Goede Vrijdag

Zonderling
Berichten: 4330
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Zonderling » 02 Apr 2010, 14:54

Laten we in dit topic liever stilstaan bij de betekenis van het lijden en de dood van Christus dan bij de vraag of dit op een aparte feestdag moet, enzovoort.

GJdeBruijn
Berichten: 2198
Lid geworden op: 09 Mar 2010, 14:37

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor GJdeBruijn » 02 Apr 2010, 14:58

Diep, o God, in 't stof gebogen,
schuldig voor uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz' ogen,
dekt de schaamt' ons aangezicht.
't Zondig stof ontvangt gena:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God zijne Eengeboren'.

Om van zond' ons te bevrijden,
stierf Gods Zoon de wreedste dood.
Wie zijn hart Hem toe wil wijden,
houde, wat zijn mond gebood.
Hoe de zonde ons omring',
Jezus, dat uw liefd' ons dring'
eeuwiglijk voor U te leven,
waar G' uzelf ons hebt gegeven!

Jezus, uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
't angstig doodszweet van mij leekt,
dat uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

Vader, vol van mededogen,
zie ons arme zondaars aan,
sla op ons uw vriend'lijk' ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
't Zelfde recht, dat Hem deed sterven,
doet ons 't eeuwig leven erven.

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Marnix » 02 Apr 2010, 15:24

1
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik weten zou in sterven
dat ik 't leven mag beërven
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

2
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

3
Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn banden hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
eens, onrein in schuld verloren,
bendoor uw Geest herboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

4
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
Voor al 't heil aan mij geschied
prijz' u eeuwiglijk mijn lied.
En ook zo prachtig, over de troost van het kruis, want naast dat het vreselijk is, is het tegelijk ook zo rijk:

1. Ontsluit o Heer voor U ons hart
Houd ons aan u verbonden
Gij schenkt ons vreugde door uw smart
Gij heelt ons door uw wonden
Wat wondren van barmhartigheid
Hebt Gij voor ons tentoongespreid
En aan het kruis bewezen
Uw liefde en trouw die 't al volbracht
Hier nooit genoeg door ons herdacht
Zij eeuwiglijk geprezen.

2. Gij sterft en laat die troost ons na
de zonden zijn vergeven
Gij hebt voldaan op Golgotha
Dit geeft ons kracht ten leven
Uw zoendood lenigt onze smart
verkwikt, vertroost versterkt ons hart
niets heeft zo grote waarde
Mij sta uw liefde bij in nood
en zij uw trouw tot in de dood
mijn vaste troost op aarde.
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."

Bart
Berichten: 233
Lid geworden op: 03 Nov 2008, 11:06

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Bart » 02 Apr 2010, 16:38

ff gauw gelezen dit topic en weet je... eigenlijk is het toch erg dat er zoveel mensen zijn die niet weten wat goede vrijdag is en alleen maar denken van aaaa lekker vrij veel eten en drinken en naar de meubel boulevard!!!

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21887
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor refo » 02 Apr 2010, 16:39

Ik ben helemaal niet vrij.
--------------
Voorts ben ik van mening dat portretten van oudvaders, reformatoren en andere theologen niet zouden moeten worden toegestaan als avatar.

Gebruikersavatar
MarthaMartha
Berichten: 13050
Lid geworden op: 21 Nov 2007, 22:04
Locatie: Linquenda
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor MarthaMartha » 02 Apr 2010, 17:02

mooie liederen marnix!
Als de moed je in de schoenen zinkt, ga dan eens op je kop staan!

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15769
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Hendrikus » 02 Apr 2010, 17:06

Wij zingen vanavond o.a.:

Als ik des Heilands kruis aanschouw

Als ik des Heilands kruis aanschouw,
waar Hij, de Vorst des levens, stierf,
dan buig ik mij in diep berouw
voor Hem, die zo mij ’t heil verwierf.

Als ik des Heilands kruis aanschouw,
dan is ‘t, als sprak zijn stem tot mij:
“Uit liefde ging ik in de dood –
Ik stierf voor u. Leeft gij voor Mij”.

---

Liefde was het, onuitputtelijk

Liefde was het, onuitputt'lijk
liefd' en goedheid, eind'loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd en dankensstof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.
~~Soli Deo Gloria~~

Gebruikersavatar
MarthaMartha
Berichten: 13050
Lid geworden op: 21 Nov 2007, 22:04
Locatie: Linquenda
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor MarthaMartha » 02 Apr 2010, 17:07

Ook prachtig!
Als de moed je in de schoenen zinkt, ga dan eens op je kop staan!

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Ander » 02 Apr 2010, 17:09

Hy droegh onse smerten

T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijghs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:

Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit hebt gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,

De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Gebruikersavatar
Gijs83
Berichten: 7106
Lid geworden op: 04 Feb 2008, 18:12
Locatie: vlakbij een kerk

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Gijs83 » 02 Apr 2010, 17:43

Hendrikus schreef:
Gijs83 schreef:
Hendrikus schreef:
Gijs83 schreef:Hoe komt het dat bv.bij ons niet meer zo is. Biddag/Dankdag zijn toch ook geen feestdagen en dan zijn er wel meerdere diensten.

Ik heb dat altijd vreemd gevonden in de GG, dat ze alleen 's avonds kerk hadden. Ook toen we daar nog lid waren, gingen we op Goede Vrijdag altijd al naar de ochtenddienst in de Hervormde kerk.
Tijdens de vier avondbijeenkomsten in deze Stille Week (heerlijke avonden trouwens, met erg veel bezoekers) zagen we ook meerdere GG'ers.


Net zoals die beziningsbijeenkomsten in de zgn. 'stille week' wat zijn daar de voors en tegens van? Misschien elkaar opbouwen in een geloof wat je niet bezit, ligt daar het gevaar niet in?

Gijs, Gijs, wat ben je weer bezig. Ga je mond spoelen alsjeblieft :bobo
Tsjongejonge.... Nou ja, zulke reacties passen wel in het plaatje, dat dan weer wel.


Dat kan toch heel goed, dat men zich iets inbeeld wat men niet bezit. Volgens mij wordt dat onze dagen heel veel gevonden. Dan is het zoiets van: 'kom me niet aan mijn bekering'. Volgens mij is dat er juist een teken van dat men het ware leven niet bezit.

Gebruikersavatar
Gijs83
Berichten: 7106
Lid geworden op: 04 Feb 2008, 18:12
Locatie: vlakbij een kerk

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Gijs83 » 02 Apr 2010, 17:46

Afgewezen schreef:
Gijs83 schreef:
Hendrikus schreef:
Gijs83 schreef:Hoe komt het dat bv.bij ons niet meer zo is. Biddag/Dankdag zijn toch ook geen feestdagen en dan zijn er wel meerdere diensten.

Ik heb dat altijd vreemd gevonden in de GG, dat ze alleen 's avonds kerk hadden. Ook toen we daar nog lid waren, gingen we op Goede Vrijdag altijd al naar de ochtenddienst in de Hervormde kerk.
Tijdens de vier avondbijeenkomsten in deze Stille Week (heerlijke avonden trouwens, met erg veel bezoekers) zagen we ook meerdere GG'ers.


Net zoals die beziningsbijeenkomsten in de zgn. 'stille week' wat zijn daar de voors en tegens van? Misschien elkaar opbouwen in een geloof wat je niet bezit, ligt daar het gevaar niet in?

Nou Gijs, dat is wel een heel vreemd uitgangspunt.


Ik wil niet zeggen dat die bezinningsbijeenkomsten verkeerd het kan juist erg goed, waren we maar meer met geloof bezig, dat schort het in de GG volgens mij nog weleens aan. Helaas... Ik noemde een tegenpunt wat zou kunnen, maar dat hoeft dus niet zo te wezen: beproeft de geesten of ze uit God zijn!

Gebruikersavatar
Gijs83
Berichten: 7106
Lid geworden op: 04 Feb 2008, 18:12
Locatie: vlakbij een kerk

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Gijs83 » 02 Apr 2010, 17:47

GJdeBruijn schreef:
Gijs83 schreef:Misschien elkaar opbouwen in een geloof wat je niet bezit, ligt daar het gevaar niet in?
Gevaar? Is het niet bezitten van geloof niet een nog groter gevaar? Voorleven in vijandschap?


Ingebeeld bezit is minstens net zo erg en ik vraag me af wie die vijandschap bezit? Vaak staan 'bezittende' mensen heel vijandig tegenover het ware.

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3848
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 02 Apr 2010, 17:56

Ander schreef:Hy droegh onse smerten

T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijghs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:

Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit hebt gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,

De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.


Echt een diep gedicht, een preek in dichtvorm noemde ik het pas nog.
Ds. Revius heeft meer onderwijzende gedichten gemaakt al zijn de meeste van zijn gedichten niet zo bekend.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Luther » 02 Apr 2010, 23:17

Gijs83 schreef:
GJdeBruijn schreef:
Gijs83 schreef:Misschien elkaar opbouwen in een geloof wat je niet bezit, ligt daar het gevaar niet in?
Gevaar? Is het niet bezitten van geloof niet een nog groter gevaar? Voorleven in vijandschap?


Ingebeeld bezit is minstens net zo erg en ik vraag me af wie die vijandschap bezit? Vaak staan 'bezittende' mensen heel vijandig tegenover het ware.

Laten we niet twisten over welk gevaar het grootst is. Vanmiddag een indringende preek gehoord over 'het hoofd buigend, gaf Hij de geest'. In Christus' geest, Zijn ziel liggen al de Zijnen. Die worden bevolen in de handen van de Vader en daar ligt de erfenis vast!
Vanvaond een preek over dezelfde tekst. Citaat: Hier buigt de Borg Zijn hoofd, opdat er verloren zondaren zullen zijn, die gaan zingen: Wij heffen 't hoofd omhoog, wij zullen de eerkroon dragen. Door U, door U allen, om 't eeuwig welbehagen.'
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

PvS
Inactief
Berichten: 1298
Lid geworden op: 16 Okt 2008, 21:08

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor PvS » 02 Apr 2010, 23:37

Eén ding weet ik, dat ik blind ben en niet zie...


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten