Uit uw kerkbode

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13136
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor huisman » 21 Apr 2020, 10:13

samanthi schreef:
Valcke schreef:We mogen Gods geopenbaarde wil niet uitspelen tegen Gods besluit. Dan moet je dus ook niet van het een zeggen: Dat is onbijbels. Misschien vind je dan het woord ‘gunt’ niet op zijn plaats, maar je kunt niet ongenuanceerd zeggen: dat is onbijbels.

Onze vroegere predikant wijlen ds P Beekhuis, vond het een verschrikkelijke zin, want God gunt iedereen de zaligheid zei hij dan, deze predikant was niet iemand die over van alles heen stapte, integendeel juist, zonde was zonde, schuld was schuld, het was een eenzijdig Godswerk, toch heb ik bij deze dominee geleerd dat het bij God vandaan altijd mogelijk was en dat de reden van onbekeerlijkheid bij mezelf lag.


Wat ds Beekhuis zei kun je gewoon blijven zeggen in de verkondiging van het Evangelie. Maar Gods openbaring is ook het deel wat ik plaatste uit de Romeinenbrief. Daar moeten wij ook voor buigen. God is soeverein..

Ik vind het jammer dat je niet ingaat op wat geschreven is in Romeinen 9
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Zeeuw
Berichten: 5052
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Zeeuw » 21 Apr 2020, 10:25

huisman schreef:
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
Arja schreef:In onze kerkbode stond een citaat van Augustinus. Hoewel ik Augustinus niet echt fijn vind (de preken die ik gelezen heb niet) wil ik dit citaat toch delen.

Velen van hen die hebben gezegd 'zijn bloed kome over ons en over onze kinderen', zijn later tot geloof gekomen door de verkondiging van de apostelen. Zijn bloed is daadwerkelijk over hen gekomen, maar dan om hen schoon te wassen en niet om hen te verderven, over sommigen kwam het bloed wel om hen te verderven, over anderen om hen te reinigen, Niet allen delen immers in het geloof. Zoals toen bij de Joden niet en anderen wel tot geloof kwamen, zo is het ook bij de heidenen: 'Want niet allen hebben het geloof. (2 Thess. 3:2)

Ik twijfel een beetje over de zin: over sommigen kwam het bloed wel om hen te verderven. Is dat Bijbels? Zijn daar teksten voor die dat ondersteunen? Ik begrijp wel wat er mee bedoeld wordt.

Waarom niet dan?
Het geloof is niet aller: Een gemeente bestaat (anders dan de Labadisten wilden) uit kaf en koren. Daar hoeft uiterlijk geen verschil te zijn. God ziet het hart aan. Hij zal eens aan het licht brengen wat Zijn eigen werk was. Dan zullen velen zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet u Uw Naam geprofeteerd, duivelen uitgeworpen en wonderen gedaan? Maar dan zal Hij hen openlijk (voor alle mensen) aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar anderen (die het wellicht niet verwachten) zullen zich ook verwonderen als ze mogen horen: Kom in, gij gezegenden Mijns Vaders... God doet naar Zijn eeuwig welbehagen wat Hem behaagt. Ook het woord van God is de een ten oordeel en de ander tot eeuwig behoud. Dan spreekt Paulus: Maar wie zijt gij o, mens die tegen God antwoordt? Mag God niet met Zijn maaksel doen wat Hem behaagt?
Het Woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard en het sluit in of het sluit buiten, maar het zal nooit ledig tot Hem weerkeren! Hij doet met Zijn Woord wat Hem behaagt: Deze ten leven, en een ander tot eeuwig afgrijzen. Het is voor de natuurlijke mens een hard woord, een steen des aanstoots, maar het is voor Zijn uitverkorenen stof tot eeuwige verwondering. Waarom wat het op mij gemunt, daar zovelen gaan verloren, die Gij geen ontferming gunt?

Die laatste zin is onbijbels.


Jammer dat je de Romeinenbrief uit je Bijbel hebt gescheurd.

13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.

15 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.

16 Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.

17 Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

19 Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?

20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?

21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?

22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;


De kanttekening hierbij is wel interessant en past m.i. bij je post hierboven @Huisman.

22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, 62tot het verderf toebereid;

62 Namelijk ten dele door henzelven, alzo zij in hun verdorvenheid en wederspannigheid een vermaak hebben; en ten dele door Gods rechtvaardig oordeel, Die hen daarin heeft willen verlaten en tot de verdiende straf brengen, gelijk aan Farao is geschied.
Laatst gewijzigd door Zeeuw op 21 Apr 2020, 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.

Valcke
Berichten: 3401
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Valcke » 21 Apr 2020, 10:26

De betekenis van ‘gunnen’ is oorspronkelijk vooral iets uit welwillendheid schenken, verlenen. Dat staat ook nog als eerste betekenis in Van Dale.

De betekenis van de dichtregel is dus dat God duizenden geen ontferming verleent (of schenkt).

En dat is een zeer Bijbelse waarheid.

Valcke
Berichten: 3401
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Valcke » 21 Apr 2020, 10:34

Van dezelfde dichter (Pieter Boddaert) is er overigens ook dit gedicht.
Bij hem was er helemáál geen onbalans.
Gods verkiezing en de nodiging tot het heil gingen bij hem zonder bezwaar samen.

Ei bedenk u, ()
Hij heeft in uw dood geen lust.
Jezus staat met open armen
Om Zich over u t' ontfermen.
Wend u naar Hem en Zijn rust.

(...)

Nietig stof! Buig u dan neder
Voor die God, Die u zo teder
Uitlokt tot uw zielsbehoud.
Haast u, breek de band der zonden.
Zoek uw heil in Jezus wonden.
Zalig, die op Hem betrouwt!

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6498
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor samanthi » 21 Apr 2020, 10:40

huisman schreef:
samanthi schreef:
Valcke schreef:We mogen Gods geopenbaarde wil niet uitspelen tegen Gods besluit. Dan moet je dus ook niet van het een zeggen: Dat is onbijbels. Misschien vind je dan het woord ‘gunt’ niet op zijn plaats, maar je kunt niet ongenuanceerd zeggen: dat is onbijbels.

Onze vroegere predikant wijlen ds P Beekhuis, vond het een verschrikkelijke zin, want God gunt iedereen de zaligheid zei hij dan, deze predikant was niet iemand die over van alles heen stapte, integendeel juist, zonde was zonde, schuld was schuld, het was een eenzijdig Godswerk, toch heb ik bij deze dominee geleerd dat het bij God vandaan altijd mogelijk was en dat de reden van onbekeerlijkheid bij mezelf lag.


Wat ds Beekhuis zei kun je gewoon blijven zeggen in de verkondiging van het Evangelie. Maar Gods openbaring is ook het deel wat ik plaatste uit de Romeinenbrief. Daar moeten wij ook voor buigen. God is soeverein..

Ik vind het jammer dat je niet ingaat op wat geschreven is in Romeinen 9

Daar ven ik wel op ingegaan, dat is de verborgenheid van God, daar buig ik van harte voor, Hij is God, Hij regeert, Hij is soeverein echter die soevereiniteit staat er juist niet tegenover Hij openbaart Zich aan jou en mij, dan kun je niet stellen Hij gunt het ons niet.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6498
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor samanthi » 21 Apr 2020, 10:41

Valcke schreef:Van dezelfde dichter (Pieter Boddaert) is er overigens ook dit gedicht.
Bij hem was er helemáál geen onbalans.
Gods verkiezing en de nodiging tot het heil gingen bij hem zonder bezwaar samen.

Ei bedenk u, ()
Hij heeft in uw dood geen lust.
Jezus staat met open armen
Om Zich over u t' ontfermen.
Wend u naar Hem en Zijn rust.

(...)

Nietig stof! Buig u dan neder
Voor die God, Die u zo teder
Uitlokt tot uw zielsbehoud.
Haast u, breek de band der zonden.
Zoek uw heil in Jezus wonden.
Zalig, die op Hem betrouwt!


Dit bevestigt mijn schrijven.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Valcke
Berichten: 3401
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Valcke » 21 Apr 2020, 10:45

samanthi schreef:
Valcke schreef:Van dezelfde dichter (Pieter Boddaert) is er overigens ook dit gedicht.
Bij hem was er helemáál geen onbalans.
Gods verkiezing en de nodiging tot het heil gingen bij hem zonder bezwaar samen.

Ei bedenk u, ()
Hij heeft in uw dood geen lust.
Jezus staat met open armen
Om Zich over u t' ontfermen.
Wend u naar Hem en Zijn rust.

(...)

Nietig stof! Buig u dan neder
Voor die God, Die u zo teder
Uitlokt tot uw zielsbehoud.
Haast u, breek de band der zonden.
Zoek uw heil in Jezus wonden.
Zalig, die op Hem betrouwt!


Dit bevestigt mijn schrijven.

Eigenwijs ben je wel. Je kunt beter je kritiek op het andere gedicht intrekken. (Je hebt het woord ‘gunnen’ beoordeeld op een specifieke betekenis, wat helemaal niet bedoeld was in het gedicht.)
Laatst gewijzigd door Valcke op 21 Apr 2020, 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6498
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor samanthi » 21 Apr 2020, 10:45

Valcke schreef:
samanthi schreef:
Valcke schreef:Van dezelfde dichter (Pieter Boddaert) is er overigens ook dit gedicht.
Bij hem was er helemáál geen onbalans.
Gods verkiezing en de nodiging tot het heil gingen bij hem zonder bezwaar samen.

Ei bedenk u, ()
Hij heeft in uw dood geen lust.
Jezus staat met open armen
Om Zich over u t' ontfermen.
Wend u naar Hem en Zijn rust.

(...)

Nietig stof! Buig u dan neder
Voor die God, Die u zo teder
Uitlokt tot uw zielsbehoud.
Haast u, breek de band der zonden.
Zoek uw heil in Jezus wonden.
Zalig, die op Hem betrouwt!


Dit bevestigt mijn schrijven.

Eigenwijs ben je wel. Je kunt beter je kritiek op het andere gedicht intrekken.

Dankjewel
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Valcke
Berichten: 3401
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Valcke » 21 Apr 2020, 10:55

Ten overvloede dr. S.D. Post over de bewuste zin:

Had de dichter van de woorden "waarom was 't op mij gemunt" het wel goed toen hij ten aanzien van de verlorenen rijmde: "die Gij geen ontferming gunt"? (...)

Er is niets mis met deze zin. Het probleem ligt niet bij hem, maar bij ons.

Ten eerste moeten we het "Woordenboek der Nederlandsche Taal" erop naslaan. Dan blijkt dat dat woordje "gunnen" vroeger een breder scala aan betekenissen had dan tegenwoordig. Dat varieert van "iemand iets met hartelijke welwillendheid toeschikken" via "iets geven zonder spijt, bijvoorbeeld bij een testamentaire beschikking" tot gunnen zoals wij dat ook nog kennen in het economisch verkeer: na een aanbesteding wordt het werk iemand gegund. Het is duidelijk dat bij de laatste betekenis de sterk emotionele lading ontbreekt. Het komt me overigens voor dat het woordje gunnen steeds meer gebruikt wordt in een betekenis waarin de daad van schenken helemaal ontbreekt: Ik gun het je wel, maar. Je zou het woordje gunnen in dit gedicht van Boddaert kunnen lezen als: vergunt, toeschikt. Dat maakt het al anders.

Toch valt er iets meer over te zeggen. Ik ben geen theoloog, maar wil het volgende in overweging geven. Boddaert overdenkt in dit gedicht (met de prozaïsche titel: "Beschouwing van de liefde Gods des Vaders in het werk der genade uitblinkende") zijn leven, of liever: hij overdenkt hoe de Heere hem geleid heeft. Is dát niet juist de plaats waar de leer van de verkiezing volop mag functioneren? Waarom heeft God Zijn ontferming aan mij betoond en niet aan anderen? Waarom heeft Hij die anderen in Zijn soeverein welbehagen (!) in hun ellende laten liggen (DL, I, 15) en heeft Hij mij opgeraapt? Pure verwondering over het feit dat de Heere met goedgunstige gedachten over mij bewogen is in het voorbijgaan van zo velen! In dat woordje gunnen zie ik de echo van ontferming, goedgunstigheid of genade (zo het "Middelnederlandsch Handwoordenboek" van Verdam, pag. 227).

Is het gebruik van gunnen in deze devote meditatie op rijm zo niet volstrekt bijbels legitiem?

(Bron: Digibron)

Geheel eens met dr. Post.
Overigens hoeven we niet niet eens terug te vallen op de oude woordenboeken.
We vinden de juiste betekenis van 'gunnen' in dit gedicht nog steeds in Van Dale, als eerste (!) betekenis.

Arja
Berichten: 1297
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Arja » 21 Apr 2020, 11:20

Valcke schreef:De betekenis van ‘gunnen’ is oorspronkelijk vooral iets uit welwillendheid schenken, verlenen. Dat staat ook nog als eerste betekenis in Van Dale.

De betekenis van de dichtregel is dus dat God duizenden geen ontferming verleent (of schenkt).

En dat is een zeer Bijbelse waarheid.


Dr. S. D. Post zegt.

Het woordje "gunnen" had vroeger een breder scala aan betekenissen dan tegenwoordig. Dat varieert van "iemand iets met hartelijke welwillendheid toeschikken" via "iets geven zonder spijt, bijvoorbeeld bij een testamentaire beschikking" tot gunnen zoals wij dat ook nog kennen in het economisch verkeer: na een aanbesteding wordt het werk iemand gegund. Je zou het woordje gunnen in dit gedicht van Boddaert kunnen lezen als: vergunt, toeschikt. Bron: Digibron

Ik zocht het na en las

"Ongetwijfeld hangt gunnen etymologisch samen met den in got. ansts (gr. χᬢρις, χαργααξυ;, χᬢρισμα, enz.; genade, gunst, genadeblijk); het grondbegrip in gunnen moet derhalve wezen: van eene genadige, goedertierene, welwillende gezindheid (jegens iemand) zijn, of: zoodanige gezindheid toonen, of: uit zoodanige gezindheid handelen ... Uit pure goedheid, uit louter genade schenken, toestaan, verleenen (van een meerdere of sterkere ten opzichte van zijn mindere gebezigd)." Bron: https://ivdnt.org/zoeken-in-woordenboeken?w=gunnen

Wij gebruiken deze betekenissen niet meer. In de 18e eeuw waren deze betekenissen misschien nog wel een beetje bekend. Goed dat we zoeken naar de betekenis van dit woordje.

Toegevoegd: Sorry @Valcke, zag opeens dat jij hetzelfde zei. Laat mijn reactie toch maar staan.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

-DIA-
Berichten: 25046
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 21 Apr 2020, 11:26

Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Nathanaël
Berichten: 800
Lid geworden op: 17 Mei 2018, 12:58

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Nathanaël » 21 Apr 2020, 11:32

-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

-DIA-
Berichten: 25046
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 21 Apr 2020, 11:41

Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ja daardoor ontstond het gehakketak. Het was in feite een onbegrepen reactie.
Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 6498
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor samanthi » 21 Apr 2020, 11:51

Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ik weet niet of ik het verkeerd heeft opgevat, er wordt hier flink gedraaid om het passend te krijgen, ik stop hiermee.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Arja
Berichten: 1297
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Arja » 21 Apr 2020, 11:53

-DIA- schreef:
Nathanaël schreef:
-DIA- schreef:Even tussendoor: Onderzoeken wij de Schriften nu eigenlijk kritisch dan wel heil-begerig? Ik kan zo'n gehakketak niet als stichtelijk ervaren. Misschien ligt dat aan mij? Zien we de kritische geest die rondwaart? Ik begrijp wel waar het uit voortkomt. Maar alles is niet helder te zeggen, en is meer te aan te voelen. In ieder geval sticht het niet.


DIA, volgens mij had het vooral te maken met een vergissing van Samanthi, die het woordje ´gunnen´ verkeerd heeft opgevat.

Ja daardoor ontstond het gehakketak. Het was in feite een onbegrepen reactie.


Ik haak aan door te zeggen dat ik "aanvoelen" een gevaarlijk iets vind, @DIA. Ik voel sommigen dingen ook aan en weet de bedoeling erachter (bijvoorbeeld bij deze dichtregel) omdat ik het meegekregen heb in mijn opvoeding. Maar dat "gevoel" of "aanvoelen" is voor mij niet doorslaggevend. En soms niet Bijbels. De autoriteit van Gods Woord moet op de voorgrond staan. Mijn eigen mening en gevoel moeten ik stelselmatig op de achtergrond plaatsen.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast