Gelezen, gedacht, gehoord...

Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 1773
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor FlyingEagle » 09 Mei 2020, 09:18

https://coronaenchristus.nl

De podcast van het boek beluisterd, bijbels onderwijs over het lijden in deze wereld.

Germanicus
Berichten: 674
Lid geworden op: 10 Jul 2010, 11:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Germanicus » 09 Mei 2020, 09:35

https://visie.eo.nl/artikel/2020/05/goo ... -kerken-nu

Amen!

PS: Ik zie nu dat Bertiel 'm ook heeft gedeeld in een ander draadje. Mijn excuses!
'Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God!' Aurelius Augustinus (354-440)

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1488
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Nasrani » 09 Mei 2020, 10:05

Neem even 15 minuten de tijd om deze boodschap tot je te nemen!
https://www.geloofstoerusting.nl/videos ... de-tijden/

Verstuurd vanaf mijn SM-J330FN met Tapatalk
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 338
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Adagio » 12 Mei 2020, 08:32

Ds. J.C. Philpot schreef:Ik heb wel eens gezegd, dat een dief, ziende en goudstuk en een stuiver liggen, bij voorkeur het goudstuk zou wegnemen, in plaats van de stuiver. Gij zult nooit Geestledige belijders met een dode verzekering kleine getuigenissen horen waarderen. Er is bij hen geen roepen der ziel naar de toelaching des Heeren, of een woord van Zijn genadige lippen. Ook zuchten zij niet naar ware nederigheid of tederheid der consciëntie, of verbrokenheid des harten, of toenadering tot God. Zulke dingen zijn hen te laag en te gering. Daarmee kunnen zij niet pronken (…)

De levende ziel vermag niet met stoute vermetelheid tot de troon der genade te gaan, maar roept, dat de Heere Zijn welbehagen bestede in de weg der barmhartigheid door het bloed van de Middelaar. En dit zoekt en bidt zij in een weg van bijzondere ontdekking, en dat dikwijls in de geringste mate. Dus gedrukt met schuld en schaamte, zou zij eeuwig Gods Naam willen prijzen en loven, als Hij slechts één woord tot haar spreken wilde; zij schijnt slechts een toelaching te begeren, en zij zou niet meer vragen; indien Hij één zoete getuigenis gaf, het zou haar vergenoegen aangaande zijn aanneming tot een kind van God. (…)

Durft de bedelaar aan uw deur staande, het koperen muntstuk weigeren? Zou het geen bewijs zijn, dat hij een bedrieger was? Neen, als hij waarlijk is, die hij belijdt te zijn, hij zal dankbaar een penning aannemen. Alzo ook een kind van God, die weet wat het is een bedelaar te zijn, die geestelijkerwijs zielsarmoede gevoelt, zal niet met de vermetele belijder barmhartigheid en genade eisen; maar zal als een arm nooddruftig bedelaar en doorbrenger komen en dankbaar de kruimkens opnemen, die er vallen van de tafel Gods, of enige droppelen uit die rivier, 'welke de stad Gods verblijdt.' Indien het penningske der weduwe Gode aangenaam was, dewijl het haar hart vertoonde, zal dan niet elk teken van God, hoe gering ook (alhoewel in wezen geen Zijner gaven alzo kunnen genoemd worden) ons aannemelijk zijn, als een kennelijk bewijs en blijk van Gods hart jegens ons?

-DIA-
Berichten: 24805
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 12 Mei 2020, 22:17

Adagio schreef:
Ds. J.C. Philpot schreef:Ik heb wel eens gezegd, dat een dief, ziende en goudstuk en een stuiver liggen, bij voorkeur het goudstuk zou wegnemen, in plaats van de stuiver. Gij zult nooit Geestledige belijders met een dode verzekering kleine getuigenissen horen waarderen. Er is bij hen geen roepen der ziel naar de toelaching des Heeren, of een woord van Zijn genadige lippen. Ook zuchten zij niet naar ware nederigheid of tederheid der consciëntie, of verbrokenheid des harten, of toenadering tot God. Zulke dingen zijn hen te laag en te gering. Daarmee kunnen zij niet pronken (…)

De levende ziel vermag niet met stoute vermetelheid tot de troon der genade te gaan, maar roept, dat de Heere Zijn welbehagen bestede in de weg der barmhartigheid door het bloed van de Middelaar. En dit zoekt en bidt zij in een weg van bijzondere ontdekking, en dat dikwijls in de geringste mate. Dus gedrukt met schuld en schaamte, zou zij eeuwig Gods Naam willen prijzen en loven, als Hij slechts één woord tot haar spreken wilde; zij schijnt slechts een toelaching te begeren, en zij zou niet meer vragen; indien Hij één zoete getuigenis gaf, het zou haar vergenoegen aangaande zijn aanneming tot een kind van God. (…)

Durft de bedelaar aan uw deur staande, het koperen muntstuk weigeren? Zou het geen bewijs zijn, dat hij een bedrieger was? Neen, als hij waarlijk is, die hij belijdt te zijn, hij zal dankbaar een penning aannemen. Alzo ook een kind van God, die weet wat het is een bedelaar te zijn, die geestelijkerwijs zielsarmoede gevoelt, zal niet met de vermetele belijder barmhartigheid en genade eisen; maar zal als een arm nooddruftig bedelaar en doorbrenger komen en dankbaar de kruimkens opnemen, die er vallen van de tafel Gods, of enige droppelen uit die rivier, 'welke de stad Gods verblijdt.' Indien het penningske der weduwe Gode aangenaam was, dewijl het haar hart vertoonde, zal dan niet elk teken van God, hoe gering ook (alhoewel in wezen geen Zijner gaven alzo kunnen genoemd worden) ons aannemelijk zijn, als een kennelijk bewijs en blijk van Gods hart jegens ons?

Dat heeft een diepte die we wel eens driemaal over mogen lezen, en alles wat er genoemd wordt. Wat valt het me vaak op dat er nogal eenzijdig oudvaders worden geciteerd.
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4530
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor J.C. Philpot » 13 Mei 2020, 07:42

Wat weet Philpot toch treffend de zielgestalten van Gods kinderen te beschrijven. Als ik dat lees snap ik weer waarom ik deze nickname heb gekozen.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4530
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor J.C. Philpot » 13 Mei 2020, 15:03

Ds. A. Kort schreef:
Ware vrede en rust

We willen nog even stilstaan bij wat de genade van onze rechtvaardiging inhoudt. We ontmoeten hier op aarde veel wederwaardigheden en benauwdheden van het hart. De bozen doen ons vaak geweld aan of beraadslagen onze ondergang. Dan weer worden we opgeschrikt door de influisteringen van satan. De verdorvenheden van ons hart stichten veel kwaad in onze ziel. Ze bezorgen ons veel onrust en spanning. Vooral de zonden vormen een zware last; van dit kwaad ondervinden we veel hinder en een voortdurende strijd. In onszelf hebben we geen verweer tegen deze grote menigte. Een godvruchtig mens neemt daarom de toevlucht tot God. Hij verkeert steeds aan de troon der genade om barmhartigheid te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij doet dit met een beroep op Gods belofte. Met het oog op Christus, stort hij zijn ziel uit voor God. Het ontbreekt hem niet aan vrijmoedigheid, omdat de Heere Zelf de gelovigen vriendelijk nodigt tot de fonteinen des heils en het water des levens. Daar verkrijgt hij de ware zielenrust. Hij rust in God, in Wie het Woord te prijzen is. Hij vindt rust in Zijn Zoon, in Wiens borgwerk hij vrede mag vinden. Hij krijgt rust in de Heilige Geest, als Trooster hem gegeven. Meer dan een moeder troost, vertroost de Heere de Zijnen. Met innerlijke barmhartigheid en Vaderlijk meedogen ontfermt God Zich over hun zielen. Door de staf van Zijn Woord en in de kracht van Zijn Geest, leidt Hij hen aan de wateren der rust. Zo worden ze stilgemaakt voor God, want Hij openbaart Zich daar aan en in de ziel. ‘Daar’, zegt de ziel, ‘verlaat ik mij op God, mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welke ik vertrouw; ik word als een gespeend kind gevoed uit de borsten der vertroosting.’ Daar wordt de geredde zondaar omhelsd door de liefderijke goedheid Gods. Hier wordt hij gekoesterd in de liefde van God en van Zijn beminde Schootzoon. Hij wordt gestreeld door de rechterhand van Gods gerechtigheid. Hij wordt gesust door de melodie van het heilige Woord des Heeren. Hij weet zich gedrukt aan de boezem van Gods welbehagen en aan de borst van het Evangelie van Christus. Een zalig gevoel dringt door tot in het diepst van zijn ziel. Het is dat van de geborgenheid, veiligheid en bewaring. Het is het gevoel van rust, vrede en kalmte. Het is het zalige gevoel van de genade, liefde en gunst van God. Het hart voelt zich erdoor verruimd en verkrijgt er kracht en sterkte door en wordt als een jonge held, die loopt in de strijd. Het gemoed wordt aangedaan met een zeer grote blijdschap in God. Het doet hem zingen van Zijn goedertierenheid. Dan zingt hij in God verblijd en verheugt hij zich in de Heiland, Die naar waarde nooit te danken is. Hij zal met zijn ganse hart Zijn eer vermelden, want de Heere is zijn Licht, zijn Heil, zijn Zaligheid, zijn Vrede en zijn Levenskracht. Weet u, door genade, hier ook van, lezer(es)?


Bron: http://theologienet.nl/documenten/Kort. ... boorte.pdf
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3624
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 13 Mei 2020, 15:55

Nog een citaat uit het boek: van ds. A. Kort.
Van alle kanten en vanuit verschillende kerkgenootschappen ontmoet ik jonge mensen die tobben over het lot van hun onsterfelijke ziel. Ze zijn met de remonstrantse leer en met de leer van de (veronderstelde) wedergeboorte in hun kerk niet meer voldaan. Ze kunnen zo niet verder; ze krijgen het op een andere prediking gemunt. Een prediking die hen in het gemis zet en waarbij ze hun ellende gewaar worden. Ze bemerken het bedrog van hun hart; de leer die vreemd is aan de Schrift voldoet hen niet meer. Ze zijn
onrustig over hun bestaan voor God en gevoelen dat ze uit en van zichzelf verloren zijn. Ze willen niets meer weten van een godsdienstig gevlei, waarbij de mens op een voetstuk wordt gezet. Ze hebben een walging van zichzelf gekregen en zien met leedwezen hun zonden aan. Ze weten zich verdoemelijk voor God. Ze hebben in hun gebroken leven niets aan een leer die vreemd is aan het ware werk Gods. Ze gaan naar de rechte prediking zoeken, de leer van de reformatoren en andere theologen die wet en Evangelie zuiver prediken. Ze lopen in een grote geestelijke nood. De echte zielsvragen blijven onbeantwoord. Misschien vraagt u: welke vragen? Ik bedoel: mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe verschijnt gij rechtvaardig voor God? Of: hoe word ik ooit tot God bekeerd? Of: hoe word ik met God verzoend? Of: is er nog een weg om de (wel)verdiende straf te ontgaan? De predikers van vrije genade lijken te ontbreken. Het wordt nog wel genoemd hier en daar, maar de zaken worden maar weinig meer verklaard. Bijna overal lijkt men zijn levenshuis op zandgrond te willen bouwen. Men wil u laten rusten op een verondersteld geloof en u laten steunen op een veronderstelde wedergeboorte. Mensen raken er helemaal van in verwarring. Die verwarring komt ook door recensenten die boeken van godzalige schrijvers als Erskine, Boston, Mead en anderen zo goed als kritiekloos aanbevelen, maar zelf een geheel andere prediking, een embryoprediking voorstaan. De lezers weten niet meer waar ze aan toe zijn. Ze willen weten wat het enige fundament is. We hebben er een groot verlangen in om u het enige Fundament aan te wijzen. Dat is: Jezus Christus en Dien gekruisigd. We hopen in het vervolg van dit boek u de verlossing in Zijn bloed te verklaren
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4530
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor J.C. Philpot » 13 Mei 2020, 16:13

Johann Gottfried Walther schreef:Nog een citaat uit het boek: van ds. A. Kort.
Men wil u laten rusten op een verondersteld geloof en u laten steunen op een veronderstelde wedergeboorte.

In deze zaken (waarin ik genuanceert denk, maar mij meer op het standpunt van ds Kort bevind) vind ik het wel belangrijk om genuanceert te spreken, en geen karikaturen van het tegenovergestelde standpunt te maken.

Zo ben ik er absoluut niet van overtuigd dat alle (of de meeste) aanhangers van de "embryoleer" de bovenstaande wens hebben, hoewel dat dit gevaar mijns inziens zeker een uitvloeisel van deze leer kan zijn.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Isala
Berichten: 962
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Isala » 14 Mei 2020, 14:03

Bent u een christen? Beantwoord dan Zijn liefde. Ga als een verloren schaap naar de grote Herder, Die
gereed staat om u te ontvangen. Kom tot Hem, zoals u bent. Hij zal u niet uitwerpen. En als u hem
mag vertrouwen, zult u ervaren dat u zonder Hem niet langer kunt leven. Ook als u van Hem bent
afgeweken, ontvangt Hij u opnieuw. Het liefdesvuur wordt dan in uw hart ontstoken, en als de toets op
u af komt en u gevraagd wordt of u Hem lief hebt, zult u, al is het misschien stamelend en stotterend,
antwoorden: “Heere, Gij weet dat ik U liefheb”. Waarom? Omdat U mij eerst hebt liefgehad en met
uitgebreide armen gereed stond om mij te ontvangen. En tegen deze liefde kan ik niet op. Dan klinkt
het in uw hart: “Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”
(Openb. 1:5b). U, o Heere Jezus, hebt uzelf voor mij overgegeven, toen ik u niet liefhad, opdat ik door
genade deze liefde mag aanvaarden en met de apostel belijden: “Die mij heeft liefgehad en Zichzelf
voor mij hebt overgeven” (Gal. 2:20b). Geprezen zij Zijn Naam voor eeuwig en eeuwig.

L.J. van Valen
voorwoord op de preek 'Bent u een christen? ' van J.C. Ryle
Hora est!

-DIA-
Berichten: 24805
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 14 Mei 2020, 14:04

Ik las net een preek die nogal wat opschudding veroorzaakte.
(een preek van ds. Tiptaft, gehouden op Kerstdagavond van het jaar 1829)

Ds. William Tiptaft, vriend van de meer bekende predikant Philpot, hield in de „grote kerk" (de staatskerk) op de avond van Kerstdag 1829 in Abingdon een preek die veel opschudding veroorzaakte. Hij hield deze preek voor de Burgemeester, de Gemeenteraad en een schare van ongeveer 5000 mensen, bij gelegenheid van de aanstelling van het Hoofd en de bestuurders van het Christ' Hospital in die stad.
De tekstwoorden voor die avond waren: „En zij zal een Zoon baren en gij zult Zijn Naam heten Jezus: want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”.

De preek is te lezen in vijf afleveringen via Diginbron:
https://www.digibron.nl/zoeken/Jaar/198 ... rd/Tiptaft

NB In de link zijn de laatste afleveringen niet te lezen, want ik filterde op het jaar 1987. Die van 1988 zijn vanzelf ook te lezen door te filteren op het jaar 1988.
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1230
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Arja » 14 Mei 2020, 20:01

We kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan tenzij de Geest van God ons leven geeft door de wedergeboorte. We worden wederom geboren door een soevereine, monergistische (dat wil zeggen, de Geest die alleen werkt) daad van de Heilige Geest. Dan, als resultaat van die wedergeboorte, oefenen we het ons gegeven geloof uit en gaan we het koninkrijk van God binnen.

Jerry Bridges
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Jantje
Berichten: 12936
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Jantje » 14 Mei 2020, 20:22

Een zeer inhoudsvol interview met ds. J.M.D. de Heer in de Terdege van deze week.

Neem en lees!
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

-DIA-
Berichten: 24805
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 14 Mei 2020, 20:33

Jantje schreef:Een zeer inhoudsvol interview met ds. J.M.D. de Heer in de Terdege van deze week.

Neem en lees!

Ik zou het graag willen lezen, maar ik heb Terdege niet meer.... :cry
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2176
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Bonny » 14 Mei 2020, 21:38

-DIA- schreef:Ik las net een preek die nogal wat opschudding veroorzaakte.
(een preek van ds. Tiptaft, gehouden op Kerstdagavond van het jaar 1829)

Ds. William Tiptaft, vriend van de meer bekende predikant Philpot, hield in de „grote kerk" (de staatskerk) op de avond van Kerstdag 1829 in Abingdon een preek die veel opschudding veroorzaakte. Hij hield deze preek voor de Burgemeester, de Gemeenteraad en een schare van ongeveer 5000 mensen, bij gelegenheid van de aanstelling van het Hoofd en de bestuurders van het Christ' Hospital in die stad.
De tekstwoorden voor die avond waren: „En zij zal een Zoon baren en gij zult Zijn Naam heten Jezus: want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”.

De preek is te lezen in vijf afleveringen via Diginbron:
https://www.digibron.nl/zoeken/Jaar/198 ... rd/Tiptaft

NB In de link zijn de laatste afleveringen niet te lezen, want ik filterde op het jaar 1987. Die van 1988 zijn vanzelf ook te lezen door te filteren op het jaar 1988.

Waar bestond precies die opschudding uit? Ik kan het niet vinden in het artikel, noch in andere artikelen/delen van deze preek.
The Groom's still waiting at the altar


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast