De tijd waarin wij leven...

Bertiel
Berichten: 2079
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Bertiel » 03 Mar 2021, 22:04

21:03

Geytenbeekje
Berichten: 5677
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Geytenbeekje » 03 Mar 2021, 22:04

21:04 :nananere
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Geytenbeekje
Berichten: 5677
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Geytenbeekje » 03 Mar 2021, 22:05

21:05
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Geytenbeekje
Berichten: 5677
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Geytenbeekje » 03 Mar 2021, 22:06

21:06
Zo nu houd ik er over op :haha :haha
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

-DIA-
Berichten: 27439
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 03 Mar 2021, 22:07

Memento Mori
.......

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Forummer » 03 Mar 2021, 22:15

-DIA- schreef:Ds. I. Kievit has ook een helder inzicht in de tijd waarin hij de kerk mocht dienen.

"Wij zijn zonder twijfel aangekomen op een vlak in de spiraalslag naar het einde. Het gaat sneller naar het einde! Veel keert niet terug in de wereldontwikkeling, die steeds meer het karakter van een catastrofe nadert. De oordelen en de Godverzaking nemen met sprongen toe.
De kerk wordt ontvolkt. Wij worden teruggeworpen op het naakte Woord en toch zal Hem heerlijkheid worden gegeven door het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Wat u ook van de toekomst mag denken, weet dat de mensen in goddeloosheid zullen toenemen. En omdat de ongerechtigheid wordt vermenigvuldigd, zal de liefde van velen verkouden.
Ook de moderne democratie wordt steeds meer antichristelijk. Een anti-christelijke cultuur breekt zich baan. Zo zal de Kerk des Heeren steeds meer in de verdrukking komen en de tegenstelling wereld en kerk scherpere vormen aannemen. De kerk raakt helaas steeds meer gebroken en verdonkerd, zodat haar kracht klein is. Reken niet op een stil en gerust leven, want naarmate de overheden God de rug toekeren, zal God de hand van Zijn wraak uitstrekken over de volken. Enz."


Nu zijn we een kleine 100 jaar verder, en hetzelfde wordt nog steeds gezegd. Ik wil het hiermee niet perse ontkennen, maar wel aangeven dat we voorzichtig moeten zijn met zulke woorden.

Ik vond trouwens de woorden waar ds Kievit mee begon wel mooi:

Bekering is niet alleen het loslaten van de zonde en van ons leven, maar ook Christus als Zaligmaker erkennen en aanvaarden door het geloof dat de Heilige Geest doet geboren worden in de schuldverslagen ziel.
De boetvaardige staat bij het kruis, blikt op en ziet de zonde vergeven. Door bloed gekocht wordt vergeving ons deel uit vrije genade. De zonde is mij de dood geworden, maar de genadegift van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Hij is zonde voor ons geworden, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Nu gaan wij meeleven in het wereldbestuur en geven Gode heerlijkheid. Zo staan wij dan aan Gods zijde, want wij zijn Gode gekocht door Jezus’ bloed.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

-DIA-
Berichten: 27439
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 03 Mar 2021, 22:23

Forummer schreef:Nu zijn we een kleine 100 jaar verder, en hetzelfde wordt nog steeds gezegd. Ik wil het hiermee niet perse ontkennen, maar wel aangeven dat we voorzichtig moeten zijn met zulke woorden.

Maar zegt de Schrift ook niet dat er spotters zullen zijn die spreken: Waar blijft de toekomst des Heeren, want van dat de vaderen ontslapen zijn blijven alle dingen alzo.
.......

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Forummer » 04 Mar 2021, 00:51

Jazeker DIA, dat staat ook geschreven. Toch denk ik dat je dit in zijn verband moet lezen.

2 Petrus 3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Het is een ernstig woord, en toch staan er beloften in. Ook voor de tijd waarin wij leven. Laten we benadrukken dat God ook in de tijd waarin wij leven, nog werkt. Waarvoor God de eer!
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

-DIA-
Berichten: 27439
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 04 Mar 2021, 01:10

Forummer schreef:Jazeker DIA, dat staat ook geschreven. Toch denk ik dat je dit in zijn verband moet lezen.

2 Petrus 3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Het is een ernstig woord, en toch staan er beloften in. Ook voor de tijd waarin wij leven. Laten we benadrukken dat God ook in de tijd waarin wij leven, nog werkt. Waarvoor God de eer!


Deze dingen staan om acht op te geven, en niet om ze te verdoezelen en we iets anders tegenover te zetten, want dan ontkrachten we wat we bedoelden te zeggen. Natuurlijk zijn het de goedertierenheden des Heeren dat wij nog niet zijn vernield (als we daarop zouden merken) maar evenzeer is zijn de zaken waarop we hebben te letten als genoemd niet tegenstrijdig. De Heere zal werken tot het einde van deze bedeling, maar tegen dat einde zijn ons tekenen gegeven om op te letten, en niet om die min of meer weg te wuiven, door een andere tekst.
.......

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Jantje » 04 Mar 2021, 01:19

Het gaat er allereerst om of wij persoonlijk mogen weten een God te hebben voor onze ziel en een Borg voor onze schuld.

En dan kunnen we over heel veel dingen een mening hebben, over allerlei ontwikkelingen in de reformatorische gezindte een oordeel vellen, maar daarmee zijn we nog niet bekeerd en daarmee hebben we het gelijk nog niet aan onze zijde.

Ds. J. IJsselstein haalde vanavond in zijn intredepredikatie nog aan dat het Evangelie voor de Jood, voor de rechtzinnige kerkmens, een ergernis is en voor de Griek, de verstandige wijze, een dwaasheid.

De grote vraag is: Hoe krijg ik persoonlijk voor het eerst of bij vernieuwing deel aan Jezus Christus? Dat gaat alleen door een weg van recht. En dan oordelen we niet meer zo snel over anderen, maar dan gaat de hand op de mond, omdat we zelf net zo slecht zijn, of misschien nog wel slechter.

Revius heeft het heel treffend gedicht:
't En zijn de Joden niet, Heer' Jesu, die U kruisten,
noch die verraderlijk U togen voor 't gericht,
noch die versmadelijk U spogen in 't gezicht,
noch die U knevelden en stootten U vol puisten.
't En zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten
de rietstok hebben of de hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over Uwe rok t' saâm dobbelden en tuistten.
Ik ben 't o Heer', ik ben 't die U dit heb gedaan,
ik ben de zware boom die U had overlaân,
ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,
de nagel en de speer, de gesel die U sloeg,
de bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg:
want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 815
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Forummer » 04 Mar 2021, 08:26

-DIA- schreef:
Forummer schreef:Jazeker DIA, dat staat ook geschreven. Toch denk ik dat je dit in zijn verband moet lezen.

2 Petrus 3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Het is een ernstig woord, en toch staan er beloften in. Ook voor de tijd waarin wij leven. Laten we benadrukken dat God ook in de tijd waarin wij leven, nog werkt. Waarvoor God de eer!


Deze dingen staan om acht op te geven, en niet om ze te verdoezelen en we iets anders tegenover te zetten, want dan ontkrachten we wat we bedoelden te zeggen. Natuurlijk zijn het de goedertierenheden des Heeren dat wij nog niet zijn vernield (als we daarop zouden merken) maar evenzeer is zijn de zaken waarop we hebben te letten als genoemd niet tegenstrijdig. De Heere zal werken tot het einde van deze bedeling, maar tegen dat einde zijn ons tekenen gegeven om op te letten, en niet om die min of meer weg te wuiven, door een andere tekst.


Beste DIA, het is absoluut niet mijn bedoeling om er een tegenstelling van te maken, of zaken weg te wuiven.

Zie het vooral als aanvulling, voor het juiste evenwicht.

En dan is het denk ik gepast om van onszelf af te zien, om alles van God alleen te verwachten (ook de beloften) en om God alleen daarvoor de eer te geven die Hem toekomt.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant

-DIA-
Berichten: 27439
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 04 Mar 2021, 12:05

Ik moest even kijken aan een waarheid: De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.
Verspillen we geen kostbare tijd door zo in kleine nuanceverschillen te vallen en daardoor worden opgehouden om deze zaken te overdenken? Als je huis in brand staat ga je toch niet eerst in een breed beraad hoe je het huis mogelijk zou kunnen reden, terwijl intussen de vlammen steeds verder vreten... Ja maar wat moet ik nou eerst geblust worden, dit of dat en terwijl we zitten te dubben gaat alles door de brand verloren....
.......

Zeeuw
Berichten: 6300
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Zeeuw » 04 Mar 2021, 12:09

-DIA- schreef:Ik moest even kijken aan een waarheid: De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.
Verspillen we geen kostbare tijd door zo in kleine nuanceverschillen te vallen en daardoor worden opgehouden om deze zaken te overdenken? Als je huis in brand staat ga je toch niet eerst in een breed beraad hoe je het huis mogelijk zou kunnen reden, terwijl intussen de vlammen steeds verder vreten... Ja maar wat moet ik nou eerst geblust worden, dit of dat en terwijl we zitten te dubben gaat alles door de brand verloren....

Zeker.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Jantje » 04 Mar 2021, 12:17

Zeeuw schreef:
-DIA- schreef:Ik moest even kijken aan een waarheid: De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.
Verspillen we geen kostbare tijd door zo in kleine nuanceverschillen te vallen en daardoor worden opgehouden om deze zaken te overdenken? Als je huis in brand staat ga je toch niet eerst in een breed beraad hoe je het huis mogelijk zou kunnen reden, terwijl intussen de vlammen steeds verder vreten... Ja maar wat moet ik nou eerst geblust worden, dit of dat en terwijl we zitten te dubben gaat alles door de brand verloren....

Zeker.

De vraag is natuurlijk wat we onder die nuanceverschillen verstaan...

Ik kan er in ieder geval al minimaal 1 opnoemen uit de achterliggende week.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

-DIA-
Berichten: 27439
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 04 Mar 2021, 13:14

Jantje schreef:
Zeeuw schreef:
-DIA- schreef:Ik moest even kijken aan een waarheid: De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.
Verspillen we geen kostbare tijd door zo in kleine nuanceverschillen te vallen en daardoor worden opgehouden om deze zaken te overdenken? Als je huis in brand staat ga je toch niet eerst in een breed beraad hoe je het huis mogelijk zou kunnen reden, terwijl intussen de vlammen steeds verder vreten... Ja maar wat moet ik nou eerst geblust worden, dit of dat en terwijl we zitten te dubben gaat alles door de brand verloren....

Zeker.

De vraag is natuurlijk wat we onder die nuanceverschillen verstaan...

Ik kan er in ieder geval al minimaal 1 opnoemen uit de achterliggende week.

Dan zouden we wellicht commissie moeten benoemen, een voorzitter kiezen, en een breed beraad houden wat nu eigenlijk nuanceverschillen zijn. De kans is niet denkbeeldig dat we niet verder zouden komen dan een twist wie de voorzitter zou moeten worden....
.......


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten