Goede Vrijdag

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Goede Vrijdag

Berichtdoor jvdg » 06 Apr 2009, 22:45

Vandaag werd ik geconfronteerd met de vraag , van twee personen op mijn werk, waarom a.s. vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd, terwijl op die dag Jezus werd gemarteld en gedood (hun woorden). Ik durf hier niet te citeren wat ze van die benaming vonden.

De dames in kwestie konden, gelet op het antwoord wat ik gaf, en wat ze nazochten middels Wikipedia, niet met mij instemmen.
Ze begrepen echt niet dat het volbrachte werk van Jezus juist voor de verlosten van zo'n grote waarde is, dat dit lijden en sterven "goed" te noemen is, en daardoor ook die dag een Goede (vrij-)dag wordt genoemd.

Er was geen sprake van vijandschap, maar ze konden mij niet begrijpen.
Begrippen als zonde en schuld, vergeving, verlossing zijn hun ten enemale vreemd.

En daar stond ik dan......met lege handen.

Behalve het belijden, dat ik wel "geloof" had ik eigenlijk niets te bieden.

Herkennen jullie deze ervaring in onze seculiere maatschappij?

Als ik het zelf al niet kan bevatten, hoe kan ik het dan aan anderen overbrengen?

Gebruikersavatar
Da Capo
Berichten: 445
Lid geworden op: 05 Okt 2006, 09:56

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Da Capo » 06 Apr 2009, 23:34

jvdg schreef:Vandaag werd ik geconfronteerd met de vraag , van twee personen op mijn werk, waarom a.s. vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd, terwijl op die dag Jezus werd gemarteld en gedood (hun woorden). Ik durf hier niet te citeren wat ze van die benaming vonden.

De dames in kwestie konden, gelet op het antwoord wat ik gaf, en wat ze nazochten middels Wikipedia, niet met mij instemmen.
Ze begrepen echt niet dat het volbrachte werk van Jezus juist voor de verlosten van zo'n grote waarde is, dat dit lijden en sterven "goed" te noemen is, en daardoor ook die dag een Goede (vrij-)dag wordt genoemd.

Er was geen sprake van vijandschap, maar ze konden mij niet begrijpen.
Begrippen als zonde en schuld, vergeving, verlossing zijn hun ten enemale vreemd.

En daar stond ik dan......met lege handen.

Behalve het belijden, dat ik wel "geloof" had ik eigenlijk niets te bieden.

Herkennen jullie deze ervaring in onze seculiere maatschappij?

Als ik het zelf al niet kan bevatten, hoe kan ik het dan aan anderen overbrengen?

Dit is een ervaring van alle tijden. Jezus zei niet voor niets dat het de Joden een ergenis is en de Grieken een dwaasheid.
Zolang als we Jezus als martelaar zien, missen we de essentie van Goede Vrijdag en zullen we ook niet verstaan dat het inderdaad een goede vrijdag is. Ten diepste moet je iets van dat heilgeheim (dat is het toch!?) getoond zijn, wil je enigermate kunnen bezien dat het werkelijk een goede vrijdag is.
Hoe minder van den Sabbat in de week, hoe meer van de week in den Sabbat. (I. Ambrosius)

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Luther » 06 Apr 2009, 23:38

jvdg schreef:Vandaag werd ik geconfronteerd met de vraag , van twee personen op mijn werk, waarom a.s. vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd, terwijl op die dag Jezus werd gemarteld en gedood (hun woorden). Ik durf hier niet te citeren wat ze van die benaming vonden.

De dames in kwestie konden, gelet op het antwoord wat ik gaf, en wat ze nazochten middels Wikipedia, niet met mij instemmen.
Ze begrepen echt niet dat het volbrachte werk van Jezus juist voor de verlosten van zo'n grote waarde is, dat dit lijden en sterven "goed" te noemen is, en daardoor ook die dag een Goede (vrij-)dag wordt genoemd.

Er was geen sprake van vijandschap, maar ze konden mij niet begrijpen.
Begrippen als zonde en schuld, vergeving, verlossing zijn hun ten enemale vreemd.

En daar stond ik dan......met lege handen.

Behalve het belijden, dat ik wel "geloof" had ik eigenlijk niets te bieden.

Herkennen jullie deze ervaring in onze seculiere maatschappij?

Als ik het zelf al niet kan bevatten, hoe kan ik het dan aan anderen overbrengen?

Ja, ik herken dit wel.
Toch ontkom je er niet aan om te spreken over Genesis 1 en Genesis 3; over het begrip zonde in relatie tot Romeinen 3, maar tot Johannes 3.
Op dat soort momenten begrijp je dat de Geest moet werken, omdat de natuurlijke mens echt niet verstaat de dingen die des Geestes Gods zijn. En ik bedoel dat niet goedkoop. Het beste is vaak om het gesprek t.a.v. zonde en genade alleen op jezelf te betrekken, zeker als het over Genesis 3 en Romeinen 3 gaat. De notie dat God geen God meer zou zijn zonder vlekkeloze rechtvaardigheid. Dat God ten enemale niet is zoals wij.
Wij zeggen bij 'zonde' vaak: Zand erover. Dan zou Hij ophouden God te zijn. Maar o wonder (Goede Vrijdag), Hij zegt: Bloed erover.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27851
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Tiberius » 07 Apr 2009, 08:32

Luther schreef:Het beste is vaak om het gesprek t.a.v. zonde en genade alleen op jezelf te betrekken, ...

Dat ben ik niet met je eens.
Ik denk, dat je in zo'n geval het beste objectief kan uitleggen, zoals Paulus dat in Athene (Handelingen 17) ook deed. Heel eenvoudig vertellen van het doel van de schepping van de mensen, en dat mensen niet aan dat doel voldoen (maar wel overeenkomstig dat doel geoordeeld zullen worden); dat dat doelmissen in het christelijk geloof zonde wordt genoemd, overtreding van de Goddelijke wet. En dat Christus gekomen is om Zich tot een offer te stellen, waarmee Hij voor de zonden betaald heeft en de satan overwonnen. Goede Vrijdag is dus daarom goed, omdat het de betaaldag is van Gods Kerk.
Verder, als er gelegenheid is, kan je nog wijzen op het feit, dat Goede Vrijdag niet iets losstaands is, maar dat het een schakel vormt in de keten van heilsfeiten.

Je hebt dan op een feitelijke vraag een feitelijk antwoord gegeven. Als er meer gelegenheid en interesse is, is het goed om er nog over door te praten, natuurlijk.

Gebruikersavatar
Da Capo
Berichten: 445
Lid geworden op: 05 Okt 2006, 09:56

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Da Capo » 07 Apr 2009, 10:25

Tiberius schreef:
Luther schreef:Het beste is vaak om het gesprek t.a.v. zonde en genade alleen op jezelf te betrekken, ...

Dat ben ik niet met je eens.
Ik denk, dat je in zo'n geval het beste objectief kan uitleggen, zoals Paulus dat in Athene (Handelingen 17) ook deed. Heel eenvoudig vertellen van het doel van de schepping van de mensen, en dat mensen niet aan dat doel voldoen (maar wel overeenkomstig dat doel geoordeeld zullen worden); dat dat doelmissen in het christelijk geloof zonde wordt genoemd, overtreding van de Goddelijke wet. En dat Christus gekomen is om Zich tot een offer te stellen, waarmee Hij voor de zonden betaald heeft en de satan overwonnen. Goede Vrijdag is dus daarom goed, omdat het de betaaldag is van Gods Kerk.
Verder, als er gelegenheid is, kan je nog wijzen op het feit, dat Goede Vrijdag niet iets losstaands is, maar dat het een schakel vormt in de keten van heilsfeiten.

Je hebt dan op een feitelijke vraag een feitelijk antwoord gegeven. Als er meer gelegenheid en interesse is, is het goed om er nog over door te praten, natuurlijk.

Ja, maar zelfs met dit feitelijk antwoord kunnen velen het niet volgen/geloven dat God Zichzelf tot een schuld- en zoenoffer gaf voor vijanden, want dat is toch de kern van Goede Vrijdag.
Hoe minder van den Sabbat in de week, hoe meer van de week in den Sabbat. (I. Ambrosius)

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Marnix » 07 Apr 2009, 10:33

Klopt. Dat is het wonder van het evangelie.... en in de ogen van veel mensen een dwaasheid. We kunnen weinig anders dan daarop wijzen, dat Hij onze zonde op zich nam, voor ons de schuld betaalde. En nooit vergeten ook te wijzen op Pasen, Hij wordt niet verslagen door de dood. Hij verslaat de dood!
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor Jongere » 07 Apr 2009, 14:26

En toch, ga er niet te snel vanuit dat mensen er te ver vanaf staan om hen met onze woorden te bereiken. Lees in 1 Korinthe 9 wat Paulus allemaal ten koste heeft gelegd om mensen te bereiken met het evangelie. Paulus legt eerder in het boek heel duidelijk uit waar de kracht van het evangelie vandaan komt, niet uit zijn woordkeuze in ieder geval. Maar let er wel op hoe ver hij in dit hoofdstuk gaat met zich 'aan te passen'. Je moet niet doorslaan vanuit de wetenschap dat dit heilgeheim persoonlijk 'getoond' moet worden door de Heilige Geest, dat moet het. Maar het weerhield Paulus er niet van Christus voor te schilderen als de gekruiste. Paulus gebruikt het voorbeeld van een sporter: zoals deze alles opgeeft om de wedstrijd te winnen en zelfs een dieeët kiest wat hem daarbij helpt, zo moet de verkondiger van het evangelie (en dat is elke christen in bepaalde mate) al deze middelen te baat nemen. Want alleen de best getrainde kan een wedstrijd winnen.

Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.
En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.
Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.
Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.
En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.
Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.
En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.
Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;
Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

Gebruikersavatar
MarthaMartha
Berichten: 13050
Lid geworden op: 21 Nov 2007, 22:04
Locatie: Linquenda
Contact:

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor MarthaMartha » 07 Apr 2009, 21:19

jvdg schreef:Vandaag werd ik geconfronteerd met de vraag , van twee personen op mijn werk, waarom a.s. vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd, terwijl op die dag Jezus werd gemarteld en gedood (hun woorden). Ik durf hier niet te citeren wat ze van die benaming vonden.

De dames in kwestie konden, gelet op het antwoord wat ik gaf, en wat ze nazochten middels Wikipedia, niet met mij instemmen.
Ze begrepen echt niet dat het volbrachte werk van Jezus juist voor de verlosten van zo'n grote waarde is, dat dit lijden en sterven "goed" te noemen is, en daardoor ook die dag een Goede (vrij-)dag wordt genoemd.

Er was geen sprake van vijandschap, maar ze konden mij niet begrijpen.
Begrippen als zonde en schuld, vergeving, verlossing zijn hun ten enemale vreemd.

En daar stond ik dan......met lege handen.

Behalve het belijden, dat ik wel "geloof" had ik eigenlijk niets te bieden.

Herkennen jullie deze ervaring in onze seculiere maatschappij?

Als ik het zelf al niet kan bevatten, hoe kan ik het dan aan anderen overbrengen?


Voor God een goede vrijdag: Hier werd aan Zijn gerechtigheid voldaan en konden mensen weer behouden worden.
Voor de Zoon een goede vrijdag: Hier volbracht Hij het werk dat Hij op zich genomen had en kwam Zijn lijden ten einde.
voor Gods kerk een goede vrijdag: Gods toorn gestild op Golgotha, een open toegang tot Gods troon.

Maar ik snap de dames wel... als je dat lijden ziet en tot je door laat dringen, en dat voor mijn zonden.... goede vrijdag? of vreselijke vrijdag, waar Gods toorn over mijn zonden zichtbaar wordt.....? Lastig uitleggen Jan, ik denk nog het meest uit te leggen vanuit Gods kerk die door dat wondere gebeuren een open toegang heeft en vrede met God.
Als de moed je in de schoenen zinkt, ga dan eens op je kop staan!

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor jvdg » 07 Apr 2009, 21:50

MarthaMartha schreef:Maar ik snap de dames wel... als je dat lijden ziet en tot je door laat dringen, en dat voor mijn zonden.... goede vrijdag? of vreselijke vrijdag, waar Gods toorn over mijn zonden zichtbaar wordt.....? Lastig uitleggen Jan, ik denk nog het meest uit te leggen vanuit Gods kerk die door dat wondere gebeuren een open toegang heeft en vrede met God.


Die dames blijven in het lijden 'hangen' en beseffen niet wat Jezus zegt tegen zijn volgelingen, weent niet over mij........
Nog minder beseffen ze Zijn Goddelijkheid.
En ook, zij kennen geen schuld, ervaren geen smart...

Dat goede van die vrijdag, dat kan ik niet overbrengen, omdat er zo menselijk van Jezus wordt gedacht....

Maar: Als ik Zijn lijden recht mocht betrachten, dan wordt het totaal anders!
Dan kan ik eruit spreken.
Dan gaat het niet over mij, maar alleen over Hem.

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5738
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor freek » 07 Apr 2009, 22:12

jvdg schreef:
MarthaMartha schreef:Maar ik snap de dames wel... als je dat lijden ziet en tot je door laat dringen, en dat voor mijn zonden.... goede vrijdag? of vreselijke vrijdag, waar Gods toorn over mijn zonden zichtbaar wordt.....? Lastig uitleggen Jan, ik denk nog het meest uit te leggen vanuit Gods kerk die door dat wondere gebeuren een open toegang heeft en vrede met God.


En ook, zij kennen geen schuld, ervaren geen smart...Dat hoeft toch niet?

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor jvdg » 07 Apr 2009, 22:16

freek schreef:
jvdg schreef:
MarthaMartha schreef:Maar ik snap de dames wel... als je dat lijden ziet en tot je door laat dringen, en dat voor mijn zonden.... goede vrijdag? of vreselijke vrijdag, waar Gods toorn over mijn zonden zichtbaar wordt.....? Lastig uitleggen Jan, ik denk nog het meest uit te leggen vanuit Gods kerk die door dat wondere gebeuren een open toegang heeft en vrede met God.


En ook, zij kennen geen schuld, ervaren geen smart...Dat hoeft toch niet?


Je pakt een stukje uit mijn posting.

Waarom dit stukje?

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5738
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor freek » 07 Apr 2009, 22:26

jvdg schreef:
freek schreef:
jvdg schreef:
MarthaMartha schreef:Maar ik snap de dames wel... als je dat lijden ziet en tot je door laat dringen, en dat voor mijn zonden.... goede vrijdag? of vreselijke vrijdag, waar Gods toorn over mijn zonden zichtbaar wordt.....? Lastig uitleggen Jan, ik denk nog het meest uit te leggen vanuit Gods kerk die door dat wondere gebeuren een open toegang heeft en vrede met God.


En ook, zij kennen geen schuld, ervaren geen smart...Dat hoeft toch niet?


Je pakt een stukje uit mijn posting.

Waarom dit stukje?


Omdat het mij voorkomt dat jij denkt: als je maar schuld en smart voelen, zullen ze het wel begrijpen. Dat lijkt me niet juist.

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor jvdg » 07 Apr 2009, 22:31

freek schreef:Omdat het mij voorkomt dat jij denkt: als je maar schuld en smart voelen, zullen ze het wel begrijpen. Dat lijkt me niet juist.
\

Nee, freek, je hebt me niet begrepen.

Als de smart over de schuld onder het kruis wordt ervaren, ja dan, ja dan.....
Door Hem verlost in het reinigende bloed, ja dan, ja dan....

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5738
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor freek » 07 Apr 2009, 22:46

jvdg schreef:
freek schreef:Omdat het mij voorkomt dat jij denkt: als je maar schuld en smart voelen, zullen ze het wel begrijpen. Dat lijkt me niet juist.
\

Nee, freek, je hebt me niet begrepen.

Als de smart over de schuld onder het kruis wordt ervaren, ja dan, ja dan.....
Door Hem verlost in het reinigende bloed, ja dan, ja dan....


Jawel, maar we hebben het toch over die dames?

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12082
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Goede Vrijdag

Berichtdoor jvdg » 07 Apr 2009, 22:57

freek schreef:
jvdg schreef:
freek schreef:Omdat het mij voorkomt dat jij denkt: als je maar schuld en smart voelen, zullen ze het wel begrijpen. Dat lijkt me niet juist.
\

Nee, freek, je hebt me niet begrepen.

Als de smart over de schuld onder het kruis wordt ervaren, ja dan, ja dan.....
Door Hem verlost in het reinigende bloed, ja dan, ja dan....


Jawel, maar we hebben het toch over die dames?


Jazeker.

En nogmaals stel ik, dat je me niet hebt begrepen.

Probeer je eens te verplaatsen in de gedachten van die dames.


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast