De Heilige Geest ontvangen

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Susan » 30 Mei 2020, 14:52

Wanneer ontvangt een persoon de Heilige Geest? Houdt het verband met je doop? Of met de wedergeboorte? Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5970
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor J.C. Philpot » 30 Mei 2020, 15:06

Bij de wedergeboorte word de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8 schreef:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor samanthi » 30 Mei 2020, 15:20

J.C. Philpot schreef:Bij de wedergeboorte word de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8 schreef:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Handelingen 2

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Op één tekst kun je dit niet stellen, hier zie je weer dat het ook met doop en bekering gepaard gaat.

Het staat allemaal niet zo heel duidelijk in de Bijbel, er wordt al eeuwenlang over getwist, wij zullen er niet uitkomen.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 30 Mei 2020, 17:11

De Bijbel leert dat iedereen die tot het geloof in de Heere Jezus komt, de Heilige Geest ontvangt (Ef. 1:13). God de Vader en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus komen door de Heilige Geest in onze harten woning maken (Joh. 14:23). Vandaar dat Paulus ons leert, dat iemand die de Heilige Geest niet heeft, Hem niet toebehoort (Rom. 8:9).

Vraag: Toch denk ik dat vervuld worden met de Heilige Geest iets anders is. Wat is het verschil tussen het wedergeboren worden en de Geest ontvangen en de vervulling met de Heilige Geest? (Ef. 5:18).

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27757
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Tiberius » 01 Jun 2020, 09:17

Enkele jaren geleden heeft wijlen ds. H. Paul hierover een artikelenreeks geschreven, ik dacht in de Saambinder.
Vervuld met de heilige Geest heeft te maken met de drang om Gods woord te spreken, met vrijmoedigheid. In Handelingen worden die twee (vervulling met de Geest en Gods Woord spreken) meestal aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 en 4.

Geytenbeekje
Berichten: 5668
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Geytenbeekje » 01 Jun 2020, 09:34

Arja schreef:De Bijbel leert dat iedereen die tot het geloof in de Heere Jezus komt, de Heilige Geest ontvangt (Ef. 1:13). God de Vader en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus komen door de Heilige Geest in onze harten woning maken (Joh. 14:23). Vandaar dat Paulus ons leert, dat iemand die de Heilige Geest niet heeft, Hem niet toebehoort (Rom. 8:9).

Vraag: Toch denk ik dat vervuld worden met de Heilige Geest iets anders is. Wat is het verschil tussen het wedergeboren worden en de Geest ontvangen en de vervulling met de Heilige Geest? (Ef. 5:18).

Ik hoorde dat de Geest uitgegaan is van Jezus, misschien heeft dit ook wel betekenis voor het wedergeboren leven ?
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor samanthi » 01 Jun 2020, 10:01

De preek van gisteren was er erg duidelijk in,

[url]https://www.laankerk.nl/sermon/ds-c-oorschot-vervuld-met-de-heilige-geest-31-05-2020/
[/url]
Misschien kan dit je helpen?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Isala
Berichten: 1144
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Isala » 01 Jun 2020, 10:49

Susan schreef:Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)
De discipelen in Efeze waren nog gedoopt met de doop van Johannes. Dit was een doop van alleen bekering. Johannes doopte niet in de Naam van de Heere Jezus (en de Vader en de heilige Geest). Deze opdracht kregen de discipelen pas toen de Heere Jezus naar de hemel opvoer. (Math. 28:19). Vanaf dan moet iedere gelovige gedoopt worden in Zijn Naam. Van de uitstorting van de Heilige Geest, en de opdracht om te dopen in de Naam van de Heere Jezus, hebben de disipelen in Efeze nog niet gehoord, zoals we in hun reactie kunnen lezen: Handelingen 19:2 Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.


Arja schreef:Vraag: Toch denk ik dat vervuld worden met de Heilige Geest iets anders is. Wat is het verschil tussen het wedergeboren worden en de Geest ontvangen en de vervulling met de Heilige Geest? (Ef. 5:18).
Ik denk ook dat er een verschil in zit. Ieder wedergeboren mens ontvangt de Heilige Geest, maar de krachtige werking van de Geest heeft te maken met toewijding en gehoorzaamheid aan God. Dat betekent dat je daar zelf ook verantwoording voor draagt. Paulus draagt dan ook op: Wordt vervuld met de Heilige Geest (Efeze 5:18) Deze opdracht staat in het stukje dat je moet wandelen als kinderen van het licht. Dat heeft te maken met of je dicht bij de Heere leeft. Daar draag je zelf verantwoording voor.
Net zoals je er verantwoordelijk voor bent dat je de Heilige Geest niet bedroeft, zodat Hij van je wijkt.


Geytenbeekje schreef:Ik hoorde dat de Geest uitgegaan is van Jezus, misschien heeft dit ook wel betekenis voor het wedergeboren leven ?
De Heere Jezus heeft bij zijn komst in de hemel de vervulling gekregen van de belofte van Zijn Vader (nl de Heilige Geest), en Hij mag nu de Heilige Geest uitstorten.
Handelingen 2:33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
Deze belofte heeft God al in het OT gedaan, en deze gaat nu in vervulling (vgl. Hand.2:16-18; Joël 2:28,29)
Hora est!

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 01 Jun 2020, 15:51

Isala schreef:
Susan schreef:Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)
De discipelen in Efeze waren nog gedoopt met de doop van Johannes. Dit was een doop van alleen bekering. Johannes doopte niet in de Naam van de Heere Jezus (en de Vader en de heilige Geest). Deze opdracht kregen de discipelen pas toen de Heere Jezus naar de hemel opvoer. (Math. 28:19). Vanaf dan moet iedere gelovige gedoopt worden in Zijn Naam. Van de uitstorting van de Heilige Geest, en de opdracht om te dopen in de Naam van de Heere Jezus, hebben de discipelen in Efeze nog niet gehoord, zoals we in hun reactie kunnen lezen: Handelingen 19:2 Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.


Bedoel je dat deze twaalf mannen de Heilige Geest misten omdat ze Jezus Christus niet kenden als het Lam van God (de opgestane etc)?

Isala
Berichten: 1144
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Isala » 01 Jun 2020, 19:24

Arja schreef:Bedoel je dat deze twaalf mannen de Heilige Geest misten omdat ze Jezus Christus niet kenden als het Lam van God (de opgestane etc)?


Ik citeer even een stukje uit de StudieBijbel,wat bij deze twee verzen hoort. Het maakte het voor mij een stukje duidelijker:

Terwijl Apollos in Corinthe is, komt Paulus in Efeze aan en ontmoet daar een aantal ‘discipelen’ die waarschijnlijk eerder door de prediking van Apollos geïnformeerd zijn over Jezus als de Messias en gedoopt zijn met de doop van Johannes.
Uit de vraag die Paulus deze mannen stelt, blijkt dat hij hen op het eerste gezicht als christenen beschouwt. Hij neemt immers aan dat zij tot geloof gekomen zijn (pisteusantes : toen jullie tot geloof kwamen). Toch constateert hij dat er iets wezenlijks bij hen ontbreekt. Paulus mist bij hen ‘gaven’ en werkingen van de Heilige Geest (1Kor.12:4-11).
Het was in de vroege gemeente normaal, dat men na het tot geloof komen zo spoedig mogelijk gedoopt werd en de vervulling met de Heilige Geest ontving (Gal.3:2,5).
Blijkens vs.3 moet het antwoord van deze mannen worden verstaan tegen de achtergrond van de prediking van Johannes de Doper. Zij waren niet op de hoogte van de christelijke waterdoop (vs.3-5) en wisten evenmin dat de Heilige Geest inmiddels al uitgestort was. Sommige vertalingen suggereren dat zij niet van het bestaan van de Heilige Geest afwisten (SV, NBG, GNB), maar dit is gezien hun bekendheid met de prediking van Johannes de Doper onwaarschijnlijk. Het beste wordt hun antwoord weergegeven met: ‘wij hebben niet gehoord dat de Heilige Geest er (al) is’, d.w.z. dat de Heilige Geest reeds is uitgestort (vgl. Joh.7:39).
Hora est!

DDD
Berichten: 19328
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor DDD » 01 Jun 2020, 23:22

Ik hoorde er vanmorgen een mooie preek over:

https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/15591

Isala
Berichten: 1144
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Isala » 03 Jun 2020, 10:12

DDD schreef:Ik hoorde er vanmorgen een mooie preek over


Een link naar een preek is uiteraard prima, maar ik zou het daarnaast fijn vinden om datgene uit de preek te citeren wat jou specifiek heeft aangesproken. Niet iedereen kan altijd een hele preek luisteren.
Hora est!

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1424
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 03 Jun 2020, 13:27

Isala schreef:
Arja schreef:Bedoel je dat deze twaalf mannen de Heilige Geest misten omdat ze Jezus Christus niet kenden als het Lam van God (de opgestane etc)?


Ik citeer even een stukje uit de StudieBijbel,wat bij deze twee verzen hoort. Het maakte het voor mij een stukje duidelijker:

Terwijl Apollos in Corinthe is, komt Paulus in Efeze aan en ontmoet daar een aantal ‘discipelen’ die waarschijnlijk eerder door de prediking van Apollos geïnformeerd zijn over Jezus als de Messias en gedoopt zijn met de doop van Johannes.
Uit de vraag die Paulus deze mannen stelt, blijkt dat hij hen op het eerste gezicht als christenen beschouwt. Hij neemt immers aan dat zij tot geloof gekomen zijn (pisteusantes : toen jullie tot geloof kwamen). Toch constateert hij dat er iets wezenlijks bij hen ontbreekt. Paulus mist bij hen ‘gaven’ en werkingen van de Heilige Geest (1Kor.12:4-11).
Het was in de vroege gemeente normaal, dat men na het tot geloof komen zo spoedig mogelijk gedoopt werd en de vervulling met de Heilige Geest ontving (Gal.3:2,5).
Blijkens vs.3 moet het antwoord van deze mannen worden verstaan tegen de achtergrond van de prediking van Johannes de Doper. Zij waren niet op de hoogte van de christelijke waterdoop (vs.3-5) en wisten evenmin dat de Heilige Geest inmiddels al uitgestort was. Sommige vertalingen suggereren dat zij niet van het bestaan van de Heilige Geest afwisten (SV, NBG, GNB), maar dit is gezien hun bekendheid met de prediking van Johannes de Doper onwaarschijnlijk. Het beste wordt hun antwoord weergegeven met: ‘wij hebben niet gehoord dat de Heilige Geest er (al) is’, d.w.z. dat de Heilige Geest reeds is uitgestort (vgl. Joh.7:39).


Eigenlijk was het bij Apollos, die jij noemt, ook eerst zo. Priscilla en Aquila kwamen met hem in contact toen hij al een prediker van Jezus de Messias was. Maar hij wist niets van Pinksteren en de doop van de Heilige Geest. Eenmaal onderwezen in de details van het nieuwe verbond, werd hij een (nog) krachtige prediker van het evangelie en naar Korinthe gestuurd om de kerk daar te versterken (Handelingen 18: 24–19:1). Hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was.

DDD
Berichten: 19328
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor DDD » 03 Jun 2020, 20:31

Isala schreef:
DDD schreef:Ik hoorde er vanmorgen een mooie preek over


Een link naar een preek is uiteraard prima, maar ik zou het daarnaast fijn vinden om datgene uit de preek te citeren wat jou specifiek heeft aangesproken. Niet iedereen kan altijd een hele preek luisteren.


Dit is geen preekbespreking toch? Het is een preek van 9 pagina's, die lees je in vijf tot tien minuten door, als je wilt. Ik vond hem in zijn geheel de moeite waard. Als zodanig zou hij prima in de preekluisterkring kunnen, maar de preken zijn niet openbaar toegankelijk. En tot op heden zijn er geen leesdiensten in de preekluisterkring.

Isala
Berichten: 1144
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Isala » 03 Jun 2020, 23:26

Als je zegt dat je een mooie preek hebt gehoord, dan ga ik er niet vanuit dat het een leespreek is.

Je kunt ook de moeite nemen om te citeren wat je er in aanspreekt.
Hora est!


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast