Gelezen, gedacht, gehoord...

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1399
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Jeremiah » 14 Jul 2020, 15:30

"Zij, die voor de omhelzing van Jezus en Zijn voldoening, berouw en leedwezen eisen, zijn eigen vrienden van de satan. Want het is zijn werk ons af te houden van een aangeboden Heiland"

A. Comrie

Erasmiaan
Berichten: 8453
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Erasmiaan » 14 Jul 2020, 15:44

Jeremiah schreef:"Zij, die voor de omhelzing van Jezus en Zijn voldoening, berouw en leedwezen eisen, zijn eigen vrienden van de satan. Want het is zijn werk ons af te houden van een aangeboden Heiland"

A. Comrie

Ik vrees dat dit citaat veel meer zegt over degene die citeert, dan over de geciteerde.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7657
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Herman » 14 Jul 2020, 16:18

Je zou ook gewoon van de inhoudelijke juistheid van het citaat uit kunnen gaan, onder de conditie dat er bepaalde voorwaarden bij de juistheid van deze opmerking behoren.

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1399
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Jeremiah » 14 Jul 2020, 16:24

Erasmiaan schreef:
Jeremiah schreef:"Zij, die voor de omhelzing van Jezus en Zijn voldoening, berouw en leedwezen eisen, zijn eigen vrienden van de satan. Want het is zijn werk ons af te houden van een aangeboden Heiland"

A. Comrie

Ik vrees dat dit citaat veel meer zegt over degene die citeert, dan over de geciteerde.


Vertel. Ik vond het een bijzonder citaat.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 514
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Adagio » 14 Jul 2020, 17:01

Alexander Comrie in zijn Catechismusverklaring (De Banier, blz. 45): “Die buiten de ware kerk zijn beschimpen ons en zeggen: Welke onnutte vertroosters die de mens in plaats van hem te vertroosten, in volslagen wanhoop indompelen; die in plaats van de mens op het sterkst aan te zetten tot de oefening der heiligmaking, door het uitzetten en werkstelligmaken van al zijn krachten, hem integendeel leert, dat hij van nature geneigd is God en zijnen naaste te haten. Ook in de boezem onzer kerk zijn er, die met deze leerwijze gans niets op hebben."

Blz. 58: “Onze eerste stelling tegen de onrechtzinnigen is: dat de leer der ellende in haar ganse uitgestrektheid voor te stellen, het geschiktste middel is om de zondaar tot de ware en bestendige troost te brengen. Het blijkt reeds klaar, als wij de beschrijving nagaan, die in Gods Woord gegeven wordt van degenen, die getroost en zalig gesproken worden. Het is immers zonneklaar, dat de Evangelische beloften gedaan zijn aan de ellendigen, die in en bij zichzelf verloren zijn, die nergens hulp of heil verwachten kunnen, dan alleen in Gods vrijmachtige genade en de onverdiende ontferming in en door Christus Jezus, Matth. 5: 3."

N.a.v. zondag 5: “Op de vraag van de verlegen zondaar wordt niet stellig, noch ontkennend geantwoord, maar het wordt in zijn geheel daargelaten, om het ontroerende hart nog al dieper in zijn ellende en in het recht Gods te laten zinken, opdat de begeerte hoe langer hoe brandender naar de troostleer worden mocht, zodat het is alsof hij zeide: Het gaat met uw zalig worden, zo het gaat; dit is een paal boven water, gij moet dezelve nooit uit het oog verliezen, hierop moet gij steeds, boven alle dingen starogen, Gods gerechtigheid moet voldaan worden. Het was beter, dat alle mensen, en ook de gevallen engelen, eeuwig rampzalig zouden zijn, dan dat Gods gerechtigheid ontluisterd werd. Helaas! hoe weinig wordt deze leertrant thans gevolgd, men brengt de mensen tot Christus, eer zij zien, dat zij Hem nodig hebben en waartoe zij Hem nodig hebben."

-DIA-
Berichten: 27517
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 14 Jul 2020, 17:31

Hierboven staat het. Wat we heel algemeen opmerken. En als we het niet opmerken, dan zien we niet. Zo is het bij elk mens van nature. Maar als er dan ook geen ontdekkende preek meer klinkt gaan we ons heel gerust voelen. Dan valt heel ons godsdienstig bouwwerk vroeg of laat in, en overdoen is een onmogelijkheid. Daarom is het zo onderzoekwaard of we op een grond hebben die zeker blijft staan.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor samanthi » 14 Jul 2020, 17:37

O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Geytenbeekje
Berichten: 5732
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Geytenbeekje » 14 Jul 2020, 18:02

-DIA- schreef:Hierboven staat het. Wat we heel algemeen opmerken. En als we het niet opmerken, dan zien we niet. Zo is het bij elk mens van nature. Maar als er dan ook geen ontdekkende preek meer klinkt gaan we ons heel gerust voelen. Dan valt heel ons godsdienstig bouwwerk vroeg of laat in, en overdoen is een onmogelijkheid. Daarom is het zo onderzoekwaard of we op een grond hebben die zeker blijft staan.

Dat wordt toch niet niet ontkend ?
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

-DIA-
Berichten: 27517
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 14 Jul 2020, 19:21

Geytenbeekje schreef:
-DIA- schreef:Hierboven staat het. Wat we heel algemeen opmerken. En als we het niet opmerken, dan zien we niet. Zo is het bij elk mens van nature. Maar als er dan ook geen ontdekkende preek meer klinkt gaan we ons heel gerust voelen. Dan valt heel ons godsdienstig bouwwerk vroeg of laat in, en overdoen is een onmogelijkheid. Daarom is het zo onderzoekwaard of we op een grond hebben die zeker blijft staan.

Dat wordt toch niet niet ontkend ?

Ik dacht dat we moeten vaststellen dat dit in de meeste kerken wel het geval is. Neem me niet kwalijk. Dat geeft ook de verwarring en verdeeldheid die we overal zien. Lees het stukje van Comrie maar eens rustig door. Zowel het eerste als dat wat Samanthi postte. Beter heel Comrie lezen dan alleen wat oneliners gebruiken. De zaken in het verband houden.
.......

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 7047
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Ad Anker » 20 Jul 2020, 23:09

Hier een discussie afgesplitst. Ik weet niet of de nieuwe titel helemaal klopt. Suggesties zijn welkom. Ook is het knippen wellicht niet helemaal netjes, maar ik moest ergens beginnen.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13742
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor huisman » 20 Jul 2020, 23:11

Vraag: Waaraan kan ik weten of ik uitverkoren ben? Antwoord: De
tollenaar stond van verre. (Dr. H.F. Kohlbrügge-Vraag en antwoord Heid.Cat.-79st vraag)Zijn we gelovigen? Het is dus maar de vraag of wij gelovigen zijn. We zijn gelovigen
als wij onszelf hebben leren kennen in onze vloekwaardige en verdoemelijke staat voor
God. Als wij onze zonden hebben leren zien bij het licht van Gods deugden; onszelf
hebben leren kennen in onze vijandigheid tegen God, in onze afkerigheid van de Heere
Jezus Christus. Wij zijn gelovigen, wanneer tegen onze schuld en tegen onze ellende, de
Drie-enige, aanbiddelijke Jehovah, God in de Zoon zijner eeuwige liefde is geopenbaard.
Wij zijn gelovigen, wanneer wij in de gemeenschap met de Heere het leven hebben leren
kennen en het leven hebben ontvangen. Dit leven is ten eerste een leven van
rechtvaardigmaking en ten tweede een leven van heiligmaking. Wanneer wij deze drie
zaken hebben leren kennen, dan zijn we gelovigen en hebben wij onze sterkte in de
Heere. (Ds. J.P.Paauwe in een preek over Psalm 84:6)Zolang mensen denken buiten de kennis der ellende zalig te worden hebben ze niets begrepen van Golgotha.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 514
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Adagio » 22 Jul 2020, 08:47

Ezech. 9 "En de heerlijkheid van den God Israëls hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis; en Hij riep tot den Man Die met linnen bekleed was, Die den schrijvers-inktkoker aan Zijn lendenen had. En de HEERE zeide tot Hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter Hem, en slaat; ulieder oog verschone niet, en spaart niet. Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren."

Ezech. 10: "Toen ging de heerlijkheid des HEEREN van boven den dorpel des huizes weg, en stond boven de cherubs. En de cherubs hieven hun vleugelen op, en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen, als zij uitgingen; en de raderen waren tegenover hen; en elkeen stond aan de deur der Oostpoort van het huis des HEEREN; en de heerlijkheid van den God Israëls was van boven over hen."

Ezech. 11: "Toen hieven de cherubs hun vleugelen op, en de raderen tegenover hen; en de heerlijkheid van den God Israëls was over hen van boven. En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden der stad, en stond op den berg die tegen het oosten der stad is."

Ezech. 34: "Alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan de herders, en zal Mijn schapen van hun hand eisen, en zal hen van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelven niet meer zullen weiden; en Ik zal Mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen en zal ze opzoeken."

-DIA-
Berichten: 27517
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 22 Jul 2020, 08:57


404 De pagina die u zoekt is niet beschikbaar
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor samanthi » 22 Jul 2020, 09:06

-DIA- schreef:

404 De pagina die u zoekt is niet beschikbaar

Jammer
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 27517
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 22 Jul 2020, 10:45

Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren."
Dit is zo aangrijpend. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren.
De oude mannen, die het volk moesten voorgaan, gingen voor om het volk te verleiden, ze waren zo verhardt, en hier zien we de wraak van de Heere. Deze priesters pleegden afgoderij in de tempel.
Iemand zei eens: Wat is erger dan dat een mens ongeroepen de kansel beklimt en zo het volk misleidt.

Het doet me ook (in een andere zin) denken aan de farizeeën die een vrouw in overspel tot Jezus brachten. Als dan wordt gezegd: Wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen. Dan valt op dat ze weggingen, beginnende bij de oudsten. Die waren nog het meest inwendig overtuigd van wat de Heere Jezus hun voorhield.
.......


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten