Vaccinatie met het oog op COVID-19

Stel, er komt een vaccin tegen COVID-19. Inenten of niet?

Ja, nog nooit gewetensbezwaren tegen gehad.
75
49%
Ja, sinds CIVID-19 ben ik er anders over gaan denken.
7
5%
Twijfel.
11
7%
Nee. Mijn geweten komt hiermee in conflict.
41
27%
Anders nl.
20
13%
 
Totaal aantal stemmen: 154

Valcke
Berichten: 6565
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor Valcke » 15 Jan 2022, 15:50

De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin beschikbaar te stellen voor gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar. Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS nam dit advies nog dezelfde dag over. Vanaf 18 januari zullen de eerste prikuitnodigingen op de deurmat vallen. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen van vaccineren op tegen de nadelen. Het Artsen Collectief komt tot een andere conclusie, omdat er nog weinig bekend is over het vaccineren van jonge kinderen met de nieuwe mRNA-vaccins en de gezondheidswinst verwaarloosbaar lijkt.

Waarom zou men jonge kinderen willen vaccineren? Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3 IVRK) moeten bij beslissingen over vaccinatieprogramma’s voor kinderen de belangen van het kind leidend zijn. Tot voor kort werd een vaccin vrijwel uitsluitend toegediend met het doel ernstige ziekten bij het kind zelf te voorkomen. Met de coronavaccins zou dit principe worden verlaten. Kinderen worden namelijk nauwelijks ziek van corona. Als zij wel een corona infectie ontwikkelen, belanden zij niet snel in het ziekenhuis.

Gezondheidswinst verwaarloosbaar
Het vaccin levert volgens de Gezondheidsraad directe gezondheidswinst op, omdat het ongeveer 100 tot 150 gevallen van het Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-C) zou kunnen voorkomen. Dit is een zeer zeldzame, maar wel ernstige ontstekingsreactie, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. MIS-C is een ziekte die in sommige gevallen uitgelokt kan worden door een virusinfectie. Het coronavirus zou één van die virussen kunnen zijn.

Uit de COPP-studie, waarin de gegevens staan van alle kinderen (0-17 jaar) die vanaf het voorjaar van 2020 de polikliniek bezochten of in het ziekenhuis werden opgenomen met Covid-19, blijkt dat een Covid-besmetting bij kinderen mild verloopt, slechts een heel kleine groep zal ernstig ziek worden. Om hoeveel kinderen gaat het?
Nederland telt 3,3 miljoen 0-18 jarigen. Hoewel de gegevens mogelijk niet compleet zijn, werden de laatste anderhalf jaar 350 kinderen opgenomen met Covid-19. Bij 118 kinderen werd MIS-C vastgesteld en 61 kinderen (waarvan 48 met MIS-C) werd als ernstig ziek beoordeeld. Geen enkel kind uit deze studie is aan een corona-infectie of aan MIS-C overleden. Gekeken naar de mogelijke opbrengst betekent dit dus dat er 100.000 kindervaccinaties nodig zijn om tien ziekenhuisopnames en twee ernstige ziektegevallen te voorkomen. De gezondheidswinst die te behalen valt is dus verwaarloosbaar.

De meeste kinderen al voldoende antistoffen?
Uit een Nederlandse studie blijkt dat minstens tweederde van de Nederlandse kinderen jonger dan 12 jaar al besmet is geweest met het SARS-CoV-2 virus. Het overgrote deel van de jonge kinderen in ons land heeft daarmee reeds de gewenste natuurlijke immuniteit opgebouwd. Van de natuurlijke immuniteit weten we ondertussen weten dat deze breed en langdurig is. Voor hen vervalt de noodzaak van een vaccin.

De Gezondheidsraad benadrukt dat vaccinatie de overdracht van het virus tot op zekere hoogte kan voorkomen. Bewijs dat vaccineren de overdracht vermindert ontbreekt echter. Integendeel, er is inmiddels voldoende aangetoond dat na vaccinatie de afname van virusoverdracht slechts tijdelijk wordt afgeremd. Ofwel, binnen weken tot maanden kan een gevaccineerde net zo makkelijk het virus overbrengen als iemand die het coronavaccin niet heeft gehad. Het is niet aannemelijk dat dit bij kinderen anders zou zijn.

Vals dilemma
Een ander argument dat de Gezondheidsraad noemt om kinderen vaccinatie aan te bieden is dat het vaccineren van kinderen lockdowns en andere maatregelen zou kunnen voorkomen. Dit wordt ‘indirecte gezondheidswinst’ genoemd. Dit is een vals dilemma. Onterecht wordt de zogenaamde keuze tot schoolsluiting gezet tegenover de keuze tot het vaccineren van jonge kinderen. Schoolsluitingen zijn schadelijk voor kinderen, net als verminderde toegang tot sport en contact met leeftijdsgenoten. Deze schade wordt niet voorkomen door vaccinatie, maar met het opheffen van de coronamaatregelen. De verantwoordelijkheid voor deze crisis mag nooit bij kinderen en hun ouders worden gelegd.

Veiligheid vaccins bij jonge kinderen
Het onderzoek waarop de Gezondheidsraad baseert dat het vaccin veilig en effectief is, is uitgevoerd bij welgeteld 2200 kinderen (1.500 kregen het vaccin en 700 het placebo). De studie is uitgevoerd door de fabrikant van het vaccin en de data van het onderzoek zijn niet inzichtelijk voor bijvoorbeeld de EMA of de Gezondheidsraad. In het onderzoek werden de kinderen slechts twee maanden opgevolgd. De (middel)lange termijn effecten zijn dus nog niet bekend. De Gezondheidsraad houdt zelf, naast de gebruikelijke vaccinatie bijwerkingen als koorts en hoofdpijn, wel rekening met myocarditis als bijwerking. Dat het vaccin zelf ook MIS-C zou kunnen veroorzaken wordt niet meegenomen.

Het gepubliceerde feitenrapport van Pfizer vermeldt dat ernstige bijwerkingen kunnen optreden, maar nog “in onderzoek” zijn. De reeds gepubliceerde bijwerkingen, op last van de rechter vrijgegeven, stellen niet gerust, net zoals de gerapporteerde bijwerkingen in het Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System). Ook de huidige en niet goed verklaarde oversterfte in Nederland roept vragen op. Daarmee staat de verhouding tussen de te verwachten gezondheidswinst en mogelijke nadelen van vaccinatie voor kinderen ter discussie.

Heb ik de dood van opa op mijn geweten?
Vaccineren doe je voor jezelf en niet voor anderen. Groepsimmuniteit opwekken door middel van vaccinatie werd in maart door Jona Walk en Bert Mulder al in twijfel getrokken. Ook na vaccinatie kan je het virus nog steeds doorgeven aan anderen.

Kinderen kunnen en mogen niet ingezet worden om doelen van volwassenen te realiseren. Toch dreigen jonge kinderen nu als ‘schild’ te worden gebruikt om kwetsbare volwassenen te beschermen. Volgens Marc Dullaert van Stichting KidsRights, voorheen Kinderombudsman, is dit onethisch en in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

“Wanneer kinderen er zelf
niets aan hebben, mag inenten niet.”

Hij krijgt bijval van onder meer Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law. Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd, alleen om kwetsbare groepen te beschermen, kan ook volgens Buijsen juridisch gezien niet door de beugel: “Wanneer kinderen er zelf niets aan hebben, mag inenten niet.”

Vraag jonge kinderen of ze opa en oma
willen beschermen door een prikje te nemen,
en ze zeggen “ja”.

Toch doemen nu al chantage en manipulatie op aan de horizon. Vraag jonge kinderen of ze opa en oma willen beschermen door een prikje te nemen, en ze zeggen “ja”. Zijn 12-minners echter wel “in staat om dat soort afwegingen te maken?”, vraagt Dullaert zich af. Blijven scholen straks alleen open bij een voldoende aantal gevaccineerde kinderen? Wij hopen dat ons land verschoond blijft van dit soort vormen van druk en drang, maar we zijn er niet bepaald gerust op.

Weging van voor- en nadelen
Op basis van de argumentatie kunnen wij het advies van de Gezondheidsraad niet volgen. Een urgente reden om gezonde kinderen in te enten ontbreekt. De ziektelast is bij kinderen zeer gering. Er mag niet lichtzinnig voorbij worden gegaan aan het feit dat het vaccin nog maar op een zeer kleine groep jonge kinderen getest is en er nog maar weinig bekend is over de bijwerkingen. Het gaat hier om een groep jonge, gezonde kinderen die nog een heel leven voor zich hebben en waarbij men een nieuw soort vaccin, gebaseerd op mRNA-techniek, op grote schaal wil toepassen. Eenmaal gezet, is dit nooit meer ongedaan te maken.

Ondanks het advies om jonge kinderen in te enten tegen het coronavirus, benadrukt de Gezondheidsraad in haar advies dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Die woorden stemmen ons positief. Tegelijkertijd vragen we ons af wat deze woorden waard zijn. Ook in het advies van de tieners zou volgens de raad alle vormen van drang vermeden moeten worden. Hiervan heeft zowel de politiek als het OMT zich niets aangetrokken. We willen ouders daarom op het hart drukken dat ze zich goed laten informeren voordat ze besluiten hun kind te laten vaccineren.

https://artsencollectief.nl/vaccineren- ... rantwoord/
(deze site geeft toestemming om het artikel te delen)

Valcke
Berichten: 6565
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor Valcke » 17 Jan 2022, 15:16

Integere Open Brief van huisarts die met medische argumenten op zijn eigen naam schrijft, binnen een uur verwijderd van LinkedIn.
Triest! Gezien dit feit en de inhoud van de brief plaats ik deze hier.
OPEN BRIEF van Jan Vingerhoets

Aan de artsen en verpleegkundigen van de GGD-en in Nederland

Bergen op Zoom, 14 januari 2022

Zeer geachte collega’s,

Binnen enkele dagen zullen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit besluit heeft mij als huisarts dermate verontrust dat ik de uitzonderlijke stap neem om mij op persoonlijke titel in een open brief tot u te richten en mijn zorgen met u, mijn collega ́s, te delen. Het geven van volledige, eerlijke voorlichting aan patiënten beschouw ik als een belangrijke plicht en ik ben ervan overtuigd dat dat voor u niet anders is. Hieronder wil ik u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven, waarvan het van cruciaal belang is dat ouders ervan op de hoogte zijn. Mijn grote zorg is dat dit laatste heel vaak niet het geval is. U bent bij uitstek in de positie om dit op de valreep na te gaan en waar nodig de volledige informatie alsnog te verstrekken.

Het is een feit dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ‘number needed to vaccinate‘ om één opname vanwege Covid-19 te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de internationaal erkende kinderrechten (2,3). Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties, wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen van 5-11 jaar te vaccineren (4) is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan twee maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de medische wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen. Toch wordt ouders verteld dat het vaccin ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden ter bescherming van volwassenen.

Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie, zoals gesuggereerd wordt? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen waar scholen gewoon open bleven (5), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. De inentingen kunnen zelfs averechts werken door het induceren van nieuwe varianten. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (6). Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

Omdat kinderen van Covid-19 zelf vrijwel niets te vrezen hebben, is elke bijwerking er één te veel. Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer – overigens tegen zijn zin en op last van de rechter – vrij moest geven (7) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend waren. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij hen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets.

Wetenschappers in Zweden toonden aan dat de entstof ook schade aan de DNA-reparatie kan veroorzaken (8), iets waarvan altijd beweerd werd dat het onmogelijk was. Kennelijk missen we cruciale kennis. Weten de ouders dit? Verder hadden we in Nederland in 2021 een forse oversterfte ten opzichte van 2020. Alleen al in de maand november ging het om 3500 extra doden ten opzichte van het jaar ervoor (9). Voor deze oversterfte is vooralsnog geen verklaring. In 2021 was er veel onrust over oversterfte die aan het virus werd geweten. De huidige oversterfte krijgt bizar genoeg nauwelijks aandacht. Een verband met vaccinatie kan niet worden uitgesloten. Meerdere wetenschappers en de unanieme Tweede Kamer drongen aan op onderzoek (10,11), maar de regering heeft hier vooralsnog niets mee gedaan. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid als zorgmedewerkers om ouders daarover te grondig en volledig te informeren, zeker nu de overheid dit nalaat. Wie als arts of namens een arts medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan twee fundamentele principes in de artseneed: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen). Duidelijker kan het niet zijn.

Het kan gezien het bovenstaande dan ook niet de minste twijfel lijden dat het vaccineren van kinderen medisch, juridisch en ethisch niet te verantwoorden is, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten. Ouders beschikken doorgaans niet over de volledige informatie noch de tijd die nodig is voor een juiste afweging. Vanuit de grond van mijn hart en mijn geweten roep ik u als collega-zorgverleners nadrukkelijk op om de rechten van de aan uw zorg toevertrouwde kinderen alsook uw professionele beroepsethiek te eerbiedigen. Ik heb er vertrouwen in dat u uw verantwoordelijkheid neemt en geen handelingen zult verrichten waarvan niet volstrekt vast staat dat deze de belangen van het kind zelf dienen. Gezien het bovenstaande en de huidige beperkte kennis op dit gebied zal dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen niet het geval zijn.

Met collegiale groet,
Jan Vingerhoets, huisarts

Referenties:

https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?new ... =160104451
https://www.eur.nl/esl/nieuws/het-vacci ... rijdigmet- het-kinderrechtenverdrag
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/je-k ... eschermen- volgens-oud-ombudsman-is-vaccineren-van-jongere-kinderen-in-strijd-metkinderrechten
https://www.gezondheidsraad.nl/document ... atie-van-5–tot-en-met- 11-jarigen-tegen-covid-19
BMJ 2021;373:n1197
https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht ... =157614086
https://phmpt.org/pfizers-documents
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48 ... jna-1-100- meer-mensen-dan-verwacht.
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1077 ... -te-traag- metonderzoeken-oversterfte
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken ... =2021D4733

DDD
Berichten: 22523
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor DDD » 18 Jan 2022, 13:29


GerefGemeente-lid
Berichten: 2822
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 18 Jan 2022, 15:58

DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)

Begrijp ik nou goed dat die 35% koorts kreeg van een zoutoplossing?!?

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22714
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor refo » 18 Jan 2022, 16:26

GerefGemeente-lid schreef:
DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)

Begrijp ik nou goed dat die 35% koorts kreeg van een zoutoplossing?!?

Zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid

HersteldHervormd
Berichten: 3748
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor HersteldHervormd » 18 Jan 2022, 18:30

DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)


Zijn de 1/3 bijwerkingen die wél lichamelijk van aard zijn wel humor?
Animum debes mutare non caelum

DDD
Berichten: 22523
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor DDD » 18 Jan 2022, 19:39

Nee. Dat zijn gewoon tekenen dat het afweersysteem werkt.

HersteldHervormd
Berichten: 3748
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor HersteldHervormd » 18 Jan 2022, 19:59

https://www.ad.nl/binnenland/onduidelij ... ae5b354fc/

Dus ook dit valt mee. Komen ze nu mee…
Animum debes mutare non caelum

Valcke
Berichten: 6565
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 20:53

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat er momenteel geen bewijs is dat gezonde kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig hebben. WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan zei tijdens een briefing van de media vandaag dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen wie van deze groep baat heeft bij een boosterdosis.

De WHO vindt dat boosters vooral bedoeld moeten zijn voor kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een verzwakte afweer en personeel in de zorg.

(Bron: Volkskrant)

GerefGemeente-lid
Berichten: 2822
Lid geworden op: 14 Apr 2021, 23:55

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor GerefGemeente-lid » 18 Jan 2022, 21:41

refo schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)

Begrijp ik nou goed dat die 35% koorts kreeg van een zoutoplossing?!?

Zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid

Maar dat is dan toch alsnog bijzonder?

Blijkbaar is het mogelijk om koorts te krijgen als er een zoutoplossing wordt ingespoten.

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 3200
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor Terri » 18 Jan 2022, 23:33

Er zijn mensen die koorts krijgen als ze zich zorgen maken.
Het lichamelijke en de psyche zijn zeer nauw verwant.

HersteldHervormd
Berichten: 3748
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor HersteldHervormd » 19 Jan 2022, 00:02

GerefGemeente-lid schreef:
refo schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)

Begrijp ik nou goed dat die 35% koorts kreeg van een zoutoplossing?!?

Zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid

Maar dat is dan toch alsnog bijzonder?

Blijkbaar is het mogelijk om koorts te krijgen als er een zoutoplossing wordt ingespoten.


Er zijn mensen die flauwvallen van de spanning, hoe is dat te verklaren. Ik denk dat er meer gebeurd in je hoofd dan je denkt.
Animum debes mutare non caelum

Simon0612
Berichten: 914
Lid geworden op: 21 Mar 2018, 20:58

Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor Simon0612 » 19 Jan 2022, 00:15

Ik ben benieuwd hoeveel van jullie nietsvermoedend een placebo hebben gekregen :humhihi

Gebruikersavatar
parel
Berichten: 361
Lid geworden op: 24 Feb 2012, 12:17

Re: RE: Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor parel » 19 Jan 2022, 09:43

GerefGemeente-lid schreef:
refo schreef:
GerefGemeente-lid schreef:
DDD schreef:https://www.rd.nl/artikel/959134-bijwerking-vaccins-vaak-door-placebo-effect

Wat een humor. :)

Begrijp ik nou goed dat die 35% koorts kreeg van een zoutoplossing?!?

Zoals koorts, hoofdpijn en vermoeidheid

Maar dat is dan toch alsnog bijzonder?

Blijkbaar is het mogelijk om koorts te krijgen als er een zoutoplossing wordt ingespoten.
Dat heet necebo-effect.

Necebo is het tegenovergestelde van placebo-effect.

Omdat je bij placebo postieve verwachtingen hebt, ga je ook die positieve gevolgen ervaren. Bij necebo is dat anderson: je hebt negatieve verwachtingen (bijwerkingen of dat het medicijn niet (goed) werkt en je ervaart die negatieve gevolgen ook.

Psyche is sterk inderdaad en heeft direct invloed op het lichaam!

Sent from my motorola edge 20 pro using Tapatalk
Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. (Joh 8:12b)

HersteldHervormd
Berichten: 3748
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: RE: Re: Vaccinatie met het oog op COVID-19

Berichtdoor HersteldHervormd » 19 Jan 2022, 10:18

parel schreef:
Necebo is het tegenovergestelde van placebo-effect.

Omdat je bij placebo postieve verwachtingen hebt, ga je ook die positieve gevolgen ervaren. Bij necebo is dat anderson: je hebt negatieve verwachtingen (bijwerkingen of dat het medicijn niet (goed) werkt en je ervaart die negatieve gevolgen ook.

Psyche is sterk inderdaad en heeft direct invloed op het lichaam!

Sent from my motorola edge 20 pro using Tapatalk


Je bedoeld nocebo-effect? ;)

Volgens mij is nocebo meer gebaseerd op angst, niet direct op negatieve verwachtingen.
Animum debes mutare non caelum


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten