Pagina 79 van 79

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 22 Jul 2020, 17:31
door eilander
helma schreef:Preek van de week (Helma)

https://cgkrijnsburg.nl/kerkdiensten/3049


Ds. L.A. den Butter
Te lezen :Romeinen 6 : 1-14 /
Heidelbergse Catechismus: Zondag 26; vraag en antwoord 70, 71

Tekst:vers 4: Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
Ik heb deze preek nageluisterd. Duidelijke uitleg, fijn om naar te luisteren.
Opvallende uitspraak is dat het in het Evangelie niet zo zeer gaat om de vergeving, maar om het leven in de heiligmaking. Je zou die twee zaken ook voluit naast elkaar kunnen laten staan, denk ik.
Maar hij spreekt rijk van de belofte die God doet in het Evangelie, en verzegelt in de doop, en ook gestand doet! Daar mogen we steeds weer op terug vallen. Echter niet om 'meer zonde te doen opdat de genade des te meerder worde' en daarom is de vernieuwing ook zo belangrijk. Terecht legt hij die ook niet terug bij de mens zelf, maar hij brengt daar heel evenwichtig in naar voren hoe we hebben te strijden, onszelf hebben op te wekken tot die strijd tegen de zonde en de lauwheid. Dat alles niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Hoe? Door dagelijks weer als een bedelaar tot Christus te komen.
Tegelijk wijst hij ook op de verbondswraak - dat is de keerzijde van de verbondsbeloften.

Ik vond het waardevol om deze preek te luisteren, omdat het mij weer bepaalt bij mijn eigen doop. God is getrouw!
De stelling dat het vooral gaat om het leven met/voor God, zou ik nog wel wat verder uitgewerkt willen zien. Maar goed, er is genoeg over te lezen in de puriteinen.

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 27 Jul 2020, 09:40
door helma
Deze week nog de preek van Ds L den Butter

https://cgkrijnsburg.nl/kerkdiensten/3049

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 03 Aug 2020, 10:26
door helma
Preek van de week

Ds W Visscher Lukas 23:33 (Reiziger)

Maar ik kan helaas de YouTube versie niet meer openen, staat nu op privé
Het was denk ik een preek uit de Eskolkerk Houten? @ReizigerWachtlijst
1.Ds L den Butter over Markus:14b / HC 27 vraag en antwoord 74 (Bezorgd)
2.Prop. H.A. Neervoort,Handelingen 6:1-6 (Arja)
3.Ds J Koppelaar, 1 Joh 5 (John Galt)

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 03 Aug 2020, 16:08
door Reiziger
De preek staat inderdaad niet meer online zie ik.
Op verzoek van Helma draag ik een alternatief aan:

Preek van ds. A.C. Uitslag over Lukas 18:35-43.
https://www.ebenhaezer-urk.nl/kerkdiens ... mon_id=405

Thema: Biddag in Jericho
Punten:
1. Aanroepen
2. Aanlopen
3. Aanhouden
4. Aankleven

Later vandaag of deze week zal ik wat aantekeningen delen.

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 04 Aug 2020, 20:50
door Reiziger
Wat beknopt allemaal... maar dit zijn mijn aantekeningen bij de preek.

1. Aanroepen
Jericho ligt 1,5 km ten zuiden van het oude Jericho. Mattheüs spreekt over twee blinden. Eén treedt er dus op de voorgrond. Volgens Markus heet hij Bartimeüs. Dat betekent: zoon van een oprechte. Blind zijn is een hard leven, zeker in een wereld vol zelfzucht en egoïsme. Bartimeüs is blind en bedelend. Hij vertoont het beeld van de geestelijke mens sinds de val in Adam: geestelijk blind. We zijn beklagenswaardig. Blind voor onze zondeschuld, zonder zicht op Christus, de Zaligmaker. Bartimeüs vraagt wat er aan de hand is. Hij zal rumoer hebben gehoord. Door wat hij gehoord heeft, heeft hij het geloof verkregen. Het geloof komt altijd via de oorpoort binnen. Zijn zielsogen zijn open gegaan. Bartimeüs weet dat Jezus helpen moet. Anders is er geen redding. Het kan de laatste keer zijn dat Jezus voorbij komt. Wie in nood is, heeft niet zoveel praatjes. Jezus wordt Bartimeüs' pleitgrond. Hij grijpt Hem aan. Zijn nood brengt hem bij Jezus en hij brengt zijn nood tot Jezus. Echt bidden is bedelen, de lege hand ophouden. Een echte bidder kan alleen maar pleiten op Gods ontferming.

2. Aanhouden
Zo'n maatschappelijk onbeduidend figuur was misschien beneden Jezus' waardigheid, dachten de mensen. De schare wilde geen woorden van Jezus missen, of had haast, dat ze Bartimeüs het zwijgen oplegden.

3. Aanlopen
Jezus blijft stilstaan. Er is een God Die hoort. Jezus neemt alle tijd voor een hopeloos geval. Dat tekent Zijn ontferming. Dat is Hij ten voeten uit.

4. Aankleven
Een mens in nood krijgt wat hij van Jezus begeert. Het geloof richt zich op Jezus, steunt op Jezus. Het eerste wat Bartimeüs zag, was Jezus. Laat ons dat verwonderen.

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 08 Aug 2020, 00:39
door Jantje
https://kerkdienstgemist.nl/stations/18 ... 5430001873

Ik wil heel graag bovenstaande preek aandragen.

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 17 Aug 2020, 10:09
door helma
Preek van deze weken:
Ds L den Butter over Markus:14b / HC 27 vraag en antwoord 74 (Bezorgd)

https://cgkrijnsburg.nl/kerkdiensten/3079

Thema voor de preek:

'De verbondsdoop'
Het verbond
Het verbondsteken
De verbondsbelofteWachtlijst
1.Prop. H.A. Neervoort,Handelingen 6:1-6 (Arja)
2.Ds J Koppelaar, 1 Joh 5 (John Galt)
3.Ds. J. van Rijswijk
Tekst: Openbaring 7: 13-17 (Jantje)

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 17 Aug 2020, 10:11
door helma
Mijn excuses voor de minimale respons van mijn kant. Ik heb de preek van ds Uitslag (Reiziger) wel geluisterd. Maar geen aantekeningen gemaakt.
Ben te druk met andere dingen...

Re: Preekluisterkring

Geplaatst: 14 Sep 2020, 21:56
door helma
Hernieuwde start van de PreekluisterkringPreek van de (2-)week:
Prop. H.A. Neervoort; Handelingen 6: 1-6 (Arja)

https://kerkdienstgemist.nl/stations/75 ... edia=audio

Morgendienst - Handelingen 6: 1-6
zondag 7 juni 2020 9:30

Psalm 111 vers 5
Psalm 119 vers 3
Psalm 104 vers 1 en 17
Psalm 65 vers 2
Psalm 14 vers 1 en 6
Psalm 79 vers 4 en 7
Psalm 89 vers 7

Schriftlezing:
Handelingen 9: 1-19
Tekst: vers 1-6

Wachtlijst:
1.Ds J Koppelaar, 1 Joh 5 (John Galt)
2.Ds. J. van Rijswijk
Tekst: Openbaring 7: 13-17 (Jantje)