dat nu niet een beetje overdreven was en waar uberhaupt kerkdiensten goed voor zijn, want niet alle erediensten hebben een even vruchtbare inhoud. En toen kwam deze preek. Ik blijf het ontroerend vinden dat God zo specifiek op juiste momenten antwoord geeft op vragen die bij je leven. Dat is de reden dat ik de preek wilde delen.

Excuses voor het verstoren van de goede orde, maar ik vertrouw er maar op dat Helma het kan verdragen. Haar beschrijving van de preek is trouwens uitvoeriger en beter. Maar goed. Ik had hem zelf voorgesteld, dus dan past het ook wel zelf er iets over te zeggen.

Ik zal de preek nog eens luisteren en dan zien of ik nog een aanvulling geef.

Jantje
Berichten: 12026
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Jantje » 23 Apr 2020, 01:07

@DDD, ik hoop die preek ook nog te beluisteren. Je hoort daar nog van.

Hieronder mijn verslag van de preek van deze week:
https://www.gergemwestkapelle.nl/preken ALS ER NOG MENSEN ZIJN DIE DEZE PREEK WILLEN BELUISTEREN, DOWNLOAD DEZE PREEK DAN ZO SNEL MOGELIJK. IK VERWACHT NAMELIJK DAT VOLGENDE WEEK, ALS ER TWEE MAANDEN OM ZIJN, DIT NIET MEER MOGELIJK IS!!!
Zondag 1 maart, avonddienst
Liturgie:
Psalm 66: 1
Openbaring 21: 1-8
Psalm 33: 7 en 10
Psalm 102: 15 (de tussenzang blijkt er toch op te staan)
Psalm 68: 10
Heidelbergse Catechismus, Zondag 9
Thema: Het werk van God de Vader
1. Zijn werk van eeuwigheid
2. Zijn werk in de tijd

Mijns inziens een preek met veel onderwijs, veel diepte, lering, waarschuwing, troost en vooral ernst. Ik heb de preek in eerste instantie aangedragen vanwege een meningsverschil met @DDD. Ik meen dat dit ging over de waarschuwing die de dominee doet in de eerste gedachte. Ik heb daar zelf niet altijd heel goed bij stilgestaan, maar mijns inziens is die waarschuwing omtrent het 7de gebod een erg goed argument om tegen allerlei zaken te zijn die ook in de Nashville-verklaring naar voren kwamen. Daarnaast heb ik deze preek ook aangedragen omdat de dominee zo eerlijk, liefdevol, gunnen, ernstig en welmenend heeft gewezen op beide eindbestemmingen van het leven, ook omdat er in die tijd over geschreven is in het RD, dat hier wel meer nadruk op gelegd mag worden. Ik meen dat ds. C. Harinck en ds. H.H. Romkes daar belangwekkende zaken over zeiden. Mijns inziens gebeurt het niet vaak meer dat je dit zó duidelijk hoort. Dat was ook een belangrijke reden om deze preek op te geven voor de Preekluisterkring.

Hieronder volgt het verslag. Ik meen dat dit niet verdere uitleg nodig heeft.

Thema: Het werk van God de Vader.

1. Zijn werk van eeuwigheid
We moeten een stapje terug doen als het gaat om God de Vader. Er zijn veel boeken geschreven over God de Zoon, er zijn minder boeken geschreven over de Heilige Geest, maar weinig tot geen boeken over God de Vader. Waarom? Schroom.

God de Vader, Hij kán ook mijn Vader zijn. Die toegang is er wel. Hoe? Door de Zoon.

De Kerk vindt in Christus ook de Vader. Als je bekeert wordt, komt er een Godsgemis, dan komt er een gemis in de ziel dat ze niet meer leven naar Gods eer. En als ze Christus leert kennen, dan vinden ze de toegang terug tot de Vader, tot God, waar ze uit gevallen zijn.

Het gaat in deze zondag ook over de Vader-Zoon-verhouding. We leven in een moeilijke tijd, als het gaat over de zonden tegen het 7de gebod, over mijn keuze, wie ik denk dat ik ben, hoe ik het voel, en dat we van regeringswege vooral moeten accepteren dat een man een vrouw moet zijn en een vrouw een man. Dat er huwelijken zijn waarvan we nergens in Gods Woord kunnen lezen dat het in de gunst is van de Heere. Mensen van hetzelfde geslacht die in een huwelijk kunnen treden en vervolgens kinderen kunnen adopteren. Maar door al die zonden op dat gebied, wat onze kinderen steeds normaler gaan vinden, omdat het ook als normaal geprofileerd wordt in onze samenleving, daardoor vertroebeld het beeld van de Vader-Zoon-verhouding. Ook als het gaat over de verhouding tussen Christus en Zijn bruid. En dat is nog het ergste van alles, want als we het maar vaak genoeg horen dan gaan we het normaal vinden. We vinden het gewoon en het beeld zoals God het ons voorhoudt in Zijn Woord wordt geheel vertroebelt.

Wat wordt er over God de Vader gezegd? Hij heeft een eeuwige raad en voorzienigheid, als het gaat over de schepping. De Heere is eeuwig. Dat begrijpen wij niet. In die eeuwigheid is God. In die eeuwigheid is er overleg geweest in een drieënig God. Daar is een hemel en aarde uitgedacht, niet alleen hoe die zal zijn, maar ook het gehele verloop, van de geschiedenis in deze wereld. Ook als het gaat om het coronavirus en hoe dat zal gaan verlopen. Hij weet ook of er in Nederland doden gaan vallen. Dat weet de Heere allemaal. Want God weet alles van eeuwigheid en heeft ook alles van eeuwigheid besloten. Er is niet alleen een eeuwige raad, maar ook een eeuwige voorzienigheid.

Eeuwige raad over de schepping
De Heere wilde dus een hemel. In de hemel wordt Gods heerlijkheid het meest ten toon gespreid. De heerlijkheid van God is daar het meest aanwezig.

De Heere wilde ook een aarde. Waarom? De Heere wilde kinderen en geen slaven. Als de Heere mensen schiep in de hemel en ze zouden Hem eeuwig groot gaan maken, dan was dat wel anders dan als mensen op aarde Hem groot gingen maken en op een gegeven moment door het werkverbond in de hemel terecht zouden komen. Maar dat er een wel een proefgebod zou komen. En de mens koos voor de duivel.

Er zijn veel vragen hierover. De dominee noemt er enkele. Ik noem die hier verder niet. Het zijn hele moeilijke vragen. Mooi dat de dominee die ook noemt. Maar wij kunnen daar geen antwoord op geven. Wij moeten niet te nieuwsgierig zijn. Één ding: God wist alles en bestuurde alles naar Zijn wil. Dat moeten we vasthouden. Wij hebben te maken met Gods geopenbaarde wil, Gods Woord. En de verborgen wil van God weten wij niet. God weet alles van eeuwigheid.

Eeuwige raad over de mens
God wist van de val in Adam af. Dat wist Hij van eeuwigheid.

Er zijn in de eeuwigheid ook gedachten des vredes geweest over weglopers. De raad des vredes. Dit heeft weer alles te maken met het genadeverbond. Er ligt al van eeuwigheid een genadeverbond klaar. God had het vangnet van genade al gevlochten voor van die gevallen mensenkinderen. Wat een rijkdom!

Er is van eeuwigheid een uitverkiezing en een verwerping. Daar willen wij niet aan. God heeft van eeuwigheid verkoren wie er wel zalig worden en wie niet. De dominee noemt paragraaf 6 van hoofdstuk 1 van de DL. Heel helder legt hij dit uit. Het is geen muur waarin ik me tegen te pletter loop, maar een poort waardoor ik kan komen. Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen!

2. Zijn werk in de tijd
God schiep de aarde in 6 dagen van 24 uur. Torn daar niet aan! Want anders houd je bijna niets meer over in de Bijbel wat nog waar kan zijn. God schiep de hemel en de hemelen.
De dominee wijst ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat gaat er gebeuren? De hemel en de aarde die God geschapen heeft zullen voorbijgaan en verbranden (2 Petrus 3 vers 7 en 9). Dit is te zwaar om te begrijpen volgens de kanttekeningen. Dan zal de aarde gezuiverd worden en alles zal door vuur vergaan en de hemel zal voorbijgaan. Wij zitten zo vast aan onze spullen, noem maar op. Maar eenmaal komt het vuur. Dat zal alles wegnemen. Denken we daar wel eens aan? Dat er eenmaal niets van over blijft. Dan zal alleen het goud overblijven. Wat is nu onze eindbestemming van onze aardse reis? Is Hij al om Christus' wil onze Vader?

We zijn op reis. Er zijn 2 eindbestemmingen: de hemel of de hel. Er moet een wissel om in ons leven. De dominee vergelijkt het met een trein. Van nature zijn we allen op weg naar de hel. Maar er moet een wissel om in dit leven, onderweg op onze levensweg. Dan kun je door Gods genade van het ene spoor op het andere komen.
De dominee noemt dingen over de hemel en de hel. Wat zal ónze eindbestemming zijn?

12 dingen over de hemel
De meeste dingen staan in Openbaring 21. Daarom is dat ook voorgelezen.
1. Een heerlijke en zalige woonplaats waar God Zelf is.
2. Een heilige plaats, er zal helemaal niets zijn wat verontreinigd. Het is daar zuiver en goed. Daar zal geen zonde meer zijn, zelfs het kleinste zondigste gedachtetje niet.
3. Daar is geen zon en maan, maar daar is het Licht Gods.
4. Vier keer drie poorten, per windrichting drie poorten, volledig uit parelen.
7. Die poorten gaan nooit dicht, omdat er nooit nacht is. Het is altijd dag.
8. Het is een hele vaste stad, onwankelbaar.
9. Gods volk hoeft ook nooit te vrezen dat het zal veranderen, want het wordt uitgebeeld met 12 fundamenten.
10. Die stad is volmaakt, die stad is kubusvormig, de straten zijn van goud. Er is geen tempel want God Zelf is de tempel.
11. Geen dood, geen rouw, geen pijn, geen moeite
12. Nooit zal iemand deze plaats verlaten, want het is de eeuwige zaligheid.

Dit is eindstation 1, waar we van nature niet naar onderweg zijn. Dan moeten we een wissel gemaakt hebben.

12 dingen over de hel
1. Een diepe plaats.
2. 1 poort die altijd dicht blijft.
3. Je kunt er nooit meer uit komen.
4. God zal Zelf de mensen in de hel stoten.
5. In de hel is Gods toorn, vol met onuitblusselijk vuur.
6. De mens verteert, maar sterft er niet.
7. Er is geen verschuiling mogelijk.
8. Er is voortdurende angst.
9. Er is veel pijn.
10. Het is er altijd donker.
11. Gehuil, gekrijs, geschreeuw.
12. Tandengekners vanwege de eeuwige wroeging.

God schiep hemel en aarde. Hij schiep ons ook en gaf ons nog leven. Hij had ons ook gelijk kunnen wegdoen van voor Zijn aangezicht. We kunnen in dit leven nog zalig worden. Van nature zijn we op dat spoor naar de hel, maar God kan de wissel nog omzetten in ons leven naar de eeuwige zaligheid. En dit horen we zo graag, want dan moet God het doen. Als we nog geluk hebben zet God onderweg nog een wisseltje om. Maar dat staat er niet! Die wissels zijn de oproepen tot bekering. We hebben vast wel eens in een trein gezeten. En als je dan over een wissel gaat, dan hoor je dat geluid van de wielen over die wissel. En soms voel je heel de trein schudden als je over die wissel gaat. Hoeveel van die schuddingen aan onze levensbomen en in de kerk heeft de Heere al gegeven in ons leven? De dominee noemt ook enkele Bijbelteksten. We moeten ons bekeren! En niet langer achterover zakken in de kussens der lijdelijkheid.

Wat een wonder voor Gods volk, over het kwaad wat in dit jammerdal hen ten beste gekeerd wordt, Romeinen 8: 28. Het is het bewijs van de troost, ook al denkt Gods volk voor eeuwig te moeten ontsporen. Als ze denken nog op het oude spoor te zitten. Waarom? Omdat de Meester het ook heeft ervaren. Dan zijn er hier wel beproevingen. Maar juist dat geeft meer aan dat zij een aandeel hebben in Christus en dat God hun Vader is. En eenmaal stopt de levenstrein. Dan mogen ze uitstappen en dan staat Christus daar te wachten en dan zegt Hij: "O, Mijn kind, Mijn Vader ook úw Vader." En dan zal Hij ze brengen tot Zijn Vader en dan zal Hij zeggen: "Zie Vader, Ik en de kinderen die Gij Mij gegeven hebt." Dat zal straks volmaakt zijn na de wederkomst. O, volk dan zullen we gaan, juichend, juichend achter Christus aan, het hemels Jeruzalem binnen. Daar zullen we God de Vader niet ontmoeten als een vertoornd Rechter, maar als een liefdevolle Vader. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen.
Laatst gewijzigd door Jantje op 23 Apr 2020, 10:52, 3 keer totaal gewijzigd.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3552
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 23 Apr 2020, 07:41

Ging deze preek over Zondag 9 van de H.C.?
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Online
Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 1694
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor FlyingEagle » 23 Apr 2020, 09:24

Johann Gottfried Walther schreef:Ging deze preek over Zondag 9 van de H.C.?

Ja

Valcke
Berichten: 2995
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Valcke » 23 Apr 2020, 10:32

Jantje, een uitgebreid verslag! Vele waarheden in deze preek.

Wat ik mij echter wel nog afvraag: Waar in de preek komt de persoonlijke beproeving aan bod? Waar worden kenmerken gegeven van waar geloof en ware bekering? Wordt er ook gezegd wát zaligmakend geloof en wát bekering is? Ik zie dit in jouw verslag niet zo goed terug, klopt dat? (N.B. ik heb de preek zelf niet beluisterd, daarom stel ik een vraag.)

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5552
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Herman » 23 Apr 2020, 10:44

Dat lijken me vragen die voor wat het geloof betreft bij zondag 7 mogelijk aan de orde zijn komen.

Jantje
Berichten: 12026
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Jantje » 23 Apr 2020, 10:49

Inderdaad, @Herman.

Overigens wordt er in het begin van de eerste gedachte en het eind van de laatste gedachte wel aandacht aan besteed. Maar ik heb een samenvatting gemaakt. Misschien heb ik dat te sober verwoord.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Valcke
Berichten: 2995
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor Valcke » 23 Apr 2020, 11:06

Herman schreef:Dat lijken me vragen die voor wat het geloof betreft bij zondag 7 mogelijk aan de orde zijn komen.

Alleen dan??

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5470
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Preekluisterkring

Berichtdoor samanthi » 23 Apr 2020, 11:10

Ik heb hem geluisterd
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Hoopvol en 2 gasten