Gelezen, gedacht, gehoord...

Jantje
Berichten: 12791
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Jantje » 25 Mar 2020, 11:44

DDD schreef:
Jantje schreef:Meeuse schrijf je zonder w.

En verder wil ik graag dit artikel onder de aandacht brengen: https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... a551c85e2f


Begrijp ik het goed dat dit een impliciete manier is om te erkennen dat je er gisterenavond geheel naast zat?

Los daarvan veel dank voor het delen. Het is maar gelukkig dat er tot ver in de jaren negentig predikanten waren die zich openlijk verzetten tegen de vervalsing van de geschiedenis die opkwam en waarop DIA zich zonder argumenten beroept.
Nou, eigenlijk niet. Ik vind dat dit stukje mijn visie juist ondersteunt. Vooral het laatste gedeelte.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Online
DDD
Berichten: 15553
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 25 Mar 2020, 11:58

eilander schreef:
DDD schreef:@eilander:
Leugen en waarheid gaan niet samen. Ook als het gaat om kwesties die niet van levensbelang zijn, is het wel van levensbelang hoe wij met de waarheid omgaan.

Overigens vind ik met het artikel van dr. Bisschop in dit opzicht niet zo veel mis. In een column heb je soms maar plek voor een halve waarheid. Maar de opmerkingen van DIA en Jantje vind ik echt laakbaar.

Je hebt wel gelezen wat ik erover schrijf?


Ja. En ik geloof niet dat DIA zoiets bedoelde.

En verder is jouw samenvatting onjuist en onduidelijk. "vanouds" is een onjuist begrip, omdat de biddag voor gewas en arbeid helemaal niet in dezelfde lijn staat met de boetedagen waarover dr. Bisschop schrijft.

DIA schreef dat de biddag en dankdag in onze kring vanouds zijn ingevuld als boetedagen en dat is in ieder geval voor de periode na 1907 voor zover ik kan beoordelen onjuist.

@Jantje:
Dan begrijp je volgens mij gewoon niet wat er staat en ook niet wat ik schrijf. Dat was gisteren ook al zo en ik laat het er voor nu even bij, want ik moet hoognodig gaan werken. Hij heeft het in het laatste deel over een heel andere traditie.

@Herman:
Een column is altijd een subjectief geformuleerde verklaring. Ik heb genoeg historische kennis om mijn stellingen te onderbouwen. Ik denk dat dr. Bisschop er geen woord van zal ontkennen. Jouw suggestieve vraag alsof ik het niet met hem eens zou zijn, is gebaseerd op een misverstand, want zijn column is geheel juist.

Isala
Berichten: 943
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Isala » 26 Mar 2020, 15:33

"Het effect van het Coronavirus, is maar een kiezelsteentje in de oceaan van oordelen die nog over de aarde moeten komen".

Uit de nieuwsbrief van CityBibles
Hora est!

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6042
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor samanthi » 26 Mar 2020, 15:56

Haagse propjes, ik ben aan het zoeken of ze online staan, maar deze keer heel mooi.
Plaatsing volgt
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4474
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor J.C. Philpot » 26 Mar 2020, 19:31

Ds. C. Harinck via Schatgraven GG Terneuzen schreef:En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Lukas 9:23.

De christen is een kruisdrager. Het kruis is in de Schrift de verzamelnaam voor het lijden, de vervolging, de verdrukking, de smaad en de spot die verbonden zijn aan het discipelschap. De navolging van Christus is een kruisgang. Zoals Simon van Cyrene het kruis achter Jezus droeg, moeten al Christus’ volgelingen het kruis achter Jezus dragen.

Een mens zal hiertoe nooit bereid zijn zonder dat Christus de hoogste waarde voor hem gekregen heeft. En wanneer is Christus ons zoveel waard? Wanneer onze ogen geopend zijn om onze verloren staat, onze zonden en schuld ten opzichte van God te zien. Wij moeten beleefd hebben, dat wij onder het vonnis des doods liggen en dat het aan onze kant verloren en kwijt is. Wij moeten weten dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn en dat wij niets kunnen toebrengen tot onze verlossing.

Wie deze dingen bevindelijk leerde kennen, voor die mens is geen persoon zo begeerlijk, zo noodzakelijk en onmisbaar als de Heere Jezus Christus. Niemand zal Jezus recht begeren, die nooit zijn verlorenheid voor God beleefde en weet dat hij zichzelf niet kan verlossen. Zonder deze overtuiging zal Jezus ons niet zo dierbaar zijn dat wij alle ding schade zullen achten om Hem te gewinnen. Maar waar deze overtuiging ons bezet krijgen wij er alles voor over om deel aan Christus te krijgen. Dan is geen prijs te hoog. Wij gaan dan op de parelzoeker lijken, die alle parels verkocht om die ene parel van grote waarde te kopen. Wij worden dan bereid om het kruis van het discipelschap te dragen en zullen de versmaadheid van Christus stellen boven alle genietingen van de wereld.

Het kruis hoort bij de volgeling van Jezus. Het is onmisbaar voor het christenleven. Het kruis verbergt allerlei rijke zegeningen in zich. Het loutert, het houdt ons ootmoedig, het maakt ons losser van de wereld. Het maakt pasklaar voor de hemel, het doodt onze oude mens en leert ons op Jezus zien, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs.

Iedere gelovige heeft zijn eigen, bijzonder kruis. Wij behoeven zelf het kruis niet te maken of te zoeken. God zal in Zijn wijsheid het kruis voor ieder van Zijn kinderen uitkiezen. De weg van het kruis is de weg die God met Zijn volk gaat. En toch is het geen leven zonder vreugde en troost. Dit komt omdat het kruis van God komt. Vaderlijke liefde en wijsheid leggen het ons op. Wanneer dit in het kruis gezien wordt, brengt het kruis ons de troost van Gods vaderlijke goedheid en wijsheid. Het is niet genoeg het kruis op te nemen en te dragen. Wij moeten het achter Jezus dragen. ‘Neme zijn kruis op en volge Mij’. Christus is Zijn volgelingen voorgegaan. Wij komen nergens of Hij is er geweest. Overal staan Zijn gezegende voetstappen. Er is geen nood, smart, beproeving of Hij is erin geweest. Hij is immers in alles verzocht geweest, gelijk als wij, doch zonder zonde. Daarin is een diepe troost. Niets is zo bemoedigend in de strijd dan het oog op Christus te slaan Die ons toeroept: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’.Joh. 16:33.

Zo komt de gewilligheid tot stand om het kruis te dragen en Zijn voetstappen te drukken. Het kruis leidt de discipel naar de kroon. Terwijl het feestvieren van de ongelovigen de brede weg is naar het verderf, is het kruis van Gods kinderen de weg naar de hemel.


Auteur: ds. C. Harinck
Titel: Het leven van Maria Magdalena, pg. 51-54
Uitg.: Groen en zn.
ISBN: 9050308805
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5726
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Herman » 27 Mar 2020, 09:36

Geef, almachtige God, wanneer Gij ons door uw Woord vriendelijk tot U nodigt, dat wij onze oren voor U niet dichtstoppen, maar uw roede en slagen mogen voorkomen; voorst ook, wanneer Gij vanwege onze verharding en hardnekkigheid, waardoor wij als het ware dronken zijn geworden, ons straffen doet overkomen, waardoor Gij ons krachtig opwekt tot berouw; geef dan, dat wij niet langer onhandelbaar blijven, maar eindelijk onze harten neigen tot gehoorzaamheid aan U en ons buigen onder het juk van Uw Woord en worden onderricht door de straffen, waarmee Gij ons hebt bezocht en nog bezoekt, en dat wij in waarheid en van harte tot U terugkeren en ons aan U als offer wijden, opdat Gij ons bestuurt naar uw wil en al onze gevoelens door uw Geest zo regeert, dat wij ons gedurende ons gehele leven beijveren om uw Naam groot te maken in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere. Amen.


Johannes Calvijn. Gebed na zijn commentaar op Amos 4:1-13

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 24705
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 27 Mar 2020, 21:32

Korte verklaring:

Ik zie nu pas dat hier een hele 'wetenschappelijke verhandeling' ofwel een 'psychologische ontleding' van mijn denken is ontstaan. Mag ik eerst de gedachte wegnemen dat dit exclusief 'mijn denken' is? Bij deze dan!

Ik kan het heel kort zeggen: Wie me nu nog niet kent, zal me ook nooit leren kennen, en ook nooit aanvaarden wat ik zeg of schrijf. Overigens spreek ik geen sprookjes, verzinsels of bedenksels. Als dat in uw gedachtegang geworteld en gegrond mag worden zal zeker het wan- dan wel mistrouwen van wat ik hier schrijf mogelijk weggenomen kunnen worden. Maar na jarenlange ervaring heb ik daar weinig hoop op. Tot zover een verantwoording, en ik hoop niet dat nog een nadere verantwoording nodig zal zijn. Anders kan ik beter met het forum stoppen... Wat ik me ook vaak voorgenomen heb, maar door omstandigheden en zwakheid in mij steeds weer een mislukking wordt.
Ik denk dat... Ja, we kunnen zoveel denken. Ik denk dat het nodig is dat we eens uitgedacht raken.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 24705
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Mar 2020, 12:07

Citaatje uit een interview in de Gezinsgids, 2015:

Ds. A. Verschuure:
"De verantwoordelijkheid voor de zielen weegt me zwaar. Alles wat je doet staat in eeuwigheidslicht! We gaan altijd om met mensen die op reis zijn naar de eeuwigheid. Het wijken van het beslag van Gods Woord kan me neerdrukken. De verdeeldheid in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, maar ook binnen de Gereformeerde Gemeenten zelf, kan me ook zó tot verdriet zijn. Waren we toch één! De wereldgelijkvormigheid en het feit dat we elkaar soms niet lijken te verstaan als we het hebben over de weg ten leven… Het lijkt soms zo of de Heere Zijn voetstappen inhoudt. Onze jongeren horen zo weinig hoe de Heere werkt. Ik zie het dan als een taak van de dominee om daar in mijn preken nu juist wél iets van te vertellen. Niet om de christen te preken, maar op welke wijze Christus gestalte krijgt in het leven van een doodschuldige zondaar. Het is de vraag wat meer drukt: de werkdruk of deze dingen. Aan de andere kant is het wel zo: de Heere werkt zo lang de zon en de maan er zullen zijn. Daar hoeven Gods knechten niet voor te zorgen."

Dit is wat ik ook wel voel. Als je dit dan zo leest, dan weet je weer dat je hier toch nog niet alleen in staat.
Ik denk dat... Ja, we kunnen zoveel denken. Ik denk dat het nodig is dat we eens uitgedacht raken.

Hoopvol
Berichten: 258
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Hoopvol » 28 Mar 2020, 12:08

-DIA- schreef:Citaatje uit een interview in de Gezinsgids, 2015:

Ds. A. Verschuure:
"De verantwoordelijkheid voor de zielen weegt me zwaar. Alles wat je doet staat in eeuwigheidslicht! We gaan altijd om met mensen die op reis zijn naar de eeuwigheid. Het wijken van het beslag van Gods Woord kan me neerdrukken. De verdeeldheid in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, maar ook binnen de Gereformeerde Gemeenten zelf, kan me ook zó tot verdriet zijn. Waren we toch één! De wereldgelijkvormigheid en het feit dat we elkaar soms niet lijken te verstaan als we het hebben over de weg ten leven… Het lijkt soms zo of de Heere Zijn voetstappen inhoudt. Onze jongeren horen zo weinig hoe de Heere werkt. Ik zie het dan als een taak van de dominee om daar in mijn preken nu juist wél iets van te vertellen. Niet om de christen te preken, maar op welke wijze Christus gestalte krijgt in het leven van een doodschuldige zondaar. Het is de vraag wat meer drukt: de werkdruk of deze dingen. Aan de andere kant is het wel zo: de Heere werkt zo lang de zon en de maan er zullen zijn. Daar hoeven Gods knechten niet voor te zorgen."

Dit is wat ik ook wel voel. Als je dit dan zo leest, dan weet je weer dat je hier toch nog niet alleen in staat.

Helemaal mee eens!

Online
DDD
Berichten: 15553
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 28 Mar 2020, 12:34

Wat jammer dat ds. Verschuure niet iedereen begrijpt, inderdaad. Dat is een groot probleem. Gelukkig is het een lieve man en ook voor het overige lijkt mij dit niet het moment om dit soort uitspraken te delen, nu de dominee in het ziekenhuis ligt.

In ieder geval is het goed dat de dominee beseft dat bij het wijzen op het niet verstaan van anderen er ook nog vier vingers naar zichzelf wijzen. Elkaar niet verstaan is immers een wederzijds probleem en het is ook niet gezegd dat als de een de ander niet verstaat, de ander de een ook niet verstaat. Ik hoop dat DIA dat evenzeer beseft, maar die indruk heb ik niet.

Jantje
Berichten: 12791
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Jantje » 28 Mar 2020, 12:41

DDD schreef:Wat jammer dat ds. Verschuure niet iedereen begrijpt, inderdaad. Dat is een groot probleem. Gelukkig is het een lieve man en ook voor het overige lijkt mij dit niet het moment om dit soort uitspraken te delen, nu de dominee in het ziekenhuis ligt.

In ieder geval is het goed dat de dominee beseft dat bij het wijzen op het niet verstaan van anderen er ook nog vier vingers naar zichzelf wijzen. Elkaar niet verstaan is immers een wederzijds probleem en het is ook niet gezegd dat als de een de ander niet verstaat, de ander de een ook niet verstaat. Ik hoop dat DIA dat evenzeer beseft, maar die indruk heb ik niet.
Geheel eens. Overigens was de dominee sinds gisteren weer thuis, aldus http://www.gergeminfo.nl. Maar net lees ik dat hij vannacht opnieuw is opgenomen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 4443
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mannetje » 28 Mar 2020, 12:59

Pas viel tijdens het lezen van Psalm 40 mij ineens iets op.
Eerst de berijmde psalm 40:
3 Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt;
Wie is ’t, die ’t onbepaald getal
Van Uw gedachten melden zal?


Maar nu de onberijmde psalm:
6 Gij, o HEERE mijn God, hebt Uw wonderen en Uw 10gedachten aan ons 11vele gemaakt; men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij 12menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.

En dan de kanttekeningen erbij, met name kanttekening 10:
10 Versta gedachten des vredes, als Jer. 29:11. Dat is, Uw raad van ons wel te doen hebt Gij door vele wonderlijke weldaden geopenbaard.
11 Of: groot.
12 Hebr. sterker, te weten in getal; alzo vers 13.

Wat in de berijming niet naar voren komt, maar in de onberijmde psalm dus wel, is dat het in deze psalm gaat over Gods onbevattelijke gedachten des vredes aan ons.
Laatst gewijzigd door Mannetje op 28 Mar 2020, 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mannetje -

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 24705
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Mar 2020, 13:00

DDD schreef:Wat jammer dat ds. Verschuure niet iedereen begrijpt, inderdaad. Dat is een groot probleem. Gelukkig is het een lieve man en ook voor het overige lijkt mij dit niet het moment om dit soort uitspraken te delen, nu de dominee in het ziekenhuis ligt.

In ieder geval is het goed dat de dominee beseft dat bij het wijzen op het niet verstaan van anderen er ook nog vier vingers naar zichzelf wijzen. Elkaar niet verstaan is immers een wederzijds probleem en het is ook niet gezegd dat als de een de ander niet verstaat, de ander de een ook niet verstaat. Ik hoop dat DIA dat evenzeer beseft, maar die indruk heb ik niet.


Laten we dan deze prediker erbuiten laten, en het boekje (de persoonlijke brief) van ds. G. Hoogerland eens aandachtig lezen. Deze dominee lijdt ook aan de verdeeldheid. We moeten nu niet de huidige omstandigheden aangrijpen om de zaken te ontlopen. Overigens, menselijk gesproken en gedacht, verwacht niet dat er veel toenadering zal komen, en mocht die er wel komen dan zou dat een groot wonder zijn. Er we geloven ook dat er bij God toch niets onmogelijk is... Maar nogmaals als we zien op de toestand van de kerk lijkt het van onze kant hopeloos.
Wat de tweede alinea betreft. Ik begrijp dat heel goed. Maar daarvoor ligt de schuld wel bij ons. Wij wilden graag een 'nieuwe leer' en we ergerden ons steeds vaker aan dominees die de bevinding preekten, die de totale dood-staat van de mens preekten, en die conform onze belijdenis geen vermogen in de mens legden, maar alleen de vrije genade Gods predikten. Daarvan afwijken maakt dat we elkaar niet meer verstaan. Is dat niet een algemeen oordeel over de kerk, omdat wij van het spoor zijn afgegaan?
Ik denk dat... Ja, we kunnen zoveel denken. Ik denk dat het nodig is dat we eens uitgedacht raken.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20296
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mara » 28 Mar 2020, 13:08

DDD schreef:In ieder geval is het goed dat de dominee beseft dat bij het wijzen op het niet verstaan van anderen er ook nog vier vingers naar zichzelf wijzen. Elkaar niet verstaan is immers een wederzijds probleem en het is ook niet gezegd dat als de een de ander niet verstaat, de ander de een ook niet verstaat. Ik hoop dat DIA dat evenzeer beseft, maar die indruk heb ik niet.

Houd toch eens op joh.
Wat weet jij van de zelfreflectie van deze man??
Het is zo koud wat jij zegt. :fi
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 24705
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Mar 2020, 13:13

Mannetje schreef:Pas viel tijdens het lezen van Psalm 40 mij ineens iets op.
Eerst de berijmde psalm 40:
3 Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt;
Wie is ’t, die ’t onbepaald getal
Van Uw gedachten melden zal?


Maar nu de onberijmde psalm:
6 Gij, o HEERE mijn God, hebt Uw wonderen en Uw 10gedachten aan ons 11vele gemaakt; men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij 12menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.

En dan de kanttekeningen erbij, met name kanttekening 10:
10 Versta gedachten des vredes, als Jer. 29:11. Dat is, Uw raad van ons wel te doen hebt Gij door vele wonderlijke weldaden geopenbaard.
11 Of: groot.
12 Hebr. sterker, te weten in getal; alzo vers 13.

Wat in de berijming niet naar voren komt, maar in de onberijmde psalm dus wel, is dat het in deze psalm gaat over Gods onbevattelijke gedachten des vredes aan ons.


Dit is helemaal waar. Gedachten des vredes en niet des kwaads, die komen voort uit de Raad des Vredes. Buitendien was er geen hoop of verwachting. De zaligheid van de Kerk ligt verankerd in het welbehagen des Heeren. En daar kan geen mens of duivel wat aan veranderen.
Ik denk dat... Ja, we kunnen zoveel denken. Ik denk dat het nodig is dat we eens uitgedacht raken.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten