Uit uw kerkbode

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 4248
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor pierre27 » 04 Feb 2022, 23:37

Marck schreef:Twee pagina's naast elkaar in de Saambinder, links over het levenseinde van William Huntington, rechts over dat van ds. G. Mouw.
Hun eeuwige sabbat was aangebroken.


Mooi he, ben blij met de Saambinder, inclusief de dingen waar ik dan wat minder mee heb.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 947
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Marck » 04 Feb 2022, 23:43

pierre27 schreef:
Marck schreef:Twee pagina's naast elkaar in de Saambinder, links over het levenseinde van William Huntington, rechts over dat van ds. G. Mouw.
Hun eeuwige sabbat was aangebroken.


Mooi he, ben blij met de Saambinder, inclusief de dingen waar ik dan wat minder mee heb.


Het is ook moeilijk om in een blad, kerkelijk of niet, heel je lezerskring te bedienen. Dat vraagt wat van de redactie.

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 1256
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Delftenaar » 04 Feb 2022, 23:50

Natuurlijk gaat het om het levenseinde.

Maar enige aandacht voor het feit om als christen je leven anno 2022 vorm te geven kan geen kwaad.

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 947
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Marck » 04 Feb 2022, 23:52

Delftenaar schreef:Natuurlijk gaat het om het levenseinde.

Maar enige aandacht voor het feit om als christen je leven anno 2022 vorm te geven kan geen kwaad.


Krijgt dat te weinig aandacht volgens jou?

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 9766
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: RE: Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Herman » 05 Feb 2022, 00:03

Ambtenaar schreef:Een stuk zoals van ds. Schuurman in het RD, dat voegt iets toe.
Aan de kerkbode?

Het is interessant. Maar als ik 70+ mag worden, dan hoop ik ook langs de zijlijn te kunnen staan. Ik hoef dan niet perse door de politiek opgemerkt te worden.

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 4248
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor pierre27 » 05 Feb 2022, 00:13

Marck schreef:
pierre27 schreef:
Marck schreef:Twee pagina's naast elkaar in de Saambinder, links over het levenseinde van William Huntington, rechts over dat van ds. G. Mouw.
Hun eeuwige sabbat was aangebroken.


Mooi he, ben blij met de Saambinder, inclusief de dingen waar ik dan wat minder mee heb.


Het is ook moeilijk om in een blad, kerkelijk of niet, heel je lezerskring te bedienen. Dat vraagt wat van de redactie.


Klopt, ze doen het goed, verzurende elementen ten spijt.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 1256
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Delftenaar » 05 Feb 2022, 01:03

Marck schreef:
Delftenaar schreef:Natuurlijk gaat het om het levenseinde.

Maar enige aandacht voor het feit om als christen je leven anno 2022 vorm te geven kan geen kwaad.


Krijgt dat te weinig aandacht volgens jou?

Ja. Dat vind ik wel.
Het leven na de dood is natuurlijk onze eeuwige bestemming. Terecht dat de focus daarop ligt.
Aan de andere kant mis ik wel eens de toepassing op het leven hier en nu. In mijn werkkring heb daar vaak mee te maken. Voorbeelden ga ik niet geven omdat die in jullie ogen overdreven zijn....

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 1715
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Forummer » 05 Feb 2022, 09:19

Delftenaar schreef:
Marck schreef:
Delftenaar schreef:Natuurlijk gaat het om het levenseinde.

Maar enige aandacht voor het feit om als christen je leven anno 2022 vorm te geven kan geen kwaad.


Krijgt dat te weinig aandacht volgens jou?

Ja. Dat vind ik wel.
Het leven na de dood is natuurlijk onze eeuwige bestemming. Terecht dat de focus daarop ligt.
Aan de andere kant mis ik wel eens de toepassing op het leven hier en nu. In mijn werkkring heb daar vaak mee te maken. Voorbeelden ga ik niet geven omdat die in jullie ogen overdreven zijn....


Ik ben het met je eens. Het zou enorm fijn zijn om ook eens te horen hoe het praktisch gezien in het leven van alledag werkt als de Heilige Geest in je hart woont. Het levende geloof begint uiteindelijk al wel ín dit leven.

Worden dit soort dingen ook besproken in bijvoorbeeld een Alpha cursus? Ik merk dat ik op zoek ben naar verdieping, als je dat in je eentje uit goede boeken moet filteren, kan dat best lastig zijn. Wellicht kan de ene persoonlijkheid dat beter dan de ander, voor mijzelf wordt het er niet altijd perse helderder door.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22954
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor refo » 05 Feb 2022, 10:36

Er is een gelijkenis van de Heere Jezus over de laatste dag. Er zijn mensen die verbaasd constateren dat ze te kort geschoten zijn in het opzoeken van gevangenen en het uitdelen van bekers water. Anderen die dat wel gedaan hebben, gaan wel in. Ook verbaasd, omdat ze zich er niet van bewust waren.

Dat wordt nu helemaal vergeestelijkt, maar het is maar helemaal de vraag of dat Jezus' bedoeling was. Het zijn concrete dingen en wie ze niet gedaan hebben, gaan niet in. Hoe wedergeboren ze zich ook vinden. Of gevonden worden.

DDD
Berichten: 23786
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor DDD » 05 Feb 2022, 10:39

Heb jij wel eens gehoord dat dat vergeestelijkt werd?

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22954
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor refo » 05 Feb 2022, 10:50

DDD schreef:Heb jij wel eens gehoord dat dat vergeestelijkt werd?

Laat ik het zo zeggen: er wordt vanuit gegaan dat Gods volk dát te horen zal krijgen. Terwijl de geschiedenis juist een waarschuwing inhoudt.
Hoe kan iemand dat te horen krijgen die nu geen bekers water uitdeelt?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29890
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor -DIA- » 05 Feb 2022, 11:25

Aangaande het sterven van ds. G. Mouw. We dachten aan wat we lezen in Jesaja 57, en dat heeft ons veel te zeggen.

1 De 1rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt; en ade weldadige lieden 2worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let 3dat de rechtvaardige weggeraapt wordt 4vóór het kwaad.
2 5Hij zal ingaan 6in den vrede; zij zullen rusten op hun 7slaapsteden, een iegelijk die in zijn 8oprechtheid gewandeld heeft.

Kt. 1: rechvaardige = Dat is, zodanige godzalige personen die zich in hun leven bevlijtigd hebben de wet des Heeren te onderhouden, sterven weg.
Verwijsteksten:
a Ps. 12:2 Behoud, o HEERE, want de goedertierene ontbreekt; want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen.
Micha 7:2 De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren
Kt. 2: Hebr. worden verzameld, of weggenomen, dat is, zij worden uit dit leven gerukt. .
Verwijsteksten:
Deut. 32:50 En sterf op dien berg waarheen gij opklimmen zult, en word vergaderd tot uw volken, gelijk als uw broeder Aäron stierf op den berg Hor en werd tot zijn volken vergaderd;
Richt. 18:25 Maar de kinderen van Dan zeiden tot hem: Laat uw stem bij ons niet horen, opdat niet misschien mannen van bitter gemoed op u aanvallen, en gij uw leven verliest en het leven van uw huis.
Ps. 26:9 Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds,
Kt. 3: Anders: want de rechtvaardige wordt weggeraapt.
Kt. 4:Hebr. voor het aangezicht des kwaads, dat is, eer de ellenden komen, die de Heere bestemd heeft in de wereld te zenden, of uit het gezelschap der boze mensen.
Verwijstekst:
2 Kon. 22:20 Daarom, zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat Ik over deze plaats brengen zal. En zij brachten den koning het antwoord weder.
Kt. 5: Versta hier elken rechtvaardige dien God tot Zich roept.
Kt. 6: Dat is, in de vreugd des hemels, in de hemelse zaligheid, om de eeuwige vreugd te genieten. Of: in vrede, dat is, in gerustheid, en met een goede consciëntie.
Verwijstekst
Luk. 2:29: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord;
Kt. 7: Of: bedden, of: slaapkamers, of: legers, en alzo hierna meermaals, dat is, in hun graven, waar zij rusten zullen tot hun wederopstanding ten jongsten dage.
Kt. 8: Of: richtigheid, namelijk zonder van den rechten weg ter rechter- of ter linkerhand te wijken. De zin is: Die al zijn handel en wandel op het nauwste naar de wetten en geboden des Heeren aanstelt. Of: die richtig, of op den rechten weg gewandeld heeft. Of: die recht voor Hem, te weten voor den Heere, gewandeld heeft.
Verwijstekst:
Gen. 5:22 (kt.) En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewonnen had, driehonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters.
© -DIA-

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 947
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Marck » 05 Feb 2022, 12:42

Mooi!

Ambtenaar
Berichten: 7889
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: RE: Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Ambtenaar » 05 Feb 2022, 23:06

Herman schreef:Aan de kerkbode?

Het is interessant. Maar als ik 70+ mag worden, dan hoop ik ook langs de zijlijn te kunnen staan. Ik hoef dan niet perse door de politiek opgemerkt te worden.

Zeker. Ik vind dat in een kerkbode dergelijke stukken moeten staan omdat we als kerk deel uitmaken van de samenleving. Het is overigens ook een stukje persoonlijke herkenning.

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 947
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Uit uw kerkbode

Berichtdoor Marck » 19 Mei 2022, 20:15

Enthousiast over de Saambinder van deze week. Aandacht voor o.a. de oudvaders en de leergangen van de CGO hierover, introductie artikelen richting komende GS, mooie boekbesprekingen etc. Wou ik even kwijt ;)


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten