Pagina 4 van 4

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 21 Apr 2020, 11:57
door Nathanaël
samanthi schreef:
Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ik weet niet of ik het verkeerd heeft opgevat, er wordt hier flink gedraaid om het passend te krijgen, ik stop hiermee.


Jij ´heeft´ het zeker verkeerd opgevat, dat is duidelijk aangetoond. Daar is geen gedraai bij.

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 21 Apr 2020, 11:59
door -DIA-
Arja schreef:
-DIA- schreef:
Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ja daardoor ontstond het gehakketak. Het was in feite een onbegrepen reactie.


Ik haak aan door te zeggen dat ik "aanvoelen" een gevaarlijk iets vind, @DIA. Ik voel sommigen dingen ook aan en weet de bedoeling erachter (bijvoorbeeld bij deze dichtregel) omdat ik het meegekregen heb in mijn opvoeding. Maar dat "gevoel" of "aanvoelen" is voor mij niet doorslaggevend. En soms niet Bijbels. De autoriteit van Gods Woord moet op de voorgrond staan. Mijn eigen mening en gevoel moeten ik stelselmatig op de achtergrond plaatsen.

Alles is niet in woorden te vatten, die echter wel reëel zijn. Het moet wel verstaan worden. Anders begrijp ik uw reactie ook zeer wel. Want op gevoel kunnen we nooit bouwen, en gevoel kan ook niet goed verstaan inhouden. Daar ligt wel een gevaar dat ik ook onderken.

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 21 Apr 2020, 12:50
door Valcke
Nathanaël schreef:
samanthi schreef:
Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ik weet niet of ik het verkeerd heeft opgevat, er wordt hier flink gedraaid om het passend te krijgen, ik stop hiermee.


Jij ´heeft´ het zeker verkeerd opgevat, dat is duidelijk aangetoond. Daar is geen gedraai bij.

Ik begrijp Samanthi’s eerste gedachte wel. Maar ik vind het wel jammer dat zo’n gedachte met zoveel stelligheid gebracht werd in plaats van meer vragenderwijs. Dan ontbreekt daarna (kennelijk) ook de mogelijkheid om het eerder gekozen standpunt te verlaten of te nuanceren.

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 21 Apr 2020, 18:07
door DDD
Ik ben erg blij met de toelichting van Valcke. Maar dat die nodig is, ook voor mij, laat zien dat deze dichtregels niet meer gebruikt kunnen worden. Ze zijn gezien de andere betekenis die het woord heeft in ons taalgebruik, misleidend en daarmee onjuist.

Het is mooi om te weten dat de bedoeling niet verkeerd was, maar het zou mijns inziens beter zijn om dit soort dingen niet aan te halen, want het leidt tot nodeloze verwarring en misverstanden.

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 22 Apr 2020, 00:31
door -DIA-
DDD schreef:Ik ben erg blij met de toelichting van Valcke. Maar dat die nodig is, ook voor mij, laat zien dat deze dichtregels niet meer gebruikt kunnen worden. Ze zijn gezien de andere betekenis die het woord heeft in ons taalgebruik, misleidend en daarmee onjuist.

Het is mooi om te weten dat de bedoeling niet verkeerd was, maar het zou mijns inziens beter zijn om dit soort dingen niet aan te halen, want het leidt tot nodeloze verwarring en misverstanden.

Ik zou zeggen: Maak die taal je eigen. Want als je dit niet verstaat is er veel voor je ontoegankelijk. Denk eens aan De Lofzangen Israëls van Groenewegen, of nog treffender: de psalmberijming van Datheen. Mensen kunnen zeer moeilijke en ingewikkelde zaken uitzoeken, maar onze oude taal leren lust ons niet, en daar ligt zoveel rijkdom in. En zeg me maar niet dat dat moeilijk is, ieder met een klein beetje verstand kan die taal leren, in ieder geval de woorden. De zaken, als de geestelijke Tale Kanaäns is wat anders. Maar kennen we de uiterlijke taal niet, dan missen we veel.

Re: Uit uw kerkbode

Geplaatst: 22 Apr 2020, 09:42
door DDD
Dat is natuurlijk een prima advies. En dat doe ik ook, hier op het forum, bijvoorbeeld.

Maar dat doet er niets aan af dat deze tekst in hedendaags Nederlands een andere betekenis heeft, en dat je die daarom niet kunt gebruiken omdat je daarmee iets onjuists zegt. Het is niet zo dat als een bepaald woord vroeger een juiste strekking had, en nu iets anders betekent, je het daarom maar gewoon kunt gebruiken. Al was het maar, omdat als ik het niet weet, de kans groot is dat meer dan 95 procent van de mensen het ook niet weet, toevalsfactoren als een recente preek over het onderwerp buiten beschouwing gelaten.

-knip- Op de persoon