Gelezen, gedacht, gehoord...

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2297
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: RE: Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Terri » 06 Apr 2020, 10:53

Maanenschijn schreef:
samanthi schreef:[url]https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27582/ik-kan-wil-me-niet-bekeren-van-de-zonde/[/url]
Een scherp antwoord
En een eerlijk antwoord.


Ik proef veel nood bij de briefschrijver....

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20129
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: RE: Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mara » 06 Apr 2020, 10:57

Terri schreef:
Maanenschijn schreef:
samanthi schreef:[url]https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27582/ik-kan-wil-me-niet-bekeren-van-de-zonde/[/url]
Een scherp antwoord
En een eerlijk antwoord.


Ik proef veel nood bij de briefschrijver....

Ik herken er ook iets van.
Enerzijds voel je het trekken van de wereld en je beseft hoezeer je in die strikken vastzit.
De zuigkracht is groot.
Anderzijds wil je zo graag iets ervaren van God in je binnenste.
Het is een scherp antwoord, maar het is wel het enige eerlijke.

Dit probleem schetste ds van Binsbergen gisteren ook in zijn preek.
Veel jongeren zien de moordenaar aan het kruis als een soort voorbeeld, hij kon toch ook op het allerlaatste moment bekeerd worden?
Dus haal ik eerst zoveel mogelijk uit mijn leven.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 4353
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mannetje » 06 Apr 2020, 13:30

Mannetje schreef:Pas viel tijdens het lezen van Psalm 40 mij ineens iets op.
Eerst de berijmde psalm 40:
3 Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt;
Wie is ’t, die ’t onbepaald getal
Van Uw gedachten melden zal?


Maar nu de onberijmde psalm:
6 Gij, o HEERE mijn God, hebt Uw wonderen en Uw 10gedachten aan ons 11vele gemaakt; men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij 12menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.

En dan de kanttekeningen erbij, met name kanttekening 10:
10 Versta gedachten des vredes, als Jer. 29:11. Dat is, Uw raad van ons wel te doen hebt Gij door vele wonderlijke weldaden geopenbaard.
11 Of: groot.
12 Hebr. sterker, te weten in getal; alzo vers 13.

Wat in de berijming niet naar voren komt, maar in de onberijmde psalm dus wel, is dat het in deze psalm gaat over Gods onbevattelijke gedachten des vredes aan ons.

Nog een toevoeging. Datheen heeft het aan ons wel in zijn berijming verwerkt:
Heer God, Uwe werken zijn wonderlijk,
Gij denkt op ons, Heer, goedertier;
Zodat niemand in 't leven hier
Uwe gaven kan melden zonderlijk.
Zou ik die al t' zaam loven,
't Getal gaat mij te boven
Slachtoffer nu voortaan,
Laat ik, 't welk Gij niet wilt;
Maar Gij hebt, Heere mild,
D' oren mij opgedaan.
- Mannetje heeft het soms een beetje gehad hier -

Bertiel
Berichten: 1122
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Bertiel » 06 Apr 2020, 15:12

Berouw is niet: bang zijn voor de straf. En gelukkig hebben we om tot Christus te komen geen berouw nodig. Daar komen zondaren. Berouw krijg je eigenlijk pas als je Christus gevonden hebt. Dat is evangelisch berouw. Er is ook wettisch berouw: schrik, pijn, verdriet, soms harde gedachten van Go, Vrees voor straf, voor de eeuwigheid, Je kunt een hoop dingen doen en laten, maar in beginsel is er niet gebroken met de zonde en de wereld. Wettisch berouw is nuttig en nodig. We gaan vragen, of er een middel is om de welverdiende straf te ontgaan.
Je mag zomaar komen, bang straf. God zelf is het, die het evanglisch berouw werkt, nadat de mens als een goddeloze Jezus Christus heeft aangenomen. En dan ga je terugdenken wie je geweest bent en nog bent. Dan pas ga je er iets van gevoelen dat je tegen zulk een goeddoend God gezondigd hebt. In de profeten staat: "Als ik hen in hun land zal teruggebracht hebben, zullen ze een walg aan zichtzelf hebben. Overgebracht: "Als Ik ze met God, met Christus verzoend zal hebben, dan zullen ze pas gaan zien wat ze gedaan hebben" Dan komt dat hartelijk leedwezen, dat ze gezondigd hebben tegen het bloed van het Nieuwe Testament.

We moeten naar de Heere Jezus toe. Als je niets, eingelijk niets hebt, buigt dan je knieën en zeg dan: "Lieve Heere, ik heb niets dan zonden, en die voel ik niet eens. Ik heb een stenen hart, en ze kunnen nog zo preken, het blijft van steen". Ga meer met niets, gelovende dat er een God in de hemel is. Die machtig is om een mens, die niets is en heeft, alles te maken en te geven. 't Belangrijkste is wat God is. Dat Hij in Zijn liefde in Christus alles schenkt.

Ds. L. Vroegindeweij

Bertiel
Berichten: 1122
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Bertiel » 06 Apr 2020, 15:20

Laat ons in gehoorzaamheid aan Gods gebod en in afhankelijkheid van Zijn almachtige kracht geloven naar dat we kunnen. Terwijl we dat betrachten zal, hoewel het werk in het begin slechts een zaak van de natuur is, juist terwijl wij ermee bezig zijn, de beloofde en verworven genade zich doen gelden en het veranderen in een bovennatuurlijke daad van geloven. Toen Christus bezig was het beroemde wonder te Kana in Galilea te verrichten, veranderde Hij niet eerst water in wij. Eerst gebood hij hun het water erin te gieten en terwijl ze het erin goten, werd het veranderd in wijn. Zo werden de broden vermenigvuldigd terwijl de discipelen die in gehoorzaamheid aan het gebod van Christgus uitdeelden onder de schare. Evenzo verandert hier, terwijl de arme ziel in afhankelijkheid van de goddelijke kracht en in gehoorzaamheid aan het goddelijke gebod probeert te geloven, een God van genade de poging in een waar en oprecht geloof. En wel zo, dat de ziel door de almachtige kracht van God ertoe gebracht wordt werkelijk te geloven, eer zij er zich maar van bewust is, en dat op een manier die zij zelf niet begrijpt. Want ' de Wind blast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heengaat; alzo is een ider, die uit de Geest geboren is' (Joh 3:8).

Ebenezer Erskine - de zekerheid van het geloof

Bertiel
Berichten: 1122
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Bertiel » 06 Apr 2020, 19:31

Waarachtige bekering begint met de liefde voor God en eindigt met het haten van de zonde
Thomas Watson

Arja
Berichten: 1084
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Arja » 06 Apr 2020, 21:42

Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld… 2 Samuël 23 vers 5

Dit verbond heeft een Goddelijk begin. ‘Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld…’ O, wat is het woordje ‘Hij’ bijzonder! Sta er eens bij stil dat de eeuwige Vader werkelijk een verbond met u gemaakt heeft. De God Die de wereld met één woord tevoorschijn riep, buigt Zich van Zijn troon neer, grijpt uw hand en maakt een verbond met u. Is dit geen daad die ons altijd zou verbazen als wij haar werkelijk konden begrijpen? ‘Hij heeft mij een verbond gesteld.’ Het is niet zomaar een koning, die een verbod met mij maakte (dat zou al geweldig zijn), maar het is de Overste van de koningen van deze aarde, Schaddaï, de algenoegzame God, de Jehova van alle eeuwen, de eeuwige Elohim. ‘Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld.’ Let er ook op dat dit verbond is niet publiekelijk gemaakt. Voor iedere gelovige is dit een grote troost. Het is geweldig om te weten dat God de wereld met Zich verzoend heeft, maar ik verlang er vooral naar om te weten of Hij voor mij vrede gemaakt heeft! Het zegt mij niet zo veel als ik hoor dat Hij een verbond gemaakt heeft; ik wil graag weten of Hij een verbond met mij gemaakt heeft!

Als God de Heilige Geest mij hier de zekerheid van geeft, dan is Zijn zaligheid de mijne, Zijn hart het mijne, Hij Zelf de mijne – dan is Hij mijn God! Dit verbond duurt eeuwig. Een eeuwig verbond heeft geen begin en zal ook nooit eindigen. Te midden van alle onzekerheden in dit leven is het heerlijk om te weten dat het verbond van de Heere vaststaat. We hebben van God Zelf de belofte gekregen dat Hij Zijn verbond niet zal ontheiligen en wat over Zijn lippen gekomen is, zal Hij niet veranderen. Wat geeft dit veel redenen om te zingen, zoals de stervende David dit deed; hoewel zijn huis niet zo was als hij verlangde, zong hij toch van de trouw van God aan Zijn verbond.

C.H. Spurgeon

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4329
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor J.C. Philpot » 07 Apr 2020, 09:49

Theodorus Avinck schreef:Mij dacht: ik zag Jezus zo bijzonder,
en dat gezicht was mij zo wonder.
De ziel smolt, hoorde, en zag
iets, dat haar bond met liefdekoorden
aan Jezus’ hart. Zij vond geen woorden
als: Ja Heer Jezus! Amen! Ach!
Hij vroeg: wilt gij uw hart Mij geven?
Ik antwoordde met heilig beven:
Ja, grote Jezus! Hart en al
zij eeuwig aan U opgedragen.
Neemt Gij het naar Uw welbehagen;
het Uwe het eeuwig blijven zal.
Toen is Hij in mijn ziel gekomen
En heeft het voor Zich ingenomen.
Deez’ daad weet van geen berouw;
ik moest mij toen voor Hem verklaren,
ik kon het langer niet bewaren.
Toen smolt ik in verwonderingen.
’t Was: Ik? Ik?! Eén van Uw keurlingen!
Een voorwerp van uw liefde en trouw.


Bron: Theodorus Avinck, Reveil-serie No.409.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5497
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor samanthi » 07 Apr 2020, 20:18

O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

crossmountain
Berichten: 327
Lid geworden op: 15 Jan 2019, 17:19

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor crossmountain » 09 Apr 2020, 16:08

In de Elsevier een interview met 5 Christelijke voorgangers over Pasen en Corona.
Ook HHK ds. Van Reenen komt aan het woord (met een mooie foto). Denk dat veel Elsevier lezers over hem heen zullen vallen.
Hij zegt o.a.:
'God is liefdevol, wijs, eerlijk en streng. Hij kan ingrijpen in ons leven om de boodschap van de Bijbel te onderstrepen. Het coronavirus kan zeker worden opgevat als een strafvan God. Niet voor individuen, maar voor de mensheid als geheel. Waar wij, christenen, evenzeer onder vallen. 'De zonde is een virus dat schadelijker is dan corona. Het gaat om zaken als hoogmoed, gulzigheid, egoïsme. Aanvaarding van homoseksuele relaties wijst er ook op dat de mens zich van God afwendt. Hij heeft een bepaalde orde in de wereld geschapen.
Die kun je niet straffeloos ontkennen. 'Corona is, net als de opwarming der aarde, een teken dat het einde der tijden nadert. De Bijbel geeft aan dat de geschiedenis een begin heeft en een einde. Er bestaat geen blauwdruk. Maar de wereld zal vergaan en het einde is in aantocht. Dan komt de dag des oordeels, waarop een scheiding wordt aangebracht tussen hen die God hebben erkend en hen die Hem niet hebben erkend. In dit besef zal Pasen nu alleen maar intenser worden gevierd.'
Laatst gewijzigd door crossmountain op 09 Apr 2020, 18:31, 1 keer totaal gewijzigd.

DDD
Berichten: 15213
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 09 Apr 2020, 18:23

Het is in ieder geval helder en duidelijk geformuleerd.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5497
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor samanthi » 09 Apr 2020, 19:14

crossmountain schreef:In de Elsevier een interview met 5 Christelijke voorgangers over Pasen en Corona.
Ook HHK ds. Van Reenen komt aan het woord (met een mooie foto). Denk dat veel Elsevier lezers over hem heen zullen vallen.
Hij zegt o.a.:
'God is liefdevol, wijs, eerlijk en streng. Hij kan ingrijpen in ons leven om de boodschap van de Bijbel te onderstrepen. Het coronavirus kan zeker worden opgevat als een strafvan God. Niet voor individuen, maar voor de mensheid als geheel. Waar wij, christenen, evenzeer onder vallen. 'De zonde is een virus dat schadelijker is dan corona. Het gaat om zaken als hoogmoed, gulzigheid, egoïsme. Aanvaarding van homoseksuele relaties wijst er ook op dat de mens zich van God afwendt. Hij heeft een bepaalde orde in de wereld geschapen.
Die kun je niet straffeloos ontkennen. 'Corona is, net als de opwarming der aarde, een teken dat het einde der tijden nadert. De Bijbel geeft aan dat de geschiedenis een begin heeft en een einde. Er bestaat geen blauwdruk. Maar de wereld zal vergaan en het einde is in aantocht. Dan komt de dag des oordeels, waarop een scheiding wordt aangebracht tussen hen die God hebben erkend en hen die Hem niet hebben erkend. In dit besef zal Pasen nu alleen maar intenser worden gevierd.'

Ik kan me beyer vinden in het stukje van ds Kater, in het RD van vandaag.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

DDD
Berichten: 15213
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 09 Apr 2020, 19:19


Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1235
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Jeremiah » 09 Apr 2020, 19:45

Een natuurlijk mens kan zichzelf nog wel redden, die is zichzelf tot een licht, maar iemand die de Heere vreest wordt dwaas, die weet niets meer, die ziet niets meer, die kan niets meer en die heeft niets meer.

Ds J.W. Kersten

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4329
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor J.C. Philpot » 10 Apr 2020, 07:41

Ds. H.S.J. Kalf schreef:Ik zag onderweg naar de poort van de hemel een grote stoet... En ik vroeg aan de engelen: "Wie zijn dat, voor wie ze zo juichen?" En toen zei de engel tot mij: "Dat zijn de profeten van Israel en dat zijn de apostelen van Jezus." En ik dacht: "bij dezen hoor ik niet."

Toen zag ik weer een optocht. "Martelaren", zei de stem, "martelaren zijn dat, die hun leven gaven voor het getuigenis van Jezus." En alweer dacht ik: "Bij hen hoor ik niet."

Maar toen zag ik me toch een optocht...! Ik zag tollenaars als Levi, en zondaressen en hoeren en een Maria Magdalena, en ik zag... ik zag die moordenaar voorop...
Toen weergalmde die stad van een gejuich als ik nog nooit had gehoord. Toen kreeg ik alle moed. En ik zei het: "met dezen kan ook ik zelfs binnengaan. Door het Lam Dat vrijkoopt en Dat redt. Hallelujah!"

Uit: Ds. H.S.J. Kalf, Voor eeuwig vrij
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Hendrikus, Posthoorn en 2 gasten