Gelezen, gedacht, gehoord...

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 08 Apr 2021, 19:17

Mona Lisa schreef:Alles zo lezende moet ik denken aan de stokbewaarder; Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?
Niets, helemaal niets. Enkel als niets doende en niets gelovenden toch geloven wat God in het Evangelie aan alle hoorders aanbiedt: Zijn Zoon in Wie alle beloften ja en amen zijn.

R. Erskine: "Het Evangelie zou geen blijde boodschap voor alle mensen zijn, als enig zondaar er van uitgesloten zou zijn. "
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 08 Apr 2021, 19:26

Simon0612 schreef:Zoals jij ze stelt Guy, heb ik het nooit horen verkondigen door een van onze predikanten.
Ik ben even in digibron gaan zoeken. Sinds deze eeuw kom ik inderdaad in de Wachter Sions artikelen tegen over de Erskines en de beloften, met name het onderscheid in de jure en de facto wat sterk lijkt op wat in de jaren 50 en 60 door dr. De Gier in de Saambinder hierover is geschreven.
De beloften komen de jure (dat betekent rechthebbend) in de prediking tot alle hoorders. De gelovigen bezitten -de facto- dat wat in de beloften wordt aangeboden. Want gelovigen bezitten alles in Christus. In Hem zijn alle beloften ja en amen. Zo schrijft ds. J. Roos is de WS.

Komen de uitgetredenen nu toch in synodaal vaarwater terrecht? Welkom terug! :)
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3811
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 08 Apr 2021, 19:39

Simon0612 schreef:
Johann Gottfried Walther schreef:Simon wat jij beweert kan niet kloppen.

1. Ds Kok verdedigde zich met de leer van de Erskines en Boston.
2. Ds Steenblok had problemen en stevige kritiek op de Erskines en Boston.

En dan is jouw conclusie de Erskines leren hetzelfde wat in de Ger Gem in Ned geleerd wordt.

En nu niet opeens over voorwaardelijk en onvoorwaardelijk aanbod van genade heen stappen.
De Erskines kennen sterkte evangeliedrang die niet past bij de leer van Steenblok en de GG in Ned.


Op basis waarvan wil je dat ik dit beoordeel? Als jij de leer van de Erskines voor mij uittypt en de leer van de Ger Gem in Ned dan zal ik ze voor je beoordelen. Een kleine nuance op bepaalde vlakken was ds. Steenblok lovend over de Erskines.


Neem en lees de preken van de Erskines zou ik zeggen:
alvast wat citaten:
Uit de preek over Gal 4v28:
Als iemand het aanbod van het Evangelie met zoveel vereisten en condities belemmert, doet hij net als wanneer iemand een beker wijn aan zijn vriend aanbiedt, maar hij maakt die eerst op het vuur zo brandend heet, dat zijn vriend die met zijn lippen zelfs niet eens durft aan te raken".

Uit preken Ralph Erskine deel V: Preek over Hand 13v26:

"Zie hieruit hoe schuldig zij zich maken die de deur vernauwen en de roeping van het Evangelie belemmeren, door te zeggen: ; Als u die en die hoedanigheden niet hebt, is dit woord der zaligheid niet voor u. Als u die en die kenmerken niet hebt, is het niet voor u. Het is alleen voor u onder die en die condities" Hierdoor maakt u het Evangelie tot géén Evangelie. Het is alsof Christus geboren is om heiligen, en niet om zondaren zalig te maken. Zulke mensen weerspreken het eigenlijke doel van het Evangelie, dat een woord van zaligheid is voor zondaren van alle soorten en maten. TOt u is het woord van zaligheid gezonden. Voor u, o zondaar, is de deur van zaligheid geopend. Welke leerstukken die u ook maar hoort, waarin het evangelie-aanbod wordt belemmerd of beperkt, en die u tot de veronderstelling leiden dat er voor u geen plaats en geen toegang is, die moogt u ervan verdenken dat het óf geen evangelieleer betreft, óf dat ze met zó'n wettisch mengsel gepaard gaat, dat u die hoort te schuwen als de duivel. Want ze zouden u afhouden van Christus en de zaligheid" .
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Vervolgde
Berichten: 460
Lid geworden op: 25 Mar 2020, 12:38

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Vervolgde » 08 Apr 2021, 20:18

Belanden wij in prediking en beleving niet te vlot in het stuk van de verlossing, zonder grondige kennis van de aanklacht van Gods heilige Wet?
Eerlijk gezegd ben ik er niet zo gerust op.

Het eerste misverstand is dat iedereen zoals hij is, Christus mag aannemen als zijn persoonlijke Zaligmaker. Onmogelijke bewering! Waar zondekennis ontbreekt, slaat vergeving nergens op. Maar iets anders is, dat ieder tot Hem mag gaan zoals hij is. Daarover is de Schrift zonneklaar. Nicodémus, Zachéüs, de verlamde, ze kwamen zoals ze waren. Ze werden niet teruggestuurd.
Erskine schrijft trefzeker: Al zijn wij ongeschikt voor Jezus, Hij is geschikt voor ons. Christus weet raad met mensen zónder echte boetvaardigheid. Hij is het Die hen in Zijn profetische bediening ontdekt en door Zijn Geest toeleidt; tot het heilgeheim van Zijn priesterlijke verzoening.

Het tweede misverstand is dat de vrijspraak van het Evangelie zou voorafgaan aan het oordeel van de Wet. Het is echter andersom. In de toepassing van het heil volgt de vrijspraak op het vonnis. Maar even zeker is het dat dit vonnis niet wordt geveld door de Wet alleen. De Wet op zichzelf brengt geen zaligmakende zondekennis teweeg, maar veeleer verwatenheid, verharding of vertwijfeling. Slechts in handen van de Middelaar vernedert ze een zondaar. Dit doet Hij in het Evangelie. Niet ten koste van de Wet, maar ten dienste ervan, door het wetsoordeel aan te scherpen.

In dit opzicht staat het Evangelie niet tegenover de Wet, maar trekken zij gezamenlijk op. Het Evangelie van de lijdende Borg toont ons immers hoe dodelijk ernstig God Zijn Wet opneemt. Christus lijden is een spiegel van het gestrenge gericht Gods dat wij verdienden (Luther). Rond het hart van het Evangelie komt de onderste steen van onze vloekwaardigheid boven. Dát wekt radicale zondekennis. Anders gezegd, daar voltrekt de Wet, in het Evangelie onthuld, haar uiterste vonnis. Ook in Calvijns geschriften komt deze notie herhaaldelijk aan het licht: het zicht op de lijdende Hogepriester doet ons beven van ontzetting en leert de zonde haten.

Dr A. de Reuver

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 08 Apr 2021, 20:30

Dr. De Reuver schrijft helder en terrecht vraagt hij aandacht voor het door Luther geleerde leerstuk. De evangelische boetvaardigheid wordt niet in het luchtledige geboren.
Persoonlijk lees ik de geschriften van deze theoloog/neerlandicus graag.
Sluit ook goed aan bij de prediking van de Erskines. Dit element ontbreekt nooit in hun prediking.
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.

-DIA-
Berichten: 27040
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 08 Apr 2021, 22:59

Vanavond weer geluisterd naar intussen alweer de 8e lezing over het boekje van Pleun Kleijn door ds. van Boven.
Het is nog na te luisteren via de website van onze gemeente:
https://www.gergemrijssen.nl/de-5-zalen-van-bethesda
Het besproken boekje is via thelologienet.nl te downloaden

In het voorwoord schrijft ds. L. Boone het volgende:
Waarde Lezer,
Daar ik door de uitgever aangezocht ben om een voorwoord te schrijven in dit
kostelijk werkje van Pl. Kleijn, wil ik iets daarvan melden.
Ik geloof dat 't voor Gods volk zielenspijs is en zou zo denken dat 't zich zelf bekend
zal maken, daar de reuk en de smaak 't zal openbaren.
Het zijn de verschillende leidingen van 's Heeren volk, waarin vooral uitkomt, dat de
beleving van 't geen we belijden toch alleen maar waarde heeft. Want als de Heere tot
onze harten spreekt, maakt Hij al 't verdraaide recht. De levendige kennis van onze
ellende, welke ons aankleeft in onze wegen, maakt ons maar nederig en klein. De
pijnlijkste beproevingen zijn nodig, om door lijden geheiligd te worden.
Hij doet alleen wat Hem behaagt. Wij moeten erkennen dat Zijne slagen minder
geweest zijn, dan wij verdiend hebben en lichter zijn dan de schuld. Dit komt ook uit
in dit werkje, waar de verst geoefende op zijn best in de zaal van onverbeterlijk terecht
komt en zijn totale geestelijke armoede leert kennen. Ik weet wel dat het hier ook waar
zal zijn wat Paulus zegt: "Den Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar
voor Gods volk leven en voedsel, onder de lering des Geestes".
Daarom beveel ik dit werkje aan met liefde en genoegen. En, mijn lezers, stelt een tere
consciëntie op hoge prijs en staat verre van alle zonden. Verbreekt de band van de
vreze Gods niet. Laat Gods Woord een regel zijn van uw geloof en praktijk en toetst
aan deze ondervinding uwe doeleinden. Ieder kruis, iedere verandering, ieder
geestelijk gevoel, toetst 't aan Gods Woord.
Dat de Heere God 't stelle tot zegen en lering is mijn wens en bede.


http://www.theologienet.nl/documenten/K ... SCHETS.pdf
.......

Simon0612
Berichten: 520
Lid geworden op: 21 Mar 2018, 20:58

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Simon0612 » 08 Apr 2021, 23:51

Guy schreef:
Simon0612 schreef:Zoals jij ze stelt Guy, heb ik het nooit horen verkondigen door een van onze predikanten.
Ik ben even in digibron gaan zoeken. Sinds deze eeuw kom ik inderdaad in de Wachter Sions artikelen tegen over de Erskines en de beloften, met name het onderscheid in de jure en de facto wat sterk lijkt op wat in de jaren 50 en 60 door dr. De Gier in de Saambinder hierover is geschreven.
De beloften komen de jure (dat betekent rechthebbend) in de prediking tot alle hoorders. De gelovigen bezitten -de facto- dat wat in de beloften wordt aangeboden. Want gelovigen bezitten alles in Christus. In Hem zijn alle beloften ja en amen. Zo schrijft ds. J. Roos is de WS.

Komen de uitgetredenen nu toch in synodaal vaarwater terrecht? Welkom terug! :)


Het kan verkeren, en dat allemaal op 1 dag.
Maar ik las vandaag hier ergens dat er in de Ger Gem hyper calvinistische trekken zijn. Ik weet niet of we dat in de GGiN moeten willen. :langue

Valcke
Berichten: 4704
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Valcke » 09 Apr 2021, 08:24

En zo leidt een citaat van Erskine helaas weer tot de gebruikelijke GG - GGiN discussie, 1953, enzovoort.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 6787
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Ad Anker » 09 Apr 2021, 08:34

Valcke schreef:En zo leidt een citaat van Erskine helaas weer tot de gebruikelijke GG - GGiN discussie, 1953, enzovoort.

Even voor de zuiverheid: de discussie vloeit voort uit een opmerking van een predikant die '1953' specifiek noemt. Dus het is geen voortvloeisel van een citaat van Erskine.

-DIA-
Berichten: 27040
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2021, 08:45

Misschien kan ook de vraag gesteld worden, en die vraag stel ik mezelf ook: Versta ik wel wat ds. L. Boone schreef? Daarbij lijkt het me ook van belang om de lezingen (voor zover ze nog op de website staan) eens te beluisteren. En laten we dan alle kerkberbanden er maar buiten laten.
Als ik zo het voorwoord lees van het boekje van Pleun Kleijn zou je je af kunnen vragen : Wat weten we daar nog van?
Ik herhaal een klein fragmentje:
Ik geloof dat 't voor Gods volk zielenspijs is en zou zo denken dat 't zich zelf bekend
zal maken, daar de reuk en de smaak 't zal openbaren.
Het zijn de verschillende leidingen van 's Heeren volk, waarin vooral uitkomt, dat de
beleving van 't geen we belijden toch alleen maar waarde heeft. Want als de Heere tot
onze harten spreekt, maakt Hij al 't verdraaide recht. De levendige kennis van onze
ellende, welke ons aankleeft in onze wegen, maakt ons maar nederig en klein. De
pijnlijkste beproevingen zijn nodig, om door lijden geheiligd te worden.
.......

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5774
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor J.C. Philpot » 09 Apr 2021, 08:47

Het jaar 1953 is bijna 70 jaar geleden - er leeft bijna niemand meer die het als volwassene bewust heeft meegemaakt. De gebeurtenissen en standpunten uit 1953 worden echter door allerlei publicaties kunstmatig springlevend gehouden, om zo het bestaan van aparte kerkverbanden te legitimeren.

Wat mij betreft stappen we als Reformatorische christenen (en in het bijzonder de GGiN en de GG) eens een keer over over 1953 heen. Daarnaast: het belijden van de Reformatie heeft niet deze versmalling en verbijzondering nodig.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 09 Apr 2021, 08:56

J.C. Philpot schreef:Het jaar 1953 is bijna 70 jaar geleden - er leeft bijna niemand meer die het als volwassene bewust heeft meegemaakt. De gebeurtenissen en standpunten uit 1953 worden echter door allerlei publicaties kunstmatig springlevend gehouden, om zo het bestaan van aparte kerkverbanden te legitimeren.

Wat mij betreft stappen we als Reformatorische christenen (en in het bijzonder de GGiN en de GG) eens een keer over over 1953 heen. Daarnaast: het belijden van de Reformatie heeft niet deze versmalling en verbijzondering nodig.
Wat mij betreft trekken we het zo breed mogelijk door alle reformatorische kerken te verbinden. Met bijvoorbeeld het blad Om Sions Wil als 'Saambinder' :)
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 09 Apr 2021, 09:00

Simon0612 schreef:Het kan verkeren, en dat allemaal op 1 dag.
Maar ik las vandaag hier ergens dat er in de Ger Gem hyper calvinistische trekken zijn. Ik weet niet of we dat in de GGiN moeten willen. :langue
Je moet ook geen foute lectuur lezen. :super
Ik kan deze kwinkslag wel waarderen. :)
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.

Panny
Berichten: 1598
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Panny » 09 Apr 2021, 09:01

J.C. Philpot schreef:Het jaar 1953 is bijna 70 jaar geleden - er leeft bijna niemand meer die het als volwassene bewust heeft meegemaakt. De gebeurtenissen en standpunten uit 1953 worden echter door allerlei publicaties kunstmatig springlevend gehouden, om zo het bestaan van aparte kerkverbanden te legitimeren.

Wat mij betreft stappen we als Reformatorische christenen (en in het bijzonder de GGiN en de GG) eens een keer over over 1953 heen. Daarnaast: het belijden van de Reformatie heeft niet deze versmalling en verbijzondering nodig.

Het is zeker geen reden om aparte kerkverbanden te hebben.
En ook nu binnen de GerGem kom je de verschillende stromingen al tegen.
Wat zou het mooi zijn als we nog mee mogen maken dat de GG en GGiN weer samen gaan!

Guy
Berichten: 193
Lid geworden op: 05 Feb 2021, 16:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor Guy » 09 Apr 2021, 09:04

-DIA- schreef:De
pijnlijkste beproevingen zijn nodig, om door lijden geheiligd te worden
Mooi, DIA. Het is waar, maar tegelijk zit de rijkdom niet in de beproevingen zelf:

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.
Jak.1:12
Laatst gewijzigd door Guy op 09 Apr 2021, 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zit uiterst links. Zodoende lukt het alleen nog maar om naar rechts kijken.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten